Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Spacetime's Mapping - 22


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 22Η προσπάθεια του Ανθρώπου
να φθάσει στην αρχική κοιτίδα της Ύλης
δηλαδή, στο αρχικό Σωμάτιο-Ωό
από το οποίο άρχισαν όλα
είναι συνεχής και αέναη.Ασχοληθήκαμε στα προηγούμενα με την Ύλη (και τον "χορό" της)

Τι εννοούμε, όμως, όταν λέμε Ύλη?
Οι ταξινομήσεις της Ύλης (Άβιας και Έμβιας) και οι υποδιαιρέσεις της και οι μορφές της είναι μυριάδες.

Με αυτές ασχολούνται διάφοροι κλάδοι της Επιστήμης, όπως Αστρονομία, Γεωλογία, Βιολογία, Χημεία κλπ.

Η Συνήθης Ύλη διακρίνεται σε δύο κατηγορίες.
σε Ουσίες (substances) και Μίγματα (mixtures)
-Τα Μίγματα διακρίνονται σε Ομογενή και Ετερογενή
 - Οι Ουσίες, επίσης, σε Χημικές Ενώσεις (Compounds) και 
σε Χημικά Στοιχεία (Elements)
Οι Χημικές Ενώσεις είναι μορφές (= είδη) Μορίων 

ενώ τα Χημικά Στοιχεία είναι μορφές (= είδη) Ατόμων
Και βέβαια και τα Μόρια αποτελούνται από Άτομα

Τα Χημικά Στοιχεία (Υδρογόνο, Οξυγόνο, Σίδηρος, Χαλκός κλπ) είναι λοιπόν θεμελιώδεις (και όχι στοιχειώδεις) μορφές Ύλης. Κατατάσσονται, ανάλογα με τον αριθμό των πρωτονίων που περιέχει το Άτομό τους, σε ένα πίνακα, που είναι γνωστός ως "Περιοδικός Πίνακας Χημικών Στοιχείων"


Το ότι η Ύλη είναι δομημένη σε Επίπεδα Πολυπλοκότητας το έχουμε αναφέρει και στα προηγούμενα

Όσο περισσότερα μαθαίνει κάποιος για τa "βαθύτερα επίπεδα" 
τόσο περισσότερο κατανοεί (και ενδεχομένως, ελέγχει) τα "υψηλότερα".


Επί έναν αιώνα, η Κβαντική Φυσική αγωνίσθηκε να "κατέβει" στα βαθύτερα Επίπεδα Πολυπλοκότητας
και φθάσει στα σωματίδια, που στην σύγχρονη εποχή, θεωρούμε ως "Στοιχειώδη".

Κάθε Άτομο αποτελείται από Πυρήνα και περιφερόμενα Ηλεκτρόνια
Κάθε Πυρήνας αποτελείται από Πρωτόνια και Νετρόνια
Κάθε ΠρωτόνιoΝετρόνιο) αποτελείται από Κυρκόνια (quarks)
Οπότε, ως Στοιχειώδη σωματίδια θεωρούνται

τα Ηλεκτρόνια και τα Κυρκόνια (quarks) 

Μετά από επίπονες προσπάθειες, με χιλιάδες πολυδάπανα πειράματα, σε πανάκριβα Κέντρα Ερευνών, οι Κβαντικοί Φυσικοί, επέτυχαν να ταξινομήσουν τα ανακαλυφθέντα σωματίδια σε νέους πίνακες.

Θεμελιώδη Σωματίδια
Τα υποατομικά Θεμελιώδη Σωματίδια διακρίνονται σε Αδρόνια και Λεπτόνια
Τα Λεπτόνια είναι Στοιχειώδη. Τα Αδρόνια όχι.
Τα Αδρόνια διακρίνονται σε Βαρυόνια και Μεσόνια. Ούτε αυτά είναι Στοιχειώδη.
Τα Βαρυόνια διακρίνονται σε Νουκλεόνια και Υπερόνια
Ούτε αυτά είναι Στοιχειώδη.
Τα Νουκλεόνια διακρίνονται σε Πρωτόνια και ΝετρόνιαΟύτε αυτά είναι Στοιχειώδη.
Τα Πρωτόνια και τα Νετρόνια (και τα Μεσόνια και τα Υπερόνια)
αποτελούνται από Κυρκόνια (quarks). Αυτά είναι Στοιχειώδη.

Οπότε, στην σύγχρονη εποχή, τα Στοιχειώδη Σωματίδια κατατάσσονται σε ένα απλό και συνεκτικό πίνακα, που αποτελεί το λεγόμενο "Καθιερωμένο Σωματιδιακό Πρότυπο" και περιλαμβάνει τα Κυρκόνια (quarks) και τα Λεπτόνια.

Στοιχειώδη Σωματίδια
Διακρίνονται σε δύο τμήματα:
- Τα 
Κυρκόνια (quarks) (πράσινο τμήμα)
- Τα 
Λεπτόνια (νετρίνα, ηλεκτρόνια κλπ) (κυανό τμήμα)
Τέλος, υπάρχουν και τα σωματίδια-φορείς (ερυθρό τμήμα)

Εδώ παραλαμβάνει τα ηνία η Χορδοθεωρία που θεωρεί όλα τα σωματίδια της Ύλης "παλλόμενες" κβαντικές χορδές. Κάθε τρόπος, που πάλλεται μία Κβαντική Χορδή, προκαθορίζει και αντιστοιχεί σε ένα σωματίδιο που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Τρόποι (modes) ταλάντωσης μίας χορδής.
Μπορεί να είναι αναρίθμητοι
(χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κ.ο.κ)

Η Συνήθης Ύλη (ακριβέστερα η "στατική μορφή" της) (π.χ. το Ηλεκτρικό Φορτίο) που περιγράφηκε παραπάνω "ρυθμίζεται", σύμφωνα με την Χορδιακή Θεωρία, από τις 6 Διαστάσεις που παρουσιάστηκαν στο Μέρος 20.
Η "ρέουσα μορφή" της (π.χ. το Ηλεκτρικό Ρεύμα), δηλ. η πορεία της στον Χρόνο "ρυθμίζεται" με την συμμετοχή των 2 επιπλέον Διαστάσεων που παρουσιάσθηκαν στο Μέρος 21.

Τι μένει? Η Ενέργεια (δηλ. το ερυθρό τμήμα του πίνακα των Στοιχειωδών Σωματιδίων).

Είναι γνωστό στους περισσότερους ότι Ύλη και Ενέργεια είναι οι δύο όψεις της Υλοενέργειας.

Σε Κβαντικό Επίπεδο, η Ενέργεια συνίσταται όπως και η Ύλη από σωματίδια.

Τα Στοιχειώδη Σωματίδια της Ενέργειας είναι τα λεγόμενα σωματίδια-φορείς.
Αυτά, είναι το Φωτόνιο (γ), τα τρία Ασθενόνια (σωματίδιο W+, σωματίδιο W-, σωματίδιο Ζ) και τα οκτώ Γλοιόνια (g)

Στα δύο επόμενα Μέρη 23 και 24 θα δούμε πως "ρυθμίζεται διαστατικά" η Ενέργεια, με τρόπο ανάλογο με την Ύλη.

-----------
Και μην ξεχνάμε και την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής
(που θα εξηγηθεί αργότερα)


Δεν υπάρχουν σχόλια: