Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

Electromagnetism a la Mendeleev - O5

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-Ο5-


Όντα
και Οντότητες

--------------------------------------------------------------------
Εδώ βρίσκουμε τα περιεχόμενα της θεματικής ενότητας
--------------------------------------------------------------------
Αφού ξεκαθαρίστηκε το θέμα του Παρατηρητή
μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με τα παρατηρούμενα.

Μια απλοϊκή ματιά στο Περιβάλλον
και αμέσως διαπιστώνει κανείς ότι οτιδήποτε υπάρχει
μπορεί να ταξινομηθεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες
- στα Όντα και
- στις Οντότητες

Τα Όντα (έμβια ή άβια, σωματίδια, σώματα ή Πλανήτες κ.ο.κ)
χαρακτηρίζονται από μία ιδιότητα: την Διακριτότητα
(δηλ. είναι διακριτά μεταξύ τους και καταλαμβάνουν συγκεκριμένο χώρο
και μπορεί να τους αποδοθεί μία θέση κάθε χρονική στιγμή)

Παράδειγμα Όντων
που χαρακτηρίζονται από Διακριτότητα
(άνθρωποι, αυτοκίνητα)

Οι Οντότητες (αέριες, υγρές ή στερεές κατανομές ύλης
ή και αόρατες κατανομές ενέργειας)
χαρακτηρίζονται επίσης από μία ιδιότητα: την Συνέχεια
(δηλ. καταλαμβάνουν μεγάλο και ασαφή χώρο
και δεν μπορεί να τους αποδοθεί μία συγκεκριμένη θέση σε καμία χρονική στιγμή)

Παραδείγματα
Οντοτήτων
που χαρακτηρίζονται από Συνέχεια
(Δρόμος, Αγροτεμάχιο, Ουρανός)

Μετά από σκληρή ερευνητική εργασία χιλιετιών
οι ερευνητές επέτυχαν να φθάσουν στις θεμελιακές μορφές τους.

Έτσι σήμερα θεωρούμε ότι όλα τα Όντα αποτελούνται
από ένα σύνολο μερικών δεκάδων "Θεμελιωδών Σωματιδίων"
ενώ και ταυτοποιήθηκαν και οι "Θεμελιώδεις Οντότητες"
που είναι ελάχιστες (τα λεγόμενα Πεδία).

Μεταξύ όλων αυτών αναπτύσσονται Επιδράσεις.
Οι ερευνητές μετά από έρευνα αιώνων
επέτυχαν να ταυτοποιήσουν και τις "Θεμελιώδεις Επιδράσεις"

Τέλος τα Όντα, εξ αιτίας των Επιδράσεων που ασκούνται σε αυτά
υφίστανται αλλαγές ή αλλοιώσεις ή μετατροπές κλπ
Αυτές συνολικά αποκαλούνται Φαινόμενα

Αντικείμενο της Φυσικής, λοιπόν,
είναι η μελέτη όλων αυτών
δηλ.
των Όντων, των Οντοτήτων, των Επιδράσεων και των Φαινομένων.

--------------------------------------------------------------------
Εδώ βρίσκουμε τα περιεχόμενα της θεματικής ενότητας
--------------------------------------------------------------------

-----

Δεν υπάρχουν σχόλια: