Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Spacetime's Mapping - 39a


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 39aΗ ανασκόπηση
είναι η μητέρα κάθε ΓνώσηςΠριν αρχίζουμε να παρουσιάζουμε τον "χορό της Καμπύλης" (από το Μέρος 40 και εξής)
θα ανασκοπήσουμε τον "χορό της Ευθείας" που περιγράψαμε μέσα σε ατέρμονη φλυαρολογία μέχρι τώρα.

Θα υπενθυμίσουμε, πάλι, ότι:

Σε απροσδιόριστο αριθμό τρισεκατομμυρίων ετών
πριν τo Big Bang 
(δηλ. στις απαρχές του Πολυσύμπαντος)
άρχισε η μετεξέλιξη ευθειών και καμπυλών 
προς συνθετότερα Γεωμετρικά Σχήματα.
Κάποτε, η μετεξέλιξη αυτή οδήγησε σε Υλογενέσεις και Ενεργειογενέσεις
Τότε άρχισαν να "σκάνε" απειράριθμα Big Bangs 
σε διάφορα σημεία του Πολυσύμπαντος.
Έτσι άρχισαν να δημιουργούνται απειράριθμα Σύμπαντα.
Ένα από αυτά, ήταν το δικό μας.

Βέβαια, η προηγηθείσα φλυαρολογία ήταν απαραίτητη καθόσον θέλαμε να υπερτονίσουμε τις Βιολογικές και Οικονομικές επεκτάσεις του "χορού" αυτού και κατά συνέπεια ότι η Ζωή δεν αποτελεί
ένα χαρακτηριστικό του Σύμπαντος που είναι:
- "επίκτητο"
(δηλ. κάτι που "σπάρθηκε" από κάποιον Θεό, εκ των υστέρων, μετά την Δημιουργία του)
αλλά ένα χαρακτηριστικό που είναι:
- "εγγενές"
(δηλ. "φυτρώνει" κάθε στιγμή, σε κάθε σημείο του Χωρόχρονου και
αναπτύσσεται εφόσον βρει κατάλληλες συνθήκες από το Περιβάλλον)

Ωστόσο, όλη η αυτή η "φλυαρία" απο-συντόνισε και απο-εστίασε την παρουσίαση από τον κύριο σκοπό της που ήταν και παραμένει η "χαρτογράφηση του Χωρόχρονου".

Λέγαμε, λοιπόν, ότι μία Ευθεία μπορεί να χορέψει έναν "χορό" λαμβάνοντας τέσσερεις βασικές "στάσεις" (επικλινής, ανακλινής, κατακλινής και υποκλινής)
(χορός που θα μετεξελιχθεί στην Πορεία του Σύμπαντος σε Ηλεκτρικό Κύκλωμα κλπ κλπ, όπως εκτενέστερα περιγράψαμε στα προηγούμενα)

Απλοποιήσαμε την μελέτη θεωρώντας τον Τρισδιάστατο Συνήθη Χώρο (που ζούμε ως άνθρωποι) ως ένα επίπεδο δύο διαστάσεων, ώστε να έχουμε την πολύτιμη "έξωθεν θέαση" (ή Στωικιστικό Σύστημα Αναφοράς)

Διακρίνουμε, λοιπόν, τρείς κατηγορίες Ευθειών ανάλογα με το αν η χορεύτρια-Ευθεία
α) "χορεύει" ευρισκόμενη ολοκληρωτικά εντός του Συνήθους Χώρου οπότε αποκαλείται "Ενδοκλινής Ευθεία"


β) "χορεύει" ευρισκόμενη εν μέρει εντός του τρισδιάστατου Συνήθους Χώρου οπότε αποκαλείται "Ημικλινής Ευθεία"


γ) "χορεύει" ευρισκόμενη ολοκληρωτικά εκτός του τρισδιάστατου Συνήθους Χώρου οπότε αποκαλείται "Εξωκλινής Ευθεία"Ο παρακάτω "Πίνακας 1" μας δείχνει σε ποιά μέρη εξετάσαμε την κάθε περίπτωση.

Πίνακας 1
Γενικές
Κατηγορίες
Ευθειών
Ειδικές
Κατηγορίες
Ευθειών
Τύπος
Ευθείας
Μέρος
Περιγραφής
και
Επλεκόμενες
Διαστάσεις
ΕνδοκλινείςΠερικλινείςΕπικλινής
Ανακλινής
Κατακλινής
Υποκλινής
Μέρος 20

(x, y, x', y')
ΠαρακλινείςΝότια
Ανατολική
Βόρεια
Δυτική
Μέρος 21

(x, y, t, t')
ΔιακλινείςΕπικλινής
Ανακλινής
Κατακλινής
Υποκλινής
Μέρος 23

(x, y, x', y')
ΤαυτοκλινείςΝότια
Ανατολική
Βόρεια
Δυτική
Μέρος 24

(x, y, 0, i)
ΗμικλινείςΠερικλινείςΜέρος 30

(t, t', q, q)
ΠαρακλινείςΜέρος 31

(x, y, q, q)
ΕξωκλινείςΔιακλινείςΜέρος 33

(0, i, q, q)
ΤαυτοκλινείςΜέρος 34

(0, i, t, t')


Βέβαια, πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις.

Συνεχίζεται στο Μέρος 39b.

-----------
Και μην ξεχνάμε και την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής
(που θα εξηγηθεί αργότερα)


Δεν υπάρχουν σχόλια: