Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Spacetime's Mapping - 39i-2


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 39i-2


Και η Δόμηση
του Πολυσύμπαντος
αρχίζει ...


Όπως είδαμε στο προηγούμενο τα Πολυσύμπαντα
"φυτρώνουν" τυχαία μέσα στο Χάος.
(Όπως, ακριβώς, τα φυτά αναφύονται μέσα από στην κοπριά).

Η διαδικασία θυμίζει την Βιολογική Αναπαραγωγή
που ονομάζεται Παρθενογένεση.Χωρίς υπερβολή, θα μπορούσε να πει κανείς
ότι η ανάδυση των Πολυσυμπάντων
είναι ο Καρκίνος του Χάους.

Μόλις ένα Χαοτικό σημείο "προσβληθεί" από την "μετάλλαξη"
αμέσως αυτή διαδίδεται στα Περιβάλλοντα σημεία όπως ένας ιός

Ακριβώς, μόλις ένα σημείο του Χάους μεταλλαχθεί
αρχίζει, αμέσως, η οργάνωση των γειτονικών του σημείων
και ακολουθεί η αέναη εξελικτική δόμηση ενός Πολυσύμπαντος.

Η πρώτη διαφοροποίηση που σημειώνεται είναι η Χρονική Διαφοροποίηση.

Αρχικά, σχηματίζεται μία "τομή", μία νοητή "χρονική" ευθεία που χωρίζει το Περιβάλλον του
μεταλλαχθέντος Χαοτικού σημείου (του αποκαλούμενου Ερέβους)
σε δύο κατευθύνσεις:
- Πριν (την εμφάνιση του) (Παρελθόν) και
- Μετά (την εμφάνιση του) (Μέλλον)

Η νοητή αυτή ευθεία αποδίδεται από την εξής 11x11 μήτρα.

Αν θέλουμε να δούμε την διαδικασία με όρους Βιολογίας,
θα την χαρακτηρίζαμε ως μονογονία των χρονικών στιγμών του Χάους.

Με άλλα λόγια, η "ανάδυση του Ερέβους" ωθεί το Εγγύς Χάος σε "μονογονική αναπαραγωγή".

Ο νέος Πολυχώρος αποδίδεται από την 11x11 μήτρα------
Και μην ξεχνάμε και την σύγκριση με την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δυστυχώς, ο κώδικας του wiki δεν δέχεται πέραν των δέκα στηλών
και έτσι παραλείπεται η μεσαία στήλη 
(i∞), με αποτέλεσμα η μήτρα να είναι 11x10 αντί 11x11

-----
Ε ... και πάντα με το κατάλληλο άσμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: