Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

A Physical Theory of Immortality -10-


Φυσική Θεωρία της Αθανασίας
-10-


Ξεκαθάρισμα ...


Οι αρχαίοι, συχνά, δεν διαχώριζαν έναν αθάνατο από έναν θεό
Δηλαδή, δεν διαχώριζαν τις δύο ιδιότητες:
που θα μπορούσαν, θεωρητικά, να αποδοθούν σε ένα Οργανικό Ον
- την Αθανασία (δηλ. την μη-γήρανση)
- την Θέωση

Στα πλαίσια, όμως, μίας επιστημονικής έρευνας αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν.

Η "Αθανασία" που χαρακτηρίζει ένα Οργανικό Ον
είναι μόνον μία από τις ιδιότητες
που χαρακτηρίζουν ένα Οργανικό Όν που βρίσκεται,
υποθετικά πάντα, σε κατάσταση "Θέωσης".

Οι Ολύμπιοι

Σύμφωνα με την εικόνα που είχαν διαμορφώσει
οι Έλληνες της Κλασσικής Εποχής
για τους 12 Ολύμπιους θεούς και τους 12 Τιτάνες,
αυτοί διέθεταν εκτός της Αθανασίας και τις εξής ιδιότητες:
- Χωρική Παντοπαρουσία
   (δηλ. η κατά βούληση εμφάνιση σε οποιοδήποτε σημείο του Χώρου)
- Χρονική Παντοπαρουσία
   (δηλ. η κατά βούληση εμφάνιση σε οποιοδήποτε στιγμή του Χρόνου,
    στο Παρελθόν ή στο Μέλλον)
- Παντογνωσία
  (δηλ. η πλήρης πρόσβαση σε κάθε πληροφορία)
- Παντοδυναμία
  (δηλ. η δυνατότητα επιτέλεσης οποιασδήποτε πράξης)
- Αειθαλλία  
  (δηλ. η αιώνια νεότητα)
- Αφθαρσία
   (δηλ. η έλλειψη φθοράς εξ αιτίας ασθενειών)
- Ατρωσία
  (δηλ. η έλλειψη τραυματισμών από εξωτερικά πλήγματα)
- Υπερκαλλία
 (δηλ. το κάλλος, η ευειδία σε βαθμό τελειότητας)

και μερικές δευτερεύουσες ακόμη.

Οι Ολύμπιοι

Στο εξής, λοιπόν, παραμερίζουμε τις όποιες άλλες ιδιότητες
που αφορούν θεότητες
και επικεντρωνόμαστε καθαρά στην Αθανασία.

----

Δεν υπάρχουν σχόλια: