Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Κλωνοποίηση. Η ελπίδα και το μέλλον.


Σε αντίθεση με την Bloggόσφαιρα
όπου η κλωνοποίηση αποτελεί αρνητικό φαινόμενο
στον Πραγματικό Κόσμο 
η κλωνοποίηση είναι η ελπίδα του μέλλοντος

Η θεραπευτική κλωνοποίηση αναμένεται να αλλάξει το πρόσωπο της Ιατρικής, αφού θα επιτρέψει θεραπευτικές προσεγγίσεις οι οποίες ήταν εντελώς αδύνατες ως σήμερα. Οι επιστήμονες κάνουν λόγο για την αρχή του τέλους πολλών ανίατων ασθενειών.

Πώς η κλωνοποίηση θα μπορούσε να βοηθήσει στην έλλειψη οργάνων για μεταμοσχεύσεις
Τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα δημιουργούνται στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης του εμβρύου και μπορούν να καλλιεργηθούν έτσι ώστε να δημιουργήσουν οποιονδήποτε τύπο ιστού ή οργάνου.

- Νευρικά εγκεφαλικά κύτταρα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν για να αντιμετωπισθούν νευροεκφυλιστικές ασθένειες

- Κύτταρα αμφιβληστροειδούς και κερατοειδούς μπορούν να δημιουργηθούν από τα εμβρυϊκά βλαστικά

- Κατεστραμμένες μυϊκές ίνες θα μπορούσαν να αντικατασταθούν με νέες για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα των καρδιακών επεισοδίων

- Τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή δέρματος, το οποίο θα μεταμοσχεύεται χωρίς τον κίνδυνο να απορριφθεί

- Ηπατικά μπορούσαν να δημιουργηθούν ώστε να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις ηπατίτιδας.

Ακόμη ολόκληρα όργανα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν υπό κατάλληλες εργαστηριακές συνθήκες

Tι είναι τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα;
Είναι κύτταρα τα οποία χαρακτηρίζονται από ανεξάντλητη ικανότητα διαιρέσεων (η διαίρεση είναι η μέθοδος πολλαπλασιασμού των κυττάρων), καθώς και από την ικανότητα να δίνουν γένεση σε όλους τους εξειδικευμένους κυτταρικούς τύπους ενός οργανισμού. Χάρη στην ικανότητα τους να δημιουργούν όλους τους κυτταρικούς τύπους του ανθρώπινου οργανισμού, τα κύτταρα αυτά χαρακτηρίζονται και πολυδύναμα.

Που απαντώνται τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα;
Στον ανθρώπινο οργανισμό τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα υφίστανται πολύ νωρίς κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη. Ειδικότερα, η σύντηξη του ωαρίου και του σπερματοζωαρίου δίνει γένεση σε ένα κύτταρο (το ζυγωτό ) το οποίο έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει έναν ολόκληρο νέο οργανισμό. Για τον λόγο αυτόν το ζυγωτό θεωρείται ένα κύτταρο ολοδύναμο. 


Κατά τις πρώτες ώρες μετά τη γονιμοποίηση το ζυγωτό με διαδοχικές διαιρέσεις δίνει γένεση σε περισσότερα (δύο, τέσσερα, οκτώ, κτλ.), επίσης ολοδύναμα, κύτταρα. Αυτό σημαίνει ότι όποιο από αυτά τα κύτταρα τοποθετηθεί στη μήτρα μιας γυναίκας έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει ένα κανονικό έμβρυο. (Με τον τρόπο αυτόν δημιουργούνται τα ομοζυγωτικά δίδυμα.). 


Περίπου τέσσερις με πέντε ημέρες μετά τη γονιμοποίηση και έπειτα από μια σειρά κυτταρικών διαιρέσεων αυτά τα ολοδύναμα κύτταρα αρχίζουν να εξειδικεύονται και δημιουργούν τη βλαστοκύστη, έναν σχηματισμό ο οποίος μοιάζει με μπάλα: εξωτερικά σχηματίζεται από μια στιβάδα κυττάρων ενώ στο κενό εσωτερικό της υπάρχει μόνο μία ομάδα κυττάρων, τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα. 
Τα κύτταρα που αποτελούν το περίβλημα της βλαστοκύστης, θα δημιουργήσουν τον πλακούντα και τους άλλους βοηθητικούς ιστούς οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την επιβίωση του εμβρύου μέσα στη μήτρα της μητέρας του. 
Τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα θα δημιουργήσουν το έμβρυο αυτό καθαυτό.


Ποια είναι η βασική διαφορά αλοδύναμων και πολυδύναμων εμβρυϊκών κυττάρων;
Κάθε ένα από τα ολοδύναμα εμβρυϊκά κύτταρα είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα έμβρυο. Αυτό δεν ισχύει για τα πολυδύναμα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα. Αυτά, παρά το γεγονός ότι δίνουν γένεση σε όλους τους κυτταρικούς τύπους του οργανισμού, δεν είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα έμβρυο, δεδομένου ότι έχουν χάσει την ικανότητα να δημιουργούν τον πλακούντα.


Πως οι επιστήμονες απομονώνουν εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα;
Με μεθόδους οι οποίες αναπτύχθηκαν από μελέτες σε άλλους οργανισμούς οι επιστήμονες απομονώνουν τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα από ανθρώπινα έμβρυα μερικών ημερών (δηλαδή έμβρυα τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της βλαστοκύστης). Τα πρώτα έμβρυα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την απομόνωση εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων είχαν δημιουργηθεί σε κλινικές οι οποίες ειδικεύονται στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Είχαν δηλαδή δημιουργηθεί από τη σύντηξη ωαρίου και σπερματοζωαρίου στον δοκιμαστικό σωλήνα. Αποτελεί συνήθη πρακτική των κλινικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να δημιουργούν περισσότερα από ένα έμβρυα (τα οποία φυλάσσονται στην κατάψυξη) ώστε σε περίπτωση ατυχούς εγκυμοσύνης να υπάρχουν έμβρυα για μελλοντικές προσπάθειες. Στην προκειμένη περίπτωση τα έμβρυα δεν επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για αναπαραγωγικούς σκοπούς και διατέθηκαν στην έρευνα.


Γιατί μελετώνται τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα;
Τα κύτταρα αυτά κλείνουν μέσα τους τα μυστικά της ζωής. Οι επιστήμονες ελπίζουν από τη μελέτη τους να μάθουν ποιες είναι οι πολύπλοκες και αποφασιστικής σημασίας διαδικασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα πρώιμα στάδια της ανθρώπινης ανάπτυξης. Σε μοριακό επίπεδο αυτό σημαίνει ότι ελπίζουν να μάθουν ποια είναι τα γονίδια τα οποία εκφράζονται σε αυτό το στάδιο και των οποίων η δράση είναι καθοριστική για τη σωστή πορεία της ανάπτυξης.


Ποιες είναι οι πιθανές εφαρμογές των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων;
Από τις αμεσότερες εφαρμογές των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων αναμένεται να είναι η χρήση τους στη φαρμακολογία. Τα κύτταρα αυτά θα χρησιμοποιούνται για να μελετηθούν η δράση των φαρμάκων και οι πιθανές παρενέργειές τους προτού αυτά περάσουν σε κλινικές δοκιμασίες. Ωστόσο αυτό που αποτελεί τον κυριότερο λόγο για τον οποίο η απομόνωση των ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων χαιρετίστηκε από την επιστημονική κοινότητα ως γεγονός μείζονος σημασίας είναι η πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή οργάνων και ιστών για μεταμοσχεύσεις. Η ιδέα είναι να εκμεταλλευτούμε την ικανότητα τους να διαφοροποιούνται σε οποιονδήποτε από τους κυτταρικούς τύπους του σώματος για να μπορέσουμε να παραγάγουμε μεταμοσχεύσιμους ιστούς και όργανα.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι τέτοιες εφαρμογές θα ήταν εφικτές και για ποιες ασθένειες;
Ήδη υπάρχουν πειραματικές ενδείξεις ότι τα κύτταρα αυτά μπορούν, υπό κατάλληλες πειραματικές συνθήκες, να διαφοροποιηθούν σε κύτταρα του καρδιακού μυός, σε νευρικά κύτταρα, σε κύτταρα δέρματος, σε ηπατικά κύτταρα, σε κύτταρα αμφιβληστροειδούς. 
Πειράματα σε ζώα έδειξαν ότι οι παραγόμενες από εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα μυϊκές ίνες ενσωματώνονται στην καρδιά, προκειμένου να αποκαταστήσουν προβλήματα που έχουν επέλθει έπειτα από καρδιακές προσβολές. 
Επιπροσθέτως, ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο γίνεται με συνεργασία πολλών επιστημόνων φιλοδοξεί να δημιουργήσει στο εργαστήριο μια λειτουργική καρδιά έτοιμη προς μεταμόσχευση. Το πρόγραμμα κατά το οποίο η καρδιά δημιουργείται από εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα πέντε ως οκτώ χρόνων. 
Τέλος, μια σειρά πειραματικών εφαρμογών των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο διαβήτης με κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη, καθώς και οι ηπατίτιδες με μεταμοσχεύσεις υγιών ηπατικών κυττάρων.


Πώς σχετίζονται τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα με την κλωνοποίηση;
Για να απομονωθούν τα κύτταρα αυτά απαιτείται ένα έμβρυο. Και η κλωνοποίηση αποτελεί μια μέθοδο παραγωγής εμβρύων. Μόνο που αντί τα έμβρυα να παράγονται από τη σύντηξη του ωαρίου με το σπερματοζωάριο παράγονται με μια μέθοδο η οποία ονομάζεται somatic cell nuclear tranfer (SCNT). Η μέθοδος αυτή απαιτεί την παρουσία ενός ωαρίου από το οποίο αφαιρείται ο πυρήνας (και κατά συνέπεια και το γενετικό υλικό), ο οποίος αντικαθίσταται από τον πυρήνα ενός σωματικού κυττάρου (κατ’ αντιδιαστολή με τα αναπαραγωγικά κύτταρα, ωάριο και σπερματοζωάριο). Το ωάριο περιέχει όλα τα απαιτούμενα για την ανάπτυξη του εμβρύου υλικά, ενώ ο πυρήνας του σωματικού κυττάρου που έχει εισέλθει σε αυτό περιέχει τις γενετικές οδηγίες για τη δημιουργία του εμβρύου. Αυτές οι γενετικές οδηγίες είναι ταυτόσημες με αυτές του οργανισμού από τον οποίο ελήφθη το σωματικό κύτταρο και κατά συνέπεια το αναπτυσσόμενο έμβρυο αποτελεί τον κλώνο του.


Αφού υπάρχουν ήδη απομονωμένα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα στα εργαστήρια, γιατί οι επιστήμονες εισηγούνται να επιτρέπεται η δημιουργία κλωνοποιημένων εμβρύων ώστε τα οποία θα χρησιμοποιούνται για παραγωγή τέτοιων κυττάρων;

Σε κάθε περίπτωση μεταμόσχευσης, ένα από τα βασικότερα προβλήματα τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν οι ερευνητές είναι η απόρριψη του μοσχεύματος. Ο οργανισμός του δέκτη "αντιλαμβάνεται" ότι το μεταμοσχευμένο όργανο είναι ξένο και κινητοποιεί τους μηχανισμούς του ανοσοποιητικού συστήματος τους οποίους χρησιμοποιεί εναντίον των εισβολέων. Για να προλάβουν την επίθεση του οργανισμού του δέκτη εναντίον του μοσχεύματος, οι ερευνητές χορηγούν φάρμακα τα οποία καταστέλλουν το Ανοσοποιητικό Σύστημα.

Η πρακτική αυτή όμως έχει πολλές παρενέργειες. Η κλωνοποίηση μπορεί θεωρητικά να λύσει το πρόβλημα της απόρριψης του μοσχεύματος. Η ιδέα είναι να χρησιμοποιείται ένα σωματικό κύτταρο του ασθενούς για τη δημιουργία ενός εμβρύου το οποίο θα αποτελεί το κώνο του.

Το έμβρυο θα αφήνεται στον δοκιμαστικό σωλήνα ως το στάδιο της βλαστοκύστεως και στη συνέχεια θα απομονώνονται από αυτό τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα τα οποία θα αποτελούν την πηγή των κυττάρων για τη δημιουργία ιστού ή οργάνου κατάλληλου για μεταμόσχευση.

Ένα τέτοιο μόσχευμα δεν θα απορρίπτεται από τον δέκτη, αφού θα είναι απολύτως συμβατό μαζί του. 

Η κλωνοποίηση αυτή η οποία έχει στόχο τη δημιουργία ενός εμβρύου για θεραπευτικούς σκοπούς ονομάζεται θεραπευτική κλωνοποίηση και λαμβάνει χώρα εξ ολοκλήρου στον δοκιμαστικό σωλήνα. 

Πηγή: http://3tee-rodou.dod.sch.gr/clones.htm

-----------------------
Και επειδή μου άρεσε πολύ ένα σχόλιο που μου έκανε η Theresa στο facebook το μεταφέρω εδώ, καθώς και την απάντηση που της έδωσα:

Theresa είπε: 
Μπορεί να έχεις δίκιο, δεν το ξέρω, ούτε μπορώ να έχω άποψη αφού δεν έχω κάποια ειδικότητα σ' αυτά τα θέματα. Ωστόσο, ο αείμνηστος πατέρας μου, γιατρός καθώς ήταν, συνήθιζε να λέει, ότι: "όταν πάμε κόντρα στη φύση, τότε αυτό σπάνια βγαίνει σε καλό"....Μακάρι, να βγει σε καλό (η κλωνοποίηση) και, να μην έχουμε - μακροπρόθεσμα - δυσάρεστες συνέπειες...

Εγώ απάντησα:
Τερέζα λάθος, λάθος, λάθος.
Και η απλή ίαση μιας ασθένειας με φάρμακα "κόντρα στην φύση" είναι.
Και η κατασκευή του αυτοκινήτου "κόντρα στην φύση" είναι.
Ποιός ορίζει που σταματάει το "μαζί" και αρχίζει το "κόντρα"??????
Αν η Φύση ή ο Θεός δεν ήθελε ο άνθρωπος να πετύχει κάτι απλώς θα το είχε κάνει απροσπέλαστο γι αυτόν. Όπως το όριο της ταχύτητας του φωτός. Σου λέει πάνω από αυτήν την ταχύτητα δεν θα πας αλλιώς θα αφυλοποιηθείς. Φυσικός Νόμος. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
Επομένως, για να μπορούμε να υπερβούμε κάτι, σημαίνει ότι η Φύση το επιτρέπει!!!!!!


7 σχόλια:

porcupine είπε...

Τέτοια επιστημονική άποψη για το σεξ, πρώτη φορά είδα!!!Αλλά δεν μπορείς να πεις!Αυτή τη φορά το διάβασα ολόκληρο!Είπα μήπως και με πάρει ο ύπνος, αλλά τζίφος!!!

χαχαχαχα!!!

GiP είπε...

Δεν το έγραψε ο Ιον !! Ο κλώνος του το έγραψε !! χαχαχαχαχα

Πράγματι ενδιαφέρον, ήξερα αρκετά αλλά όχι όλα !

IonnKorr είπε...

Πορκουπίνα

xa..xa..

Καλά ... για να κάτσεις να διαβάσεις εσύ ... αυτό το επιστημονικό άρθρo ... ολόκληρο, φαντάζομαι σε τι κατάσταση απελπισίας και ύψιστης υστερίας είχες περιέλθει βραδιάτικα.

Ελπίζω μετά το διάβασμα να μην μεταφέρθηκες σε νοσοκομείο, σε θάλαμο επειγόντων περιστατικών.

IonnKorr είπε...

Gip

Δεν βλέπω να σχολίασες την κεντρική εικόνα με τα μελλοντικά αποτελέσματα της κλωνοποίησης.

"Βρίσκεις μια όμορφη γκόμενα. Την πας στο κοντινό γενετικό εργαστήριο της γειτονιάς και σε μερικές μέρες στην επιστρέφουν σε δωδεκαπλή συσκευασία."
Ε ... μετά, όλα επαφίενται στην φαντασία σου.

Αυτές θα είναι εποχές, να ζείς.

Μήπως, λέω, μήπως έπρεπε να γεννηθούμε σε εκείνο το Μέλλον.

IonnKorr είπε...

Καλά περιττό να σου πω τι θα σήμαινε η Πορκουπίνα σε "δωδεκαπλή συσκευασία"

Απλά το τέλος της Αναθρωπότητας!!!!!

χα..χα..χα..χα..

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ είπε...

Εξαιρετικά ενδιαφέρον και επίκαιρο και γραμμένο με κείνη την ικανότητα που έχει ο Ιονν (κλώνος+ορίτζιναλ) να σου μεταδίδει επιστημονικές πληροφορίες.
Σχετικά με τις θέσεις σου που εκφράζεις σχετικά με το σχόλιο της Theresa θα μπορούσα να διατυπώσω την ερώτηση: «Πως ξέρουμε αν η με την χρήση της τεχνολογίας των φαρμάκων, και της κλωνοποίησης, επίτευξη της μακροζωίας στον άνθρωπο (και προσοχή μόνο σε αυτόν) και τα συνακόλουθα αυτής είναι ανεκτή από την Φύση σήμερα και αύριο;»

IonnKorr είπε...

Χριστόφορε

"Σχετικά με τις θέσεις σου που εκφράζεις σχετικά με το σχόλιο της Theresa θα μπορούσα να διατυπώσω την ερώτηση: «Πως ξέρουμε αν η με την χρήση της τεχνολογίας των φαρμάκων, και της κλωνοποίησης, επίτευξη της μακροζωίας στον άνθρωπο (και προσοχή μόνο σε αυτόν) και τα συνακόλουθα αυτής είναι ανεκτή από την Φύση σήμερα και αύριο;»"

Ουσιαστικά τίποτα δεν ξέρουμε.

Ακόμα και η ανακάλυψη της φωτιάς μπορεί να εξελιχθεί εν τέλει στην ταφόπλακα της Ανθρώπινης Φυλής.

Αλλά που είναι το όριο? Και ποιός είναι αυτός που το καθορίζει?

Με την ίδια λογική δεν έπρεπε να έχουμε ηλεκτρική ενέργεια, πυρηνικά εργοστάσια ....