Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

Spacetime's Mapping - 38a


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 38aΨάχνοντας 
για τον συνδετικό Εξελικτικό Κρίκο της Ζωής
που συνδέει τον Κόσμο της Ανόργανης Ύλης
με τον Κόσμο της Οικονομίας


Στο προηγούμενο μέρος είχαμε δει το πόσο στενά συνδέεται το Ηλεκτρικό Κύκλωμα
με το Κύτταρο και τον Βιολογικό Οργανισμό.

Τώρα θα επεκτείνουμε αυτήν την αναλογία στην Κοινωνία και θα δούμε την αντιστοιχία του Ηλεκτρικού Κυκλώματος με την Εταιρεία και το Κράτος.

Όλοι έχουν αντιληφθεί, βέβαια, την πασιφανή αναλογία
του Κυττάρου με την Εταιρεία και του Βιολογικού Οργανισμού με το Κράτος.

Όπως το Κύτταρο είναι η "βιολογική μονάδα" που αθροιστικά σχηματίζει έναν Βιολογικό Οργανισμό (π.χ. Άνθρωπο)
έτσι και η Εταιρεία είναι η "οικονομική μονάδα" που αθροιστικά σχηματίζει ένα Κράτος.

Αντίστοιχες είναι και οι Επιστήμες που τις μελετούν
- Η Κυτταρολογία και η Μικρο-Οικονομία μελετούν Κύτταρα και Εταιρείες, αντίστοιχα.
- Η Ζωολογία/Ανθρωπολογία και η Μακρο-Οικονομία μελετούν Ζώα/Ανθρώπους και Κράτη, αντίστοιχα.

Εδώ θα ήθελα να επισημάνω και πάλι τα Επίπεδα Πολυπλοκότητας της Φύσης
(και τις αντίστοιχες Επιστήμες που τα μελετούν):

1. Σωματίδια (Κουάρκς)  -  (Σωματιδιακή Φυσική)
2. Άτομα  -  (Ατομική Φυσική)
----
3. Μόρια -  (Χημεία)
4. Βιομόρια -  (Βιοχημεία)
----
5. Κύτταρα -  (Κυτταρολογία)
6. Βιο-Οργανισμοί -  (Ζωολογία/Φυτολογία/Ανθρωπολογία)
----
7. Εταιρείες -  (Μικρο-Οικονομία)
8. Κράτη  -  (Μακρο-Οικονομία)

Και, όπως φαντάζεται κανείς, στην βάση αυτών των "Επιπέδων" (δηλ. στην θέση 0)
βρίσκονται οι Χορδές της Χορδο-Γεωμετρίας.

Έχουμε λοιπόν μια συνεχή Εξέλιξη ...
από τον "χορό των Ευθειών" (από τον οποίο ξεκινήσαμε) έως  τις Έμβιες Κοινωνίες.

Όμως, ίσως, δεν έγινε ακριβώς κατανοητό το που θέλουμε να καταλήξουμε.
Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να δούμε την Εξέλιξη όχι αποσπασματικά όπως την βλέπει ο Άνθρωπος αλλά ολιστικά όπως την βλέπει ο Θεός-Κατασκευαστής.

Ας δούμε ένα παράδειγμα
Ένας Άνθρωπος βλέπει την σύγχρονη πορεία ενός ποταμού.
Όμως, γνωρίζουμε πολύ καλά από την Γεωλογία ότι οι ποταμοί δεν είναι στατικοί.
Κάποτε, ήταν απλά αυλάκια, μετά έγιναν χείμαρροι, άλλαξαν πολλές φορές κοίτη και ποσότητα υδάτων αλλά ακόμη και παραπόταμους, στην μακραίωνη Γεωλογική ιστορία της Γης. Αν ζούσαμε μερικές χιλιάδες χιλιετιών, θα μπορούσαμε να δούμε όλη την εξέλιξή τους σαν εικόνα ενός videoclip.

Έτσι, περίπου, βλέπει και ο Θεός-Κατασκευαστής την πορεία της Εξέλιξης. Ολιστικά.
Για αυτόν η Ζωή ξεκινάει από τις Χορδές.
Κάποιες θα εξελιχθούν σε Σωματίδια, κάποιες όχι.
Αντίστοιχα:
- Κάποια Σωματίδια θα "εξελιχθούν" σε Άτομα, κάποια όχι
- Κάποια Άτομα θα "εξελιχθούν" σε Μόρια, κάποια όχι
- Κάποια Βιομόρια θα "εξελιχθούν" σε Κύτταρα, κάποια όχι
- Κάποια Κύτταρα (τα λεγόμενα ζυγωτά) θα "εξελιχθούν" σε Βιοργανισμούς, κάποια όχι
- κ.ο.κ

Καταλαβαίνω την έκπληξη που δοκιμάζει κανείς αντιμετωπίζοντας την προοπτική ότι η Ζωή ξεκινάει από τα Γεωμετρικά Σχήματα και τα Σωματίδια
αλλά ....
την ίδια έκπληξη, αντίθεση και απόρριψη εκδήλωσαν οι Πολλοί
όταν ο Δαρβίνος διετύπωνε την Βιο-Εξέλιξη
ή όταν οι Αστροφυσικοί δημοσίευαν την Αστρο-εξέλιξη.

Για τον Δημιουργό όμως...
ένα Μόριο, ένα Κύτταρο, ένας Άνθρωπος, ένα Κράτος κ.οκ.
είναι απλά στάδια "ενηλικίωσης" ενός Έμβιου Όντος.

Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε όλο το Οικοδόμημα της Εξέλιξης με μία πολυκατοικία.
Ένα ελικοειδές κλιμακοστάσιο ενώνει τους ορόφους (δηλ. τα Επίπεδα Πολυπλοκότητας)
Όμως, ζωή έχουν μόνον τα πατώματα και όχι τα σκαλοπάτια της σκάλας.
Δηλ. ζωή έχει ένα Ηλεκτρικό Κύκλωμα και ένας Άνθρωπος
αλλά όχι τα όργανά τους π.χ. ένας Πυκνωτής ή ένας Πνεύμονας.

Αν και ένας Πνεύμονας αποτελείται από Κύτταρα (που είναι Έμβια Όντα)
ωστόσο ο ίδιος δεν μπορεί να επιζήσει αυτόνομα (ενώ το Κύτταρο μπορεί).

--------------------
Μετά την μικρή αυτή εισαγωγή στην Ολιστική Επιστήμη
(στα Μαθηματικά την λέμε, φορμαλιστικότερα,
"Θεωρία Κατηγοριών" (category theory))
ερχόμαστε τώρα να αναλύσουμε τα τέσσερα στάδια των δύο Οικονομικών Κύκλων.

Θυμόμαστε βέβαια τον "χορό της Ευθείας".
Υπάρχει ένα Γεωμετρικό Σχήμα που τον αναπαριστά ολοκληρωμένα. Ο Ρόμβος.
(Θα λέγαμε ότι ο Ρόμβος είναι προ-πάππος, ο γενάρχης,
του Ηλεκτρικού Κυκλώματος
και συνεπώς (με βάση τα όσα είπαμε) της ίδιας της Ζωής)

Δεξιόστροφος Ρόμβος (BDCA)
(αντίστροφη φορά από τα ωρολόγια και τις βίδες)

- Εύκολα, αναγνωρίζουμε τις πλευρές:
1. Ευθεία BD= Επι-κλινής (όρθρος, πρώτο εξάωρο)
2. Ευθεία DC = Ανα-κλινής (πρωία, δεύτερο εξάωρο)
3. Ευθεία CA = Κατα-κλινής (δείλη, τρίτο εξάωρο)
4. Ευθεία AB = Υπο-κλινής (εσπέρα, τέταρτο εξάωρο)

- Επίσης, αναγνωρίζουμε και τις κορυφές:
Β. Όργανο Τροφοδοσίας (πηγή, Γεννήτρια)
D. Όργανο Μόχλευσης (Πυκνωτής)
C. Όργανο Κατανάλωσης (καταναλωτής, Κινητήρας)
D. Όργανο Ταμίευσης (Πηνίο)

Ας μελετήσουμε πρώτα τον Μικρο-Οικονομικό Κύκλο.
Στην Μικρο-Οικονομία μία "οικονομική μονάδα" μπορεί να είναι
μία "Οικιακή Μονάδα" ( = νοικοκυριό) ή ένα Κατάστημα ή μία Εταιρεία ή ένα Αγρόκτημα κλπ

Ας περιοριστούμε σε ένα "Πρότυπο Κατάστημα Ενδυμάτων" και να παρακολουθήσουμε την "πρότυπη" λειτουργία του.

Πρώτο Στάδιο Οικονομικής Ροής.
- (Από το "μεσονύκτιο" (ώρα 00:00) έως την "ανατολή του Ηλίου" (ώρα 06:00))

Στο σημείο "Β" του σχήματος έχουμε την Αποθήκη του Καταστήματος
Η Αποθήκη αντιστοιχεί με
την Ηλεκτρική Γεννήτρια του Ηλεκτρικού Κυκλώματος και τον Χλωροπλάστη του Κυττάρου.

Στο στάδιο αυτό (Επικλινής Ευθεία):
- έχουμε μείωση του εμπορεύματος (σε κιβώτια) στην Αποθήκη
- έχουμε συνεχή τοποθέτησή του στα ράφια της Ερμαριοθήκης
- δεν έχουμε κατανάλωση του εμπορεύματος (πωλήσεις) καθόσον το Κατάστημα δεν λειτουργεί
- δεν έχουμε χρήμα στο Ταμείο

Η όλη η Οικονομική Ροή αρχίζει το μεσονύκτιο (ώρα 00:00).
Τότε καταφθάνουν οι έμποροι-προμηθευτές,
παραλαμβάνουν χρήμα από τον καταστηματάρχη
και ξεφορτώνουν το εμπόρευμα "εγκιβωτισμένο" σε κιβώτια (κούτες)

Στην συνέχεια οι υπάλληλοι του καταστήματος αρχίζουν την διαδικασία "αποκιβωτίωσής" του και τοποθέτησής του στα ράφια της Ερμαριοθήκης

Δεύτερο Στάδιο Οικονομικής Ροής
- (Από την  "ανατολή του Ηλίου" (ώρα 06:00) έως την "μεσημβρία" (ώρα 12:00))

Στο σημείο "D" έχουμε την Ερμαριοθήκη του Καταστήματος
Η Ερμαριοθήκη αντιστοιχεί
με τον Πυκνωτή του Ηλεκτρικού Κυκλώματος και το Μιτοχόνδριο του Κυττάρου.

Στο στάδιο αυτό (Ανακλινής Ευθεία):
- έχουμε κατανάλωση του εμπορεύματος δηλ. πωλήσεις στον Πάγκο Πώλησης και
- ανατροφοδοσία στα ράφια της Ερμαριοθήκης.
- τοποθέτηση χρήματος στο Ταμείο

Η διαδικασία που εκτελεί η Ερμαριοθήκη είναι η μετατροπή του "εγκιβωτισμένου" εμπορεύματος σε ελεύθερο, κατάλληλο για παραλαβή από τον εισερχόμενο πελάτη-αγοραστή.

Το εμπόρευμα τοποθετείται "αποκιβωτιωμένο" στην Ερμαριοθήκη (δηλ. στα ράφια και στις προθήκες του Καταστήματος) ώστε να το δει ο πελάτης και να το αγοράσει.
Η Ερμαριοθήκη είναι απλά ένα ντουλάπι που φέρει ράφια που:
- στα επάνω τοποθετείται το νεοφερμένο εμπόρευμα από την Αποθήκη ενώ
- στα κάτω βρίσκεται αυτό που θα διατεθεί άμεσα για πώληση.

Αν και η μορφολογία του κάθε οργάνου δεν παίζει κανένα ρόλο, εντυπωσιακή είναι η ομοιότητα των "ισοσταθμικών επιφανειών" του Πυκνωτή με τα "ράφια" της Ερμαριοθήκης.

Αν στρέψουμε κατά ορθή γωνία τον πυκνωτή
τότε οι αναρίθμητες ισοσταθμικές επιφάνειές του
(equipotential surfaces)
αντιστοιχούν απόλυτα
με τα ράφια ενός μηχανικού ντουλαπιού καταστήματος
(σαν τις αυτόματες σκάλες του μετρό)
που τροφοδοτούνται  με εμπόρευμα από πάνω
και αδειάζουν από κάτω
στον Πάγκο Πώλησης


Τρίτο Στάδιο Οικονομικής Ροής
- (Από την "μεσημβρία" (ώρα 12:00) έως την "δύση του Ηλίου" (ώρα 18:00))

Στο σημείο "C" του σχήματος  έχουμε τον Πάγκο Πώλησης του Καταστήματος
Ο Πάγκος Πώλησης αντιστοιχεί με
τον Ηλεκτρικό Κινητήρα του Ηλεκτρικού Κυκλώματος και  και το Ριβόσωμα του Κυττάρου.

Στο στάδιο αυτό (Κατακλινής Ευθεία):
- δεν έχουμε άλλο εμπόρευμα στην Αποθήκη
- δεν έχουμε ανατροφοδοσία στα ράφια της Ερμαριοθήκης.
- συνεχίζουμε να έχουμε κατανάλωση του εμπορεύματος δηλ. πωλήσεις στον Πάγκο Πώλησης
- συνεχίζει να αυξάνεται το χρήμα στο Ταμείο

Η διαδικασία που εκτελεί ο Πάγκος Πώλησης είναι:
η μετατροπή του εμπορεύματος (π.χ. ρούχα) σε χρήμα ακριβέστερα σε "νόμισμα χαμηλής αξίας".

Εδώ οι πελάτες-αγοραστές δίνουν "νόμισμα χαμηλής αξίας" (αντίστοιχα ATP στο κύτταρο)
και αγοράζουν ένα ένδυμα.

Την μεσημβρία (ώρα 12:00) που είναι η κορύφωση της πώλησης σταματά η τροφοδοσία των ραφιών από την Αποθήκη. Στο εξής καταναλώνεται εμπόρευμα αλλά δεν αναπληρώνεται στα ράφια.

Τέταρτο Στάδιο Οικονομικής Ροής
- (Από την "δύση Ηλίου" (ώρα 18:00) έως το "μεσονύκτιο" (ώρα 24:00))

Στο σημείο του σχήματος "A" έχουμε το Ταμείο του Καταστήματος.
Το Ταμείο αντιστοιχεί με το Πηνίο του Ηλεκτρικού Κυκλώματος και το Οργανίδιο Golgi στο Κύτταρο.

Στο στάδιο αυτό (Υποκλινής Ευθεία):
- δεν έχουμε εμπόρευμα στην Αποθήκη
- δεν έχουμε εμπόρευμα ούτε στα ράφια της Ερμαριοθήκης.
- δεν έχουμε ούτε πώληση εμπορεύματος στον Πάγκο (κλειστό κατάστημα)
- έχουμε μείωση του "χρήματος χαμηλής αξίας" στο Ταμείο
- αύξηση ροής του "χρήματος υψηλής αξίας" προς την Αποθήκη

Η διαδικασία που εκτελεί το Ταμείο είναι η μετατροπή του "νομίσματος χαμηλής αξίας" (αντίστοιχα ATP) σε "χαρτονόμισμα υψηλής αξίας" (αντίστοιχα σάκχαρα)

Στην συνέχεια το παραλαμβάνουν οι υπάλληλοι του Καταστήματος και το διοχετεύουν στην Αποθήκη όπου συγκεντρωμένο θα το δώσει ο καταστηματάρχης (ώρα 24:00) στους εμπόρους-προμηθευτές και θα παραδώσουν το νέο εμπόρευμα που θα πωληθεί την επόμενη ημέρα.

-----------
Λόγω του μεγέθους, το μέρος 38 σπάει σε δύο υπομέρη.
Θα ακολουθήσει το επόμενο υπομέρος με τον Μακρο-Οικονομικό Κύκλο.

-----------
Και μην ξεχνάμε και την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής
(που θα εξηγηθεί αργότερα)


Δεν υπάρχουν σχόλια: