Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Spacetime's Mapping - 05


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 05Ιστορικά, η αναβάθμιση του Κοινωνικού Επιπέδου
συμβάδισε με την αντιληπτότητα των Διαστάσεων

Σήμερα όλοι, σχεδόν, οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις 3 διαστάσεις του Χώρου που διαβιούν.
Όμως, αυτό δεν συνέβαινε πάντα.
Η αντίληψη και η συνειδητοποίηση των Διαστάσεων έγινε βαθμιαία.

 Μπορούμε να πιθανολογήσουμε ότι ο Άνθρωπος στο στάδιο της Τροφοσυλλογής (δηλ. όταν η Θήρευση ήταν η κύρια πηγή της Οικονομίας του) ) δεν είχε αντίληψη καμίας διάστασης
(όπως και τα ζώα και οι λοιποί έμβιοι οργανισμοί).
Ζούσε στην σπηλιά του, και κυνηγούσε ότι θήραμα διερχόταν γύρω από αυτήν.
Ουσιαστικά, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αντιλαμβανόταν έναν Χώρο μηδέν διαστάσεων.
Τροφοσυλλογή - Θήρευση
Ο Άνθρωπος δεν αντιλαμβανόταν Διαστάσεις
 Στην συνέχεια, όταν ο Άνθρωπος εισήλθε στο Νομαδικό στάδιο (δηλ. η Κτηνοτροφία έγινε η κύρια πηγή της Οικονομίας του) άρχισε να αντιλαμβάνεται την διάσταση του Μήκους (x).
Πραγματοποιώντας μεγάλες πορείες μεταξύ της θέσης της χειμερινής κατοικίας του και της θέσης του θερινού βοσκότοπου σαφώς και αντιλήφθηκε την έννοια της ευθείας (ή της καμπύλης).
Όμως, όσο και αν σήμερα φαίνεται παράξενο, αν και είχε την δυνατότητα της δεξιά-αριστερά όρασης (με τον οφθαλμό) δεν είχε την "εγκεφαλική ικανότητα" συνειδητοποίησης του περιβάλλοντος εκτός της πορείας του.
Για αυτόν, οτιδήποτε κατεύθυνση εκτός πορείας, ναι μεν ήταν ένα συνεχές δάσος ή μία έρημος, αλλά δεν ανήκε στην Πραγματικότητα, ήταν μια "θολή ανάκλασή" της.
Νομαδισμός - Κτηνοτροφία
Ο Άνθρωπος αντιλαμβανόταν 1 Διάσταση

Αργότερα, όταν ο Άνθρωπος άρχισε να καλλιεργεί (δηλ. η Γεωργία έγινε η κύρια πηγή της Οικονομίας του) και απέκτησε αγροκτήματα άρχισε να αντιλαμβάνεται εγκεφαλικά και την δεύτερη διάσταση, το Πλάτος (y).
Αν και είχε την "οφθαλμκή" δυνατότητα να δει τον ουρανό, οτιδήποτε κάτω ή πάνω από το επίπεδο του αγροκτήματός του, ανήκε στην "θολή Πραγματικότητα" και αδυνατούσε να το αντιληφθεί.
Καλλιέργεια - Γεωργία
Ο Άνθρωπος αντιλαμβανόταν 2 Διαστάσεις

Όταν, τέλος, ο Άνθρωπος "αστικοποιήθηκε" και άρχισε να συγκροτεί συνοικίες, κώμες και πόλεις,
τότε άρχισε να συνειδητοποιεί την τρίτη διάσταση, το Ύψος (z).
Τότε αντιλήφθηκε τον Ουρανό, τον διέκρινε από την Γη, και άρχισε να ταυτοποιεί τα διάφορα Ουράνια Σώματα.
Αστική Ζωή - Αστρονομία
Ο Άνθρωπος αντιλήφθηκε 3 Διαστάσεις

Κάποια στιγμή φάνηκε ότι ο Άνθρωπος έφθασε στα όριά του.
Πλέον, o οφθαλμός, το πολύτιμο όργανο της Όρασης που τον καθοδήγησε στα πρώτα βήματά του, αδυνατούσε να τον βοηθήσει να υπερβεί τον οργανικό περιορισμό του και να αντιληφθεί άλλες Διαστάσεις.
Έτσι, το μοναδικό εργαλείο του έγινε πλέον η Επιστήμη.
Οπότε, στις αρχές του εικοστού αιώνα, η Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας έσπασε τον φυσικό περιορισμό και καθιέρωσε τον Χρόνο, ως τέταρτη Διάσταση του Χωρόχρονου.
Επιστήμη - Ειδική Σχετικότητα
Ο Άνθρωπος ανακάλυψε 4 Διαστάσεις

Και ενώ όλοι θεωρούσαν ότι η ιστορία των Διαστάσεων οδηγήθηκε στο τέλος της,
ήρθε, στο τέλος του εικοστού αιώνα, η Χορδοθεωρία (ή Θεωρία Χορδών) και άνοιξε νέους δρόμους στην Πολυδιαστατική Φυσική.
Είναι αξιοθαύμαστο, πως με την χρήση απίστευτα πολύπλοκων μαθηματικών, πέτυχε να διακρίνει 6 νέες Διαστάσεις, αυξάνοντας τον αριθμό τους σε 11.
Ήταν πραγματικά ένας άθλος της Ανθρώπινης Διάνοιας.

Επιστήμη - Χορδοθεωρία
(Ο εξαδιάστατος χώρος Manifold-Calabi-Yau)
Ο Άνθρωπος ανακάλυψε 11 Διαστάσεις

================================
Σημείωση:
Θα εξηγηθούν αργότερα
- To διάνυσμα γενικευμένης θέσης στον 11-χώρο

- Η μήτρα γενικευμένης στροφής στο 11-χώρο


Δεν υπάρχουν σχόλια: