Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

Spacetime's Mapping - 30


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 30Γίνονται τόσα "θαύματα"
μέσα στην Φυσική και την Επιστήμη
που είναι κρίμα να τα αναζητούμε στην Θρησκεία
και την ΠαραδοξολογίαΑς υπενθυμίσουμε ότι βρισκόμαστε, χάριν απλοποίησης, σε μια δισδιάστατη Χώρα, που περιέχεται σε έναν Δισδιάστατο Χώρο (2D).
Οι Πλανήτες, στον Χώρο αυτόν, είναι γιγάντιοι κύκλοι (αντί για σφαίρες) και οι Χώρες-Κράτη είναι τμήματα της Επίπεδης Κυκλικής "Γης" του.


Εμείς, επομένως, είμαστε δισδιάστατα όντα με νοημοσύνη.
(Δισδιάστατη Ζωή, ίσως δεν υπάρχει. Δισδιάστατη Νοημοσύνη, όμως, σαφέστατα υπάρχει.)


Στον Επίπεδο αυτόν "Κόσμο"
"κυκλοφορούν" και
"Εξωγήινα" Πολυδιάστατα Όντα.
Γίνονται, όμως, αντιληπτές
μόνον οι "σκιές" τους, οι "προβολές" τους
(ακριβέστερα, οι "τομές" τους με τον 2D-Χώρο)
Στον εγκέφαλό μας έχουμε "εμφυτευμένο" ένα Δισδιάστατο Σύστημα Αναφοράς.
(ουσιαστικά, ο βιολογικός εγκέφαλος είναι η ύστατη "μετεξέλιξη" του Συστήματος Αναφοράς).

Το Σύστημα Αναφοράς περιλαμβάνει πάντοτε ένα Σύστημα Συντεταγμένων.

Διαμέσου, λοιπόν, του Συστήματος Συντεταγμένων που φέρει ο εγκέφαλός μας,
χωρίζουμε (σε όποιο σημείο βρεθούμε) τον Χώρο
σε Τεταρτημόρια (σε Οκτημόρια, αν είμαστε τρισδιάστατοι)Καθώς, λοιπόν, κυκλοφορούμε στις δισδιάστατες πόλεις,
φθάνουμε στην πλατεία όπου γίνονται τα γνωστά μας "χοροδράματα" της Ευθείας
(δηλ, της Υλοενέργειας).

Υπενθυμίζουμε, εδώ, την Περικλινή Ευθεία του Μέρους 20
που 
και οι δύο συνήθεις Διαστάσεις (x, y)
την "ανάγκαζαν" (Στωική Θέαση)
να  τοποθετηθεί στο Πρώτο (Ερυθρό) Τεταρτημόριο
και να λάβει την γνωστή "ανακλινή" στάση 
Όμως, τώρα, δεν έχουμε να κάνουμε με τις δύο συνήθεις Διαστάσεις (x, y)
αλλά δύο άλλες Διαστάσεις παίζουν, πλέον, τον ρυθμιστικό ρόλο.

Την θέση του άξονα x κατέχει η συνήθης Χρονική Διάσταση (t) που (όπως γνωρίζουμε από τα προηγούμενα) απαγορεύει στην Ευθεία να την τμήσει σε οποιοδήποτε σημείο της (άρα την αναγκάζει να γίνει παράλληλη της, από την αριστερή της πλευρά)
ενώ την θέση του άξονα y κατέχει η νέα Χρονική Διάσταση (q) που κάνει το "θαύμα":
Ποιό είναι το θαύμα?

Η νέα Διάσταση εκτινάσσει την χορεύτρια-Ευθεία, από την θέση της εντός του Δισδιάστατου Χώρου (2D), και την αναγκάζει να τον "σχίσει" και να βγει έξω από αυτόν και να σταθεί "όρθια", δηλαδή να τον τμήσει κάθετα.


Εδώ παρουσιάζεται η "Εξωγήινη Ευθεία" μας (μπλε)
που εξέρχεται του Δισδιάστατου Χώρου μας (πράσινο)
Ας σημειωθεί ότι η q-Διάσταση
που την αναγκάζει να εξέλθει από τον Χώρο
είναι μέσα στον (πράσινο) Επίπεδο Χώρο μας
είναι μία από τις x και y
(η άλλη είναι ο Χρόνος (t))
Επομένως, τι μένει μέσα στον Δισδιάστατο Χώρο (2D)?
Η "σκιά" της, η "προβολή" της. Μόνο ένα σημείο της!
Ακριβέστερα, το σημείο τομής της με το επίπεδο.

Προφανώς, η παραπάνω εξήγηση αφορά την "Στωική Θέαση" δηλ. την θέαση από ένα Στωικό Σύστημα Αναφοράς που είναι "εμφυτευμένο" στον "εγκέφαλο" ενός Πολυδιάστατου Όντος (π.χ. Θεού) που παρακολουθεί το "χορόδραμα" μαζί με μας στην πλατεία.

Για μας, δηλ. για τον Άνθρωπο-Παρατηρητή, που παρατηρεί το χορόδραμα από το δικό του Επικούρειο Σύστημα Αναφοράς, δεν υπάρχει "χορός Ευθείας" αλλά "χορός Σημείου"!

Ο Άνθρωπος-Παρατηρητής από το Επικούρειο Σύστημά του, δεν παρατηρεί κάτι αξιοπερίεργο.
Όπως, πριν παρακολουθούσε "χορό Ευθείας" έτσι τώρα παρατηρεί "χορό Σημείου".

Το αξιοπερίεργο συμβαίνει για κάποιον που γνώριζε ότι αυτό το Σημείο αυτό ήταν πριν Ευθεία του Δισδιάστατου Χώρου (2D) και η επενέργεια της Χρονικής Διάστασης (q) το μετέτρεψε σε σημείο του

Παραθέτουμε λοιπόν τον ακόλουθο πίνακα

Κατηγορίες Σημείων στον Δισδιάστατο Χώρο ( = Επίπεδο)
ΟνομασίαΚαθιερωμένη
Αλγεβρική Εξίσωση
(Επικούρεια
Θέαση)
Πολυδιάστατη
Αλγεβρική Εξίσωση
(Στωική
Θέαση)
Σχολιασμός
Περικλινή Σημεία
Ανακλινής Ευθεία 0 + 1 = 1
ή
 \frac{t}{\infty} + \frac{y^0}{b^0} = 1
 \frac{t}{\infty} + \frac{q}{b} = 1 Το σημείο
της προβολής
της Ευθείας
βρίσκεται στο
Πρώτο
Τεταρτημόριο
Κατακλινής Ευθεία 1 + 0 = 1
ή
 \frac{x^0}{a^0} + \frac{t}{\infty}  = 1
\frac{q}{a} + \frac{t}{\infty} = 1  Το σημείο
της προβολής
της Ευθείας
βρίσκεται στο
Δεύτερο
Τεταρτημόριο
Υποκλινής Ευθεία - 0 + 1 = 1
ή
 - \frac{t}{\infty}  + \frac{y^0}{b^0} = 1
\frac\tilde{t}{a} + \frac{q}{b}  = 1  Το σημείο
της προβολής
της Ευθείας
βρίσκεται στο
Τρίτο
Τεταρτημόριο
Επικλινής Ευθεία 1 - 0  = 1
ή
 \frac{x^0}{a^0} - \frac{t}{\infty} = 1
\frac{q}{a} + \frac\tilde{t}{\infty} = 1   Το σημείο
της προβολής
της Ευθείας
βρίσκεται στο
Τέταρτο
Τεταρτημόριο

Ας σχολιάσουμε λοιπόν μερικά σημαντικά σημεία.

Όπως βλέπουμε από τον πίνακα, οι συνδυασμοί της νέας Χρονικής Διάστασης (q) με τις άλλες δύο Χρονικές Διαστάσεις (δηλ. την συνήθη (t) και την αντίστροφή της) τοποθετούν την "ορθοποιημένη" Ευθεία (ή αλλιώς το Σημείο τομής της) στα 4 Τεταρτημόρια.

Όμως, εδώ θα σταθούμε σε μια σημαντική παρατήρηση:
Συγκρίνοντας προσεκτικά,  τις εξισώσεις της Επικούρειας και Στωικής Θέασης (πχ. στο Πρώτο Τεταρτημόριο) μπορούμε να αντιληφθούμε τον "μηχανισμό" που χρησιμοποιεί (από Αλγεβρικής σκοπιάς) η Διάσταση (q).Τι κάνει? Μειώνει την "δύναμη" που είναι υψωμένο ο κλασματικός όρος της εξίσωσης κατά μία μονάδα.
Εδώ έχουμε Ευθείες, άρα γραμμικές εξισώσεις, και όλοι οι κλασματικοί όροι είναι τυπικά "υψωμένοι στην μονάδα". Ε, λοιπόν, η Διάσταση (q) "υψώνει, τον δικό της, στο μηδέν".
Όμως, ότι είναι υψωμένο στο μηδέν ισούται με την μονάδα (π.χ. 5^0 = 1, 124^0 = 1 κλπ)
Άρα, ο κλασματικός όρος της Διάστασης (q) ισούται με το 1.
Ο άλλος κλασματικός όρος της Διάστασης (t) έχει παρανομαστή το άπειρο άρα θα είναι πάντοτε 0.
Άρα, έχουμε, λοιπόν, την εξίσωση: 0 + 1 = 1

Όποιος, λοιπόν, έχει στοιχειώδεις γνώσεις απλής Αριθμητικής, αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον κυριολεκτικά "σατανικό" τρόπο που βρήκε ο παμπόνηρος Δημιουργός για να κρύψει την πρόσβαση του Ανθρώπου στην εκπληκτική Διάσταση (q) που θα του επιτρέψει να βγει έξω από τον "Τοπικό του Χωρόχρονο" και να περιηγηθεί σχεδόν ακαριαία (ή ενδεχομένως και αυτοστιγμί) όλο το Σύμπαν.

Θα περίμενε κανείς ότι ένα τέτοιο "Μεγάλο Μυστικό" (δηλ. της Συμπαντικής πρόσβασης) θα κρυβόταν πίσω από παν-περίπλοκες, απίστευτα πολύπλοκες, μακροσκελείς εξισώσεις που θα δυσκολευόταν να φθάσει και να ανακαλύψει ο Άνθρωπος.

Όμως, ο Δημιουργός προτίμησε να κρύψει το "Μεγάλο Μυστικό" κυριολεκτικά κάτω από την Ανθρώπινη μύτη.

Τώρα, αν πείτε ότι μέσα σε όλες τις "θείες ιδιότητες" του Δημιουργού,  περιλαμβάνεται και ο σαδισμός, μάλλον δεν θα πέσετε έξω.

(Δεν θέλω να μπω στο σκεπτικό του Δημιουργού,
αλλά, ίσως, θα είχε υπ' όψιν του ότι όσο περισσότερο πολύπλοκες ήταν οι Εξισώσεις του "Μεγάλου Μυστικού", τόσο θα κέντριζαν το Ανθρώπινο Μυαλό, που αργά ή γρήγορα θα τις προσέγγιζε.
Ενώ, ρίχνοντάς τες "στο σωρό", μέσα στις ταυτολογίες του τύπου 1 = 1, κανείς δεν θα σκεφτόταν να τις ψάξει εκεί.
Κάτι ανάλογο έγινε και με τους Φαραώ της Αιγύπτου. Οι πρώτοι από αυτούς σκέφτηκαν να κάνουν τους τάφους τους μεγαλοπρεπείς Πυραμίδες με τρομακτικές Σφίγγες γύρω τους, ώστε να τρομάξουν και να αποτρέψουν τους μεταγενέστερους από την σύλησή τους και την κλοπή των ταφικών θησαυρών τους.
Οι επόμενοι μονάρχες όμως παρατήρησαν ότι όσο πιο εντυπωσιακός και πολυδαίδαλος ήταν ο τάφος τόσο περισσότερες πιθανότητες είχε να συληθεί και έτσι εγκατέλειψαν τις μεγαλοκατασκευές)

Παράλληλα, βέβαια, αποκρύπτοντας την Διάσταση (q) απέκρυψε και όλο το "κατασκοπευτικό υλικό" (τόσο το δικό του όσο και άλλων υπαρχόντων Πολυδιαστατικών Όντων) που, προφανώς, θα είναι σπαρμένο παντού, στον συνήθη Τρισδιάστατο Χώρο μας.
Και αν αναρωτηθεί κανείς, πόσος  όγκος, πια, Εξωγηίνων και "κατασκοπευτικού υλικού", μπορεί να αποκρυβεί πίσω από μία "ορθοποιημένη" Ευθεία, ας αναλογιστεί πόσα σχήματα θα μπορούσαν να κινούνται στον Δισδιάστατο Χώρο μας αφήνοντας ως ίχνος ένα σημείο
π.χ. ένας Κώνος (που θα "φρόντιζε" να τέμνει τον Χώρο μας πάντα με το μεσαίο σημείο του) θα μπορούσε αν είχε μεγάλο άνοιγμα να περιλάβει το 99% του χώρου του Σύμπαντος


Ο Δισδιάστατος Χώρος είναι το πορτοκαλί επίπεδο
Οι "Εξωγήινοι" που τον διατέμνουν θα μπορούσαν να είναι π.χ.
οι κίτρινες "ορθοποιημένες" Ευθείες και
ο πράσινος Κώνος.
Μέχρι τώρα ασχοληθήκαμε με την χρήση της Διάσταση (q) ως "θύρας εισόδου" ("εξωγηίνων" κλπ)
Όμως, προφανώς, κάλλιστα, μπορεί να χρησιμεύσει και ως "θύρα εξόδου".


Εφόσον, λοιπόν, υπάρχει, εκ κατασκευής,
"θύρα εξόδου" από τον Χώρο που ζούμε,
απομένει μόνον το "κλειδί".
Μόλις το βρούμε,
βάζουμε το καπέλο μας,
παίρνουμε την βαλίτσα με τα απαραίτητα
και "την κάνουμε" κανονικά.

-----------
Και μην ξεχνάμε και την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής
(που θα εξηγηθεί αργότερα)


Δεν υπάρχουν σχόλια: