Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Spacetime's Mapping - 39i-3


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 39i-3


Εξιχνιάζοντας
τον Πυρήνα του Πολυσύμπαντος

Όπως είδαμε στο προηγούμενο
τα Πολυσύμπαντα "φυτρώνουν" τυχαία μέσα στο Χάος,
όπως, ακριβώς, τα φυτά μέσα στην κοπριά.

Η διαδικασία θυμίζει την Βιολογική Αναπαραγωγή
που ονομάζεται Παρθενογένεση.

Αρχικά, λοιπόν υπάρχει το Χάος (∞) που αποτελείται από σημεία
που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως "απειροστές ευθείες"
(δηλ. ευθείες τόσο μικρού μεγέθους ώστε να παραμένουν σημεία).
που βρίσκονται τυπικά σε άπειρη απόσταση (∞) από έναν υποτιθέμενο Παρατηρητή
(π.χ. εμάς που παρακολουθούμε από ένα υποθετικό "διαστημόπλοιο" την όλη διαδικασία)

~ Βήμα 0 ~
Κάποια στιγμή συμβαίνει, εντελώς τυχαία, μία μετάλλαξη
δηλ. ένα σημείο του Χάους
(μπορούμε να το φανταστούμε ως μία "απειροστή ευθεία")
μεταλλάσσεται σε σημείο του Ερέβους
(μπορούμε να το φανταστούμε ως έναν "απειροστό κύκλο")
(δηλ. έναν κύκλο τόσο μικρού μεγέθους ώστε να παραμένει σημείο).

Εντελώς τυχαία,
επιλέγεται ένα σημείο 
(∞) του Χάους 
και μεταλλάσσεται σε ένα σημείο (i) του Ερέβους
(δηλ.
από μία "απειροστή ευθεία"
μετατρέπεται σε έναν "απειροστό κύκλο")

Έτσι σχηματίζεται το πρώτο μεμονωμένο σημείο του 11-Πολυχώρου.

Το βήμα αυτό εμφανίζεται μαθηματικά στην κάτωθεν
Μήτρα Μετασχηματισμών του 11-Χωρόχρονου:


Από την στιγμή που θα μεταλλαχθεί ένα σημείο του Χάους,
αρχίζει, αμέσως, η οργάνωση των γειτονικών του σημείων
και ακολουθεί η αέναη εξελικτική δόμηση ενός Πολυσύμπαντος.

~ Βήμα 1 ~
Σχηματίζεται το πρώτο "ζεύγος σημείων" (ή αλλιώς δύο πόλοι)
(ένα σημείο (+∞) και ένα σημείο (-∞).
Έτσι σχηματίζεται μία νοητή ευθεία ("τομή") που δημιουργεί:
- μία "Διαχρονική" διεύθυνση  (timelike) και
- δύο κατευθύνσεις:
    Ύστερον (after) (+∞) ( = μετά την εμφάνιση της μετάλλαξης) (Μέλλον)
     Πρότερον  (before) (-∞) ( = πριν την εμφάνιση της μετάλλαξης) (Παρελθόν) και
   
Ταυτόχρονα, με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η "αντιθετότητα" (+, -).Το βήμα αυτό εμφανίζεται μαθηματικά στην κάτωθεν
Μήτρα Μετασχηματισμών του 11-Χωρόχρονου:~ Βήμα 2 ~
Σχηματίζεται ένα δεύτερο "ζεύγος σημείων"
(ένα σημείο (∞+1) και ένα σημείο (∞-1).
Έτσι σχηματίζεται μία νοητή ευθεία ("τομή") που δημιουργεί:
- μία "Κατακόρυφη" διεύθυνση (vertical) και
- δύο κατευθύνσεις:
     Άνωθεν  (up) (∞+1)  και
     Κάτωθεν (down)  (∞-1)

Ταυτόχρονα, με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η "αντιστροφότητα" (α+1, α-1) 


Το βήμα αυτό εμφανίζεται μαθηματικά στην κάτωθεν
Μήτρα Μετασχηματισμών του 11-Χωρόχρονου:~ Βήμα 3 ~
Σχηματίζεται ένα τρίτο "ζεύγος σημείων"
(ένα σημείο (+i) και ένα σημείο (-i).
Έτσι σχηματίζεται μία νοητή ευθεία ("τομή") που δημιουργεί:
- μία "Εγκάρσια" διεύθυνση (transverse) και
- δύο κατευθύνσεις:
     Δεξιόθεν (right) (+i)  και
     Αριστερόθεν (left) (-i)Το βήμα αυτό εμφανίζεται μαθηματικά στην κάτωθεν
Μήτρα Μετασχηματισμών του 11-Χωρόχρονου:


~ Βήμα 4 ~
Σχηματίζεται ένα τέταρτο "ζεύγος σημείων"
(ένα σημείο (1) και ένα σημείο (0).
Έτσι σχηματίζεται μία νοητή ευθεία ("τομή") που δημιουργεί:
- μία "Διαμήκη" διεύθυνση (longitudinal) και
- δύο κατευθύνσεις:
     Έμπροσθεν (forth) (1)  και
     Όπισθεν  (back) (0)Εδώ να σημειωθεί ότι οι δύο αριθμοί (1, 0) δημιουργήθηκαν
από τις πράξεις του πολλαπλασιασμού και της πρόσθεσης
                                1 = (+i) x (-i)
                                 0 = (+i) + (-i)

Το βήμα αυτό εμφανίζεται μαθηματικά στην κάτωθεν
Μήτρα Μετασχηματισμών του 11-Χωρόχρονου:Έτσι σχηματίσθηκαν τα 2 x 4 = 8 πρωταρχικά σημεία που
απετέλεσαν τον Πυρήνα του 11-Χωρόχρονου.
Από αυτή την ομάδα των Οκτώ Σημείων θα προκύψει,
με μαθηματικές διαδικασίες,
όλο το μεγαλοπρεπές Οικοδόμημα του Πολυσύμπαντος

Προφανώς, όλα αυτά
δεν έχουν καμία σχέση με τον τροχό Dharmacakra του Βουδισμού.
Η οκτάκτινη Dharmacakra
(ε ..και επειδή
ο Βουδισμός αναφέρει μια "παπαριά",
δεν σημαίνει ότι το Βουδιστικό Ιερατείο
γνώριζε τα συμβαίνοντα)
Ούτε, επίσης,
με τους "Οκτώ Επιζήσαντες" της Κιβωτού που δημιούργησαν την Ανθρωπότητα

Κατά την Βίβλο
οι 8 Επιζήσαντες της Κιβωτού
δηλ.
ο Νώε, οι γιοί του Σηθ, Χαμ, Ιάφεθ,
και οι 4 γυναίκες τους
δημιούργησαν την Ανθρωπότητα
(όμως, επειδή
η Βίβλος συμπεριέλαβε μια "παπαριά",
δεν σημαίνει ότι το Ιουδαϊκό Ιερατείο
γνώριζε τα συμβαίνοντα)

Αλλά...

Η ομοιότητα με την Εμβρυογένεση της Βιολογίας είναι εκπληκτική.

Η διαδικασία με την οποία το Ζυγωτό Κύτταρο αναπαράγεται
δημιουργώντας πρώτα 2, μετά 4, και τέλος 8 βλαστομερίδια ομοιάζει πολύ
με την δημιουργία των 8 αρχεγόνων σημείων του Πολυσύμπαντος

Εμβρυογένεση
(από το Ζυγωτό Κύτταρο
στον Ολοκληρωμένο Πολυκύτταρο Βιο-οργανισμό)

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται πως οι νοητές "τομές τομές" (διευθύνσεις)
που δημιουργούνται στην εξελικτική πορεία του Πολυσύμπαντος
συμφωνούν με τις "αυλακώσεις" της Εμβρυογένεσης.Επίσης η δομή των λοβών πιθανότητας των θέσεων των ηλεκτρονίων
στο εσωτερικό του Ατόμου, επίσης θυμίζει την "Πολυμπαντογένεση"

Τα ηλεκτρόνια στο εσωτερικό του κάθε ατόμου
κατανέμονται
σύμφωνα με την Ατομική Φυσική
σε δομές που ανομάζονται "ατομικά τροχιακά" (orbitals)

Αυτές οι δύο δομές της Βιολογίας και της Κβαντοφυσικής
ίσως αποτελούν "αναμνήσεις" από την "Αυγή της Γένεσης" του Πολύμπαντος


------
Και μην ξεχνάμε και την σύγκριση με την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δυστυχώς, ο κώδικας του wiki δεν δέχεται πέραν των δέκα στηλών
και έτσι παραλείπεται η μεσαία στήλη 
(i∞), με αποτέλεσμα η μήτρα να είναι 11x10 αντί 11x11

-----
Ε ... και πάντα με το κατάλληλο άσμα

2 σχόλια:

α Κενταύρου είπε...

Υπάρχει μεγαλύτερη "παπαριά" στο κόσμο ότι εμείς μόνο οι Ελληνορθόδοξοι έχουμε πάρει από το δημιουργό την εξ αποκαλύψεως αλήθεια.

IonnKorr είπε...

Εντάξει ...
εμείς οι συνειδητοποιημένοι Φυσικοί
ξέρουμε ότι όλα τα των Θρησκειών και Εσωτερισμού και λοιπά παρεμφερή
είναι παραμύθια για αφελείς πελάτες.