Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

Electromagnetism a la Mendeleev - O15

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-Ο15-


Δυικότητα
(μέρος γ')

--------------------------------------------------------------------
Εδώ βρίσκουμε τα περιεχόμενα της θεματικής ενότητας
--------------------------------------------------------------------
Στα προηγούμενα παραθέσαμε παραδείγματα Δυαδισμών
που παρατηρεί κάποιος να συμβαίνουν στην "αρένα" της Πραγματικότητας.

Η Φυσική, βέβαια, δεν ενδιαφέρεται τόσο για αυτούς
αφού τους θεωρεί βιολογικά ή κοινωνικά "παράγωγα"
άλλων βαθύτερων και θεμελιωδών Δυαδισμών.

Οι στοιχειώδεις ή θεμελιώδεις Δυαδισμοί είναι αυτοί
που εμφανίζονται στις Φυσικές Θεωρίες.
Αυτοί οι Δυαδισμοί ονομάζονται (για να ξεχωρίζουν) Δυισμοί
(ή Δυικότητες, αν τους δούμε ως ιδιότητες)

Υπάρχουν αρκετοί Δυισμοί στην Φυσική
Πολύ διάσημος είναι ο Δυισμός Σωματιδίου - Κύματος

Τα θεμελιώδη σωματίδια της Φύσης
π.χ. τα ηλεκτρόνια
εμφανίζουν δυϊκή συμπεριφορά.
Σε άλλα φαινόμενα λειτουργούν ως σωματίδια
και σε άλλα ως κύματα.

Δύο άλλοι πολλοί γνωστοί Δυισμοί εμφανίζονται
στον Ηλεκτρισμό και στον Μαγνητισμό

Έχουμε δύο τύπους Στατικού Ηλεκτρισμού
τον Θετικό (+) και τον Αρνητικό (-)
Αντίστοιχα έχουμε δύο πόλους σε έναν Μαγνήτη
τον Βόρειο (N) και τον Νότιο (S)

Επίσης πολλοί Δυισμοί πηγάζουν από τον ίδιο τον Χωρόχρονο
σύμφωνα με την Πολυδιαστατική Φυσική
(όπως προκύπτει από την Μήτρα "Στροφής" του 11-διάστατου Χώρου
που αναφέρθηκε στην προηγούμενη σειρά αναρτήσεων του blog)

0χxχyχz+ψ0iψ~1iχ~+1ziχ~+1yiχ~+1x1
+χx0+θzθy+ϕx0iϕ~1xiθ~1yiθ~+1z1iχ~1x
+χyθz0+θx+ϕy0iϕ~1yiθ~+1x1iθ~1ziχ~1y
+χz+θyθx0+ϕz0iϕ~1z1iθ~1xiθ~+1yiχ~1z
ψϕxϕyϕz001iϕ~+1ziϕ~+1yiϕ~+1xiψ~+1
00000511111
+iψ+iϕx+iϕy+iϕz011ϕ~1zϕ~1yϕ~1xψ~1
iχz+iθyiθx0iϕz1ϕ~+1z1θ~1xθ~+1yχ~+1z
iχyiθz0+iθxiϕy1ϕ~+1yθ~+1x1θ~1zχ~+1y
iχx0+iθziθyiϕx1ϕ~+1xθ~1yθ~+1z1χ~+1x
0+iχx+iχy+iχziψ1ψ~+1χ~1zχ~1yχ~1x1

Όμως, εδώ, δεν θα αναφερθούμε σε αυτούς τους Δυισμούς
Θα παρουσιάσουμε δύο ακόμη περισσότερο θεμελιακότερους από όλους.

----
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Με αυτά και με τάλλα θα νομίζει κανείς
ότι τσαλαβουτάμε άτσαλα και τυχαία
και απομακρυνθήκαμε από τον αρχικό στόχο της συγγραφής.
Καθόλου ...είμαστε ακριβώς στην πορεία του στόχου που ορίζει η επικεφαλίδα


--------------------------------------------------------------------
Εδώ βρίσκουμε τα περιεχόμενα της θεματικής ενότητας
--------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: