Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Spacetime's Mapping - 39i-5


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 39i-5


Πληθωρισμός
στον 11-Πολυχώρο

Στο προηγούμενο, είδαμε την εξελικτική διαμόρφωση
του Πυρήνα του 11-Πολυχώρου.
Πάντα θυμόμαστε ότι η δομή του προσομοιάζει (ως ένα σημείο)
με την δομή του Εσωτερικού της Γης.
Άπαξ, λοιπόν, και διαμορφώθηκε ο Πολυχωρικός (ή Πολυσυμπαντικός) Πυρήνας
των Οκτώ "αρχέγονων Σημείων (+∞),  (-∞),  (∞+1),  (∞-1), (+i), (-i), (1), (0)
αμέσως έγινε "ανάφλεξη".
Αυτό που ακολούθησε θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί
ως "Πολυσυμπαντικός  Πληθωρισμός"

Να τι συνέβη ακριβώς.

Τα γειτονικά σημεία (∞) του Χάους αμέσως "στοιχήθηκαν"
(χωρίς μετακίνηση) στις πλευρές των Οκτώ Σημείων,
σε ασύλληπτα μεγάλους αριθμούς, σε ασύλληπτα τεράστια έκταση,
με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ολόκληρος ο 11-Χωρόχρονος του Πολυσύμπαντος.

Αυτός ο μαζικός "προσηλυτισμός" των σημείων του Χάους στο Πολυσύμπαν
δεν έγινε ούτε με "λάδωμα", ούτε με προσφορά Ενέργειας, ούτε με κάποια Επίδραση
(αφού αυτά δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη)
Έγινε με απλή "βαθμοδότηση" καθώς είχαν ήδη δημιουργηθεί οι κατευθύνσεις.
π.χ.
3το σημείο από μπροστά, 4το από μπροστά, ... 1000στό από μπροστά, κοκ
(ανάλογα από πίσω)
ή
3το σημείο από δεξιά, 4το από δεξιά κοκ
(ανάλογα από αριστερά)

(Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο δημιουργήθηκαν οι Αριθμοί
όπως θα δούμε στο Βήμα 1, παρακάτω)

Η ακαριαία αυτή "προσάρτηση" των σημείων του Χάους στον 11-Πολυχώρο
θυμίζει περίπου την μόλυνση των Κυττάρων
(όταν ο Βιοοργανισμός προσβληθεί από Ιό ή την επέκταση του Καρκίνου)..

Ας παρακολουθήσουμε την διαδικασία αυτή σε 4 βήματα
διαμέσου των μεταβολών στην γνωστή Μήτρα Μετασχηματισμών.

Όπως αναφέραμε στα προηγούμενα,
η Μήτρα Μετασχηματισμών του 11-Πολυχώρου
αρχικά περιείχε μόνον τον Πυρήνα.Εξ αιτίας της αδυναμίας του κώδικα του wiki να εμφανίσει μήτρα 11x11,
την ξαναγράφουμε ως 9x9, χωρίς το περίβλημα
(δηλ. χωρίς την 1η και 11η στήλη και την 1η και 11η σειρά,
δηλ. χωρίς τον Φλοιό).
Η "αποφλοιωμένη" 9x9 Μήτρα του 11-Πολυχώρου
ακριβέστερα το εσωτερικό (Πυρήνας και Μανδύας)
της 11x11 Μήτρας

Ακολουθούν τα 4 βήματα του Πληθωρισμού.

~ Βήμα 1 ~
Τα 4 από τα 8 "αρχέγονα Σημεία δηλ. (+∞),  (-∞),  (∞+1),  (∞-1)
πληθωρίζονται και δημιουργούν τον "Πολυσυμπαντικό Μανδύα"
(Χρησιμοποιήθηκαν οι δύο ιδιότητες της "αντιθετότητας" και της "αντιστροφότητας"
που προαναφέραμε στο προηγούμενο μέρος)


Αποφλοιωμένη Μήτρα 9x9 επίσης
εμφανίζει μόνο Πυρήνα και Μανδύα
Αυτή ακριβώς η εξελικτική "μετάλλαξη" προκάλεσε την δημιουργία των Αριθμών
- Η οριζόντια σειρά δημιούργησε τους Ακέραιους Αριθμούς (θετικούς και αρνητικούς)
- Η κάθετη στήλη δημιούργησε τους Ρητούς Αριθμούς (δηλ. τα κλάσματα)

Επίσης, αυτή η "σταυρωτή" εξέλιξη διαίρεσε, οριστικά,
τον 11- Χωρόχρονο, δημιουργώντας τέσσερα "ημισφαίρια".
- Το άνω τμήμα (που προήλθε από το αρχέγονο σημείο (∞-1))
   αποκαλείται "Μικρόκοσμος"
- Το κάτω τμήμα (που προήλθε από το αρχέγονο σημείο (∞+1))
   αποκαλείται "Μεγάκοσμος"
- Το αριστερό τμήμα (που προήλθε από το αρχέγονο σημείο (-∞))
   μπορεί να αποκληθεί "Ετερόκοσμος" (κόσμος των αντιθέσεων)
   (καθώς σε αυτόν όλα είναι ετερόσημα (δηλ. άλλα θετικά και άλλα αρνητικά)
- Το δεξιό τμήμα (που προήλθε από το αρχέγονο σημείο (+∞))
   μπορεί να αποκληθεί "Ομόκοσμος" (κόσμος των συνθέσεων)
   (καθώς σε αυτόν όλα είναι ομόσημα (δηλ. μόνο θετικά)

Στην συνέχεια θα μελετήσουμε τα τμήματα 11-Πολυχώρου
που αντιστοιχούν στον Μανδύα.

~ Βήμα 2 ~
Στο βήμα αυτό έγινε απλά η προέκταση του Πληθωρισμού στον Φλοιό
(δηλ. στο περίβλημα της Μήτρας Μετασχηματισμών)
(Ως "περίβλημα" θεωρούμε. τις 1η και 11η στήλη και τις 1η και 11η σειρά,
που δεν μπορούν να εμφανιστούν τυπογραφικά
λόγω αδυναμίας στο κώδικα wiki)
Μπορούμε, όμως να τα δούμε στην συνοπτική γραφή


Αυτή η επέκταση της Εξέλιξης ήταν που δημιούργησε τους 4 Μακρόκοσμους.
(δηλ. άνω, κάτω, αριστερά, δεξιά)
(Σε έναν από αυτούς θα συμβεί πολύ αργότερα
το δικό μας Big Bang και θα γεννηθεί και το δικό μας Σύμπαν)

Στο επόμενο θα αναπτυχθούν το 3το και το 4το βήμα
του Πολυσυμπαντικού Πληθωρισμού.

------
Και μην ξεχνάμε και την σύγκριση με την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής


*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δυστυχώς, ο κώδικας του wiki δεν δέχεται πέραν των δέκα στηλών
και έτσι παραλείπεται η μεσαία στήλη (∞-1) ... i ... (∞+1, με αποτέλεσμα η μήτρα να είναι 11x10 αντί 11x11

-----
Ε ... και πάντα με το κατάλληλο άσμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: