Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

Spacetime's Mapping - 39i-13


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 39i-13


Η απόλυτη
ολοκλήρωση των Πάντων
(συνέχεια)

Έχουμε λοιπόν ξεκαθαρίσει στο προηγούμενο μέρος
ότι η μήτρα R που περιγράφει τον 11-Πολυχώρο
(ο οποίος "φιλοξενεί" το Πολυσύμπαν)
μπορεί να αναλυθεί σε τέσσερεις υπομήτρες που με την σειρά τους
περιγράφουν τέσσερεις 5-διάστατους Χωρόχρονους
δηλ. Ra, Rb, Rc, Rd
Στην συνέχεια, ο κάθε ένας από τους τέσσερεις 5-διάστατους Χωρόχρονους
αποτελείται επίσης από 4 τμήματα:
- έναν επίπεδο (flat) 3-διάστατο Χώρο (με τα πράσινα στοιχεία)
- έναν γραμμικό (linear) μονοδιάστατο Χρόνο (με τα ανοικτο-κύανα στοιχεία)
- έναν καμπύλο (curved) 3-διάστατο Χώρο (με τα ερυθρά στοιχεία)
- έναν καμπύλο (curved) 3-διάστατο Χρόνο (με τα βαθυ-κύανα στοιχεία)

Από Μαθηματικής σκοπιάς οι τέσσερεις αυτοί χώροι ονομάζονται:
 1. Οι επίπεδοι (flat) τρισ-διάστατοι Χώροι
  (με τα πράσινα στοιχεία)
  ανήκουν στο είδος των μαθηματικών χώρων
  που ονομάζονται "Ευκλείδειος Χώρος"
 2. Οι  γραμμικοί (linear) μονο-διάστατοι Χρόνοι
  (με τα ανοικτο-κύανα στοιχεία)
  ανήκουν στο είδος των μαθηματικών χώρων
  που ονομάζονται "Ευκλείδειος Χρόνος"
 3. Οι καμπύλοι (curved) τρισ-διάστατοι Χώροι
  (με τα ερυθρά στοιχεία)
  ανήκουν στο είδος των μαθηματικών χώρων
  που ονομάζονται "Χώρος Riemann /Χώρος Lobachevsky"
 4. Οι καμπύλοι (curved) τρισ-διάστατοι Χρόνοι
  (με τα βαθυ-κύανα στοιχεία)
  ανήκουν στο είδος των μαθηματικών χώρων
  που θα μπορούσαν να ονομασθούν "Κυλινδρικός Χρόνος"
     Τώρα οι γενικότεροι χώροι που προκύπτουν
      από τον συνδυασμό των προηγούμενων ονομάζονται:
 1. Οι επίπεδοι (flat) τετρα-διάστατοι Χωρόχρονοι
  (με τα πράσινα και ανοικτο-κύανα στοιχεία)
  ανήκουν στο είδος των μαθηματικών χώρων
  που ονομάζονται "Χώρος Minkowski"
 2. Οι καμπύλοι (curved) εξα-διάστατοι Χωρόχρονοι
  (με τα ερυθρά και βαθυ-κύανα  στοιχεία)
  ανήκουν στο είδος των μαθηματικών χώρων
  που ονομάζονται "Χώρος Calabi-Yau"

Αναλυτικότερα, λοιπόν, ο κάθε ένας από τους τέσσερεις 5-διάστατους Χωρόχρονους
περιλαμβάνει (ή αλλιώς αναλύεται) τα εξής τμήματα.

------
Α) Αντιθετικός Πραγματικός Χώρος


Αποτελείται από τα εξής τμήματα:
 1. Έναν επίπεδο (flat) τρισ-διάστατο Ευκλείδειο Χώρο
  (με τα πράσινα στοιχεία)
  που το σχήμα του αντιστοιχεί στην Δευτεροβάθμια Επιφάνεια
  που ονομάζεται:
  "Ζεύγος Πραγματικών Παραλλήλων Επιπέδων".
  (σε αυτόν ζει ο Άνθρωπος)
 2. Έναν γραμμικό (linear) μονοδιάστατο Ευκλείδειο Χρόνο
  (με τα  ανοικτο-κύανα στοιχεία)
  που το σχήμα του αντιστοιχεί στο στην Δευτεροβάθμια Επιφάνεια
  που ονομάζεται:
  "Ζεύγος Πραγματικών Παραλλήλων Ευθειών".
 3. Έναν καμπύλο (curved) 3-διάστατο Χώρο Riemann
  (με τα  ερυθρά στοιχεία)
  που το σχήμα του αντιστοιχεί στην Δευτεροβάθμια Επιφάνεια
  που ονομάζεται:
  "Πραγματικό Ελλειψοειδές". 
 4. Έναν καμπύλο (curved) 3-διάστατο Κυλιδροειδή Χρόνο
  (με τα  βαθυ-κύανα στοιχεία)
  που το σχήμα του αντιστοιχεί στην Δευτεροβάθμια Επιφάνεια
  που ονομάζεται:
  "Πραγματικός Ελλειπτικός Κύλινδρος".
Πραγματικό Ελλειψοειδές.
Αποτελεί το bulk του
Πραγματικού Αντιθετικού Χώρου (Α)
ο οποίος είναι ίδιας υφής με την επιφάνειά του 

-----
Β) Αντιθετικός Φανταστικός ΧώροςΑποτελείται από τα εξής τμήματα:
 1. Έναν επίπεδο (flat) τρισ-διάστατο Φανταστικό Ευκλείδειο Χώρο
  (με τα πράσινα στοιχεία)
  που το σχήμα του αντιστοιχεί στην Δευτεροβάθμια Επιφάνεια
  που ονομάζεται:
  "Ζεύγος Τεμνομένων Επιπέδων".
 2. Έναν γραμμικό (linear) μονοδιάστατο Φανταστικό Ευκλείδειο Χρόνο  (με τα  ανοικτο-κύανα στοιχεία)
  που το σχήμα του αντιστοιχεί στην Δευτεροβάθμια Επιφάνεια
  που ονομάζεται:
  "Ζεύγος Τεμνομένων Ευθειών".
 3. Έναν καμπύλο (curved) 3-διάστατο Χώρο Lobachevsky
  (με τα  ερυθρά στοιχεία)
  που το σχήμα του αντιστοιχεί στην Δευτεροβάθμια Επιφάνεια
  που ονομάζεται:
  "Μονόχωνο Υπερβολοειδές".
 4. Έναν καμπύλο (curved) 3-διάστατο Κυλιδροειδή Χρόνο
  (με τα  βαθυ-κύανα στοιχεία)
  που το σχήμα του αντιστοιχεί στην Δευτεροβάθμια Επιφάνεια
  που ονομάζεται:
  "Υπερβολικός Κύλινδρος".
Conoids-Hyperboloid-01-goog
Μονόχωνο Υπερβολοειδές.
Αποτελεί το bulk του
Φανταστικού Αντιθετικού Χώρου (B)
ο οποίος είναι ίδιας υφής με την επιφάνειά του

-----
C) Αντιστροφικός Συμπραγματικός Χώρος


Αποτελείται από τα εξής τμήματα:
 1. Έναν επίπεδο (flat) τρισ-διάστατο Ευκλείδειο Χώρο
  (με τα πράσινα στοιχεία)
  που το σχήμα του αντιστοιχεί στην Δευτεροβάθμια Επιφάνεια
  που πρέπει να ονομάζεται:
  "Ζεύγος Συμπραγματικών Παραλλήλων Επιπέδων".
 2. Έναν γραμμικό (linear) μονοδιάστατο Ευκλείδειο Χρόνο
  (με τα  ανοικτο-κύανα στοιχεία)
  που το σχήμα του αντιστοιχεί στην Δευτεροβάθμια Επιφάνεια
  που πρέπει να ονομάζεται:
  "Ζεύγος Συμπραγματικών Παραλλήλων Ευθειών".
 3. Έναν καμπύλο (curved) 3-διάστατο Χώρο Riemann
  (με τα  ερυθρά στοιχεία)
  που το σχήμα του αντιστοιχεί στην Δευτεροβάθμια Επιφάνεια
  που πρέπει να ονομάζεται:
  "Συμπραγματικό Ελλειψοειδές". 
 4. Έναν καμπύλο (curved) 3-διάστατο Κυλιδροειδή Χρόνο
  (με τα  βαθυ-κύανα στοιχεία)
  που το σχήμα του αντιστοιχεί στην Δευτεροβάθμια Επιφάνεια
  που πρέπει να ονομάζεται:
  "Συμπραγματικός Ελλειπτικός Κύλινδρος".

Ellipsoid-Imaginary-02-goog
Συμπραγματικό Ελλειψοειδές.
(κακώς καλείται φανταστικό ελλειψοειδές)
(Δεν μπορεί να σχεδιασθεί στον συνήθη χώρο
που είναι αντιληπτός από τον Άνθρωπο)
Αποτελεί το bulk του
Συμπραγματικού Αντιστροφικού Χώρου (C)
ο οποίος είναι ίδιας υφής με την επιφάνειά του
-----
D) Αντιστροφικός Συμφανταστικός ΧώροςΑποτελείται από τα εξής τμήματα:
 1. Έναν επίπεδο (flat) τρισ-διάστατο Ευκλείδειο Χώρο
  (με τα πράσινα στοιχεία)
  που το σχήμα του αντιστοιχεί στο Κωνοειδές που ονομάζεται:
  "Ζεύγος Παραλλήλων Επιπέδων".
 2. Έναν γραμμικό (linear) μονοδιάστατο Ευκλείδειο Χρόνο (με τα  ανοικτο-κύανα στοιχεία)
  που το σχήμα του αντιστοιχεί στο Κωνοειδές που ονομάζεται:
  "Ζεύγος Παραλλήλων Ευθειών".
 3. Έναν καμπύλο (curved) 3-διάστατο Χώρο Lobachevsky
  (με τα  ερυθρά στοιχεία)
  που το σχήμα του αντιστοιχεί στο Κωνοειδές που ονομάζεται:
  "Δίχωνο Υπερβολοειδές". 
 4. Έναν καμπύλο (curved) 3-διάστατο Κυλιδροειδή Χρόνο
  (με τα  βαθυ-κύανα στοιχεία)
  που το σχήμα του αντιστοιχεί στο Κωνοειδές που ονομάζεται:
  "Υπερβολικός Κύλινδρος".
Conoids-Hyperboloid-02-goog
Δίχωνο Υπερβολοειδές.
Αποτελεί το bulk του
Συμφανταστικού Αντιστροφικού Χώρου (D)
ο οποίος είναι ίδιας υφής με την επιφάνειά του

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Αφού αναλύσαμε διεξοδικά τους τέσσερεις Υποχώρους
του Πολυχώρου (A, B, C, D)
προχωράμε τώρα ένα βήμα παρακάτω.

Η κλασσική Κοσμολογία θεωρεί ότι ο Χωρόχρονος του Σύμπαντός μας
θα μπορούσε να έχει ένα από τα τρία σχήματα

Space-Time-Shape-01-goog
Σύμφωνα με την Κλασσική Κοσμολογία
το σχήμα που έχει το Σύμπαν
θα μπορούσε να είναι
Ευκλείδειο (flat)
ή Ελλειπτικό ή Υπερβολικό

Όμως, σύμφωνα με τα παραπάνω πορίσματα της Πολυδιαστατικής Φυσικής
σε κάθε Σύμπαν του Πολυσύμπαντος
συνειπάρχουν περιοχές όλων των σχημάτων
των λεγόμενων "Δευτεροβάθμιων Επιφανειών"
Κάθε περιοχή, λοιπόν, του Σύμπαντος έχει ένα σχήμα από αυτά
αλλά δεν είναι μεμονωμένη.
Αντίθετα δέχεται Φυσικές Επιδράσεις
από τις άλλες περιοχές των διαφορετικών σχημάτων
που γίνονται αντιληπτές π.χ. ως Ηλεκτρομαγνητισμός ή Βαρύτητα.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Τέλος το σημαντικό είναι ότι και τα Βιολογικά Όντα
που ζούν μέσα σε κάθε Σύμπαν είναι Πολυδιάστατα
Έτσι
μπορούμε να κάνουμε την αντιστοιχία που φαίνεται
στο παρακάτω πίνακα.

α/αΠολυχωρικός ΥπόχωροςΒιολογική Αντιστοιχία
1.Πραγματικός Αντιθετικός Χώρος (A)(Υλικό Βιολογικό)
Σώμα
2.Φανταστικός Αντιθετικός Χώρος (B)Νούς
( = κλίση στην Επιστήμη)
3.Συμπραγματικός Αντιστροφικός Χώρος (C)Ψυχή
( = συναισθήματα)
4.Συμφανταστικός Αντιστροφικός Χώρος (D)Πνεύμα
( = κλίση στην Τέχνη)

Σύμφωνα με τα παραπάνω,
- ενώ το βιολογικό σώμα ενός Βιολογικό Οντος (π.χ. ενός Ανθρώπου) διάγει τον βίο του
   στην "πράσινη περιοχή" του Πραγματικού Αντιθετικού Χώρου (A)
   ωστόσο :
- όλες οι σκέψεις που δημιουργεί
   όταν βρίσκεται σε εγρήγορση  (δηλ. ξύπνιος)
   καταγράφονται και αποθηκεύονται αιώνια
   στον Φανταστικό Αντιθετικό Χώρο (B)
- όλα τα συναισθήματα που δημιουργεί
   κατά την διάρκεια του βίου του
   καταγράφονται και αποθηκεύονται αιώνια
   στον Συμπραγματικό Αντιστροφικό Χώρο (C)
- όλες τα όνειρα που δημιουργεί
   όταν βρίσκεται σε ύπνωση  (δηλ. κοιμάται)
   καταγράφονται και αποθηκεύονται αιώνια
   στον Φανταστικό Αντιστροφικό Χώρο (D)

Συμπέρασμα!!!!
  "Προσέχετε τι σκεφτόσαστε, τι φαντάζεστε, τι φαντασιώνεστε
    την μέρα αλλά και τι όνειρα βλέπετε το βράδυ"
    Στο, όχι και τόσο, Απώτερο Μέλλον
    κάποιος μπορεί να ψάξει να τα βρεί
    και να τα δημοσιοποιήσει εναντίον σας"------
Και μην ξεχνάμε και την σύγκριση με την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής*ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Δυστυχώς, ο κώδικας του wiki δεν επιδέχεται πέραν των δέκα στηλών 
και έτσι παραλείπεται, αναγκαστικά, η μεσαία στήλη (+∞) ... i ... (∞-1),
με αποτέλεσμα η μήτρα να είναι 11x10 αντί 11x11

-----

Δεν υπάρχουν σχόλια: