Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Spacetime's Mapping - 38d


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 38dΑκόμη περισσότερο ψάξιμο 
για τον συνδετικό Εξελικτικό Κρίκο της Ζωής
που συνδέει τον Κόσμο της Ανόργανης Ύλης
με τον Κόσμο της Οικονομίας


Όσοι διαβάζουν, από την αρχή, το ταξίδι αυτό στο Χωρόχρονο,
έχουν αντιληφθεί ότι μοιάζει με ανασκαφή
Επειδή πράγματι, Φυσική και Αρχαιολογία έχουν ένα κοινό σημείο, την ανασκαφή του Παρελθόντος.
Ανασκάπτεις τον ένα θάλαμο και πας στον επόμενο, ανασκάπτεις τον ένα τάφο και πας στον γειτονικό.
Η διαφορά τους είναι ότι:
- η μεν Αρχαιολογία ανασκάπτει το "Παρελθόν του Ανθρώπου"
- η δε Φυσική ανασκάπτει το "Παρελθόν του Δημιουργού"

Έτσι και εδώ, η αναλογία Ηλεκτρικού Κυκλώματος με το Κύτταρο
οδήγησε στα εδάφη της Βιολογίας.
Εκεί, δηλώθηκε η αναλογία του Κυττάρου με τον Έμβιο Οργανισμό
Αλλά αυτή η αναλογία οδήγησε στα εδάφη της Οικονομίας
όπου αντίστοιχη είναι η καταφανής αναλογία των δύο κύκλων
(του Μικρο-Οικονομικού και του Μακρο-Οικονομικού)..

Στο υπόγειο, βέβαια, περιμένουν, υπομονετικά την ανάδειξη, δύο άλλα επίπεδα Πολυπλοκότητας
και η αναλογία τους: το Άτομο (Ατομική Φυσική) και το Μόριο (Χημεία).

Η Πραγματικότητα
είναι μία και ενιαία
Όμως, μπορεί να ιδωθεί εντελώς διαφορετικά
μέσα από τα 6 θεμελιώδη Επίπεδα Πολυπλοκότητας
Αλλά, στο ισόγειο υπάρχει ένα θύρωμα και θα προχωρήσουμε σε αυτό.

Πράγματι, αν κάποιος είναι πολύ προσεκτικός, θα παρατηρήσει ότι οι δύο Οικονομικοί Κύκλοι (ο Μικρο-Οικονομικός και ο Μακρο-Οικονομικός) συνδέονται, πολύ στενά, με τις διαβαθμίσεις του Χρόνου.

Στην Μικρο-Οικονομική περίπτωση το Κατάστημα έχει προσαρμόσει (κατά μικρή ή μεγάλη προσέγγιση) την λειτουργία του στο Ημερονύκτιο και προγραμματίζει τις 4 κύριες λειτουργίες, κατάλληλα, ανάλογα με τα 4 Εξάωρα που χωρίζεται αυτό, δηλαδή:
- Τις δύο διαβαθμίσεις της Ημέρας (Πρωία και Δείλη) και
- Τις δύο διαβαθμίσεις της Νύκτας (Όρθρος και Εσπέρα)

Αναλυτικότερα:
Το Ημερονύκτιο διαιρείται σε 4 τμήματα:
*  Όρθρος  (ή  Έως ) ( = Ύστερη Νύκτα) (00η - 06η ώρα)
*  Εσπέρα  ( = Πρώιμη Νύκτα) (18η - 24η ώρα)
*  Πρωία (ή  Ηώς ) ( = Πρώιμη Ημέρα) (06η - 12η ώρα)
*  Δείλη  ( = Ύστερη Ημέρα) (12η - 18η ώρα)

Αντίστοιχα, στην Μακρο-Οικονομική περίπτωση το Κράτος (ή Πολιτεία) έχει προσαρμόσει (κατά μικρή ή μεγάλη προσέγγιση) την λειτουργία του στο Έτος και προγραμματίζει τις 4 κύριες λειτουργίες, κατάλληλα, ανάλογα με τις 4 Εποχές που χωρίζεται αυτό, δηλαδή:
- Δύο αντίστοιχες διαβαθμίσεις με την Ημέρα (Έαρ και Θέρος )
- Δύο αντίστοιχες διαβαθμίσεις με την Νύκτα (Χειμώνας και Φθινόπωρο)

Αναλυτικότερα:
Το Έτος διαιρείται πάλι σε 4 τμήματα (εποχές):
* Χειμώνας (που αντιστοιχεί με τον Όρθρο) (21η Δεκεμβρίου - 21η Μαρτίου)
*  Έαρ (που αντιστοιχεί με την Πρωία) (21η Μαρτίου - 21η Ιουνίου)
* Θέρος (που αντιστοιχεί με την Δείλη) (21η Ιουνίου - 23η Σεπτεμβρίου)
* Φθινόπωρο (που αντιστοιχεί με τον Εσπέρα) (23η Σεπτεμβρίου - 21η Δεκεμβρίου)

Θα ήταν αρκετά ελκυστικό, να βαπτίσουμε (έστω προσωρινά)
το Έτος ως "Μακρο-Χρόνο" και το Ημερονύκτιο ως "Μικρο-Χρόνο",
ορολογίες εντελώς αντίστοιχες με την Μικρο-Οικονομία και Μακρο-Οικονομία.

Τότε θα μπορούσαμε να "δούμε" τις απίστευτες αναλογίες που διανοίγονται.

Ως παράδειγμα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι,
όπως ακριβώς, η Αντλία αντλεί ύδωρ από έναν διερχόμενο Ποταμό ή Λίμνη και
το εισάγει στο Υδραυλικό Κύκλωμα
έτσι:
α) και το Μεσονύκτιο "αντλεί" χρόνο από τον ωκεανό του Χρόνου
και τον εισάγει στο Ημερονύκτιο
β) και το Χειμερινό Ηλιοστάσιο "αντλεί" χρόνο από τον Ωκεανό του Χρόνου
και τον εισάγει στο Έτος

Για να μην γράφουμε πολλά, παραθέτουμε, λοιπόν, τα πάντα σε δύο πίνακες
εντελώς αντίστοιχους με τους προηγούμενους πίνακες
εστιασμένους, όμως τώρα, ακριβώς στην αναλογία των δύο Χρόνων.:

Η Μικρο-περίπτωση:

Σύγκριση Ηλεκτρικού Κυκλώματος και Μικρο-Χρόνου
α/αΗλεκτρικό
Κύκλωμα
Μικρο-Χρόνος
(ή αλλιώς,
Ημερονύκτιο)
Μετατροπή
1. Στάδιο
---
Τροφοδοσία
(Feed)
---
Επικλινής
Ευθεία
Ηλεκτρική
Γεννήτρια

(Ηλεκτρικός
Τροφοδότης)
Μεσονύκτιο
(Μικρο-Χρονικός
Τροφοδότης)
Τέλος/Έναρξη
---
Μετατροπή
Εσπέρας
σε Όρθρο
(ώρα 00:00)
2. Στάδιο
---
Προώθηση
(Pushforward)
---
Ανακλινής
Ευθεία
Πυκνωτής
(Ηλεκτρικός
Προωθητής)
Ανατολή
Ηλίου
(Μικρο-Χρονικός
Προωθητής)
Ανάπτυξη
---
Μετατροπή
Όρθρου
σε Πρωία
(ώρα 06:00)
3. Στάδιο
---
Κατανάλωση
(Consumption)
---
Κατακλινής
Ευθεία
Ηλεκτρικός
Κινητήρας

(Ηλεκτρικός
Καταναλωτής)
Μεσημβρία
(Μικρο-Χρονικός
Καταναλωτής)
Ακμή
---
Μετατροπή
Πρωίας
σε Δείλη
(ώρα 12:00)
4. Στάδιο
---
Ανάσυρση
(Pullback)
---
Υποκλινής
Ευθεία
Πηνίο
(Ηλεκτρικός
Ανασύρτης)
Δύση
Ηλίου
(Μικρο-Χρονικός
Ανασύρτης)
Ύφεση
---
Μετατροπή
Δείλης
σε Εσπέρα
(ώρα 18:00)

Και η Μακρο-περίπτωση:

Σύγκριση Ηλεκτρικού Κυκλώματος και Έτους
α/αΗλεκτρικό
Κύκλωμα
Έτος
(ή αλλιώς,
Μακρο-Χρόνος)
Μετατροπή
1. Στάδιο
---
Τροφοδοσία
(Feed)
---
Επικλινής
Ευθεία
Ηλεκτρική
Γεννήτρια

(Ηλεκτρικός
Τροφοδότης)
Χειμερινό
Ηλιοστάσιο

(Μακρο-Χρονικός
Τροφοδότης)
Τέλος/Έναρξη
---
Μετατροπή
Φθινοπώρου
σε Χειμώνα
(21 Δεκεμβρίου)
2. Στάδιο
---
Προώθηση
(Pushforward)
---
Ανακλινής
Ευθεία
Πυκνωτής
(Ηλεκτρικός
Προωθητής)
Εαρινή
Ισημερία

(Μακρο-Χρονικός
Προωθητής)
Ανάπτυξη
---
Μετατροπή
Χειμώνα
σε Έαρ
(21 Μαρτίου)
3. Στάδιο
---
Κατανάλωση
(Consumption)
---
Κατακλινής
Ευθεία
Ηλεκτρικός
Κινητήρας

(Ηλεκτρικός
Καταναλωτής)
Θερινό
Ηλιοστάσιο

(Μακρο-Χρονικός
Καταναλωτής)
Ακμή
---
Μετατροπή
Έαρος
σε Θέρος
(21 Ιουνίου)
4. Στάδιο
---
Ανάσυρση
(Pullback)
---
Υποκλινής
Ευθεία
Πηνίο
(Ηλεκτρικός
Ανασύρτης)
Φθινοπωρινή
Ισημερία

(Μακρο-Χρονικός
Ανασύρτης)
Ύφεση
---
Μετατροπή
Θέρους
σε Φθινόπωρο
(23 Σεπτεμβρίου)

Διαβάζοντας τους παραπάνω πίνακες καταλαβαίνει κανείς γιατί θάπρεπε να βλέπει π.χ. την Ηλεκτρική Γεννήτρια εντελώς αντίστοιχη με το Χειμερινό Ηλιοστάσιο, όσο και παράλογο κι αν φαίνεται αυτό εκ πρώτης όψης.

.... Συνεχίζεται στο Μέρος 38e

-----------
Και μην ξεχνάμε και την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής
(που θα εξηγηθεί αργότερα)
Δεν υπάρχουν σχόλια: