Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Spacetime's Mapping - 39i-14


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος  39i-14


Η απόλυτη
ολοκλήρωση των Πάντων
(συνέχεια)

Ουσιαστικά εδώ ολοκληρώσαμε την παρουσίαση της 11x11 Μήτρας που αναπαριστά την Γενικευμένη Στροφή στον 11-διάστατο Πολυχώρο.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτή η μήτρα είναι απλά η γενίκευση της 3x3 Μήτρας Στροφής στον 3-διάστατο Συνήθη χώρο:Συμπεριλαμβάνει
εκτός από τον μετασχηματισμό της χωρικής στροφής
και αρκετούς άλλους μετασχηματισμούς δηλ.
την χωρική μεταφορά, την χρονική στροφή και την χρονική μεταφορά
αλλά και την χωρική διαστολή, την χωρική συστροφή
και την χρονική διαστολή και χρονική συστροφή.

Αυτά μπορεί να ακούγονται πολύ "μαθηματικοποιημένα"
αλλά αυτό που πρέπει να μείνει στο μυαλό είναι
ότι ακριβώς πάνω στην μήτρα αυτή
δομούνται όλοι οι νόμοι της Γεωμετρίας και της Φυσικής
και γενικότερα όλοι οι νόμοι της Επιστήμης του Πολυσύμπαντος.

Διακόπτω προσωρινά την συνέχιση της σειράς αυτής
γιατί επείγομαι στο επόμενο
να αρχίσω μία εντυπωσιακότερη περιπλάνηση
Την "Φυσική Θεωρία της Αθανασίας"

------
Και μην ξεχνάμε και την σύγκριση με την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής*ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Δυστυχώς, ο κώδικας του wiki δεν επιδέχεται πέραν των δέκα στηλών 
και έτσι παραλείπεται, αναγκαστικά, η μεσαία στήλη (+∞) ... i ... (∞-1),
με αποτέλεσμα η μήτρα να είναι 11x10 αντί 11x11

-----

Δεν υπάρχουν σχόλια: