Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

Electromagnetism a la Mendeleev - O4

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-Ο4-


Απαλλάσσοντας
την Παρατήρηση
από τον ανθρώπινο υποκειμενισμό

--------------------------------------------------------------------
Εδώ βρίσκουμε τα περιεχόμενα της θεματικής ενότητας
--------------------------------------------------------------------
Ο Φυσικός Παρατηρητής είναι ένας "ευφυής" αντικειμενικός Παρατηρητής

Είναι εξιδανικευμένος (δηλ. δεν είναι άνθρωπος αλλά ούτε μηχανή)
διαθέτει ιδανικές συσκευές μέτρησης και ανίχνευσης,
και δεν κάνει ποτέ "ανθρώπινα λάθη".

Ο όρος "φυσικός παρατηρητής" χρησιμοποιείται επίσης συχνά,
και εντελώς ισοδύναμα, με την έννοια Σύστημα Αναφοράς.
Αυτό γίνεται όταν θέλουμε να προσδώσουμε μια «ανθρώπινη» χροιά
στο «ψυχρό» μαθηματικό σύστημα αναφοράς
(άλλωστε υποτίθεται ότι πίσω από κάθε μετρητικό σύστημα
βρίσκεται ο άνθρωπος χειριστής του
αλλά και δέκτης των αποτελεσμάτων του).
Εννοείται, όμως, ότι στη Φυσική ο όρος αυτός είναι
απαλλαγμένος από τις ανθρώπινες ατέλειες.

Αν και είναι προφανές
ότι πίσω από την έννοια
"φυσικός παρατηρητής"
υπάρχει ένας άνθρωπος
αυτός ενεργεί απλά
ως συλλογέας μετρήσεων
που διενεργούν επιστημονικά όργανα
και όχι ως εμπειρικός καταγραφέας
πληροφοριών.
Αυτό που επιδιώκει η Φυσική είναι
να κατασκευάσει ένα "κοσμοείδωλο"
κοινό και αποδεκτό από
όσο το δυνατόν περισσότερους "ευφυείς Παρατηρητές".

Ωστόσο, ακόμη οι πληροφορίες που αποκτώνται από
φυσικούς παρατηρητές
δεν είναι πάντοτε ακριβείς για πολλούς λόγους
Παραθέτουμε δύο:

1) Γιατί όλοι οι Παρατηρητές (εκτός του "Θεού", φυσικά)
βρίσκονται μέσα στην παρατηρήσιμη περιοχή δηλ. το Σύμπαν
και επομένως δεν μπορούν να αποφύγουν
στρεβλότητητες στην λήψη των πληροφοριών.

Αν είχαμε "Θεϊκή θέαση" (ego)
θα μπορούσαμε να είχαμε
πλήρη και αντικειμενική
εικόνα του Περιβάλλοντος.
Όμως ανήκουμε στο Περιβάλλον (nature)
και βλέπουμε τα υπόλοιπα στοιχεία του,
υποκειμενικά, "υπό γωνία".

2) Γιατί από την περιορισμένη θέαση των 3 διαστάσεων
η παραπλάνηση σε μεγάλο μέρος της αποκτώμενης πληροφορίας
είναι δεδομένη.

Αν είμαστε 2-διάστατοι Παρατηρητές
τότε σαφώς θα λαμβάνουμε
παραπλανημένη εικόνα
ενός 3-διάστατου αντικειμένου.
Αν υποθέσουμε ότι πολλά
από τα αντικείμενα που μας περιβάλλουν,
ενδεχομένως, είναι πολυ-διάστατα
άρα, είναι βέβαιο ότι
εμείς, ως 3-διάστατα πλάσματα
έχουμε παραλάβει
αρκετές στρεβλές πληροφορίες
από τις παρατηρήσεις μας επί αυτών.
--------------------------------------------------------------------
Εδώ βρίσκουμε τα περιεχόμενα της θεματικής ενότητας
--------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: