Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

Electromagnetism a la Mendeleev - O18b

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-Ο18b-


Ο Χωρόχρονος
των 11 Διαστάσεων
(β' μέρος)

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Κάνουμε έναρξη συνδυάζοντας και την Ιστορία.

ΒΗΜΑ Α:
Θα ξεκινήσουμε με τον Φυσικό Χώρο της εποπτείας μας
(δηλ. αυτόν που μπορούμε να δούμε, με την βοήθεια του οφθαλμού μας,
κοιτώντας την γωνία των τοίχων με το ταβάνι ενός δωματίου)

Οφθαλμός,
η Βιολογική 
Οπτική Συσκευή
που χάρις την τρισδιάστατη όρασή της
προσέφερε την δυνατότητα της αντίληψης
του Ευκλείδειου Χώρου στον Άνθρωπο
και, ταυτόχρονα, με την καταγραφή των Φυσικών Φαινομένων,
διευκόλυνε την διαίσθηση του Ευκλείδειου Χρόνου

ΒΗΜΑ Α0:  0D-Ευκλείδειος Χωρόχρονος

Η Τροφοσυλλογή
θεωρείται ο αρχαιότερος Κλάδος Οικονομίας
Παράλληλα οργανώθηκε
το πρώτο Κοινωνικό στάδιο,
η Οικογένεια (2 - 10 περίπου ατόμων)
Στο στάδιο αυτό ο Άνθρωπος
διαχώρισε οριστικά τον Εαυτό του από το Περιβάλλον
γεγονός που συνδυάζεται με την οριστική απόκτηση
της νοητικής ικανότητας της αυτοεπίγνωσης
και της πλήρους αποκοπής από την νοημοσύνη των Ζώων

Ως πρώτη προσπάθεια κατανόησης του "Φυσικού Χώρου" πρέπει να θεωρήσουμε
την θέαση που είχε ένας "Τροφοσυλλέκτης"
της Ύστερης Παλαιολιθικής Εποχής 200.000 - 10.000 π.Χ.
Για αυτόν, ο Χωρόχρονος ήταν "μονο-σημείωτος" και "στιγμιαίος".
Αποτελούταν μόνο από ένα σημείο
(αυτό που βρισκόταν ο ίδιος την όποια χρονική στιγμή)
Δεν διαχώριζε τον Χρόνο από τον Χώρο. Δεν διέκρινε Διαστάσεις.
Αν εκφράσουμε μαθηματικά την άποψή του
τότε η θέση του ενός και μοναδικού σημείου του Χωρόχρονού του
περιγράφεται από ένα 0-διάστατο "διάνυσμα" (δηλ. το "διανυσματικό μηδέν")
που αναπαρίσταται από την ακόλουθη 1x1 μηδενική Μήτρα-στοιχείο

 \mathbf{r} = \begin{bmatrix} 
0 
\end{bmatrix}

Προφανώς, αδιαφορούσε για οποιαδήποτε άλλη θέαση
και θεωρούσε την δική του, μοναδικά ορθή.
(αυτή θα μπορούσε να ονομασθεί
"Αρχή της Απολυτότητας του Σημείου"
ή "Αρχή του Τροφοσυλλέκτη")

Προφανώς, εδώ έχουμε να κάνουμε
με την πλέον τετριμμένη περίπτωση Χώρου αλλά και Χρόνου.
Τυπική προϋπόθεση ώστε ο "ασαφής Χωρόχρονός" του
να συνιστά "Μαθηματικό Χώρο" (σηλ. χώρο με την μαθηματική έννοια)
(έστω και στην τετριμμένη μορφή του)
είναι ή ύπαρξη μίας Ομάδας Συμμετρίας για να τον "επικυρώσει"
Αυτή είναι η Ομάδα Lie του "Μηδενικού Μετασχηματισμού"

Αυτή προκύπτει εύκολα από το γεγονός
ότι δεν απαιτείται κανενός είδους σύνδεση άλλων σημείων
(καθώς ο Χωρόχρονος αυτός απαρτίζεται από ένα και μόνον μοναδικό σημείο,
που είναι ταυτόχρονα και χρονική στιγμή,
που ταυτίζεται προφανώς και με την "αρχή Ο")
Η Ομάδα αυτή, αναπαρίσταται από την ακόλουθη "μηδενική 1x1-Μήτρα"


\mathcal R (0)= 
\begin{bmatrix}
0 
\end{bmatrix}

Η μήτρα αυτή είναι:
- και τετραγωνική (ίσος αριθμός στηλών και σειρών)
ένα γεγονός που προσδίδει στον Χώρο αυτόν την ιδιότητα της "ευαρμονίας"
- και αντιμεταθετική (η διαγώνιος είναι μηδενική)
ένα γεγονός που προσδίδει στον Χώρο αυτόν την ιδιότητα της "ευμμετρίας"

-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: