Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Spacetime's Mapping - 38c


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 38cΠερισσότερο ψάξιμο 
για τον συνδετικό Εξελικτικό Κρίκο της Ζωής
που συνδέει τον Κόσμο της Ανόργανης Ύλης
με τον Κόσμο της Οικονομίας


Στο δύο προηγούμενα μέρη είχαμε δει το πόσο στενά συνδέεται το Ηλεκτρικό Κύκλωμα
με
- το Κύτταρο και
- τον Μικρο-Οικονομικό Κύκλο και
- τον Μακρο-Οικονομικό Κύκλο.

Όπως είπαμε κομβικό ρόλο παίζει ο Ρόμβος.
(Όπως είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο ο Ρόμβος είναι προ-πάππος, ο γενάρχης,
του Ηλεκτρικού Κυκλώματος και συνεπώς της ίδιας της Ζωής).
Ας τον ξαναδούμε λοιπόν υπό το γενικότερο Μικρο- και Μακρο- Οικονομικό πρίσμα.

Δεξιόστροφος Ρόμβος (BDCA)
(αντίστροφη φορά από τα ωρολόγια και τις βίδες)

- Πλευρές:
1. Ευθεία BD= Επικλινής (τροφοδοσία + προώθηση)
2. Ευθεία DC = Ανακλινής (προώθηση + κατανάλωση)
3. Ευθεία CA = Κατακλινής (κατανάλωση + ανάσυρση)
4. Ευθεία AB = Υποκλινής (ανάσυρση + τροφοδοσία)

- Κορυφές:
Β. Όργανο Τροφοδοσίας (τροφοδότης)
D. Όργανο Προώθησης (προωθητής)
C. Όργανο Κατανάλωσης (καταναλωτής)
A. Όργανο Ανάσυρσης (ανασύρτης)

Τα 4 κύρια στάδια μεταξύ Μικρο-Βιολογίας ( = Κυτταρολογίας) και Μικρο-Οικονομίας
απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.
(Επίσης αναφέρονται και τα "όργανα-συσκευές" που εκτελούν τις μετατροπές μεταξύ των σταδίων).

Συνοπτικά ότι αναφέραμε στο Μέρος 38a μπορούν να συνοψιστούν εδώ:

Σύγκριση Κυτταρολογίας και Μικροοικονομίας
Ηλεκτρικό
Κύκλωμα
ΚύτταροΚατάστημα
(ή Εταιρεία)
1. Στάδιο
---
Τροφοδοσία
(Feed)
---
Επικλινής
Ευθεία

---
Όρθρος
(00:00 - 06:00)
Ηλεκτρική
Γεννήτρια
ΧλωροπλάστηςΑποθήκη
2. Στάδιο
---
Προώθηση
(Pushforward)
---
Ανακλινής
Ευθεία

---
Πρωία
(06:00 - 12:00)
ΠυκνωτήςΜιτοχόνδριοΥαλοσκευοθήκη
(βιτρίνα)
3. Στάδιο
---
Κατανάλωση
(Consumption)
---
Κατακλινής
Ευθεία

---
Δείλη
(12:00 - 18:00)
Ηλεκτρικός
Κινητήρας
ΡιβόσωμαΠάγκος
Πώλησης
4. Στάδιο
---
Ανάσυρση
(Pullback)
---
Υποκλινής
Ευθεία

---
Εσπέρα
(18:00 - 24:00)
ΠηνίοΟργανίδιο
Golgi
Ταμείο


Επίσης, τα 4 κύρια στάδια μεταξύ Μακρο-Βιολογίας ( = Ανθρωπολογίας /Ζωολογίας /Φυτολογίας) και Μακρο-Οικονομίας
απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.
(Επίσης αναφέρονται και τα "όργανα-συσκευές" που εκτελούν τις μετατροπές μεταξύ των σταδίων).

Συνοπτικά ότι αναφέραμε στο Μέρος 38b μπορούν να συνοψιστούν εδώ:

Σύγκριση Μακρο-Βιολογίας και Μακρο-Οικονομίας
Ηλεκτρικό
Κύκλωμα
Έμβιος ΟργανισμόςΚράτος
(ή Πολιτεία)
1. Στάδιο
---
Τροφοδοσία
(Feed)
---
Επικλινής
Ευθεία

---
Χειμώνας
(Χειμερινό
Ηλιοστάσιο

-
Εαρινή
Ισημερία
)
Ηλεκτρική
Γεννήτρια
ΣτόμαχοςΧώροι
Πρωτογενούς
Παραγωγής
---
Γεωργίας
Κτηνοτροφίας
Αλιείας
Εξόρυξης
2. Στάδιο
---
Προώθηση
(Pushforward)
---
Ανακλινής
Ευθεία

---
Έαρ
(Εαρινή
Ισημερία

-
Θερινό
Ηλιοστάσιο
)
ΠυκνωτήςΠνεύμοναςΧώροι
Δευτερογενούς
Παραγωγής
---
Επεξεργασίας
Συσκευασίας
Διαφήμισης
3. Στάδιο
---
Κατανάλωση
(Consumption)
---
Κατακλινής
Ευθεία

---
Θέρος
(Θερινό
Ηλιοστάσιο

-
Φθινοπωρινή
Ισημερία
)
Ηλεκτρικός
Κινητήρας
ΈντεροΚαταστήματα
Λιανικής
Πώλησης
4. Στάδιο
---
Ανάσυρση
(Pullback)
---
Υποκλινής
Ευθεία

---
Φθινόπωρο
(Φθινοπωρινή
Ισημερία

-
Χειμερινό
Ηλιοστάσιο
)
ΠηνίοΉπαρ
(ενδοκρινική
μοίρα)
Τραπεζικό
Δίκτυο

-----------
Το πρώτο συμπέρασμα από τους παραπάνω πίνακες αφορά τον χώρο της Γλωσσολογίας.
Έχουμε πλάσει, ως Ανθρώπινο Γένος (ακριβέστερα οι Γλωσσολόγοι και Ορολογιολόγοι), άπειρους όρους και ονομασίες για  κάθε συσκευή (και κάθε εκτελούμενη λειτουργία) που τελικά δεν βοηθά να κατανοήσουμε τους ρόλους που παίζουν αυτές.
Μια ενιαία συμπαγής ονοματολογία θα βοηθούσε υπερβολικά για την κατανόηση των συσκευών-εργαλείων σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία.

Παράδειγμα 1.
Τι κάνει η Ηλεκτρική Γεννήτρια σε ένα Ηλεκτρικό Κύκλωμα?
Το "τροφοδοτεί" με Ηλεκτρική Ενέργεια.
Άρα θα μπορούσε να ονομαστεί "Ηλεκτρικός Τροφοδότης"

Αντίστοιχα:
- ο Χλωροπλάστης στην Μικρο-Βιολογία θα μπορούσε να ονομαστεί "Μικρο-Βιολογικός Τροφοδότης"
- ο Στόμαχος στην Μακρο-Βιολογία θα μπορούσε να ονομαστεί "Μακρο-Βιολογικός Τροφοδότης"
- Η Αποθήκη Καταστήματος  στην Μικρο-Οικονομολογία θα μπορούσε να ονομαστεί "Μικρο-Οικονομικός Τροφοδότης"
- το Ορυχείο (Αγροτεμάχιο κλπ) στην Μακρο-Οικονομολογία θα μπορούσε να ονομαστεί "Μακρο-Οικονομικός Τροφοδότης"

Παράδειγμα 2.
Τι κάνει ο Πυκνωτής σε ένα Ηλεκτρικό Κύκλωμα?
"Προωθεί" την Ηλεκτρική Ενέργεια.
Άρα θα μπορούσε να ονομαστεί "Ηλεκτρικός Προωθητής"

Αντίστοιχα:
- το Μιτοχόνδριο στην Μικρο-Βιολογία θα μπορούσε να ονομαστεί "Μικρο-Βιολογικός Προωθητής"
- ο Πνεύμονας στην Μακρο-Βιολογία θα μπορούσε να ονομαστεί "Μακρο-Βιολογικός Προωθητής"
- η Υαλοσκευοθήκη (βιτρίνα)  στην Μικρο-Οικονομολογία θα μπορούσε να ονομαστεί "Μικρο-Οικονομικός Προωθητής"
- το Εργοστάσιο (Συσκευαστήριο, Διαφημιστικό Γραφείο κλπ) στην Μακρο-Οικονομολογία θα μπορούσε να ονομαστεί "Μακρο-Οικονομικός Προωθητής"

Παράδειγμα 3.
Τι κάνει ο Ηλεκτρικός Κινητήρας σε ένα Ηλεκτρικό Κύκλωμα?
"Καταναλώνει" την Ηλεκτρική Ενέργεια.
Άρα θα μπορούσε να ονομαστεί "Ηλεκτρικός Καταναλωτής"

Αντίστοιχα:
- ο Χλωροπλάστης στην Μικρο-Βιολογία θα μπορούσε να ονομαστεί "Μικρο-Βιολογικός Καταναλωτής"
- ο Στόμαχος στην Μακρο-Βιολογία θα μπορούσε να ονομαστεί "Μακρο-Βιολογικός Καταναλωτής"
- ο Πάγκος Πώλησης στην Μικρο-Οικονομολογία θα μπορούσε να ονομαστεί "Μικρο-Οικονομικός Καταναλωτής"
- το Κατάστημα Λιανικής Πώλησης στην Μακρο-Οικονομολογία θα μπορούσε να ονομαστεί "Μακρο-Οικονομικός Καταναλωτής"

Παράδειγμα 4.
Τι κάνει το Πηνίο σε ένα Ηλεκτρικό Κύκλωμα?
"Ανασύρει" την Ηλεκτρική Ενέργεια.
Άρα, θα μπορούσε να ονομαστεί "Ηλεκτρικός Ανασύρτης"

Αντίστοιχα:
- το Οργανίδιο Golgi στην Μικρο-Βιολογία θα μπορούσε να ονομαστεί "Μικρο-Βιολογικός Ανασύρτης"
- το Ήπαρ στην Μακρο-Βιολογία θα μπορούσε να ονομαστεί "Μακρο-Βιολογικός Ανασύρτης"
- το Ταμείο Καταστήματος στην Μικρο-Οικονομολογία θα μπορούσε να ονομαστεί "Μικρο-Οικονομικός Ανασύρτης"
- το Τραπεζικό Δίκτυο στην Μακρο-Οικονομολογία θα μπορούσε να ονομαστεί "Μακρο-Οικονομικός Ανασύρτης"

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει,
οι βασικές λειτουργίες που χαρακτηρίζουν τις 4 κύριες συσκευές σε Ηλεκτρολογία, Βιολογία και Οικονομολογία που αναφέρθηκαν παραπάνω βρίσκονται στο Υδραυλικό Κύκλωμα.

1. Τροφοδότης (Pump και Battery)
2. Προωθητής  (δεν παρίσταται στο σχήμα)
3. Καταναλωτής (Obsrtuction και Resistance)
4. Ανασύρτης (δεν παρίσταται στο σχήμα)

Σε αυτό κατανοούνται πολύ ευκολότερα οι 4 βασικές λειτουργίες:
1. Τροφοδοσία (η Ηλεκτρική Γεννήτρια αντιστοιχεί στην Αντλία)
2. Προώθηση (ο Πυκνωτής αντιστοιχεί σε έναν παλλόμενο "Διαστενωτή" (αυτός στενεύει και επαναφέρει στο κανονικό την σωλήνα, διαδοχικά, ώστε το η υδάτινη ροή να έχει μεγαλύτερη πίεση όταν ρέει προς τον Υδροστρόβιλο)) (αλλιώς, βαλβίδα συμπίεσης)
3. Κατανάλωση (η Ηλεκτρική Γεννήτρια αντιστοιχεί στον Υδροστρόβιλο (ή αλλιώς υδρόμυλο))
4. Ανάσυρση (το Πηνίο αντιστοιχεί σε έναν παλλόμενο "Διευρυντή" (αυτός διευρύνει και επαναφέρει στο κανονικό την σωλήνα, διαδοχικά, ώστε η υδάτινη ροή να έχει την κανονική πίεση όταν ρέει προς την Αντλία)) (αλλιώς, βαλβίδα αποσυμπίεσης)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1) Πρέπει να σημειώσουμε ότι όλα τα Κυκλώματα αυτά είναι Ενεργειακά. Η Ενέργεια απλά μετατρέπεται και δεν δημιουργείται από το μηδέν. Άρα προτιμάται ο όρος "τροφοδοσία" και όχι ο όρος "Παραγωγή" ή "Γένεση" που παραπέμπει σε "Δημιουργία από το μηδέν".
2) Ο δονούμενος "Διαστενωτής" "επιστενεύει" και "αποστενεύει", όπως αντίστοιχα, ο Πυκνωτής επιφορτίζεται  και αποφορτίζεται (ή επιμοχλεύει και απομοχλεύει)
3) Ο δονούμενος "Διευρυντής" "επιευρύνει" και "αποευρύνει", όπως αντίστοιχα, το Πηνίο αποταμιεύει και εκταμιεύει.
4) Οι ονομασίες "Προώθηση" (push-forward) και "Ανάρσυση" (pullback) συμπίπτουν απόλυτα με τις ομώνυμες Μαθηματικές Διαδικασίες που βρίσκονται στην καρδιά της Διαφορικής Τοπολογίας και της Κατηγοροθεωρίας, γεγονός που δείχνει την βαθύτατη θεμελιακή τους σχέση με τον Χώρο.

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, ότι το Ανθρώπινο Γένος (ακριβέστερα Φιλόλογοι και Γλωσσολόγοι) έχουν πλάσει χιλιάδες πλεονάζουσες ονομασίες που θα μπορούσαν, απλά, να αποδοθούν με επιθηματική χρήση των "Θεμελιωδών Προθέσεων"
1. Επι-
2. Ανα-
3. Κατα-
4. Υπο-

Γενικά αυτές οι προθέσεις
(που απεικονίζονται επακριβώς στον "κίτρινο ρόμβο" που παρατίθεται στην αρχή)
μπορούν να αντικαταστήσουν όλες τις ονομασίες των λειτουργιών που προαναφέραμε
π.χ.
α) επιμόχλευση ~ επι-προώθηση
β) απομόχλευση ~ ανα-προώθηση
γ) αποταμίευση ~ κατα-ανάσυρση
δ0 εκταμίευση ~ υπο-ανάσυρση

Δεν έχει νόημα εδώ να αναπτύξουμε τις νέες ονομασίες.

Φαίνεται όμως, κατακάθαρα, ότι πρέπει να αναπτυχθεί μια νέα Επιστήμη, η "Επιθηματολογία" που να αναλάβει να "επανα-ονοματίσει", σύμφωνα με το πλαίσιο που περιγράφηκε, όλες τις ονομασίες συσκευών και λειτουργιών σε όλα τα Επιστημονικά πεδία.
ώστε να γίνεται αμέσως αντιληπτός ο ρόλος της κάθε συσκευής ή λειτουργίας από μόνο το όνομά της.

Χρειαζόμαστε, δηλαδή, κάτι ανάλογο με το Σύστημα IUPAC που οργάνωσε τις Οργανικές Ενώσεις
και έδωσε την δυνατότητα να κατανοηθεί η Οργανική Χημεία.
π.χ. αντικατέστησε τους χιλιάδες εμπειρικούς όρους (όπως, "ακετυλένιο") με νέους συλλαβικούς όρους (όπως, αιθ-έν-νιο) όπου η κάθε συλλαβή έχει συγκεκριμένο "χημικό νόημα".

Καιρός λοιπόν η λογοπλασία να αφαιρεθεί από την Ποίηση και την Λογοτεχνία και τον κάθε τυχάρπαστο φιλόλογο ή λογοπλάστη και να οργανωθεί, σε δομικά πλαίσια, από μία Επιστήμη.

Το βασικό συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι
ότι για ένα "Εξώχωρο Ον" (όπως π.χ. ο Θεός)
που αντιλαμβάνεται τα Μικρο- και Μακρο- Επίπεδα Πολυπλοκότητας
ως "διαφορετικές "οπτικές γωνίες"
ένας Πυκνωτής, ένα Μιτοχόνδριο, ένας Πνεύμονας,
μία Υαλοσκευοθήκη (βιτρίνα) Καταστήματος και ένα Διαφημιστικό Γραφείο
είναι απλές "εικόνες" του ίδιου αντικειμένου.

Ένα Εξώχωρο Ον θα έβλεπε
τα διαφορετικά επίπεδα Πολυπλοκότητας
ως διαφορετικές "οπτικές γωνίες"
της ίδιας Πραγματικότητας

Συνεχίζεται στο Μέρος 38d

-----------
Και μην ξεχνάμε και την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής
(που θα εξηγηθεί αργότερα)


Δεν υπάρχουν σχόλια: