Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

Spacetime's Mapping - 39i-6


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 39i-6


Περισσότερος Πληθωρισμός
στον 11-Πολυχώρο

Στο προηγούμενο αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι
ο "Πολυσυμπαντικός  Πληθωρισμός" άρχισε
με την "ανάφλεξη" των Οκτώ Αρχέγονων Σημείων του Πυρήνα.
Παρουσιάσαμε διεξοδικά τα δύο πρώτα βήματα
με τον Πληθωρισμό που προέκυψε από τα τα τέσσερα πρώτα σημεία
 (+∞),  (-∞),  (∞+1),  (∞-1)

Τώρα θα ασχοληθούμε με τα δύο επόμενα βήματα
και με τον Πληθωρισμό που αφορμήθηκε από τα τέσσερα υπόλοιπα σημεία
(+i), (-i), (1), (0)

~ Βήμα 3 ~
Στο βήμα αυτό τα 4 "αρχέγονα Σημεία δηλ. (+i), (-i), (1), (0)
πληθωρίζονται και δημιουργούν τον "Πολυσυμπαντικό Μανδύα"

Αποφλοιωμένη Μήτρα 9x9 επίσης
εμφανίζει μόνο Πυρήνα και Μανδύα
Αυτή ακριβώς η εξελικτική "μετάλλαξη" προκάλεσε την δημιουργία των Αριθμών
- Η κύρια διαγώνιος δημιούργησε τους Πραγματικούς Αριθμούς
- Η κάθετη στήλη δημιούργησε τους Φανταστικούς Αριθμούς

~ Βήμα 4 ~
Στο βήμα αυτό έγινε, απλά, η προέκταση του Πληθωρισμού στον Φλοιό
(δηλ. στο περίβλημα της Μήτρας Μετασχηματισμών)
(Ως "περίβλημα" θεωρούμε. τις 1η και 11η στήλη και τις 1η και 11η σειρά,
που δεν μπορούν να εμφανιστούν τυπογραφικά
λόγω αδυναμίας στο κώδικα wiki)
Μπορούμε, όμως να τα δούμε στην συνοπτική γραφή


Την τυπογραφική αδυναμία της αποτύπωσης  μήτρας 11 στηλών και 11 σειρών
υπερβαίνουμε με την παράθεση του παρακάτω πίνακα
όπου φαίνεται ο "Πολυμπαντικός Πληθωρισμός" σε όλη του την μεγαλοπρέπεια.

 0 \color{Green}{\cdot} \color{Green}{\cdot} \color{Green}{\cdot} \color{Cyan}{\cdot}  \infty^{-1} \color{Cyan}{\cdot} \color{Green}{\cdot} \color{Green}{\cdot} \color{Green}{\cdot} +i
 \color{Green}{\cdot} 0 \color{Red}{\cdot} \color{Red}{\cdot} \color{Blue}{\cdot}  \infty^{-1}  \color{Blue}{\cdot} \color{Red}{\cdot} \color{Red}{\cdot} +i \color{Green}{\cdot}
 \color{Green}{\cdot } \color{Red}{\cdot} 0 \color{Red}{\cdot} \color{Blue}{\cdot}  \infty^{-1} \color{Blue}{\cdot} \color{Red}{\cdot} +i \color{Red}{\cdot} \color{Green}{\cdot}
 \color{Green}{\cdot} \color{Red}{\cdot} \color{Red}{\cdot} 0 \color{Blue}{\cdot} \infty^{-1} \color{Blue}{\cdot} +i \color{Red}{\cdot} \color{Red}{\cdot} \color{Green}{\cdot}
 \color{Cyan}{\cdot}  \color{Blue}{\cdot} \color{Blue}{\cdot} \color{Blue}{\cdot} 0 \infty^{-1} +i \color{Blue}{\cdot} \color{Blue}{\cdot} \color{Blue}{\cdot} \color{Cyan}{\cdot}
 -\infty -\infty -\infty -\infty -\infty i +\infty +\infty +\infty +\infty +\infty
 \color{Cyan}{\cdot} \color{Blue}{\cdot} \color{Blue}{\cdot} \color{Blue}{\cdot} -i \infty^{+1} 1 \color{Blue}{\cdot} \color{Blue}{\cdot} \color{Blue}{\cdot} \color{Cyan}{\cdot}
 \color{Green}{\cdot} \color{Red}{\cdot} \color{Red}{\cdot} -i \color{Blue}{\cdot} \infty^{+1} \color{Blue}{\cdot} 1 \color{Red}{\cdot} \color{Red}{\cdot} \color{Green}{\cdot}
 \color{Green}{\cdot} \color{Red}{\cdot}  -i \color{Red}{\cdot} \color{Blue}{\cdot} \infty^{+1} \color{Blue}{\cdot} \color{Red}{\cdot} 1 \color{Red}{\cdot} \color{Green}{\cdot}
 \color{Green}{\cdot}  -i \color{Red}{\cdot} \color{Red}{\cdot} \color{Blue}{\cdot} \infty^{+1} \color{Blue}{\cdot} \color{Red}{\cdot} \color{Red}{\cdot} 1 \color{Green}{\cdot}
 -i \color{Green}{\cdot} \color{Green}{\cdot} \color{Green}{\cdot} \color{Cyan}{\cdot} \infty^{+1} \color{Cyan}{\cdot} \color{Green}{\cdot} \color{Green}{\cdot} \color{Green}{\cdot} 1

Ουσιαστικά οι Αριθμοί που αναφέρθηκαν
είναι υποσύνολα των γενικότερων Αριθμών που υπάρχουν και
ονομάζονται Αμφιμιγαδικοί Αριθμοί (Bicomplex numbers).
Αυτοί οι Αριθμοί δημιουργήθηκαν αρχικά στο Πολυσύμπαν
και μετά διασπάσθηκαν (στα επιμέρους τμήματά του)
στους γνωστούς Αριθμούς που γνωρίζουμε.

Δεν χρειάζεται πολλή παρατηρητικότητα για να δει κάποιος ότι
ο Πληθωρισμός δημιούργησε (αν μιλήσουμε με βιολογικούς όρους)
το Ερειστικό Σύστημα (δηλ. τον σκελετό του 11-Πολυχώρου)

Στην συνέχεια της Πολυσυμπαντικής Εξέλιξης
ο σκελετός αυτός θα γεμίσει με το Μυϊκό Σύστημα
και θα ολοκληρώσει την δομή του 11-Χωρόχρονου
ώστε έτοιμος πλέον να δώσει το "πράσινο φως" στις υλοποιήσεις των σημείων του
που θα εξελιχθούν με την σειρά τους σε απειράριθμα Σύμπαντα.

------
Και μην ξεχνάμε και την σύγκριση με την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής


*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δυστυχώς, ο κώδικας του wiki δεν δέχεται πέραν των δέκα στηλών
και έτσι παραλείπεται η μεσαία στήλη (∞-1) ... i ... (∞+1, με αποτέλεσμα η μήτρα να είναι 11x10 αντί 11x11

-----
Ε ... και πάντα με το κατάλληλο άσμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: