Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

Electromagnetism a la Mendeleev - O17

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-Ο17-


Νοημοσύνη.
Οι 4 "πυλώνες" της.

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Στα προηγούμενα μελετήσαμε εκτενώςτην Δυικότητα
των Θεάσεων και των Απόψεων που χρησιμοποιούν
ο Εσωειδής και ο Εξωειδής Παρατηρητής
για μελετήσουν Φυσικές Οντότητες, Πεδία κλπ συστατικά του Σύμπαντος

Ανακεφαλαιώνοντας τα προηγούμενα
μπορούμε να καταστρώσουμε το παρακάτω πινακίδιο:

Αναπαραστάσεις
-/-ΘέασηΆποψη
Εξωειδής
Παρατηρητής
Εκτατική ΘέασηΔυνητική Άποψη
Εσωειδής
Παρατηρητής
Εντατική ΘέασηΔυναμική Άποψη

Ουσιαστικά κάθε μία Αναπαράσταση
μιας Φυσικής Οντότητας (και επομένως και όλης της Φύσης)
εφόσον αποτελεί ακριβώς έναν "τρόπο προσέγγισης"
θα μπορούσε να ιδωθεί ως μία θεμελιώδης Νοημοσύνη.

Όπως, έχουμε προαναφέρει η Νοημοσύνη των Βιολογικών Όντων
είναι έννοια στενότερη από την Ευφυία η οποία περιλαμβάνει και την ευστροφία
η οποία ευστροφία, όμως, εδράζεται στην "ποιότητα" εγκεφαλικών νευρώνων.

Η Νοημοσύνη καθορίζει την "ταυτότητα" του κάθε Βιολογικού Όντος
και μαζί με τα υπόλοιπα Γενετικά χαρακτηριστικά του
τις Βιοχημικές ιδιορρυθμίες του, τον τρόπο δομής του Εγκεφάλου του
αλλά και με τα Βιώματα του Περιβάλλοντος και την Μνήμη του
συνθέτουν την Προσωπικότητα του Όντος

Εντυπωσιακή είναι η αναλογία των Αναπαραστάσεων με τις Νουκλεοβάσεις.
Οι δυισμοί :
Εκτατική-Εντατική καιΔυνητική- Δυναμική
είναι για τις θεμελιώδεις Νοημοσύνες
είναι εντελώς παρόμοιοι
με τους δυισμούς :
Αδενίνη-Θυμίνη και Κυτοσίνη-Γουανίνη
που καθορίζουν την Γενετική Πληροφορία
του DNA

Τα ποσοστά  μπορούν να τοποθετηθούν  σε άξονες συντεταγμένων
και έτσι να λάβουμε άπειρα "Νοητικά σημεία" - ταυτότητες
για όλους τους βιολογικούς οργανισμούς (βιολογικά όντα)
που έζησαν στο Παρελθόν, ζουν στο Παρόν, ή θα ζήσουν στο Μέλλον
σε κάθε τοποθεσία του Σύμπαντος.

Στο άξονα x
μπορεί να το τοποθετηθεί το ποσοστό
Εκτατικής/Εντατικής "νοημοσύνης"
ενώ στο άξονα y
μπορεί να το τοποθετηθεί το ποσοστό 
Δυναμικής/Δυνητικής "νοημοσύνης"
Οπότε
κάθε σημείο Μ (x,y)
θα αντιστοιχεί σε ένα "Μίγμα Νοημοσύνης"
που καθορίζει
την αυτο-επίγνωση του κάθε Βιολογικού Όντος
που υπήρξε, υπάρχει ή θα υπάρξει

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ:
Αν βρίσκαμε, λοιπόν, τον Νοητικό μας "γενετικό κώδικα"
και τον τοποθετούσαμε 
ικανής να δημιουργεί "λογισμούς"
τότε θα μπορούσαμε, ίσως, να διαιωνίσουμε
την ταυτότητά μας δηλ. το "ΕΓΩ" μας 
ες αεί.
Θα χάναμε βέβαια τα Συναισθήματα, τα Βιώματα, την Μνήμη
και ότι άλλο αποκτήσαμε σε αυτήν την ζωή
αλλά θα είχαμε αποκτήσει μια μορφή "Αθανασίας".

-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: