Κυριακή, 6 Ιουλίου 2014

Spacetime's Mapping - 36


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 36Θα αναβάλλουμε  τον συγκεντρωτικό πίνακα για επόμενο Μέρος.
Στο παρόν, θα ασχοληθούμε με την σχέση Τετραδικότητας και Ζωής.
Θα παραθέσω, κατ' ευθείαν εδώ, τον σχετικό πίνακα
και θα τον αναλύσω, στην συνέχεια, λεπτομερέστατα.

Τετραδικότητα και Ζωή
Γεωμετρία
(Τύποι
Ευθείας)
Αστρο-
νομία

Εποχές
Φυσική
(Ηλεκτρικό Κύκλωμα)
Βιολογία
(Οργανικό
Σύστημα
)

----
Κυτταρολογία
(Βιοχημικές
Ενώσεις
)
Οικονομία
(Μικροοικονομικός Κύκλος)
1.1ο
Τεταρτημόριο
----
Ανακλινής Ευθεία
(Δύο
Συνήθεις
Διαστάσεις (x,y))
ΘέροςΗλεκτρικός Κινητήρας
(Μετατροπή
της Ηλεκτρικής Ενέργειας
σε Κινητική
Αναβολισμός
(Ανοικοδόμηση
των Πρωτεϊνών)

----
Αδρό
Ενδο-
πλασματικό
Δίκτυο

(Ριβόσωμα)
Ευμάρεια
Ανάπτυξη
(Παραγωγή > 0
Πώληση > 0)
2.2ο
Τεταρτημόριο
----
Κατακλινής Ευθεία
(Μία
Αντίστροφη
Διάσταση (x') και
Μία
Συνήθης
Διάσταση (y))
Φθινό-
πωρο
Πηνίο
(Μετατροπή
της Ρευματικής Ενέργειας
σε Μαγνητική)
Ενδοκρινικό
Σύστημα

(Ήπαρ)
----
Λείο
Ενδο-
πλασματικό
Δίκτυο

(Οργανίδιο
Golgi
 (?))

(Μετατροπή
της Χημικής
Ενέργειας

σε Γλυκογόνο,
Λιπίδια)
Μεταμάρεια
Κάμψη
(Παραγωγή = 0
Πώληση > 0)
3.3ο
Τεταρτημόριο
----
Υποκλινής Ευθεία
(Δύο
Αντίστροφες
Διαστάσεις (x',y'))
ΧειμώνΗλεκτρική Γεννήτρια
(Μετατροπή
της Χημικής Ενέργειας
σε Ρευματική)
Καταβολισμός
(Αποικοδόμηση)
των Πρωτεϊνών)

----
Λυσόσωμα
Δυσμάρεια
Ύφεση
(Παραγωγή = 0
Πώληση = 0)
4.4ο
Τεταρτημόριο
----
Επικλινής Ευθεία
(Μία
Συνήθης
Διάσταση (x) και
Μία
Αντίστροφη
Διάσταση (y'))
ΈαρΠυκνωτής
(Μετατροπή
της Ρευματικής Ενέργειας
σε Ηλεκτρική)
Αναπνευστικό Σύστημα
(Πνεύμονας)
----
Μιτοχόνδριο
(Μετατροπή
Σακχάρων
σε Χημική Ενέργεια)
Προμάρεια
Ανάκαμψη
(Παραγωγή > 0
Πώληση = 0)

Σε κάθε περίπτωση, είναι εντυπωσιακές οι ενδείξεις (όχι αποδείξεις)
ότι ο "χορός της Ευθείας" που ασχοληθήκαμε στο Μέρος 20, 21 κλπ
είναι ο αρχικός "πρόγονος" μιας συνεχούς και διαρκούς Εξέλιξης
που οδήγησε τόσο στην ανάπτυξη της Ζωής (Βιολογία)
όσο και την διαμόρφωση της Κοινωνίας και της Οικονομίας.

Μέσα από την διεξοδική ανάλυση, του παραπάνω πίνακα, που θα ακολουθήσει,
θα προκύψουν ενδείξεις ότι η εμφάνιση της Ζωής και της Κοινωνίας, στο Σύμπαν,
έχει "γεωμετρικές" ρίζες
δηλ. είχε "προσχεδιασθεί" από το Στωικιστικό Σύστημα Αναφοράς
(με συνεχή και κατάλληλη εναλλαγή Διαστάσεων στους 3 άξονες (x, y, z))

Θα ξεκινήσουμε από την Γεωγραφία.

Κάποτε, πριν μερικές δεκαετίες, αν ένας προσεκτικός μαθητής,
παρατηρώντας τον Παγκόσμιο χάρτη, έκανε την απλή ερώτηση:
- "Γιατί η Νότια Αμερική (ειδικότερα Βραζιλία) "εξέχει", ενώ η Αφρική "μπαίνει μέσα"?"
δεν θάπαιρνε απάντηση.

Σύγχρονη Θέση των Ηπείρων
Ο καθηγητής θα απαντούσε ότι αυτή είναι μία γελοία απορία και
ότι η μορφή των Ηπείρων μας δόθηκε έτσι από τον Θεό ή την Φύση
και δεν έχει νόημα να ρωτάμε πως και γιατί.
Στην καλύτερη περίπτωση θα απαντούσε κάπως έτσι:
- "Τυχαία διαμόρφωση ακτών". Σεισμοί, θάλασσα και Φύση διαμορφώνουν τις ακτές.
Το σχήμα τους είναι εντελώς τυχαίο. δεν υποδηλοί ούτε σημαίνει κάτι. Ξέχαστο, λοιπόν.


Και, όμως, σήμερα το ερώτημα αυτό δεν θεωρείται καθόλου γελοίο.
Σήμερα, ένας καθηγητής, που γνωρίζει την Γεωλογική Ιστορία της Γης,
θα απαντούσε ότι κάποτε Αφρική και Νότια Αμερική ήταν ενωμένες
καθώς ήταν τμήματα, και οι δύο τους, μιας ενιαίας μεγάλης Ηπείρου,
της Γονδοβάνης (Gondwana).

Πριν 200 εκατομμύρια έτη
οι σύγχρονες Ήπειροι
Νότια Αμερική, Αφρική, Ινδία
Ανταρκτική, Ωκεανία
ήταν τμήματα μίας ενιαίας Ηπείρου,
της Γονδοβάνης (Gondwana)
Γενικά, υπάρχει μία Εξελικτική Πορεία στην Γεωλογία
ανάλογη με την Εξελικτική Πορεία των Βιολογικών Όντων στην Βιολογία.
Οι Ήπειροι στην Επιφάνεια της Γης άλλαξαν μορφή, θέση και πλήθος,
αναρίθμητες φορές στην Ιστορία της Γης

Η εικόνα της Γης πριν 190 εκατομμύρια έτη
Τότε που Νότια Αμερική και Αφρική αποσπάστηκαν
από την Γονδαβάνη (Gondwana)
και άρχισαν την αυτόνομη πορεία τους.
Πάμε τώρα να δούμε κάτι από την Αστρονομία.
Οι Εποχές (Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Χειμώνας) προκύπτουν όχι τόσο από την απλή Περιφορά της Γης γύρω από τον Ήλιο αλλά κυρίως από την λόξωση του άξονα της.


Ένας προσεκτικός μαθητής πάλι, θα μπορούσε να ρωτήσει.
- Και γιατί να γέρνει η Γη? Είναι τυχαία η κλίση του άξονά της? Υποκρύπτει κάτι?

Τι θα απαντούσε, ενδεχομένως, ένας καθηγητής σε ένα απροσδιόριστο Μέλλον?
- "Απόηχος" του "χορού της Ευθείας" σε ένα "Στωικιστικό Σύστημα Αναφοράς"

Ξέρω ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες.
- Ατυχής σύγκριση.
- Που την είδες την αντιστοιχία?
- Από που κι ως που, η κίνηση αυτή αντιστοιχεί στις ανακλινείς, κατακλινείς, υποκλινείς, επικλινείς θέσεις μιάς ευθείας? 

- Άλλωστε ο άξονας της λόξωσης μένει ακίνητος κατά την περιστροφή της Γης.
- Το κεφάλι σου γέρνει
. Προσπαθείς να αντιστοιχίσεις άσχετα πράγματα.

Κι όμως, όπως είναι γνωστό σε πολλούς ο άξονας κινείται.
Η κίνηση λέγεται Αξονική Μετάπτωση (Axial Precession).
Εκτιμάται ότι η κίνηση αυτή του άξονα ολοκληρώνεται κάθε 27.000 έτη
(Θεωρείται, γενικά, ότι η αλλαγή είναι ομαλή.
Αν όμως η μετάπτωση είναι μεταβαλλόμενη, πράγμα όχι απίθανο,
τότε ίσως να μην είναι ακριβής η τιμή αυτή και να είναι π.χ. 24.000 έτη)

Σε κάθε περίπτωση ο άξονας της Γης λαμβάνει ακριβώς τις τέσσερεις στάσεις που αντιστοιχούν
στις ανακλινείς, κατακλινείς, υποκλινείς, επικλινείς, που μελετήσαμε.


Με βάση την κλίση ("στάση")
που λαμβάνει ο άξονας της Γης κάθε 6.000(+) έτη
θα μπορούσαμε να διακρίνουμε νέες, ευρύτερες, "Ζωδιακές Εποχές"
Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε π.χ.
- την Ανακλινή στάση, "Ζωδιακό Θέρος"
- την Κατακλινή στάση, "Ζωδιακό Φθινόπωρο"
- την Υποκλινή στάση, "Ζωδιακό Χειμώνα"
- την Επικλινή στάση, "Ζωδιακό Έαρ"
Να λοιπόν που υπάρχει ένα Αστρονομικό Φαινόμενο που αντιστοιχίζεται
στον "χορό της Ευθείας" που περιγράψαμε στο Μέρος 20
και που κανείς δεν θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει ως:
- "Τυχαία διαμόρφωση άξονα"

Θα το χαρακτήριζα, απλά, σαν τον καπνό από τα τζάκια της Ιθάκης που είδε ο Οδυσσέας  ...
Αλλά, για να φτάσουμε στην ίδια την Ιθάκη ... είναι μακρύς ο δρόμος ....

Πάντως, εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η Μεταπτωτική Κίνηση της Γης που διαρκεί περί τα 24.000 (+?) έτη μάλλον ως "Γαλαξιακό Ημερονύκτιο" πρέπει να εκληφθεί
(οπότε τα τέσσερα μέρη θα μπορούσαν να ονομασθούν:
"Γαλαξιακή Πρωία",  "Γαλαξιακή Δείλη", "Γαλαξιακή Εσπέρα", "Γαλαξιακός Όρθρος")

Και αυτό γιατί υπάρχει και μία τέταρτη Κίνηση.
Η Γη (μαζί με τον Ήλιο) κινείται γύρω από το κέντρο του Γαλαξία
σε ένα "Γαλαξιακό Έτος" (Galactic Year)
Αυτό ισοδυναμεί με, περίπου, 240.000.000 συνήθη έτη.

Το Ηλιακό Σύστημα βρίσκεται περίπου στο μισό της Γαλαξιακής ακτίνας.
Η Διάμετρος του Γαλαξία είναι 100.000 έτη φωτός (light-years)
Αυτή η Κίνηση προκαλεί, λοιπόν, τις "Γαλαξιακές Εποχές" ("Γαλαξιακό Έαρ", "Γαλαξιακό Θέρος", "Γαλαξιακό Φθινόπωρο", "Γαλαξιακός Χειμώνας")

Άρα, ένα Γαλαξιακό Έτος έχει (σύμφωνα με τους ορισμούς μας) 10.000 Γαλαξιακές Ημέρες.

Το Γαλαξιακό Έτος είναι η απόλυτα "φυσική" μονάδα για την μέτρηση του Κοσμολογικού Χρόνου.

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ένα "Γαλαξιακό Ον" που γεννήθηκε την εποχή του Big Bang,
- θα είναι σήμερα εξηκοντούτης (= κοινώς, εξηντάρης) ενώ
- την εποχή του αφανισμού της Γης θα είναι  ογδοηκοντούτης (= κοινώς, ογδοντάρης)

Χρονολόγιο της Ιστορίας του Σύμπαντος και Γης (σε Γαλαξιακά Έτη)
α/αΓαλαξιακό ΈτοςΚοσμολογικό /Γεωλογικό γεγονός
(Υποτίθεται ότι
Γαλαξιακό Έτος ισούται με 225 εκατομμύρια Γήινα Έτη)
1.61 Γαλαξιακά Έτη π.Χ.Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang)
2.54 Γαλαξιακά Έτη π.Χ.Δημιουργία του Τοπικού Γαλαξία (Milky Way)
3.18,4 Γαλαξιακά Έτη π.Χ.Δημιουργία του Ηλίου
4.17 - 18 Γαλαξιακά Έτη π.Χ.Εμφάνιση των Ωκεανών της Γης
5.15 Γαλαξιακά Έτη π.Χ.Εμφάνιση της Ζωής στην Γη
6.14 Γαλαξιακά Έτη π.Χ.Εμφάνιση των πρώτων Προκαρυωτικών Οργανισμών
7.13 Γαλαξιακά Έτη π.Χ.Εμφάνιση των πρώτων Βακτηρίων
8.Γαλαξιακά Έτη π.Χ.Εμφάνιση των πρώτων Ευκαρυωτικών Οργανισμών
9.6,8 Γαλαξιακά Έτη π.Χ.Εμφάνιση των πρώτων Πολυκύτταρων Οργανισμών
10.2,8 Γαλαξιακά Έτη π.Χ.Κάμβρια Έκρηξη της Ζωής
11.Γαλαξιακό Έτος π.Χ.Πέρμια/Τριασική Μαζική Εξαφάνιση της Ζωής
12.0,26 Γαλαξιακού Έτους π.Χ.Κρητιδική Μαζική Εξαφάνιση της Ζωής
13.0,001 Γαλαξιακού Έτουςπ.Χ.Εμφάνιση των σύγχρονων Ανθρώπων της Γης
14.Γαλαξιακό Έτος π.Χ./μ.Χ.Σύγχρονη Εποχή
15.22 Γαλαξιακά Έτη μ.Χ.Σύγκρουση
του Τοπικού Γαλαξία (Milky Way) και
της Ανδρομέδας
16.25 Γαλαξιακά Έτη μ.Χ.Μετατροπή του Ηλίου σε Λευκό Νάνο
(Αφανισμός Γης)

----
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η "βιολογική στήλη" στον πρώτο πίνακα έχει ήδη διορθωθεί
αλλά την αφήνω έτσι για να φανεί το πόσο δύσκολη ήταν η αναζήτηση της πραγματικής αντιστοιχίας.

-----------
Και μην ξεχνάμε και την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής
(που θα εξηγηθεί αργότερα)


Δεν υπάρχουν σχόλια: