Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Spacetime's Mapping - 39b


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 39bΣκάβοντας
βαθύτερα στο ΠολυσύμπανΒλέποντας, κάποιος, τον Πίνακα του προηγούμενου Μέρους 39a,
επαναφέρει την μνήμη του αυτές τις "εξωτικές" λέξεις:
"Ενδοκλινής Ευθεία", "Ημικλινής Ευθεία", "Εξωκλινής Ευθεία"
(που καθορίζονται από τις περίφημες 11 Διαστάσεις της Χορδοθεωρίας)
και σαφώς του δημιουργείται η τεράστια απορία.
- Καλά, αλλά πως είναι και που βρίσκονται αυτές οι Διαστάσεις?

Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα και η απάντηση, δυστυχώς,
δεν μπορεί να είναι πολύ σαφής.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, από τα απλά.

Στο Μέρος 19 είχαμε "δει" τις τρείς συνηθισμένες Διαστάσεις (x, y, z)
του Συνήθους Χώρου μας.
Αυτές είναι κάθετες μεταξύ τους και γίνονται εύκολα κατανοητές
όταν τοποθετηθούν στο "Σύστημα Συντεταγμένων"

Σε κάθε τομή
δύο τοίχων με το πάτωμα (ή την οροφή)
μπορούμε να αντιστοιχίσουμε
ένα "νοητό" τρισ-διάστατο Σύστημα Συντεταγμένων.
- Σωστά, αλλά πως τοποθετούνται αυτές (και γενικά ο Συνήθης Χώρος μας)
μέσα στον 11-Χώρο
που θεωρούμε υπαρκτό και βασικό δεδομένο της Χορδοθεωρίας?


Όπως έχει τονισθεί άπειρες φορές στα προηγούμενα, για παραστατικούς λόγους, έχουμε "συμπιέσει"και "στριμώξει" όλον τον Τρισδιάστατο Συνήθη Χώρο μας σε ένα Επίπεδο
μέσα στο οποίο βρίσκονται ολοκληρωτικά και οι αποκληθείσες "Ενδοκλινείς Ευθείες"
Θα μπορούσαμε, άνετα, να χαρακτηρίσουμε
τον Τρισδιάστατο Συνήθη Χώρο μας ως "Ενδόχωρο"
καθώς ομοιάζει με μία αχανή ( = άπειρη) επιφάνεια
που χωρίζει τον υπόλοιπο 11-Χωρόχρονο
σε δύο τμήματα τον "Άνω Εξώχωρο" και τον "Κάτω Εξώχωρο"

Οι "Ημικλινείς Ευθείες", που προαναφέραμε, δίνουν μια ιδέα ότι
ο "Ενδόχωρος" (άπειρος σε έκταση) χωρίζει τον "Εξώχωρο" στα δύο αυτά τμήματα.


Όμως, τα πράγματα είναι λίγο περισσότερο περίπλοκα.
Γιατί?
Επειδή, άνετα, κάποιος μπορεί να προβάλλει μια επιπλέον απορία.
- Ωραία, έως εδώ. Αλλά, οι επιπλέον τρείς Διαστάσεις (x', y', z') που βρίσκονται?

Όπως θα πρέπει να θυμόμαστε, ήδη από το Μέρος 20, είχαμε εισάγει
τις περίεργες, παράξενες, επιπρόσθετες, αυτές Διαστάσεις  (x', y', z') (τις οποίες, στις εξισώσεις, τις παριστάνουμε με μία περισπωμένη (~)
πάνω από το σύμβολο-γράμμα)
οι οποίες μπορεί να φάνηκαν αρχικά ως "μαθηματικό τέχνασμα"
προκειμένου ο "Στωικιστικός Παρατηρητής" να επιτύχει
την ομοιομορφία των μαθηματικών τύπων
που περιγράφουν τις διαφορετικές στάσεις της Ευθείας (κατά τον περιώνυμο "χορό" της)
αλλά δεν είναι λιγότερο υπαρκτές από τις Συνήθεις (x, y, z).
Που βρίσκονται, λοιπόν, αυτές οι Επιπρόσθετες Διαστάσεις?

Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα πρέπει να "φωτίσουμε"
κάπως περισσότερο τον 11-Χώρο της Χορδοθεωρίας.

Ομοιάζει, κατά κάποιον τρόπο, με το σχήμα της Γης
(ακριβέστερα, η Γη "του μοιάζει"
καθώς οι αρχικές δομές αναπαράγονται στα διάφορα "Επίπεδα Πολυπλοκότητας")

Να, λοιπόν το πολυπόθητο σχήμα που "αποδίδει", παντελώς απλουστευτικά, βέβαια,
τον 11-Χωρόχρονο (όπως περίπου τον αντιλαμβάνεται ο "Στωικιστικός Παρατηρητής")

Υπερ-απλουστευτική αναπαράσταση
του 11-Πολυχώρου
μέσα στον οποίον βρίσκονται διάσπαρτα
τα Σύμπαντα του Πολυσύμπαντος

Ας κάνουμε, λοιπόν, μία πλήρη επεξήγηση.

Ο Συνήθης Τρισδιάστατος Χώρος "μας" αντιστοιχεί στο Επίπεδο
που σχηματίζει ο Βόρειος Τροπικός Κύκλος (Tropic of Cancer).
Το Σύμπαν "μας" είναι ένα απλό σημείο μέσα σε αυτό το Επίπεδο.
Τρισεκατομμύρια άλλα Σύμπαντα βρίσκονται στο ίδιο αυτό Επίπεδο με το "δικό μας" Σύμπαν.
Μέσα σε αυτό το Επίπεδο βρίσκονται, προφανώς, και οι τρείς Συνήθεις Διαστάσεις (x, y, z)
(Μόνον αυτόν τον Χώρο αντιλαμβάνεται, ως γνωστόν, ο "Επικούρειος Παρατηρητής")

Όμως, υπάρχει και ένας "Δυικός" Χώρος!
Θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε ως το "alter ego" μας.
Βρίσκεται, όπως εύκολα πάει το μυαλό του καθενός,
στο Επίπεδο που σχηματίζει ο Νότιος Τροπικός Κύκλος (Tropic of Capricon).
Το Δυικό Σύμπαν είναι, επίσης, ένα απλό σημείο μέσα σε αυτό το Επίπεδο.
Τρισεκατομμύρια άλλα Σύμπαντα βρίσκονται
στο ίδιο αυτό Επίπεδο με το "Δυικό μας" Σύμπαν.
Μέσα σε εκείνο το Επίπεδο βρίσκονται, προφανώς,
και οι τρείς Επιπρόσθετες Διαστάσεις (x', y', z')

Ε... λοιπόν, ο Συνήθης Χώρος (ο δικός μας) και ο Δυικός του,
αποτελούν τις δύο "όψεις" του Ενδόχωρου που αναφέραμε προηγουμένως.

Οτιδήποτε, έξω από τα δύο "κατοπτρικά" τμήματα του "Ενδόχωρου",
θα το καλούμε "Εξώχωρο".

Ίσως δεν διαφαίνεται από το παραπάνω σχήμα,
αλλά τα τμήματα του 11-Χωρόχρονου
δεν είναι αυτόνομα και ανεξάρτητα και ξένα μεταξύ τους.
Είναι "σφιχταγκαλιασμένα" δηλ. αλληλοεπδρώμενα.

Έτσι, οι Επιπρόσθετες Διαστάσεις του Δυικού Χώρου ρίχνουν τις "σκιές" τους στον "δικό μας" Τρισδιάστατο Συνήθη Χώρο, συμμετέχοντας στην Δημιουργία των διαφόρων "Δομημάτων" του
(από Σωματίδια έως Ανθρώπους και Πλανήτες)

Ας ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι ο Συνήθης Χώρος μας και ο Δυικός του δεν είναι μορφολογικά όμοιοι. Απλά, έχουν "ομοειδή" (από μαθηματική άποψη) Δομήματα.
Στον "δικό μας" Άνω Ενδόχωρο "κυριαρχεί", για τον σχηματισμό των Δομημάτων,
ο Ηλεκτρομαγνητισμός ενώ,
αντίθετα, στον Κάτω Ενδόχωρο "κυριαρχεί" η Βαρύτητα.

 Συνεχίζουμε, λοιπόν, την "τοποθέτηση" των Διαστάσεων.

Ωραία, τοποθετήσαμε, λοιπόν,
τις 3 Χωρικές Διαστάσεις (x, y, z) στον "Άνω Ενδόχωρο"
και
τις 3 Επιπρόσθετες Χωρικές Διαστάσεις (x', y', z')
στον "Κάτω Ενδόχωρο"

Όμως, μένουν οι άλλες πέντε!!!

Που να βρίσκονται, άραγε, οι δύο χρονικές (t, t'), οι δύο "θεμελιώδεις" σταθερές διαστάσεις (0, i)
καθώς και εκείνη η "μυστηριώδης" και σχεδόν "μυστικοπαθής" (q)?

Υπομονή, η συνέχεια στο επόμενο Μέρος 39c.

-----------
Και μην ξεχνάμε και την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής
(που θα εξηγηθεί αργότερα)


Δεν υπάρχουν σχόλια: