Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Electromagnetism a la Mendeleev - C-15

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-C-15-


C. Ηλεκτροδυναμική
Παράδειγμα: Τετραδιάστατος Χώρος (1)

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Πριν συνεχίσουμε την καθιερωμένη πλέον (και ίσως βαρετή) διαδικασία
της "διαστατικής αναβάθμισης" του Τρισδιάστατου Χώρου σε Τετραδιάστατο
ώστε να επανέλθει, στο Φυσικό Μοντέλο,
η διαταραχθείσα  Οικουμενική Συμμετρία (Global symmetry)
θα παραθέσουμε έναν, κάπως, αναλυτικό σχολιασμό

Εύκολα, μπορεί να διαπιστώσει κάποιος
ότι οι εξισώσεις που αναφέρθηκαν στο προ-προηγούμενο Μέρος C-13
είναι, απλά, η "σύνοψη" του Πίνακα των Φυσικών Νόμων (Μέρος B-12b)


ενώ
οι εξισώσεις που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο Μέρος C-14
είναι, απλά, η "σύνοψη" του Πίνακα των Φυσικών Νόμων (Μέρος C-02a)
όπως διαμορφώθηκαν αυτοί
μετά την επιβεβαίωση των τρικατάρατων  "Επαγωγικών Φαινομένων"


\begin{array}{l}
    \vec{E} = - \operatorname{grad} V - \frac{\partial} {\partial t} \vec A \\
    \vec{B} = \operatorname{curl} \vec A \\
    Q = \operatorname{div} \vec D \\
    \vec{J} = \operatorname{curl} \vec H - \frac{\partial} {\partial t} \vec D \\
\end{array}
∂/∂t = η χρονική παράγωγος
που καταστρέφει την Οικουμενική Συμμετρία

Όλα τα προηγούμενα Μέρη από το Μέρος C-05 έως τo Μέρος C-14
ήταν, απλά, μία διδακτική ιστορία
που παρουσίασε τον μαθηματικό τρόπο
που χρησιμοποιήθηκε για να γίνουν τα "περάσματα"
- από τον Μονοδιάστατο Χώρο στον Δισδιάστατο και
- από τον Δισδιάστατο στον Τρισδιάστατο

Αυτά τα παρουσιάσαμε αναλυτικά
για να δείξουμε ότι
ακριβώς η αντίστοιχη διαδικασία
ακολουθείται, αναγκαστικά, και για το "πέρασμα"
από τον Τρισδιάστατο Χώρο στον Τετραδιάστατο
(αλλά και στους επόμενους Πολυδιάστατους)

Όμως υπάρχει μία διαφορά.

Στα προηγούμενα περάσματα υπήρχε μία "αδιάφορη" παράμετρος
που αναβαθμίζονταν σε "Διάσταση"
χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις από την αντίστοιχη "Ανθρωπότητα".

Στην παρούσα περίπτωση, όμως, η παράμετρος που πρέπει να αναβαθμισθεί
είναι ο χρόνος (!)

Αποτέλεσμα εικόνας για past present future
Τρείς διαφορετικές θεάσεις
του Περιβάλλοντος
από έναν εξώστη
α) Παρελθόν   β) Παρόν   γ) Μέλλον

Αυτό έχει τεράστιες φιλοσοφικές συνέπειες,
καθόσον σημαίνει ότι πρέπει να αποδεχθούμε ότι
το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον
υπάρχουν ταυτόχρονα
όπως ταυτόχρονα υπάρχουν π.χ.
το Όπισθεν, το Εδώ και το Έμπροσθεν

Coexistence-02-goog.jpg
Κάθε στιγμή του Χρόνου
αντιστοιχεί σε ένα "στιγμιότυπο του Σύμπαντος"
Όλα λοιπόν αυτά τα στιμιοτυπικά Σύμπαντα
συνυπάρχουν στον 4-Χωρόχρονο 


Coexistence-01-goog.png
Προφανώς ισχύει και τις ανρθώπινες δραστηριότητες
Όλα τα στυγμιότυπα
της δραστηριότητας ενός ανθρώπου
συνυπάρχουν


Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα
από την απεικόνιση της κίνησης της Σελήνης
περί την ακίνητη Γη (παράδειγμα του Max Tegmark)

- Η κινούμενη Σελήνη
στον 4-Χωρόχορονο
προσομοιάζει
με ένα (κίτρινο) ελατήριο
ενώ
- η ακίνητη Γη
με έναν (γαλάζιο) κύλινδρο

Ρίψη
μίας φιάλης bowling
στον Τετραδιάστατο Χώρο
όταν, υποθετικά, κάποιος
Τετραδιάστατος Παρατηρητής
μπορεί να δει "ταυτόχρονα"
όλες τις θέσεις της.

Ακόμη χειρότερα είναι τα πράγματα
όταν προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε
πως είναι η μορφή ενός ανθρώπου στον 4-Χωρόχρονο

Dimensional-Man-01-goog.jpg
Ίσως είναι τρομακτικά αηδιαστικό
αλλά ...
πλησιέστερα στην "τετραδιάστατη μορφή" ενός ανθρώπου
είναι η τρισδιάστατη μορφή της σαρανταποδαρούσας.

Αποτέλεσμα εικόνας για σαρανταποδαρούσα
Κάθε σπείρα του εντόμου
(υποθετικα, θεωρούμενου ως τετραδιάστατου)
μπορεί να αντιστοιχηθεί
με ένα τρισδιάστατο δίποδο. 

Περισσότερο περίπλοκο είναι
το "τετραδιάστατο" εσωτερικό ενός Βιολογικού Όντος
(επίσης, παράδειγμα του Max Tegmark)
Κάθε κύτταρο ή μόριο ή άτομο
ενός ανόργανου ή οργανικού όντος
στον 4-Χωρόχρονο
μετατρέπεται σε μία "ίνα"
Έτσι
- Αριστερά: Μόρια ή κύτταρα ενός άβιου ή νεκρού έμβιου
- Στο μέσον: Κύτταρα ενός ζωντανού εμβίου όντος
- Δεξιά: Κύτταρα ενός αποθνήσκοντος εμβίου όντος
Δεν ήταν καθόλου εύκολο λοιπόν
η Ανθρωπότητα να αποδεχθεί την ύπαρξη του Τετραδιάστατου Χωρόχρονου


Ωστόσο
η αναγκαιότητα της θέσπισης ενός παγκόσμιου Φυσικού Μοντέλου
"έκανε την ανάγκη φιλοτιμία"
και έτσι έγινε αποδεκτή η θεωρία Σχετικότητας
και, ταυτόχρονα, ο συνυφασμένος με αυτήν Τετραδιάστατος Χωρόχρονος

-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------Δεν υπάρχουν σχόλια: