Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Spacetime's Mapping - 03


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 03Όλα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως
αποτελούν, μεν, μέρος της Φύσης
αλλά, βέβαια, δεν είναι ο Χωρόχρονος.

Τι είναι όμως ο Χωρόχρονος?
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Σύμπαν (αλλά και το Πολυσύμπαν) αποτελείται από τρία συστατικά:
* την Φύση (που είναι το σύνολο της Ύλης και της Ενέργειας)
* τον Χωρόχρονο (που αποτελείται από τον Χρόνο και τον Χώρο)
* και τον Λογισμό (που είναι τα Μαθηματικά, Διακριτά και Συνεχή)

Ο Χωρόχρονος μοιάζει με ένα ελαστικό σεντόνι
όπου μέσα του "επιπλέουν" τα διάφορα Υλικά Σώματα
Ένα καλό παράδειγμα για να κατανοηθεί ο Χωρόχρονος είναι το θέατρο.
* Οι ηθοποιοί είναι η Φύση (η Ύλη)
* το σενάριο είναι ο Λογισμός (τα μαθηματικά)
*και η σκηνή όπου παίζεται η παράσταση είναι ο Χωρόχρονος.

------------------------------------

Σημείωση:
Εδώ, απλά, παραθέτω την μήτρα 11x11 που αποτελεί την γενίκευση της μήτρας της στροφής (rotation) στον χώρο των 11-διαστάσεων (κάτι που θα μπορούσε να προσδιοριστεί ως Holy Grail της Ενοποιημένης Φυσικής).
Απλά να υπάρχει. Δεν υπάρχουν σχόλια: