Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Spacetime's Mapping - 38b


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 38bΣυνεχίζοντας το ψάξιμο 
για τον συνδετικό Εξελικτικό Κρίκο της Ζωής
που συνδέει τον Κόσμο της Ανόργανης Ύλης
με τον Κόσμο της Οικονομίας


Στο προηγούμενο μέρος είχαμε δει το πόσο στενά συνδέεται το Ηλεκτρικό Κύκλωμα
με το Κύτταρο και τον Μικρο-Οικονομικό Κύκλο.

Τώρα, θα επεκτείνουμε αυτήν την αναλογία στην Κοινωνία και θα δούμε την αντιστοιχία του Ηλεκτρικού Κυκλώματος με τον Βιολογικό Οργανισμό και τον Μακρο-Οικονομικό Κύκλο.

Αυτό το μέρος διαβάζεται, απαραιτήτως, παράλληλα με το προηγούμενο.
Απλά, αντικατέστησα:
- την Μικρο-Οικονομία με την Μάκρο
- την Κυτταρολογία (Μικρο-Βιολογία) με την Μάκρο (δηλ. το Κύτταρο με τον Βιο-Οργανισμό)
- το εμπόρευμα του Καταστήματος με το καταναλωτικό προϊόν του Κράτους
- την Αποθήκη του Καταστήματος με τα Αγροκτήματα και τα Ορυχεία κλπ του Κράτους
- τον Πάγκο Πώλησης του Καταστήματος με τα Εμπορικά Καταστήματα του Κράτους
- το Ταμείο του Καταστήματος με τις Τράπεζες του Κράτους
- το Εικοσιτετράωρο ("μικρο-Χρόνος") με το Έτος ("Μακρο-Χρόνος")
- και έκανα όλες τις σχετικές παρόμοιες αλλαγές

Ξεκινάμε πάντα από τον "χορό της Ευθείας" και τον Ρόμβο που τον αναπαριστά ολοκληρωμένα.
(Όπως είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο ο Ρόμβος είναι προ-πάππος, ο γενάρχης,
του Ηλεκτρικού Κυκλώματος και συνεπώς της ίδιας της Ζωής).
Ας τον ξαναδούμε λοιπόν υπό το Μακρο-Οικονομικό πρίσμα.

Δεξιόστροφος Ρόμβος (BDCA)
(αντίστροφη φορά από τα ωρολόγια και τις βίδες)

- Εύκολα, αναγνωρίζουμε τις πλευρές:
1. Ευθεία BD= Επι-κλινής (άνοιξη, πρώτο τρίμηνο)
2. Ευθεία DC = Ανα-κλινής (θέρος, δεύτερο τρίμηνο)
3. Ευθεία CA = Κατα-κλινής (φθινόπωρο, τρίτο τρίμηνο)
4. Ευθεία AB = Υπο-κλινής (χειμώνας, τέταρτο τρίμηνο)

- Επίσης, αναγνωρίζουμε και τις κορυφές:
Β. Όργανο Τροφοδοσίας (πηγή, Γεννήτρια)
D. Όργανο Μόχλευσης (Πυκνωτής)
C. Όργανο Κατανάλωσης (καταναλωτής, Κινητήρας)
D. Όργανο Ταμίευσης (Πηνίο)

Στην Μακρο-Οικονομία, η "οικονομική μονάδα" είναι ένα Κράτος

Ας περιοριστούμε σε ένα "Ιδανικό Κράτος" και να παρακολουθήσουμε την "πρότυπη" λειτουργία του.

Πρώτο Στάδιο Οικονομικής Ροής (γραμμή BD) (Επικλινής Ευθεία)
- (Από το "Χειμερινό Ηλιοστάσιο" (21 Δεκεμβρίου) έως την "Εαρινή Ισημερία" (21 Μαρτίου))

Αρχίζει στο στο σημείο "Β" του σχήματος όπου έχουμε την Πρωτογενή Παραγωγή του Κράτους (Γεωργία-Κτηνοτροφία-Αλιεία-Εξόρυξη κλπ)

Η Πρωτογενής Παραγωγή αντιστοιχεί με
την Ηλεκτρική Γεννήτρια του Ηλεκτρικού Κυκλώματος και
τον Στόμαχο του Βιο-Οργανισμού.

Στο στάδιο αυτό :
- έχουμε μείωση του προϊόντος στα αγροκτήματα της Πρωτογενούς (Γεωργία κλπ)
- έχουμε συνεχή τοποθέτησή του στα εργοστάσια της Δευτερογενούς (Βιομηχανία κλπ)
- δεν έχουμε κατανάλωση του προϊόντος (πωλήσεις) καθόσον η Αγορά δεν λειτουργεί
- δεν έχουμε προφανώς χρήμα στο Τραπεζικό Δίκτυο

Η όλη η Οικονομική Ροή αρχίζει το "Χειμερινό Ηλιοστάσιο" (21 Δεκεμβρίου).
Τότε αρχίζουν οι "πρωτογενείς παραγωγοί" (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς, θηρευτές, ορύκτες κλπ)
και παραλαμβάνουν τα δάνεια από τις Τράπεζες
ώστε να παράγουν "ακατέργαστο προϊόν" από τις Πρώτες Ύλες της Χώρας του Κράτους

Δεύτερο Στάδιο Οικονομικής Ροής (γραμμή DC) (Ανακλινής Ευθεία)
- (Από την  "Εαρινή Ισημερία" (21 Μαρτίου) έως το "Θερινό Ηλιοστάσιο" (21 Ιουνίου))

Αρχίζει στο στο σημείο "D" όπου έχουμε την Δευτερογενή Παραγωγή (Βιομηχανία, Βιοτεχνία, Οικοτεχνία, Διαφημιστική κλπ) του Κράτους.
Η Δευτερογενής Παραγωγή αντιστοιχίζεται με
τον Πυκνωτή του Ηλεκτρικού Κυκλώματος και
τον Πνεύμονα του Βιο-Οργανισμού.

Στο στάδιο αυτό:
- έχουμε κατανάλωση του προϊόντος δηλ. πωλήσεις στο Εμπορικό Δίκτυο (αλλιώς Δίκτυο Καταστημάτων) και
- ανατροφοδοσία στα εργοστάσια της Βιομηχανίας.
- τοποθέτηση χρήματος στο Τραπεζικό Δίκτυο

Η διαδικασία που εκτελεί η Βιομηχανία είναι η μετατροπή του "ακατέργαστου" προϊόντος σε "κατεργασμένο", κατάλληλο για αγορά από τον πελάτη-αγοραστή.

Τρίτο Στάδιο Οικονομικής Ροής (γραμμή CA) (Κατακλινής Ευθεία)
- (Από το "Θερινό Ηλιοστάσιο" (21 Ιουνίου) έως την "Φθινοπωρινή Ισημερία" (23 Σεπτεμβρίου))

Αρχίζει στο σημείο "C" του σχήματος  όπου έχουμε το Εμπορικό Δίκτυο (ή αλλιώς Δίκτυο Καταστημάτων) του Κράτους

Το Δίκτυο Καταστημάτων του Κράτους αντιστοιχίζεται με
τον Ηλεκτρικό Κινητήρα του Ηλεκτρικού Κυκλώματος και
το Έντερο του Βιο-Οργανισμού.

Στο στάδιο αυτό:
- δεν έχουμε άλλο προϊόν στα αγροκτήματα της Πρωτογενούς (Γεωργία κλπ)
- δεν έχουμε ανατροφοδοσία στα εργοστάσια της Δευτερογενούς (Βιομηχανία κλπ).
- συνεχίζουμε να έχουμε κατανάλωση του προΐόντος δηλ. πωλήσεις στο Εμπορικό Δίκτυο (αλλιώς Δίκτυο Καταστημάτων)
- συνεχίζει να αυξάνεται το χρήμα στο Τραπεζικό Δίκτυο

Η διαδικασία που εκτελεί το Δίκτυο Καταστημάτων είναι:
η μετατροπή του προϊόντος (π.χ. ενδύματα) σε χρήμα ακριβέστερα σε "νόμισμα".

Εδώ οι πελάτες-αγοραστές δίνουν "νόμισμα" και αγοράζουν ένα προϊόν.

Το "Θερινό Ηλιοστάσιο" (21 Ιουνίου) που αποτελεί την κορύφωση της πώλησης σταματά η τροφοδοσία των εργοστασίων από τα αγροκτήματα. Στο εξής καταναλώνεται μεν προϊόν αλλά δεν αναπληρώνεται στα εργοστάσια.

Την "Φθινοπωρινή Ισημερία" (23 Σεπτεμβρίου) κλείνει τελείως η Αγορά.

Τέταρτο Στάδιο Οικονομικής Ροής (γραμμή AD) (Υποκλινής Ευθεία)
- (Από την "Φθινοπωρινή Ισημερία" (23 Σεπτεμβρίου) έως το "Χειμερινό Ηλιοστάσιο" (21 Δεκεμβρίου))

Αρχίζει στο σημείο του σχήματος "A" όπου έχουμε το Τραπεζικό Δίκτυο του Κράτους.


Το Τραπεζικό Δίκτυο αντιστοιχίζεται με
το Πηνίο του Ηλεκτρικού Κυκλώματος και
το Ήπαρ του Βιο-Οργανισμού.

Στο στάδιο αυτό:
- δεν έχουμε προϊόν στα αγροκτήματα της Πρωτογενούς (Γεωργία κλπ)
- δεν έχουμε προϊόν ούτε στα εργοστάσια της Δευτερογενούς (Βιομηχανία κλπ).
- δεν έχουμε ούτε πώληση προϊόντος στο Εμπορικό Δίκτυο (δηλ. Δίκτυο Καταστημάτων)
- έχουμε μείωση του χρήματος στο Τραπεζικό Δίκτυο
- αύξηση ροής των δανείων προς την Πρωτογενή Παραγωγή

Η διαδικασία που εκτελεί το Τραπεζικό Δίκτυο είναι η μετατροπή του νομίσματος σε δάνεια

Στην συνέχεια έρχονται οι πρωτογενείς παραγωγοί δανειολήπτες (γεωργοί κλπ), παραλαμβάνουν τα δάνεια και τα διοχετεύουν στην Πρωτογενή Παραγωγή ώστε να εξαχθεί από τις Πλουτοπαραγωγικές Πηγές της χώρας το νέο ακατέργαστο προϊόν που θα πωληθεί το επόμενο έτος.

-----------
Λόγω του μεγέθους του κειμένου, θα έχουμε ακόμα ένα μέρος με τα Οικονομικά συμπεράσματα.

-----------
Και μην ξεχνάμε και την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής
(που θα εξηγηθεί αργότερα)


Δεν υπάρχουν σχόλια: