Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Spacetime's Mapping - 27


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 27I'm Connected!
You're Connected!
We're Connected!
It's a Connected World!

Επεκτείνοντας το πνεύμα του προηγούμενου Μέρους 26, παραθέτουμε άλλους δύο Πίνακες
στους οποίους καταδεικνύεται η αλληλοσυσχέτιση όλων των Φαινομένων που συμβαίνουν στο Περιβάλλον με τον προαναφερθέντα "χορό της Ευθείας".

Στον πρώτο Πίνακα φαίνεται πως η άποψη του Ανθρώπου για το Σύστημα Αναφοράς (διαμέσου του οποίου αντιλαμβάνεται το Περιβάλλον του), εξελίχθηκε παράλληλα με το μαθηματικό μοντέλο του Χωρόχρονου που αποτελεί το σκηνικό μέσα στο οποίο υπάρχει η Ύλη και διαδραματίζονται τα Φαινόμενα της Φύσης.

Σύγκριση Χρώματος και Γεωμετρίας
Απολυτότητα
(Απόλυτο
Σύστημα Αναφοράς)
Αδυναμία 
αντίληψης
 
Χώρου
 και Χρόνου
Αδυναμία 
αντίληψης
 
Διαστάσεων
(0D)
Αριστοτέλεια Σχετικότητα
(Προνομιακό 

Σύστημα Αναφοράς)
O Χώρος είναι 
ανεξάρτητος.
 
Ο
 Χρόνος είναι 
ανεξάρτητος.
Γαλιλαϊκή Σχετικότητα
(Αδρανειακό
Γαλιλαϊκό
Σύστημα Αναφοράς)
O Χώρος εξαρτάται 
από τον
 Χρόνο. 
Ο
 Χρόνος μένει 
ανεξάρτητος.
Ειδική Σχετικότητα
(Αδρανειακό
Λωρενσιανό
Σύστημα Αναφοράς)
O Χώρος εξαρτάται 
από τον
 Χρόνο. 
Και ο
 Χρόνος 
από τον
 Χώρο
Γενική Σχετικότητα
(Μη-προνομιακό 
Σύστημα Αναφοράς)
O Χώρος και 
Χρόνος
 
ενοποιούνται
 
ανισότιμα.
Σύστημα Αναφοράς)
O Χώρος και 
Χρόνος
ενοποιούνται
 
ισότιμα.

 Στον επόμενο Πίνακα φαίνεται ότι η Εξέλιξη των Φυσικών Θεωριών γίνεται παράλληλα 
με τον τρόπο προσέγγισης του Θεού από τον Άνθρωπο αλλά
και με την προτίμηση του στα διάφορα Πολιτεύματα
που υπάρχουν ως προτάσεις για την διακυβέρνηση της Κοινωνίας του.

Θεολογία 
(Προσέγγιση
 Θεού)
Αδυναμία 
αντίληψης
 
Φυσικών Νόμων
Αδυναμία 
αντίληψης
 
Θεού
Ανυπαρξία 
Κράτους
 
(επομένως και
 
Πολιτεύματος)
Προκλασσική Φυσική 
(Αριστοτέλεια)
από έναν 
τον εαυτό του
 
ή τον
 Μάγο
Κλασσική Φυσική 
(Νευτώνεια)
από ολίγους 
"εκλεκτούς"
 
( π.χ.
 Θρησκειακό 
Ιερατείο
)
από ολίγους 
"ευφυείς"
 
(π.χ.
 Φιλοσοφική 
Ομάδα
)
Αστική Ολιγαρχία
από όλους 
(άρνηση
 
Θρησκειών)
Αστική Δημοκρατία
Εξομοίωση 
Θεού
 
και
 Ανθρώπου

 Οι Πίνακες αυτοί θα έπρεπε να σχολιασθούν και να αναλυθούν ενδελεχώς.
(Πολλές σελίδες πρέπει να γραφούν για να εξηγηθούν επαρκώς)

Αλλά, όταν αναμένεται η παρουσίαση της "μαγείας" της Ενδεκάτης Διάστασης (που προσφέρει δυνατότητες περιήγησης σε όλο το Σύμπαν (και ίσως και έξω από αυτό)), ποιός κάθεται να εξηγεί Πίνακες...
Πριν, όμως, προχωρήσουμε στην μαθηματική της παρουσίαση, παραθέτουμε το "story" της...
-----------
Και μην ξεχνάμε και την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής
(που θα εξηγηθεί αργότερα)Δεν υπάρχουν σχόλια: