Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

Spacetime's Mapping - 21


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 21Και εγένοντο Χρόνοι!!!!


Η Φυσική του Σύμπαντος
είναι πολύ μπερδεμένη υπόθεση.
Αλλά, άμα πιάσεις το κουβάρι από την άκρη,
ξετυλίγεται μόνο του.
Το να πιστεύει κάποιος
ότι η Χορδοθεωρία έπιασε το κουβάρι από την άκρη
και επομένως είναι η Θεωρία του Παντός
είναι πίστη, είναι δόγμα, είναι Θρησκεία.

Είδαμε, λοιπόν, στα προηγούμενα ότι οι
- υπάρχουν οι Χωρικές Διαστάσεις (x,y,z) που έλκουν την "άβουλη" Ευθεία προς το άνω τμήμα τους (ενώ ταυτόχρονα την απωθούν από το κάτω τμήμα τους), καθώς και
- οι "φανταστικές" αντίστοιχές τους που κάνουν το αντίστροφο.

Κάποιος θα αναρωτηθεί.

Πως, όμως, εισέρχεται η Χρονική Διάσταση (t) στην Χορδιακή Θεωρία???
Πως συμπεριφέρεται η Χρονική Διάσταση (t) απέναντι στην "άβουλη" Ευθεία?
Τέμνονται? Και που? Σε τι διαφέρει από τις άλλες Χωρικές Διαστάσεις (x,y,z)?

Η απάντηση είναι απλή. Αν η "άβουλη" Ευθεία (και κατ' επέκταση κάθε άβιος ή έμβιος σχηματισμός της Ύλης στο Σύμπαν) έτεμνε την Χρονική Διάσταση (t) τότε απλά θα την βλέπαμε και αυτήν, μαζί με τις άλλες, σε μία γωνία του δωματίου, που λέγαμε στα προηγούμενα.

Η Χρονική Διάσταση (t), λοιπόν, δεν τέμνει πουθενά την "άβουλη" Ευθεία ή, όπως λέμε ισοδύναμα στην Γεωμετρία, "την τέμνει στο άπειρο".

Άρα, την απωθεί και από τα δύο μέρη της (και το άνω και το κάτω).
Έτσι διακρίνεται ( = ξεχωρίζει) από τις Χωρικές Διαστάσεις.

Ας ξαναθυμηθούμε, λοιπόν, τον "χορό της Ευθείας", από το προηγούμενο Μέρος 20, και ας φωτίσουμε άλλες τέσσερεις "στάσεις" της (αντίστοιχα, χορευτικές φιγούρες της χορεύτριας Ύλης).Τώρα, η διαδικασία είναι γνωστή.
Θα καθίσουμε, και πάλι, αναπαυτικά στην θέση του "Φυσικού Παρατηρητή" στο σημείο Ο (δηλ. στην αρχή του Συστήματος Συντεταγμένων) και θα καταγράψουμε τις αλγεβρικές εξισώσεις που θα περιγράφουν τις 4 νέες στάσεις της "αυτόβουλης" ευθείας ως προς τους άξονες.
Υπενθυμίζουμε ότι αναφερόμαστε στην "Επικούρεια Θέαση".


Στο σχήμα αυτό
με γαλάζιο χρώμα δείχνονται μόνον
η Ανατολική και η Βόρεια ευθεία.
Οι άλλες δύο δεν έχουν σχεδιασθεί
και βρίσκονται από την απέναντι πλευρά
στα αρνητικά τμήματα των αξόνων.
(Οι άξονες (διαστάσεις) είναι με το μαύρο χρώμα)
Ουσιαστικά όλες μαζί οι τέσσερεις θέσεις της Ευθείας
σχηματίζουν ένα παραλληλόγραμμο
γύρω από την αρχή Ο.

1)  Ανατολική Ευθεία
Βρίσκεται στην δεξιά πλευρά των αξόνων.
Είναι:
α) κάθετη στην Διάσταση (x) στο σημείο (a) και
β) παράλληλη στην Διάσταση (y) (από το δεξιό μέρος)

  
4)  Νότια Ευθεία
Βρίσκεται στην κάτω πλευρά των αξόνων.
Είναι:
α) κάθετη στην Διάσταση (y) στο σημείο (-b) και
β) παράλληλη στην Διάσταση (x) (από το δεξιό μέρος)3)  Δυτική Ευθεία
Βρίσκεται στην αριστερή πλευρά των αξόνων.
Είναι:
α) κάθετη στην Διάσταση (x) στο σημείο (-a) και
β) παράλληλη στην Διάσταση (y) (από το αριστερό μέρος)

4)  Βόρεια Ευθεία
Βρίσκεται στην άνω πλευρά των αξόνων.
Είναι:
α) κάθετη στην Διάσταση (y) στο σημείο (b) και
β) παράλληλη στην Διάσταση (x) (από το αριστερό μέρος)

Αυτά είναι, προφανώς, γνωστά από την Αναλυτική Γεωμετρία.

Εδώ τέλειωσε ο ρόλος μας ως "Ανθρώπου-Παρατηρητή".

Ακολουθεί η "Στωική Θέαση".

Τώρα, ακολουθώντας τις διαδικασίες που αναφέραμε στο προηγούμενο, θα σηκωθούμε από την "αρχή Ο" και θα δώσουμε την θέση μας στον "Θεό-Διαχειριστή" που θα δει το "χορόδραμα" της "άβουλης" (πλέον) Ευθείας, από την σκοπιά της Χορδιακής Φυσικής.

Υπενθυμίζουμε, πάλι, ότι ο "Θεός-Διαχειριστής" δεν παρατηρεί απλώς την "αυτόβουλη" Ευθεία καταγράφοντας παθητικά την αλγεβρική εξίσωση που την περιγράφει (όπως κάνει ο Άνθρωπος-Παρατηρητής).
Αυτός, αντίθετα, ρυθμίζει ο ίδιος την "στάση" της, επεμβαίνοντας στο Σύστημα Συντεταγμένων και τοποθετώντας την κατάλληλη Διάσταση που θα αναγκάσει την "άβουλη" Ευθεία να λάβει την συγκεκριμένη "στάση"

Έτσι, λοιπόν, βαδίζοντας προς την "Χορδιακή" θέαση έχουμε τα εξής:

1)  Ανατολική Ευθεία
Για να λάβει η "άβουλη" ευθεία την ορθοκλινή στάση της
(δηλ. "ορθή" προς στα δεξιά του Συστήματος Συντεταγμένων)
διατηρείται μεν η συνήθης Διάσταση (x) που αναγκάζει την Ευθεία να την τμήσει στο σημείο (a)
αλλά τον άλλο άξονα (y) αντικαθιστά η Χρονική Διάσταση (t), καθόσον μόνη αυτή έχει το χαρακτηριστικό να μην τέμνεται από το παρατηρούμενο Γεωμετρικό Σχήμα (και αντιπρόσωπο της Ύλης), όπως αναφέραμε προηγουμένως.
Έτσι έχουμε την αλγεβρική εξίσωση:


4)  Νότια Ευθεία
Για να λάβει η "άβουλη" ευθεία την παρακλινή "στάση"
(δηλ. "οριζόντια" προς στα κάτω του Συστήματος συντεταγμένων)
διατηρείται μεν η συνήθης Διάσταση (y) που αναγκάζει την ευθεία να την τμήσει στο σημείο (-b)
αλλά την θέση του άλλου άξονα (x), λαμβάνει και πάλι η Χρονική Διάσταση (t) που έχει την ιδιότητα να απωθεί την "άβουλη" ευθεία προς τα δεξιά της
Έτσι έχουμε την αλγεβρική εξίσωση:


3)  Δυτική Ευθεία
Για να λάβει η "άβουλη" ευθεία την αντι-ορθοκλινή στάση
(δηλ. "ορθή" προς τα δεξιά του Συστήματος συντεταγμένων)
διατηρείται μεν η συνήθης Διάσταση (x) που αναγκάζει την Ευθεία να την τμήσει στο σημείο (-a)
αλλά τον άλλο άξονα (y) αντικαθιστά η Χρονική Διάσταση (t) (που, όμως, επειδή η "άβουλη" ευθεία βρίσκεται προς τα αριστερά της παίρνει αρνητικό πρόσημο). 
Έτσι έχουμε την αλγεβρική εξίσωση:


2)  Βόρεια Ευθεία
Για να λάβει η "άβουλη" ευθεία την παρακλινή "στάση"
(δηλ. "οριζόντια" προς τα άνω του Συστήματος συντεταγμένων)
διατηρείται μεν η συνήθης Διάσταση (y) που αναγκάζει την Ευθεία να την τμήσει στο σημείο (-b)
αλλά την θέση του άλλου άξονα (x), λαμβάνει και πάλι η Χρονική Διάσταση (t) (που, όμως, επειδή η "άβουλη" ευθεία βρίσκεται προς τα αριστερά της παίρνει αρνητικό πρόσημο).
Έτσι, έχουμε την αλγεβρική εξίσωση:


Μάλλον, πρέπει να αισθάνεστε πολύ ικανοποιημένοι με τον τρόπο που εισήχθηκε ο Χρόνος στην θεώρησή μας. Δηλαδή, δεν εισάγεται αυθαίρετα, όπως στην Παραδοσιακή Φυσική, αλλά ως αναγκαιότητα για να εξηγηθούν οι "ορθές" ( = όρθιες) και οι "οριζόντιες" (= επισεσυρμένες, ξαπλωμένες) "στάσεις" μιάς Ευθείας καταγραφόμενης από ένα Σύστημα Συντεταγμένων

Οι 4 παραπάνω εξισώσεις ομοιάζουν εντυπωσιακά με τις 4 εξισώσεις της ανακλινούς, επικλινούς, υποκλινούς και κατακλινούς ευθείας που μελετήσαμε στο Μέρος 20, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς με μεγάλη ευκολία.


Όμως, όχι.
- Τι όχι? θα πείτε.
- Ο Μεγαλοδύναμος, (που κάθεται στο σημείο Ο του Συστήματος Συντεταγμένων) και βλέπει τις τέσσερεις αυτές εξισώσεις, δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος.
- Μα γιατί? θα ρωτήσετε
- Γιατί ο Μεγαλοδύναμος έχει μια κρυφή ιδιότητα που μας την κρύβουν επιμελώς:
Είναι Μεγαλοράθυμος. Δεν θέλει να βλέπει, ούτε κατά διάνοια, εξισώσεις που διαφέρουν, έστω και κατά ένα αρνητικό πρόσημο, μεταξύ τους. Θέλει όλες οι εξισώσεις να είναι απόλυτα ίδιες και αυτός να αλλάζει μόνο τις Διαστάσεις.

- Μα, θα πείτε, τι τον πειράζει να θυμάται 2-3 εξισώσεις, παραπάνω?
- Τον πειράζει! Θα αποκαλύψω, λοιπόν, κι αυτό το μυστικό. Ο Μεγαλοδύναμος μισεί τα Μαθηματικά, θανάσιμα. Τόσα χρόνια έκανε στο σχολείο για να γίνει Θεός! Έφαγε τα νιάτα του στα θρανία! Ε, λοιπόν, τώρα που έγινε, δεν θέλει να σκοτίζει το μυαλό του με περισσότερες εξισώσεις από μία. Να φανταστείτε ότι και για σαμπουάν "2 σε 1" ή "3 σε 1", άμα ακούει, διαολίζεται. Θέλει "Όλα σε 1". Θέλει να κάθεται στον καναπέ του να ανάβει το laptop και, χρησιμοποιώντας μόνο το mouse (= ποντίκι), να αλλάζει απλά Διαστάσεις στο Σύστημα Συντεταγμένων και η Ύλη του Σύμπαντος να χορεύει στον ρυθμό του.

Οπότε, για να κάνουμε το χατήρι του Μεγαλοδύναμου αλλά και για να αποκατασταθεί, πλήρως, η Χορδιακή εικόνα της θεωρίας εισάγουμε πάλι τις γνωστές μας "φανταστικές" Χωρικές Διαστάσεις.

Πάμε, λοιπόν, πάλι για νέο γύρο:

1)  Ανατολική Ευθεία
Στην περίπτωση της "Ανατολικής στάσης" η νέα θέαση δεν αλλάζει σε τίποτα.
Η συνήθης Χωρική Διάσταση (x) και η Χρονική Διάσταση (t) (που υποκαθιστά τον άξονα y) αναγκάζουν  την "άβουλη" Ευθεία να γίνει "ορθή" και να τοποθετηθεί προς τα δεξιά του Συστήματος Συντεταγμένων. 
Έτσι έχουμε την ίδια αλγεβρική εξίσωση:


4)  Νότια Ευθεία
Στην περίπτωση της "νότιας στάσης" η νέα θέαση αλλάζει κατά τα γνωστά.
Η Χρονική Διάσταση (t) (που υποκαθιστά τον άξονα x) και η "φανταστική" αντίστοιχη Χωρική Διάσταση (y) αναγκάζουν  την "άβουλη" Ευθεία να γίνει "οριζόντια" και να τοποθετηθεί προς τα άνω του Συστήματος Συντεταγμένων.
Έτσι έχουμε την αλγεβρική εξίσωση:


Μέχρι εδώ καλά.
Όμως, στις δύο επόμενες "στάσεις" αντιμετωπίζουμε μία Χρονική Διάσταση με αρνητικό πρόσημο (επειδή η"άβουλη" ευθεία βρίσκεται στα αριστερά της και όχι στα δεξιά της ως είναι το πρέπον)
Θα πει κάποιος ... ε... ας τα αφήσουμε έτσι.
Αλλά, κάτι τέτοιο ούτε να το διανοηθούμε.
Όπως ξεκαθαρίσαμε παραπάνω, ο Μεγαλοδύναμος θέλει μία και μόνη εξίσωση. Και ως γνωστόν, είναι ο μόνος στο Σύμπαν που ότι λέει το εννοεί.
Και είναι γνωστή, επίσης, μια άλλη ιδιότητά του, η Οξυθυμία του. Έτσι και παρακούσεις εντολή ... "τα παίρνει στο κρανίο" ... και αλλάζεις Σύμπαν.
Δεν είμαστε λοιπόν για τέτοια.
Αλλά, δεν έχουμε και μεγάλες δυσκολίες.
Οι "φανταστικές" Χωρικές Διαστάσεις, όπως είδαμε στο Μέρος 20, τα κάνουν όλα αντίστροφα. Επομένως, και μία "φανταστική" Χρονική Διάσταση θα κάνει αυτό ακριβώς που θέλουμε, δηλαδή το αντίστροφο. Θα απωθεί την "άβουλη" ευθεία από τα αριστερά της!
Επομένως συνεχίζουμε.

3)  Δυτική Ευθεία
Στην περίπτωση της "Δυτικής στάσης", λοιπόν, η νέα θέαση αλλάζει ριζικά.
Η "φανταστική" αντίστοιχη Χωρική Διάσταση (x) και η ομοίως "φανταστική" Χρονική Διάσταση (που υποκαθιστά τον άξονα y) αναγκάζουν  την "άβουλη" Ευθεία να γίνει "ορθή" και να τοποθετηθεί προς τα αριστερά του Συστήματος Συντεταγμένων.
Έτσι έχουμε την αλγεβρική εξίσωση:


2)  Βόρεια Ευθεία
Στην περίπτωση της "βόρειας στάσης" η νέα θέαση αλλάζει επίσης.
 "φανταστική" Χρονική Διάσταση (που υποκαθιστά τον άξονα x) και η συνήθης Χωρική Διάσταση (y) αναγκάζουν  την "άβουλη" Ευθεία να γίνει "οριζόντια" και να τοποθετηθεί προς τα κάτω του Συστήματος Συντεταγμένων.
Έτσι έχουμε την αλγεβρική εξίσωση:


Έτσι, μελετώντας τον "χορό της Ευθείας" και με την βοήθεια του Πανάγαθου, αποκαλύψαμε τις 8 από τις 11 Διαστάσεις της Χορδοθεωρίας.

Οι υπόλοιπες τρεις θα αποκαλυφθούν στις επόμενες συνέχειες.


Όπως, αρχίζουν να υποψιάζονται, όσοι αναγνώστες αντέχουν να συνεχίσουν την ανάγνωση του παρόντος "πονήματος", η Χορδιακή Φυσική, "από δω το πάει, από κεί το φέρνει", δείχνει έντονες διαθέσεις να αρπάξει χωράφια που ανήκαν, παραδοσιακά μέχρι τώρα, στην Θρησκεία.

Προφανώς, είναι και αυτή μια οπτική γωνία.

Επίσης, κάποιοι θα υποψιαστούν ότι η Χορδοθεωρία είναι το εργαλείο του Εωσφόρου να δυσφημήσει τον Θεό και να κυριαρχήσει στο Σύμπαν, παίρνοντας έτσι την revanche, επανεμφανιζόμενος μετά την ήττα που δέχθηκε στην πρώτη φάση της "Μεγάλης Αναμέτρησης"
(εδώ ο "πρώτος γύρος")


Βέβαια, είναι κι αυτή μια άποψη...


-----------
Και μην ξεχνάμε και την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής
(που θα εξηγηθεί αργότερα)Δεν υπάρχουν σχόλια: