Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Spacetime's Mapping - 39i-9


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 39i-9


Η "διαμερισματοποίηση"
του 11-Πολυχώρου
συνεχίζεται μεν
αλλά φτάσαμε και στον δικό μας
3-Χώρο

Στο προηγούμενα Μέρη 39i-7 και 39i-8 αναφέραμε τα Βήματα 6 και 7
δηλαδή τις δύο υπομήτρες που περιέγραφαν
το πλήρες χρονικό τμήμα του 11-διάστατου Πολυχώρου.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτό αντιστοιχούσε συγκεντρωτικά
στο Αναπνευστικό Σύστημα  και το Αναπνευστικό Σύστημα του Πολυχώρου

Όπως έχουμε προαναφέρει,
ο κώδικας του wiki δεν επιδέχεται πέραν των δέκα στηλών

και έτσι παραλείπεται, αναγκαστικά, ο Πολυσυμπαντικός Φλοιός
(ή ισοδύναμα, ο Μακρόκοσμος)
δηλ. η πρώτη και τελευταία στήλη 
καθώς και η πρώτη και τελευταία σειρά
με αποτέλεσμα η μήτρα αυτή να είναι 9x9 αντί 11x11

Τώρα προχωρούμε στο επόμενο βήμα που
αυτό αντιστοιχεί στο Μυικό Σύστημα.

Έτσι:

~ Βήμα 7α (Μανδύας)
Συνεχίστηκε η "επένδυση" των διαγωνίων της μήτρας με χωρικές γωνίες θ.
Η κατάσταση περιγράφεται από την παρακάτω υπο-μήτρα

- Γεωμετρικά, αυτή αντιστοιχεί και πάλι
  σε δύο Ελλειψοειδείς περιοχές του Πολυχώρου.
- Βιολογικά αντιστοιχεί στο Μυικό Σύστημα του "Όντος"

Οι 3+3+3+3  = 9 γωνίες θ
που υπάρχουν στην μήτρα
είναι γωνίες που σχηματίζουν μεταξύ τους
οι άξονες του Χώρου (x, y, z)~ Βήμα 7β (Φλοιός)
Η δημιουργία συνεχίσθηκε με την επέκταση στον Πολυσυμπαντικό Φλοιό
Η κατάσταση περιγράφεται από την παρακάτω υπο-μήτρα

- Γεωμετρικά, αυτή αντιστοιχεί και πάλι
   σε δύο Ζεύγη Καθέτων Επιπέδων του Πολυχώρου.
- Βιολογικά αντιστοιχεί στα δύο "ώτα"
  του Αισθητήριου Συστήματος του "Όντος"
  (το πράσινο τμήμα της μήτρας)


Αμέσως μετά θα αναλύσουμε  αυτό ακριβώς το σημείο.

Οι δύο πράσινες περιοχές (στις δύο "γωνίες" της μήτρας)
περιγράφουν την "Κατοικίσιμη Περιοχή" του 11-Πολυχώρου
που είχαμε αναφέρει προηγούμενα.

Ο Τρισδιάστατος Χώρος που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος
περιγράφεται από την άνω πράσινη "γωνία"

------
Και μην ξεχνάμε και την σύγκριση με την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής*ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Δυστυχώς, ο κώδικας του wiki δεν επιδέχεται πέραν των δέκα στηλών
και έτσι παραλείπεται, αναγκαστικά, η μεσαία στήλη (+∞) ... i ... (∞-1),
με αποτέλεσμα η μήτρα να είναι 11x10 αντί 11x11

-----

Δεν υπάρχουν σχόλια: