Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Spacetime's Mapping - 39c


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 39cΚατοικήσιμες ζώνες
στο ΠολυσύμπανΣυνεχίζουμε, λοιπόν, την ανάλυση του 11-Χωρόχρονου
μέσα στον οποίο βρίσκεται το Πολυσύμπαν.

Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο, μία καλή "οπτική αναπαράσταση"
για να έχουμε μια χονδρική εικόνα του 11-Χωρόχρονου είναι η εικόνα της Γης.


Υπερ-απλουστευτική αναπαράσταση
του 11-Πολυχώρου
μέσα στον οποίον βρίσκονται διάσπαρτα
τα Σύμπαντα του Πολυσύμπαντος

Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο Συνήθης Χώρος μας
(και προφανώς και οι τρείς συνηθισμένες Διαστάσεις (x, y, z) 
βρίσκονται στο Επίπεδο που σχηματίζει
ο Βόρειος Τροπικός Κύκλος (Tropic of Cancer)

Αντίστοιχα, ο "δίδυμος" Δυικός Χώρος
(και προφανώς και οι τρείς Επιπρόσθετες Διαστάσεις (x', y', z') 
βρίσκονται στο Επίπεδο που σχηματίζει
ο Νότιος Τροπικός Κύκλος (Tropic of Capricorn)

Αυτοί οι δύο Χώροι (που καλούμε και "Ενδόχωρο")
αποτελούν την "Κατοικήσιμη Ζώνη" του Πολυσύμπαντος.
Σε αυτές τις περιοχές οι συνθήκες είναι "φιλικές προς την Ζωή"
και ευνοείται η δημιουργία και ύπαρξη Συμπάντων με βιολογική "επάλειψη".

Κατοικίσιμες Ζώνες έχουμε διαφόρων ειδών, παντού στην Αστρονομία.
π.χ. στο Ηλιακό Σύστημα, κατοικήσιμη θεωρείται η ζώνη
μέσα στην οποία βρίσκεται η τροχιά της Γης.

- Πλησίον του Αστέρα η ζώνη είναι πολύ θερμή για ύπαρξη Ζωής
- Σε μεγάλη απόσταση από τον Αστέρα η ζώνη είναι πολύ ψυχρή για την Ζωή
- Μόνο η ενδιάμεση (πράσινη) ζώνη είναι φιλική για την Ζωή (Habitable)

Αντίστοιχα, στο Γαλαξία κατοικήσιμη θεωρείται η ζώνη
μέσα στην οποία βρίσκεται η τροχιά του Ήλιου.

- Πλησίον του Γαλαξιακού Κέντρου η ζώνη είναι εκτεθειμένη σε ισχυρή ακτινοβολία
και επομένως αφιλόξενη για ύπαρξη Ζωής
- Σε μεγάλη απόσταση από τον Αστέρα η ζώνη δεν υπάρχουν τα απαραίτητα χημικά στοιχεία
και επομένως θεωρείται απίθανη η εμφάνιση της Ζωής
- Μόνο η ενδιάμεση (πράσινη) ζώνη είναι "φιλική" για την Ζωή (Habitable)

Αντίστοιχα, στον Πλανήτη Γη ως Κατοικήσιμες Ζώνες λογίζονται οι 2 Εύκρατες Ζώνες

Στον Πλανήτη Γη
η Κατοικήσιμη Ζώνη αποτελείται από τις δύο
Εύκρατες Ζώνες (Temperate Zones)
(με το πράσινο πάντα χρώμα)
Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο όρος "κατοικήσιμη ζώνη"
δεν σημαίνει ότι οι άλλες ζώνες είναι απαγορευτικές σε Δημιουργία και Εγκατάσταση Ζωής.
Σημαίνει, απλά, ότι στην ζώνη αυτή υπάρχουν "φιλικότερες" συνθήκες
(και επομένως και μεγαλύτερες πιθανότητες)
για ύπαρξη, διατήρηση και ανάπτυξη της Ζωής.

Ας δούμε τώρα μερικά ακόμη στοιχεία για τις δύο Ζώνες του Ενδόχωρου.

- Στον Άνω Ενδόχωρο (δηλ. τον "δικό μας") κυριαρχεί, όπως προείπαμε στο προηγούμενο μέρος,
το Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο ενώ το Βαρυτικό Πεδίο
(που είναι "γέννημα-θρέμμα" του Κάτω Ενδόχωρου)
είναι υπερβολικά εξασθενημένο (ακριβέστερα 1041φορές)
- Αντίστροφη κατάσταση θεωρούμε ότι επικρατεί στον Κάτω Ενδόχωρο.
Εκεί κυριαρχεί το Βαρυτικό Πεδίο ενώ το Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο είναι πολύ ασθενικό
(καθώς είναι "γέννημα-θρέμμα" του Άνω Ενδόχωρου)

Η Ηλεκτρομαγνητική Αλληλεπίδραση
που διατηρεί την συνοχή μέσα στο Άτομο
(μεταξύ Πυρήνα και Ηλεκτρονίων)
είναι 1041φορές ισχυρότερη
από την Βαρυτική Αλληλεπίδραση
που διατηρεί την συνοχή μέσα στο Ηλιακό Σύστημα
(μεταξύ Ηλίου και Πλανητών)
Αυτό έχει ως συνέπεια όλη η Χημεία (και επομένως και η Βιολογία)
των Συμπάντων του Άνω Ενδόχωρου να στηρίζεται στον Ηλεκτρομαγνητισμό
ενώ αντίθετα η Χημεία (και επομένως και η Βιολογία)
των Συμπάντων του Κάτω Ενδόχωρου να στηρίζεται στην Βαρύτητα.

Οι διαφορές αυτές που σημειώνονται στους δύο αυτούς "δίδυμους"
(δυικούς, είναι ο σωστός μαθηματικός όρος) Ενδόχωρους
οφείλονται στην διαφορετική "φιλοσοφία" που ακολούθησε η δομή τους
κατά την προ-Big Bang εξέλιξή τους.

Στον Άνω Ενδόχωρο (τον "δικό μας") κυριάρχησε η Αλγεβρική Δομή
που ονομάζεται "Προσθετική Ομάδα"

Προσθετική Ομάδα (G, \cdot)
Μαθηματική ΠράξηΠρόσθεση
(Ρητών Αριθμών)
+\colon G\times G\to G
1η ΙδιότηταΚλειστότητα\forall x,y\in G : x + y \in G
2η ΙδιότηταΠροσεταιριστικότητα(x + y) + z = x + (y + z)
3η ΙδιότηταΎπαρξη
Ουδέτερου
Στοιχείου

(0)
 0 + x = x + 0 = x
4η ΙδιότηταΎπαρξη
Αντιθέτων
Στοιχείων

 (-x)
 x + (-x) = (-x) + x = 0

Στον Κάτω Ενδόχωρο κυριάρχησε η Αλγεβρική Δομή
που ονομάζεται "Πολλαπλασιαστική Ομάδα"

Πολλαπλασιαστική Ομάδα (G, \cdot)
Μαθηματική ΠράξηΠολλαπλασιασμός
(μη-μηδενικών
Ρητών Αριθμών)
+\colon G\times G\to G
1η ΙδιότηταΚλειστότητα\forall x,y\in G : x \cdot y \in G
2η ΙδιότηταΠροσεταιριστικότητα(x \cdot y) \cdot z = x + (y \cdot z)
3η ΙδιότηταΎπαρξη
Ουδέτερου
Στοιχείου

(1)
 1 \cdot x = x \cdot 1 = x
4η ΙδιότηταΎπαρξη
Αντιστρόφων
Στοιχείων

(1/x)
 x \cdot (1/x) = (1/x) \cdot x = 1


Χωρίς να τρομάζουμε από τα κάπως περίπλοκα αυτά Μαθηματικά Δομήματα
απλά θα σημειώσουμε ότι
- στον Άνω Ενδόχωρο κυριάρχησε η Πρόσθεση (και μαζί της η Αφαίρεση) ενώ
- στον Κάτω Ενδόχωρο ο Πολλαπλασιασμός (και μαζί του η Διαίρεση).

Αυτή η διάκριση είχε καταλυτικές συνέπειες για τα Σύμπαντα
που δημιουργήθηκαν στους δύο Χώρους.
- Στον Άνω Ενδόχωρο, η εξέλιξη ακολούθησε βραδείς ρυθμούς καθώς
τις δημιουργίες (πρόσθεση) ακολουθούσαν συνήθως καταστροφές (αφαίρεση)
- Στον Κάτω Ενδόχωρο, η εξέλιξη ακολούθησε ταχείς ρυθμούς καθώς
τις δημιουργίες (πολλαπλασιασμός) δεν ακολουθούσαν συνήθως καταστροφές
αλλά απλοί διαχωρισμοί (διαίρεση)

Έτσι τα Άνω Σύμπαντα είναι απίστευτα λιγότερα και μικρότερα σε όγκο
από τα Κάτω που είναι πάμπολλα και γιγάντια.

Επειδή αυτή η ιδιότητα πέρασε και στην Κοινωνική Εξέλιξη
είναι λογικό να υποτεθεί ότι τα Βιολογικά Όντα των Συμπάντων του Άνω Ενδόχωρου
θα είναι περισσότερο αυθόρμητα και συναισθηματικά
από τα Όντα των Συμπάντων του Κάτω Ενδόχωρου που θα είναι περισσότερο ορθολογικά.

Με απλά λόγια, θα μπορούσαμε συνοπτικά να πούμε ότι
- στον Άνω Ενδόχωρο επικρατεί ο Ιδεαλισμός ενώ
- στον Κάτω Ενδόχωρο επικρατεί ο Ρεαλισμός.

Πριν κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο ας κάνουμε μια μικρή παρατήρηση:
Στην μήτρα που βλέπουμε από κάτω
και που "σέρνουμε" μαζί μας, επιμονετικά, από την αρχή του "Ταξιδιού" μας
βλέπουμε, στις δύο αντιδιαμετρικές άκρες,  τους δύο αριθμούς 0 και 1.
Ε ... ναι. Είναι σε απόλυτη σχέση και αντιστοιχία με
το 0 της Προσθετικής Ομάδας και το 1 της Πολλαπλασιαστικής Ομάδας
των δύο Πινάκων που παραθέσαμε παραπάνω.
Συνεχίζεται στο Μέρος 39d.

-----------
Και μην ξεχνάμε και την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής
(που θα εξηγηθεί αργότερα)
(Τελική διόρθωση)

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δυστυχώς,
ο κώδικας του wiki δεν δέχεται πέραν των δέκα στηλών
και έτσι παραλείπεται η μεσαία στήλη i∞
με αποτέλεσμα η μήτρα να είναι 11x10 αντί 11x11


Δεν υπάρχουν σχόλια: