Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Spacetime's Mapping - 39i-11


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 39i-11


Και η Φαντασία
στο παιγνίδι

Στο προηγούμενα Μέρος 39i-10 αναφέραμε τις δύο υπομήτρες
που περιέγραφαν τους δύο τετραδιάστατους Χωρόχρονους της "Πραγματικότητας"
(ο "άνω αριστερά" περιγράφει τον Πραγματικό Μικρόκοσμο
ενώ ο "κάτω δεξιά" περιγράφει τον συν-Πραγματικό Μεγάκοσμο
μαζί με τους αντίστοιχους Μακρόσκοσμους) .


Οι δύο πράσινες περιοχές (στις δύο "γωνίες" της μήτρας)
περιγράφουν την "Κατοικίσιμη Περιοχή" του 11-Πολυχώρου
που είχαμε αναφέρει προηγούμενα.


Τώρα θα περάσουμε στην τελευταία φάση της Εξέλιξης του Πολυσύμπαντος
που ξεκινήσαμε στην αρχή του Μέρους 39.

Και πάλι έχουμε άλλους δύο Χωρόχρονους
μόνο που αυτοί δεν αφορούν την "Πραγματικότητα" αλλά την "Φανταστικότητα"

Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά την τελευταία φάση της Πολυσυμπαντικής Εξέλιξης

Τμήμα 1α
Η παρακάτω υπομήτρα περιγράφει τους
δύο Φανταστικούς Καμπύλους (curved) Χώρους
δηλ. τον Φανταστικό Μεγάκοσμο "άνω δεξιά" και
τον αντίστοιχό του, συν-Φανταστικό Μικρόκοσμο "κάτω αριστερά"
(ως 3-διάστατους Χώρους, δηλ. καθαρούς, χωρίς τον Χρόνο)

Έχουμε, λοιπόν:

Τμήμα 1β
Η παρακάτω υπομήτρα περιγράφει τους
δύο Φανταστικούς Καμπύλους (curved) Χωροχρόνους
δηλ. τον Φανταστικό Μεγάκοσμο "άνω δεξιά" και
τον αντίστοιχό του, συν-Φανταστικό Μικρόκοσμο "κάτω αριστερά"
(ως 6-διάστατους Χώρους, δηλ. με την συμμετοχή και του 3-Χρόνου)

Έχουμε λοιπόν:

Ο κώδικας του wiki δεν επιδέχεται πέραν των δέκα στηλών
και έτσι παραλείπεται, αναγκαστικά, η μεσαία στήλη  (... . ...)
και για λόγους συμμετρίας και η μεσαία γραμμή 
(... . ...)

με αποτέλεσμα η μήτρα αυτή να είναι 10x10 αντί 11x11

Υπενθυμίζουμε αυτό που έχουμε αναφέρει και στα προηγούμενα.
Στον "δικό μας" 4-διάστατο Χωροχρόνο (άνω αριστερά)
επικρατεί η αντιθετότητα (δηλ. +l , -l) ενώ
στον "δίδυμο" 4-διάστατο Χωροχρόνο (κάτω δεξιά)
επικρατεί η αντιστροφότητα (δηλ. l, 1/l)Τμήμα 2α
Η παρακάτω υπομήτρα περιγράφει τους
δύο Φανταστικούς Επίπεδους (flat) Χώρους
δηλ. τον Φανταστικό Μακρόκοσμο "άνω δεξιά" και
τον αντίστοιχό του, συν-Φανταστικό Μακρόκοσμο "κάτω αριστερά"
(ως 3-διάστατους Χώρους, δηλ. καθαρούς, χωρίς τον Χρόνο)

Έχουμε, λοιπόν:
Τμήμα 2β

Η παρακάτω υπομήτρα περιγράφει τους
δύο Φανταστικούς Επίπεδους (flat) Χωροχρόνους
δηλ. τον Φανταστικό Μακρόκοσμο "άνω δεξιά" και
τον αντίστοιχό του, συν-Φανταστικό Μακρόκοσμο "κάτω αριστερά"
(ως 4-διάστατους Χώρους, δηλ. με την συμμετοχή και του μονοδιάστατου Χρόνου)

Έχουμε λοιπόν:
Ο κώδικας του wiki δεν επιδέχεται πέραν των δέκα στηλών

και έτσι παραλείπεται, αναγκαστικά, η μεσαία στήλη 
(... . ...)
και για λόγους συμμετρίας και η μεσαία γραμμή 
(... . ...)

με αποτέλεσμα η μήτρα αυτή να είναι 10x10 αντί 11x11

Συνολική εικόνα
Συνοψίζοντας, γράφουμε τις παραπάνω μήτρες όλες μαζί
σε μία ενιαία μήτρα και έχουμε πλήρεις τους Χωροχρόνους της "Φανταστικότητας"

Ο κώδικας του wiki δεν επιδέχεται πέραν των δέκα στηλών

και έτσι παραλείπεται, αναγκαστικά, η μεσαία στήλη 
(... . ...)
και για λόγους συμμετρίας και η μεσαία γραμμή 
(... . ...)

με αποτέλεσμα η μήτρα αυτή να είναι 10x10 αντί 11x11

Υπενθυμίζουμε την διαφορά:
των διαστάσεων του Μικρόκοσμου
                            (είναι οι 3 ερυθρές "χωρικές" γωνίες θ
                             και οι 3 κυανές "χρονικές" γωνίες φ,
                             χωρίς την "κατσαρή" παύλα)

από εκείνες του Μεγάκοσμου
                             (είναι οι 3 ερυθρές "χωρικές" γωνίες θ
                              και οι 3 κυανές "χρονικές" γωνίες φ,
                              με την "κατσαρή" παύλα)

Επίσης υπενθυμίζουμεότι
οι καμπύλες διαστάσεις (ή γωνίες) του Μικροκόσμου
είναι απειροστά μικρές
αντίθετα οι καμπύλες διαστάσεις (ή γωνίες) του Μεγακόσμου
είναι απειροστά μεγάλες

Τέλος, σε αναλογία αυτού που είχαμε αναφέρει
για τους Χωροχρόνους της Πραγματικότητας
ότι αντιστοιχούν
στο Μυικό Σύστημα του Πολυσύμπαντος ως Όντος
ενώ οι δύο Μακρόκοσμοί του αντιστοιχούν στα ώτα του.
εδώ
μπορούμε να θεωρήσουμε τους Χωροχρόνους της Φανταστικότητας
ότι αντιστοιχούν
στο Νευρικό Σύστημα του Πολυσύμπαντος ως Όντος
ενώ οι δύο Μακρόκοσμοί του αντιστοιχούν στους οφθαλμούς του.

Ακολουθεί άλλο ένα Μέρος 39i-12
και ολοκληρώνουμε το "ταξίδι" στην Εξέλιξη του Πολυσύμπαντος.

------
Και μην ξεχνάμε και την σύγκριση με την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής*ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Δυστυχώς, ο κώδικας του wiki δεν επιδέχεται πέραν των δέκα στηλών

και έτσι παραλείπεται, αναγκαστικά, η μεσαία στήλη 
(+∞) ... i ... (∞-1),
με αποτέλεσμα η μήτρα να είναι 11x10 αντί 11x11

-----

Δεν υπάρχουν σχόλια: