Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Electromagnetism a la Mendeleev - A-06

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-A-06-Φανταστική Έλλειψη

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Μέχρι τώρα γνωρίσαμε δύο Θεμελιώδη Σχήματα του δισ-διάστατου 2D-Χώρου
(από τα οποία παράγονται όλα τα υπόλοιπα)

Α) την Έλλειψη (δηλ. τον γενικευμένο Κύκλο) (στο Μέρος Α 01):
Στο σχήμα παρατηρούμε
ότι
 η Έλλειψη τέμνει
τόσο τον άξονα της Διάσταση (x)
όσο και τον άξονα της Διάστασης (y)Η αλγεβρική εξίσωση που περιγράφει την Έλλειψη,
στην Κλασσική Γεωμετρία,
 είναι:

\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}=1Β) Την Υπερβολή (στο Μέρος Α-02):
CurvesHyperbola-wik.png
Στο σχήμα παρατηρούμε
ότι 

η Υπερβολή
τέμνει μόνον τον άξονα της Διάστασης (x)
αλλά δεν τέμνει τον άξονα της Διάστασης (y).

Η αλγεβρική εξίσωση που περιγράφει την Υπερβολή,
στην Κλασσική Γεωμετρία,
 είναι:


\frac{x^2}{a^2} - \frac {y^2}{b^2} = 1


Ήρθε λοιπόν ο καιρός να γνωρίσουμε το τρίτο μέλος της παρέας.

Γ) την Φανταστική Έλλειψη.

Η Φανταστική Έλλειψη δεν έχει σχήμα (!)
καθόσον
δεν τέμνει
ούτε τον άξονα της Διάστασης (x)
αλλά ούτε τον άξονα της Διάστασης (y)

Η αλγεβρική εξίσωση που περιγράφει την Φανταστική Έλλειψη,
στην Κλασσική Γεωμετρία, είναι:

 - \frac{x^2}{a^2} - \frac {y^2}{b^2} = 1

-------------
Είναι εντυπωσιακό αυτό που παρατηρούμε
σε αυτό το απόλυτα θεμελιώδες επίπεδο της Γεωμετρίας και του Χωρόχρονου:
- Χωρίς κανένα μείον, το σχήμα είναι τέλειο (Έλλειψη)
- Με ένα μείον διασπάται και αλλοιώνεται εντυπωσιακά! (Υπερβολή)
- Με δύο μείον εξαφανίζεται εντελώς!! (Φανταστική Έλλειψη)

Τα σχήματα αυτά η Κλασσική Γεωμετρία του 3D-Χώρου αδυνατεί να τα εξηγήσει.
Θεωρεί ότι, απλά, έτσι προκύπτουν από τις εξισώσεις.


Αντίθετα, η Πολυδιαστατική Θεωρία δίνει πολύ ικανοποιητικές εξηγήσεις

Έχουμε λοιπόν:

Α) Η αλγεβρική εξίσωση που περιγράφει την Έλλειψη,
στην Πολυδιαστατική Γεωμετρία,
 είναι:

\frac{\color{Red}x^2}{\color{Red}a^2} + \frac {\color{Red}y^2}{\color{Red}b^2} = 1

Η Έλλειψη "κατοικεί" στην Υπαρκτή Πραγματικότητα.
Οι "ερυθροί" άξονες (x,y) των δύο Διαστάσεων του δισ-διδιάστατου 2D-Χώρου
είναι αμφότεροι "ελκτικοί" και αναγκάζουν την ελαστική καμπύλη
(εδώ υπενθυμίζουμε ότι στην Χορδοθεωρία όλη η Ύλη αποτελείται από "χορδές")
να τμήσει τον καθένα τους σε 2 σημεία του.


Β) Η αλγεβρική εξίσωση που περιγράφει την Υπερβολή,
στην Πολυδιαστατική Γεωμετρία, είναι:

\frac{\color{Red}x^2}{\color{Red}a^2} + \frac {\color{Brown}y^2}{\color{Brown}b^2} = 1


Η Υπερβολή έχει "το ένα πόδι" στην Υπαρκτή Πραγματικότητα
και το άλλο στην Υπαρκτή Πραγματικότητα.
Ο μεν "ερυθρός" άξονας (x) της μίας Διάστασης του πραγματικού δισ-διδιάστατου 2D-Χώρου
είναι "ελκτικός" και αναγκάζει την ελαστική καμπύλη (~ "χορδή")
να τον τμήσει σε 2 σημεία του.
όμως, ο "καστανόχροος" άξονας (y) της άλλης Διάστασης
του φανταστικού δισ-διδιάστατου 2D-Χώρου
είναι "απωστικός" και αναγκάζει την ελαστική καμπύλη (~ "χορδή")
να μην τον τμήσει σε κανένα σημείο του.


Γ) Η αλγεβρική εξίσωση που περιγράφει την Φανταστική Έλλειψη,
στην Πολυδιαστατική Γεωμετρία, είναι:

\frac{\color{Brown}x^2}{\color{Brown}a^2} + \frac {\color{Brown}y^2}{\color{Brown}b^2} = 1

Η Φανταστική Έλλειψη "κατοικεί" στην Εικονική Πραγματικότητα.
Οι "καστανόχροοι" άξονες (x,y) των δύο Διαστάσεων
του δισ-διδιάστατου φανταστικού 2D-Χώρου
είναι αμφότεροι "απωστικοί" και απαγορεύουν την ελαστική καμπύλη
να τους τμήσει τους σε οποιοδήποτε σημείο τους.

------------
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Η Φανταστική Έλλειψη είναι τόσο υπαρκτή
όσο και οι άλλες καμπύλες.
Απλά δεν ζει στην "Υπαρκτή Πραγματικότητα"
που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος
Δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε την ύπαρξή της
με κανένα τρόπο πλην των Μαθηματικών.
Όμως, υπάρχει στην Επαυξημένη Πραγματικότητα,
αποτελεί και αυτή θεμέλιο των Φυσικών Οντοτήτων
όπως οι άλλες
και οι συνέπειες της "ύπαρξής" της είναι μετρήσιμες
στα Φυσικά Φαινόμενα που συμμετέχει.

Γνωστός αντίστοιχος χαρακτήρας
στην Επιστημονική Φαντασία
ο Αόρατος Άνθρωπος
Όπως στο μυθιστόρημα,
αυτός γίνεται αντιληπτός από την σκιά του
έτσι και η Φανταστική Έλλειψη,
ενώ είναι παντελώς αόρατη,
συμμετέχει
στην οργάνωση και δομή του Σύμπαντος--------------------------------
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Υπενθυμίζουμε ότι
όπως έχουμε αναφέρει στο Μέρος Ο37 της Εισαγωγής
το διάνυσμα θέσης του 11-διάστατου Ενιαίου Χώρου
(της Επηυξημένης Πραγματικότητας) είναι:

 \vec{r} = 
\begin{bmatrix} 
\color{Red}{0}\\ 
\color{Red}{+x} \\ \color{Red}{+y} \\ \color{Red}{+z} \\ 
\color{Blue}{-t} \\
\color{Blue}{0} \\
\color{Green}{+it} \\ 
\color{Brown}{-iz} \\ \color{Brown}{-iy} \\ \color{Brown}{-ix} \\ 
\color{Brown}{i0}
\end{bmatrix}
Ανταλλοίωτο (contravariant) Διάνυσμα Θέσης
όπου:
το ερυθρό (0) = η Επίκενη (null) Διάσταση του Πραγματικού Χώρου
τα ερυθρά (x, y, z) = οι 3 γνωστές Διαστάσεις του Πραγματικού Χώρου
το κυανό (t) = η Διάσταση του Πραγματικού Χρόνου
το κυανό (0) = η Επίκενη 
(null) Διάσταση του Πραγματικού Χρόνου
το πράσινο (it) = η Διάσταση του Φανταστικού Χρόνου
(ή ισοδύναμα, η αντίστροφη συχνότητα, ή η Περίοδος Κύματος)
τα καστανόχροα (iz, iy, ix) οι Διαστάσεις του Φανταστικού Χώρου
(ή ισοδύναμα, οι αντίστροφοι κυματάριθμοι, ή τα μήκη Κύματος)
το καστανόχροο (i0) = η Επίκενη 
(null) Διάσταση του Φανταστικού Χώρου
-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Electromagnetism a la Mendeleev - A-05

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-A-05-Ιατρικές Προοπτικές

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Ας παρατηρήσουμε, λοιπόν,
δύο από τα 12 Θεμελιώδη Σχήματα του τρισ-διάστατου Χώρου
(τα γνωστά Κωνοειδή, από τα οποία παράγονται όλα τα υπόλοιπα)
που εξετάσαμε στα προηγούμενα:

Α) το Ελλειψοειδές (δηλ. την γενικευμένη Σφαίρα):Η αλγεβρική εξίσωση που περιγράφει το Ελλειψοειδές,
στην Κλασσική Γεωμετρία,
 είναι:

 {x^2 \over a^2} + {y^2 \over b^2} + {z^2 \over c^2} = 1Β) Το Δίχωνο Υπερβολοειδές:

Η αλγεβρική εξίσωση που περιγράφει το Δίχωνο Υπερβολοειδές,
στην Κλασσική Γεωμετρία,
 είναι:

\frac{x^2}{a^2} - \frac {y^2}{b^2} - \frac {z^2}{c^2} = 1


Παρατηρώντας τα, δεν μπορεί να μην παραξενευτεί κάποιος
Είναι τόσο διαφορετικά όσο δεν γίνεται.
Κι όμως οι εξισώσεις, που τα περιγράφουν, είναι σχεδόν ταυτόσημες.
Διαφέρουν μόνο σε δύο πρόσημα.

Για να δούμε όμως και βιολογικά αντίστοιχά τους
που συναντά κανείς στον Βιολογικό Κόσμο

π.χ. Ερυθρά αιμοσφαίρια
Τα υγιή Ερυθρά Αιμοσφαίρια
είναι, κατά προσέγγιση, Ελλειψοειδή
(Βέβαια, 
τα ερυθρά αιμοσφαίρια,αν απεικονιστούν, διεξοδικότερα,
επειδή έχουν στερηθεί του πυρήνα
και οργανιδίων,
έχουν αμφίκοιλο σχήμα.
Απλά, αυτά είναι
τεχνικές λεπτομέρειες της Κυτταρολογίας)

Σύγκριση, τώρα, με εκφυλισμένο αιμοσφαίριο της αναιμίας

Δεξιά:
το υγιές Ερυθρό Αιμοσφαίριο
(με την Ελλειψοειδή μορφή)
Αριστερά:
το ελαττωματικό Αιμοσφαίριο της Αναιμίας
(με το Υπερβολοειδή μορφή)

Ωραία μέχρι εδώ.
------------------------

Oι σύγχρονες Φυσικές Θεωρίες  έχουν δείξει ότι
η Φύση εξελίσσεται, σύμφωνα με ένα Φυσικό Φαινόμενο
που ονομάζεται Θραύση Συμμετρίας (Symmetry breaking)

Η συνεχής Θραύση Συμμετρίας οριοθετεί ουσιαστικά το "βέλος του Χρόνου"

Αριστερά:
Το αντικείμενο (εδώ το βάζο)
έχει την μέγιστη δυνατή συμμετρία
και την ελάχιστη δυνατή εντροπία
Δεξιά:
Το αντικείμενο θρυματίσθηκε
σε έναν, από τους δισεκατομμύρια,
δυνατούς τρόπους θραύσης
Η συμμετρία του επίσης θραύσθηκε
και περιορίσθηκε σημαντικά
ενώ αντίστοιχα η εντροπία του
αυξήθηκε σημαντικά

Όσο η Συμμετρία ενός αντικειμένου "συρρικνώνεται"
τόσο αυτό αυξάνει την εντροπία του, δηλ. την αταξία του
και ουσιαστικά "γηράσκει".

Ναι, ακριβώς αυτό.

Το Γήρας ενός έμβιου (ή άβιου) σώματος οφείλεται σε
έναν "κατακερματισμό" της αρχικής Συμμετρίας του
(δηλ. σε μία συνεχή σειρά Ρήξεων Συμμετρίας που υφίσταται)

Η Κβαντική Φυσική έχει "στείλει" αυτήν την "θραύση συμμετρίας"
ακόμη βαθύτερα,
στην κατάρρευση της "κυματοσυνάρτησης" (wave function collapse)
ενός φυσικού συστήματος

Από τις άπειρες "ευθείες" (δηλ. ιδιοσυναρτήσεις)
που περιέχονται
σε έναν "λόφο" παρουσίασης
(δηλ. στην κυματοσυνάρτησή του που το περιγράφει)
ενός συστήματος
όταν αυτό καταρρεύσει
μένει μόνο μία (δεξιά)

Ίσως να μην υπάρχει
καλύτερη εκλαϊκευτική εικόνα
από αυτήν
για να γίνει αντιληπτή
τόσο η "κατάρρευση κυματοσυνάρτησης"
όσο και η "θραύση συμμετρίας"
Αν υποθέσουμε
ότι ο παρατηρητής
"βλέπει" το αντικείμενο (εδώ μία γυναίκα)
μόνον όταν πατάει στο έδαφος
δηλ. στην αρχική θέση
("αθρυμμάτιστη" κυματοσυνάρτηση)
και στην τελική θέση
("καταρριφθείσα" κυματοσυνάρτηση)
τότε
το φαινόμενο αυτό
δεν διαφέρει από την θραύση της συμμετρίας
του βάζου

Εδώ, λοιπόν, επεμβαίνει λοιπόν η Πολυδιαστατική θεωρία
(και η  Χορδοθεωρία που την συνοδεύει)

Πάει την εξήγηση του φαινομένου αυτού της θραύσης
ακόμη βαθύτερα.
Το αποδίδει στην Γεωμετρία του Χωρόχρονου.

Ας ξαναδούμε τα δύο αρχικά σχήματα
του Ελλειψοειδούς  και του Υπερβολοειδούς

Πως μπορούμε να τα δούμε με το νέο φως της Θραύσης Συμμετρίας?
- Το Ελλειψοειδές αντιστοιχεί στο "αθρυμμάτιστο βάζο",
   ή βιολογικά, στο "υγιές αιμοσφαίριο"
- Το Δίχωνο Υπερβολοειδές αντιστοιχεί στο "θρυμματισμένο βάζο" ,
   ή βιολογικά, στο "αναιμικό αιμοσφαίριο"

- Ε, και λοιπόν?
θα ρωτήσει ο συνεχώς ανυποψίαστος αναγνώστης.

Λοιπόν, έχουμε ένα εκπληκτικό εύρημα:

Άρα, λοιπόν,
όλες οι "ελαττωματικές μορφές περιορισμένης συμμετρίας"
που γενικεύοντας, με την αναγωγική ματιά της Επιστήμης,
εκδηλώνονται στον 3D-Χώρο (της Υπαρκτής Πραγματικότητας) με:
- Υπερβολοειδή σχήματα στην Γεωμετρία ή με
- καταρρέουσες κβαντικές κυματοσυναρτήσεις στην Κβαντική Φυσική ή με
- θρυμματισμένα βάζα στην Κλασσική Φυσική
- κλπ κλπ
οφείλονται
στην "κατάρρευση των διαστάσεων" του Ενιαίου 11D-Χωρόχρονου.

Η Εξέλιξη του Σύμπαντος (από το Big Bang και μετά)
είναι, από την άποψη της Φυσικής, εντελώς αντίστοιχη
- με την γήρανση ενός Ανθρώπου, ενός Πλανήτη, ενός Αστέρα, ενός Γαλαξία,
- με την διάβρωση οποιουδήποτε άβιου σώματος και
- με την διάσπαση ενός σωματιδίου
  του Υποατομικού Κόσμου (του Μικρόκοσμου)

Καθώς, λοιπόν, ο Ενιαίος 11D-Χωρόχρονος "καταρρέει" και "θρυμματίζεται"
τοπικά, σε κάθε χωρο-σημείο του,
μεταπίπτοντας σε πάμπολλους τρισ-διάστατους συνδυασμούς
των Διαστάσεών του
παρασύρει και την υπάρχουσα Ύλη
που, ενδεχομένως, υπάρχει στην κάθε περιοχή του
στην δική του καταρρέουσα πορεία.

- Υπάρχει σωτηρία? Θα ρωτήσει ο απεγνωσμένος αναγνώστης.

Εμ ... αυτό ακριβώς είναι ουσία της Πολυδιαστατικής θεωρίας
Όλα τα αντικείμενα της Φύσης
μπορούν να επαναφερθούν στην τέλεια "Ελλειπτική μορφή" τους
ανεξάρτητα από τους αναρίθμητες ελαττωματικές "Υπερβολικές μορφές"
απλά και μαγικά!!!!!!!!!!!!!!!

Πως?

 Ως γνωστόν από όσα εκθέσαμε στα προηγούμενα:

1) Η εξίσωση που περιγράφει το Ελλειψοειδές 
από την Πολυδιαστατική σκοπιά, γράφεται:

\frac{\color{Red}x^2}{\color{Red}a^2} + \frac {\color{Red}y^2}{\color{Red}b^2} + \frac {\color{Red}z^2}{\color{Red}c^2} = 1

2) Η εξίσωση που περιγράφει το Δίχωνο Υπερβολοειδές
από την Πολυδιαστατική σκοπιά, γράφεται:

\frac{\color{Red}x^2}{\color{Red}a^2} + \frac {\color{Brown}y^2}{\color{Brown}b^2} + \frac {\color{Brown}z^2}{\color{Brown}c^2} = 1


Μετατρέποντας, λοιπόν, τα Υπερβολοειδή
(με τα πρόσημα "μείον" στις εξισώσεις τους)
σε Ελλειψοειδή
(με πρόσημα "συν" στην εξίσωσή τους)
όλα επανέρχονται στην αρχική τελειότητά τους.

- Ωραία η θεωρία, θα πεί ο δύσπιστος αναγνώστης
   στην πράξη, όμως, πως μπορεί να γίνει αυτό?

Αυτό είναι θέμα που αφορά την Μελλοντική Τεχνολογία.
Πρακτικά, υπολογίζοντας κάθε φορά
τις σταθερές (a, b, c) των Υπερβολοειδών
και κάποιες βιο-σταθερές από την Βιολογία
που αφορούν π.χ. τα ελαττωματικά αιμοσφαίρια
θα μπορέσει, λογικά, να υπολογίσει
την συχνότητα της μονοχρωματικής ακτινοβολίας που απαιτείται
ώστε να μετατραπεί
ο "ελαττωματικός" συνήθης 3D-Χώρος π.χ. (x, y, z)
ενός αντικειμένου (π.χ. ενός ανθρώπου)
στον αντίστοιχο "υπερβολειδή" π.χ. (x, y, zεπαναφέροντας έτσι την "ελλειπτικότητα" (δηλαδή, την αρχική συμμετρία)
στο αντικείμενο

Τυπικός Μελλοντικός
"Αξονικός Τομογράφος"
----------
Επομένως
θα μπορούσε να εισέλθει
κάθε "ελαττωματικός" (δηλ. ασθενής) οργανισμός
(με οποιαδήποτε ασθένεια, κάκωση, ατέλεια κλπ)
να αντινοβοληθεί
για ένα δέκατο του δευτερολέπτου
με την
μονοχρωματική ακτινοβολία
της καθορισμένης, χωροχρονικά, συχνότητας
και
ακαριαία και "μαγικά"
να εξέλθει
στην συμμετρική "τέλεια" κατάσταση

Αυτή θα είναι, ουσιαστικά,
και η μεγάλη προσφορά της Χορδιακής και της Πολυδιαστατικής θεωρίας
στην Ανθρωπότητα.

Θα της προσφέρει
το πολυπόθητο κουμπί-reset ( = κομβίο επαναφοράς)

που θα απαλείφει κάθε ελάττωμα, κάθε ατέλεια, κάθε λάθος!!!

Κάποτε, λοιπόν,
όπως διαφαίνεται,
το αδιανόητο κεκτημένο
της απόσυρσης ενός οποιουδήποτε λάθους
που ο καθένας νομίζει
ότι κατέχει μόνον ο Θεός,
η Πολυδιαστατική Φυσική
θα το προσφέρει, απλόχερα,
στον Άνθρωπο.

--------------------------------
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Υπενθυμίζουμε ότι
όπως έχουμε αναφέρει στο Μέρος Ο37 της Εισαγωγής
το διάνυσμα θέσης του 11-διάστατου Ενιαίου Χώρου
(της Επηυξημένης Πραγματικότητας) είναι:

 \vec{r} = 
\begin{bmatrix} 
\color{Red}{0}\\ 
\color{Red}{+x} \\ \color{Red}{+y} \\ \color{Red}{+z} \\ 
\color{Blue}{-t} \\
\color{Blue}{0} \\
\color{Green}{+it} \\ 
\color{Brown}{-iz} \\ \color{Brown}{-iy} \\ \color{Brown}{-ix} \\ 
\color{Brown}{i0}
\end{bmatrix}
Ανταλλοίωτο (contravariant) Διάνυσμα Θέσης
όπου:
το ερυθρό (0) = η Επίκενη (null) Διάσταση του Πραγματικού Χώρου
τα ερυθρά (x, y, z) = οι 3 γνωστές Διαστάσεις του Πραγματικού Χώρου
το κυανό (t) = η Διάσταση του Πραγματικού Χρόνου
το κυανό (0) = η Επίκενη 
(null) Διάσταση του Πραγματικού Χρόνου
το πράσινο (it) = η Διάσταση του Φανταστικού Χρόνου
(ή ισοδύναμα, η αντίστροφη συχνότητα, ή η Περίοδος Κύματος)
τα καστανόχροα (iz, iy, ix) οι Διαστάσεις του Φανταστικού Χώρου
(ή ισοδύναμα, οι αντίστροφοι κυματάριθμοι, ή τα μήκη Κύματος)
το καστανόχροο (i0) = η Επίκενη 
(null) Διάσταση του Φανταστικού Χώρου
-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Electromagnetism a la Mendeleev - A-04

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-A-04-Υπερβολοειδή

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Α) Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο μέρος,
στον δισ-διάστατο 2D-Χώρο υπάρχει,
μία θεμελιώδης καμπύλη, η Έλλειψη
(που είναι, απλά, ένας γενικευμένος Κύκλος)

Στο σχήμα βλέπουμε
ότι
α = το σημείο που η Έλλειψη τέμνει την Διάσταση (x)
b = το σημείο που η Έλλειψη τέμνει την Διάσταση (y)

Η εξίσωση που περιγράφει την Έλλειψη, στην Κλασσική Γεωμετρία είναι:

\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}=1
Παρατηρούμε ότι
και οι δύο όροι που περιέχουν τους άξονες
είναι θετικοί (+)

Επίσης, η εξίσωση της Έλλειψης από την Πολυδιαστατική σκοπιά, γράφεται:

\frac{\color{Red}x^2}{\color{Red}a^2} + \frac {\color{Red}y^2}{\color{Red}b^2} = 1

(Υπενθυμίζουμε ότι οι ερυθρές Διαστάσεις (x, y, z) είναι
οι συνήθεις γνωστές πραγματικές διαστάσεις
του Πραγματικού Χώρου της Υπαρκτής Πραγματικότητας).

Τώρα η γενίκευση της Έλλειψης,
στον τρισ-διάστατο 3D-Χώρο,
είναι το Ελλειψοειδές.

Η εξίσωση που περιγράφει το Ελλειψοειδές, στην Κλασσική Γεωμετρία είναι:

 {x^2 \over a^2} + {y^2 \over b^2} + {z^2 \over c^2} = 1


Επίσης, η εξίσωση του Ελλειψοειδούς από την Πολυδιαστατική σκοπιά, γράφεται:

\frac{\color{Red}x^2}{\color{Red}a^2} + \frac {\color{Red}y^2}{\color{Red}b^2} + \frac {\color{Red}z^2}{\color{Red}c^2} = 1


----------------------------------
Β) Συνεχίζουμε τώρα με μία άλλη θεμελιώδη καμπύλη, την Υπερβολή.

CurvesHyperbola-wik.png
Στο σχήμα παρατηρούμε
ότι η Υπερβολή
τέμνει μόνον τον άξονα x (σε δύο σημεία)
αλλά δεν τέμνει σε κανένα σημείο τον άξονα y.

Η εξίσωση που περιγράφει την Υπερβολή, στην Κλασσική Γεωμετρία είναι:

\frac{x^2}{a^2} - \frac {y^2}{b^2} = 1
Παρατηρούμε ότι η διαφορά
με την εξίσωση που περιγράφει την Έλλειψη
είναι το σημείο "μείον" (-)
του όρου που περιέχει τον άξονα y
δεν τέμνει την καμπύλη
Τώρα, η εξίσωση της Υπερβολής
από την Πολυδιαστατική σκοπιά, γράφεται:

\frac{\color{Red}x^2}{\color{Red}a^2} + \frac {\color{Brown}y^2}{\color{Brown}b^2} = 1

[Η εξίσωση αυτή προκύπτει από την κλασσική της μορφή
με χρήση της ταυτότητας i= -1 οπότε -y 2y2]

Υπενθυμίζουμε ότι οι καστανόχροες Διαστάσεις (x, y, z) είναι
οι πρόσθετες φανταστικές διαστάσεις
(του Φανταστικού Χώρου της Εικονικής Πραγματικότητας).

Ακριβώς αντίστοιχα με την Έλλειψη και το Ελλειψοειδές έχουμε:
ότι η γενίκευση της Υπεροβολής,
στον τρισ-διάστατο 3D-Χώρο,
είναι (όχι ένα αλλά δύο) τα Υπεροβολοειδή.

Βα) Το Μονόχωνο Υπερβολοειδές είναι:
Η εξίσωση που περιγράφει το Μονόχωνο Υπερβολοειδές,
στην Κλασσική Γεωμετρία
 είναι:

\frac{x^2}{a^2} - \frac {y^2}{b^2} + \frac {z^2}{c^2} = 1


Επίσης, η εξίσωση του Μονόχωνου Υπερβολοειδούς
από την Πολυδιαστατική σκοπιά, γράφεται:

\frac{\color{Red}x^2}{\color{Red}a^2} + \frac {\color{Brown}y^2}{\color{Brown}b^2} + \frac {\color{Red}z^2}{\color{Red}c^2} = 1

------
Ββ) Το Δίχωνο Υπερβολοειδές είναι:


Η εξίσωση που περιγράφει το Δίχωνο Υπερβολοειδές,
στην Κλασσική Γεωμετρία
 είναι:


\frac{x^2}{a^2} - \frac {y^2}{b^2} - \frac {z^2}{c^2} = 1


Επίσης, η εξίσωση του Δίχωνου Υπερβολοειδούς
από την Πολυδιαστατική σκοπιά, γράφεται:

\frac{\color{Red}x^2}{\color{Red}a^2} + \frac {\color{Brown}y^2}{\color{Brown}b^2} + \frac {\color{Brown}z^2}{\color{Brown}c^2} = 1

--------------------------------
Ίσως βαρετά όλα αυτά
αλλά δείχνουν τον τρόπο που οργανώνονται αυτά
τα πολύ θεμελιώδη σχήματα της Γεωμετρίας
στον Ενιαίο 11D-Χωρόχρονο
ενώ οι άμεσες επιπτώσεις στον Άνθρωπο
θα αναλυθούν στο επόμενο μέρος


--------------------------------
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Υπενθυμίζουμε ότι
όπως έχουμε αναφέρει στο Μέρος Ο37 της Εισαγωγής
το διάνυσμα θέσης του 11-διάστατου Ενιαίου Χώρου
(της Επηυξημένης Πραγματικότητας) είναι:

 \vec{r} = 
\begin{bmatrix} 
\color{Red}{0}\\ 
\color{Red}{+x} \\ \color{Red}{+y} \\ \color{Red}{+z} \\ 
\color{Blue}{-t} \\
\color{Blue}{0} \\
\color{Green}{+it} \\ 
\color{Brown}{-iz} \\ \color{Brown}{-iy} \\ \color{Brown}{-ix} \\ 
\color{Brown}{i0}
\end{bmatrix}
Ανταλλοίωτο (contravariant) Διάνυσμα Θέσης
όπου:
το ερυθρό (0) = η Επίκενη (null) Διάσταση του Πραγματικού Χώρου
τα ερυθρά (x, y, z) = οι 3 γνωστές Διαστάσεις του Πραγματικού Χώρου
το κυανό (t) = η Διάσταση του Πραγματικού Χρόνου
το κυανό (0) = η Επίκενη 
(null) Διάσταση του Πραγματικού Χρόνου
το πράσινο (it) = η Διάσταση του Φανταστικού Χρόνου
(ή ισοδύναμα, η αντίστροφη συχνότητα, ή η Περίοδος Κύματος)
τα καστανόχροα (iz, iy, ix) οι Διαστάσεις του Φανταστικού Χώρου
(ή ισοδύναμα, οι αντίστροφοι κυματάριθμοι, ή τα μήκη Κύματος)
το καστανόχροο (i0) = η Επίκενη 
(null) Διάσταση του Φανταστικού Χώρου
-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

Electromagnetism a la Mendeleev - A-03

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-A-03-Υπερβολή (συνέχεια)

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Το είχαμε αναφέρει και παλαιότερα

Maps-Continents-01-goog.gif


Παρατηρώντας, τον συνήθη χάρτη της Γης,
δεν μπορούμε να αποφύγουμε την απορία.
Γιατί να έχουν αυτό το σχήμα οι Ήπειροι?

Η Κλασσική Γεωλογία απαντούσε, για αιώνες, επιγραμματικά:
- Έτσι τις σχημάτισε η Φύση (ή εναλλακτικά, ο Θεός)

Όμως...
ήρθε η "τεκτονική" Γεωλογία
και εξήγησε το θεωρούμενο ως παντελώς ανεξήγητο σχήμα

Οι Ήπειροι δεν είναι χρονικά αναλλοίωτοι.
Ακολούθησαν, και αυτές, μία τεράστια Εξελικτική πορεία
ανάλογη με των Βιολογικών Όντων του Πλανήτη.
Έτσι π.χ. ανακαλύφθηκε ότι
στο Νότιο Ημισφαίριο
υπήρχε μία τεράστια αρχαιοήπειρος, η Γονδοβάνη (Gondwana)
που λόγω τεράστιων μετακινήσεων
των τεκτονικών πλακών του Φλοιού της Γης
έσπασε σε μικρότερα τμήματα.

Continents-Gondowana-01-goog.jpg
Η αρχαιόηπειρος Gondwana
λίγο μετά το σπάσιμό της
στα κομμάτια
που στην συνέχεια θα απομακρυνθούν
και θα μετεξελιχθούν στις σύγχρονες Ηπείρους

Αν λοιπόν ήταν λογικό και εποικοδομητικό
να αναρωτηθούμε για το σχήμα των αντικειμένων της Γεωλογίας
γιατί να είναι παράλογο
να αναρωτηθούμε για το σχήμα των αντικειμένων της Γεωμετρίας???

Ας σημειωθεί ότι οι δύο αυτές Καμπύλες (Έλλειψη και Υπερβολή)
είναι τόσο θεμελιώδεις στην Γεωμετρία
όσο και οι Ήπειροι στην Γεωγραφία

(Όλες οι καμπύλες της Γεωμετρίας παράγονται από αυτές τις δύο
καθώς και μερικές άλλες που θα αναφέρουμε αργότερα
Θα μπορούσαμε να τις αντιστοιχήσουμε με τους 10 αριθμούς
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
του Δεκαδικού Συστήματος της Αριθμητικής
από τους οποίους παράγονται όλοι οι άπειροι υπόλοιποι αριθμοί)

Ας το ψάξουμε λοιπόν.

-----
Ας ξαναδούμε το σχήματα της Έλλειψης και της Υπερβολής.
- Το πρώτο, της Έλλειψης
   είναι ενιαίο, ευλογοφανές, αρμονικό, τέλειο.


\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}=1

- Το δεύτερο, της Υπερβολής
   είναι κομμένο σε δύο κλαδους, αδιανόητο, αναρμονικό, ατελές

Curves-Hyperbola-01-goog.gif

\frac{x^2}{a^2} - \frac {y^2}{b^2} = 1

Μα ...
πως είναι δυνατόν
αυτές οι δύο Θεμελιώδεις Καμπύλες
να έχουν τόσο διαφορετικά σχήματα
ενώ οι εξισώσεις τους είναι σχεδόν ίδιες
και διαφέρουν μόνον σε ένα πρόσημο "μείον"????

Η Κλασσική Γεωμετρία απαντά, μέχρι σήμερα, επιγραμματικά:
- Έτσι τις σχημάτισε η Φύση (ή εναλλακτικά, ο Θεός)

Εδώ, λοιπόν, επεμβαίνει η Πολυδιαστατική Θεωρία!

Πριν προχωρήσουμε ας ξαναδούμε το πρώτο χάρτη
στην αρχή της σελίδας, προσεκτικότερα.

Maps-Continents-01-goog.gif
Ειρηνικός Ωκεανός (Pacific Ocean)
και στα δεξιά (ανατολικά)
και αριστερά (δυτικά)
του χάρτη

Τι παρατηρούμε?
Ότι αν ξεκινήσουμε από ένα κέντρο
(π.χ. ένα σημείο του Ισημερινού, έστω στην Αφρική)
που μπορούμε να το αποκαλέσουμε μηδέν (0)
τότε
είτε πηγαίνοντας ανατολικά (+), είτε πηγαίνοντας δυτικά (-),
συναντάμε τον Ειρηνικό Ωκεανό!

Ένας άνθρωπος της Αρχαιότητας θα πάθαινε σοκ από την έκπληξη.
Εμείς, όμως, στην Σύγχρονη Εποχή,
γνωρίζουμε ότι η Γη δεν είναι επίπεδη
και δεν έχει μόνον "εμπρόσθια" πλευρά
(που είμαστε εμείς και το "μηδέν")
αλλά είναι σφαιρική
οπότε έχει και "οπίσθια" πλευρά
(που καλύπτεται από τον Ειρηνικό Ωκεανό κ
αι έχει και ένα άλλο "μηδέν")!

Αποτέλεσμα εικόνας για world map continents

Θαυμάσια, έως εδώ!

--------------
Πάμε, τώρα, να ξαναδούμε την Υπερβολή.
Οι δύο κλάδοι της Υπερβολής
μπορούν να αντιστοιχηθούν κάλλιστα
με τις δύο ακτές του Ειρηνικού, στον πρώτο χάρτη!

Curves-Hyperbola-02-goog.jpg
Ο άξονας (x) αντιστοιχίζεται με τον Ισημερινό
Ο άξονας (y) αντιστοιχίζεται με τον Πρώτο Μεσημβρινό
και οι δύο κλάδοι της Υπερβολής
με τις 2 ακτές του Ειρηνικού

Για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα
ας δούμε Έλλειψη και Υπερβολή μαζί
Η αντιστοίχιση με τον πρώτο χάρτη είναι τώρα εμφανής
- Η Έλλειψη αντιστοιχεί στο συγκρότημα των Ηπείρων
   της δικής μας, της "εμπρόσθιας", της "θεατής" πλευράς του Χώρου
   (δηλ. στον Χώρο Υπαρκτής Πραγματικότητας
   με τις Πραγματικές "ερυθρές" Διαστάσεις)
- Οι δύο κλάδοι της Υπερβολής αντιστοιχούν στις δύο ακτές του Ειρηνικού
   που βρίσκεται, ενιαίος, στην "οπίσθια" πλευρά, την "αθέατη πλευρά" του Χώρου
   (δηλ. στον Χώρο Εικονικής Πραγματικότητας
   με τις Φανταστικές ("καστανόχροες") Διαστάσεις

Η "πράσινη" Έλλειψη
ανάμεσα στους δύο "ερυθρούς" κλάδους της Υπερβολής
Η αντιστοίχηση με τον πρώτο χάρτη
είναι προφανής.

Που μας οδηγεί μια τέτοια θέαση?
Ότι αν προχωρήσουμε σε άπειρη απόσταση
θα φτάσουμε στην "οπίσθια" δηλ. στην "αθέατη" πλευρά του Χώρου
(δηλαδή στον Χώρο της Εικονικής Πραγματικότητας)
και τελικά θα φτάσουμε  στο "άλλο σημείο 0"
(δηλ. στο σημείο "άπειρο" () που βρίσκεται στο κέντρο της).

Άρα?
Άρα, στον δικό μας "εμπρόσθιο" 3-διάστατο Πραγματικό Χώρο
η Έλλειψη είναι ενιαία αλλά η Υπερβολή είναι δι-κλαδική
ενώ στον "οπίσθιο" 3-διάστατο Φανταστικό Χώρο
συμβαίνει το αντίθετο
η Έλλειψη είναι δι-κλαδική και η Υπερβολή ενιαία!

Επομένως,
στον Μικτό Χώρο (με μία Πραγματική και μία Φανταστική Διάσταση)
η Υπερβολή καλώς έχει πρόσημο (+) καθόσον εκεί είναι ενιαία.

\frac{\color{Red}x^2}{\color{Red}a^2} + \frac {\color{Brown}y^2}{\color{Brown}b^2} = 1


Αντίθετα,
σε έναν τέτοιο 2-δισδιάστατο Μικτό Χώρο
(δηλ. Χώρο Επηυξημένης Πραγματικότητας),
η Έλλειψη θα έχει δύο κλάδους.

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι μπορούμε να καταστήσουμε
το σχήμα της Υπερβολής, ενιαίο,
απλά, αλλάζοντας τον έναν Πραγματικό άξονά της, με τον αντίστοιχο Φανταστικό.
(πράξη που ισοδυναμεί στο παράδειγμά μας
με το να στέψουμε την Γη από την άλλη πλευρά.)

Αυτή η παρατήρηση έχει κολοσσιαία σημασία
όταν στο μεθεπόμενο μέρος
δούμε τις "ιατρικές" (!) επιπτώσεις της Πολυδιαστατικής παρουσίασης
της Υπερβολής.

--------------------------------
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Υπενθυμίζουμε ότι
όπως έχουμε αναφέρει στο Μέρος Ο37 της Εισαγωγής
το διάνυσμα θέσης του 11-διάστατου Ενιαίου Χώρου
(της Επηυξημένης Πραγματικότητας) είναι:

 \vec{r} = 
\begin{bmatrix} 
\color{Red}{0}\\ 
\color{Red}{+x} \\ \color{Red}{+y} \\ \color{Red}{+z} \\ 
\color{Blue}{-t} \\
\color{Blue}{0} \\
\color{Green}{+it} \\ 
\color{Brown}{-iz} \\ \color{Brown}{-iy} \\ \color{Brown}{-ix} \\ 
\color{Brown}{i0}
\end{bmatrix}
Ανταλλοίωτο (contravariant) Διάνυσμα Θέσης
όπου:
το ερυθρό (0) = η Επίκενη (null) Διάσταση του Πραγματικού Χώρου
τα ερυθρά (x, y, z) = οι 3 γνωστές Διαστάσεις του Πραγματικού Χώρου
το κυανό (t) = η Διάσταση του Πραγματικού Χρόνου
το κυανό (0) = η Επίκενη 
(null) Διάσταση του Πραγματικού Χρόνου
το πράσινο (it) = η Διάσταση του Φανταστικού Χρόνου
(ή ισοδύναμα, η αντίστροφη συχνότητα, ή η Περίοδος Κύματος)
τα καστανόχροα (iz, iy, ix) οι Διαστάσεις του Φανταστικού Χώρου
(ή ισοδύναμα, οι αντίστροφοι κυματάριθμοι, ή τα μήκη Κύματος)
το καστανόχροο (i0) = η Επίκενη 
(null) Διάσταση του Φανταστικού Χώρου
-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------