Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Spacetime's Mapping - 39i-12


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 39i-12


Η απόλυτη
ολοκλήρωση των Πάντων

Στο μέρος αυτό θα κάνουμε μία σύνοψη των προηγουμένων.

Παρακολουθήσαμε, βήμα προς βήμα, την Εξέλιξη του Πολυσύμπαντος.

Όμως, τώρα θα δούμε πως σκιαγραφείται, οργανωτικά, η δομή του
πάντα με την βοήθεια της 11x11 μήτρας (R).

Από όσα είπαμε στα προηγούμενα ο Πολυχώρος
μπορεί να αναλυθεί σε δύο "ημι-χώρους"

- Ο αριστερός Ημι-Πολυχώρος της Αντιθετότητας
που περιγράφεται από το αριστερό τμήμα της 11x11 μήτρας.


Εδώ μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι
όλα τα στοιχεία της μήτρας αυτής είναι αντίθετα μεταξύ τους
πχ. (+lx, -lx) ή  (+θx, -θx)

- Ο δεξιός Ημι-Πολυχώρος της Αντιστροφότητας
που περιγράφεται από το δεξιό τμήμα της 11x11 μήτρας.


Εδώ μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι
όλα τα στοιχεία της μήτρας αυτής είναι αντίστροφα μεταξύ τους
πχ. (lx, 1/lx) ή  (θx, 1/θx)

Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι
ο κάθε Ημι-Πολυχώρος αποτελείται επίσης
από δύο 5-διάστατους Χωροχρόνους.
- o ένας είναι πραγματικός (real)
- και ο άλλος είναι φανταστικός (imagine)

------
Παρενθετικά, υπενθυμίζουμε ότι οι δύο θεμελιώδεις ιδιότητες
- Αντιθετότητα
- Αντιστροφότητα
είναι θεμελιώδεις και κοινές για όλα τα Πολυσύμπαντα

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα,
η "σπονδυλική στήλη" της μήτρας R που περιγράφει
τον οποιοδήποτε Πολυχώρο του κάθε Πολυσύμπαντος
(και επομένως όλα τα Σύμπαντά τους
καθώς προέρχονται από το ίδιο το Χάος που περιβάλλει τα Πολυσύμπαντα)
είναι οι "απειρικές" σταθερές (∞), που την "διασχίζουν" ως σταυρός,
(οριζόντια και κάθετα).


Στα τέσσερα κενά "διαμερίσματα" της παραπάνω μήτρας
(που καταλαβάνονται από τελείες)
βρίσκονται οι υπομήτρες των τεσσάρων 5-διάστατων Χωρόχρονων
δηλ. Ra, Rb, Rc, Rd

------
Μετά από τις παραπάνω διευκρινήσεις
είναι φανερό ότι κάθε μία υπομήτρα των τεσσάρων 5-διάστατων Χωρόχρονων
δηλ. Ra, Rb, Rc, Rd
παίρνει την θέση της στα τέσσερα προαναφερθέντα κενά της μήτρας R.Αλλά και κάθε ένας από τους τέσσερεις 5-διάστατους Χωρόχρονους
αποτελείται επίσης από 4 τμήματα
- έναν επίπεδο (flat) 3-διάστατο Χώρο (με τα πράσινα στοιχεία)
- έναν γραμμικό (linear) μονοδιάστατο Χρόνο (με τα ανοικτο-κύανα στοιχεία)
- έναν καμπύλο (curved) 3-διάστατο Χώρο (με τα πράσινα στοιχεία)
- έναν καμπύλο (curved) 3-διάστατο Χρόνο (με τα βαθυ-κύανα στοιχεία)

Αλλά αναλυτικά αυτοί οι τέσσερεις 5-διάστατοι Χωρόχρονοι
θα παρουσιαστούν στο επόμενο.

------
Και μην ξεχνάμε και την σύγκριση με την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής*ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Δυστυχώς, ο κώδικας του wiki δεν επιδέχεται πέραν των δέκα στηλών 
και έτσι παραλείπεται, αναγκαστικά, η μεσαία στήλη (+∞) ... i ... (∞-1),
με αποτέλεσμα η μήτρα να είναι 11x10 αντί 11x11

-----

Δεν υπάρχουν σχόλια: