Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Spacetime's Mapping - 39i-8


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 39i-8


Συνεχίζεται η "διαμερισματοποίηση"
του 11-Πολυχώρου

Στο προηγούμενο Μέρος 39i-7 περιγράψαμε το Βήμα 5
Υπενθυμίζουμε ότι αυτό αντιστοιχούσε
στο Αναπνευστικό Σύστημα του Πολυχώρου

~ Βήμα 5α (Μανδύας)

~ Βήμα 5β (Φλοιός)

Τώρα προχωρούμε στο επόμενο βήμα που
αυτό αντιστοιχεί στο Πεπτικό Σύστημα.

Έτσι:

~ Βήμα 6α (Μανδύας)
Συνεχίστηκε η "επένδυση" των διαγωνίων της μήτρας με χρονικές γωνίες φ.
Η κατάσταση περιγράφεται από την παρακάτω υπο-μήτρα

- Γεωμετρικά, αυτή αντιστοιχεί και πάλι
  σε δύο Κυλινδροειδείς περιοχές του Πολυχώρου.
- Βιολογικά αντιστοιχεί στο Πεπτικό Σύστημα
   του "Όντος"

Οι 3+3+3+3  = 9 γωνίες φ
που υπάρχουν στην μήτρα
είναι γωνίες που σχηματίζει ο άξονας του χρόνου (t)
με τους άξονες του χώρου (x, y, z)


~ Βήμα 6β (Φλοιός)
Η δημιουργία συνεχίσθηκε με την επέκταση στον Πολυσυμπαντικό Φλοιό
Η κατάσταση περιγράφεται από την παρακάτω υπο-μήτρα

- Γεωμετρικά, αυτή αντιστοιχεί και πάλι
   σε δύο Ζεύγη Παραλλήλων Ευθειών του Πολυχώρου.
- Βιολογικά αντιστοιχεί στα δύο "στόμια"
  του Πεπτικού Συστήματος του "Όντος"
  (δηλ. στο "στόμα" και στον "πρωκτό")


Τώρα, συνοψίζοντας, μπορούμε να δηλώσουμε ότι αυτές οι δύο υπομήτρες
περιγράφουν το πλήρες χρονικό τμήμα του 11-διάστατου Πολυχώρου.

Στα επόμενα θα ακολουθήσουν τα χωρικά τμήματα.

------
Και μην ξεχνάμε και την σύγκριση με την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής


*ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Δυστυχώς, ο κώδικας του wiki δεν επιδέχεται πέραν των δέκα στηλών
και έτσι παραλείπεται, αναγκαστικά, η μεσαία στήλη (+∞) ... i ... (∞-1),
με αποτέλεσμα η μήτρα να είναι 11x10 αντί 11x11

-----

Δεν υπάρχουν σχόλια: