Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Electromagnetism a la Mendeleev - O18n

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-Ο18n-


Ο Χωρόχρονος
των 11 Διαστάσεων

(ιγ' μέρος)

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Συνεχίζουμε την σύνοψη των προηγούμενων

Θεωρείται
ότι ήδη από την Λίθινη Εποχή
ο Άνθρωπος άρχισε να αντιλαμβάνεται
αυτό που ονομάζουμε "Φυσικό Χώρο"
Όμως, η κατανόηση αυτή
έγινε σταδιακά.
Κάθε φορά που η "Χωροχρονική θεώρησή" του "βελτιωνόταν"
τότε σημειωνόταν και μία Οικονομική Επανάσταση
που τον οδηγούσε στο επόμενο Στάδιο Πολιτισμού.
Στους προηγούμενους πίνακες είδαμε ότι
κάθε σε κάθε τύπο Φυσικού Χώρου που κατανοούσε ο Άνθρωπος
αντιστοιχούσε και μία "επανάσταση" στην Γεωμετρία.

Στους πίνακες που ακολουθούν αυτό επεκτείνεται
Σε κάθε "επανάσταση" στην Γεωμετρία που συντελούταν
αντιστοιχούσε και μια "επανάσταση" στην Φυσική.

Αυτή, ακριβώς, η απόλυτη σύνδεση Γεωμετρίας-Φυσικής
ανακαλύφθηκε από την μεγαλύτερη γυναίκα-φυσικό όλων των Εποχών
την διάσημη Emma Noether τον 19ο αιώνα
και ενσωματώθηκε στα δύο επίσης διάσημα θεωρήματα της (Θεώρημα Noether)

Noether.jpg
H Emma Neither
έφερε κυριολεκτικά την επανάσταση
στην Επιστήμη
όταν επέτυχε να ανακαλύψει
τα δύο θεωρήματα που φέρουν το όνομά της
και τα οποία αντιστοιχίζουν
- σε κάθε Μετασχηματισμό Συμμετρίας
στην Γεωμετρία
- ένα Φυσικό Μέγεθος Διατήρησης
(δηλ. που να παραμένει αναλλοίωτο στην μεταβολή)
στην Φυσική!!!!
Οι παρακάτω πίνακες αποτυπώνουν ακριβώς τα προρρηθέντα:

Σε κάθε Γεωμετρία ενός Φυσικού Χώρου
(που "κτίζεται" πάνω σε έναν μετασχηματισμό συμμετρίας)
αντιστοιχεί και μία "νέα" Φυσική
(που "κτίζεται" πάνω σε έναν διατηρούμενο Φυσικό Μέγεθος
π.χ. Ορμή, Ενέργεια, Στροφορμή)


Πρώτα, παρατίθεται, ο πίνακας με τους Αγχίγραμμους Χώρους

Εξελικτική Αντιστοιχία
μεταξύ
Γεωμετρίας και Φυσικής
α/αΓεωμετρία
(Μετασχηματισμός Συμμετρίας)
Φυσική
(Φυσικό Μέγεθος Διατήρησης)
Αγχίγραμμοι Χώροι Ελλιπών Διαστάσεων 
1.Μηδενική Μεταφορά

\mathcal T ({0})= 
\begin{bmatrix}
0 
\end{bmatrix}
Μηδενική Ορμή

\vec P = \begin{bmatrix} 
0
\end{bmatrix}
2.1D-Χωρική Μεταφορά

\mathcal T (0)= 
\begin{bmatrix}
\color{Brown}{b_x}  
\end{bmatrix}
1D-Ορμή

\vec P = \begin{bmatrix} 
\color{Brown}{P_x}
\end{bmatrix}
3.2D-Χωρική Μεταφορά

\mathcal T ({\color{Brown}{b}})= 
\begin{bmatrix}
\color{Brown}{b_x} \\
\color{Brown}{b_y} \\ 
\end{bmatrix}
2D-Ορμή

\vec P = \begin{bmatrix} 
\color{Brown}{P_x} \\
\color{Brown}{P_y}
\end{bmatrix}
Αγχίγραμμοι Χώροι
1.3D-Χωρική Μεταφορά

\mathcal T ({\color{Brown}{b}})= 
\begin{bmatrix}
\color{Brown}{b_x} \\
\color{Brown}{b_y} \\
\color{Brown}{b_z} 
\end{bmatrix}
3D-Ορμή

\vec P = \begin{bmatrix} 
\color{Brown}{P_x} \\
\color{Brown}{P_y} \\
\color{Brown}{P_z} 
\end{bmatrix}
2.Χρονική Μεταφορά

\mathcal T ({\color{Green}{b_t}})= 
\begin{bmatrix}
\color{Green}{b_t}
\end{bmatrix}
Ενέργεια

\vec E = \begin{bmatrix} 
\color{Green}{E} \\
\end{bmatrix}
3.Χωροχρονική Μεταφορά

\mathcal T ({\color{Brown}{b}})= 
\begin{bmatrix}
\color{Brown}{b_x} \\
\color{Brown}{b_y} \\
\color{Brown}{b_z} 
\end{bmatrix}
και

\mathcal T ({\color{Green}{b_t}})= 
\begin{bmatrix}
\color{Green}{b_t}
\end{bmatrix}
Ορμή και Ενέργεια

\vec P = \begin{bmatrix} 
\color{Brown}{P_x} \\
\color{Brown}{P_y} \\
\color{Brown}{P_z} 
\end{bmatrix}
και

\vec E = \begin{bmatrix} 
\color{Green}{E} \\
\end{bmatrix}


Και, στην συνέχεια, ακολουθεί ο άλλος πίνακας με τους Ευκλείδειους Χώρους

Εξελικτική Αντιστοιχία
μεταξύ
Γεωμετρίας και Φυσικής
α/αΓεωμετρία
(Μετασχηματισμός Συμμετρίας)
Φυσική
(Φυσικό Μέγεθος Διατήρησης)
Ευκλείδειοι Χώροι Ελλιπών Διαστάσεων 
1.0D-Χωρική Περιστροφή

\mathcal R ({\color{Red}{0}})= 
\begin{bmatrix}
0 
\end{bmatrix}
0D-Στροφορμή

\vec L = \begin{bmatrix} 
0 
\end{bmatrix}
2.1D-Χωρική Περιστροφή

\mathcal R ({\color{Red}{\theta}})= 
\begin{bmatrix}
\color{Red}{\theta}
\end{bmatrix}
1D-Στροφορμή

\vec L = \begin{bmatrix} 
\color{Red}{L} 
\end{bmatrix}
3.2D-Χωρική Περιστροφή

\mathcal R ({\color{Red}{\theta}})= 
\begin{bmatrix}
0 & \color{Red}{+\theta} \\
\color{Red}{-\theta} & 0  \\
\end{bmatrix}
2D-Στροφορμή

\vec L = \begin{bmatrix} 
0 & \color{Red}{+L} \\
\color{Red}{-L} & 0  \\
\end{bmatrix}
Ευκλείδειοι Χώροι και Ψευδο-Ευκλείδειοι Χώροι
1.3D-Χωρική Περιστροφή

\mathcal R ({\color{Red}{\theta}})= 
\begin{bmatrix}
0 & \color{Red}{+\theta_z} & \color{Red}{-\theta_y} \\
\color{Red}{-\theta_z} & 0 & \color{Red}{+\theta_x} \\
\color{Red}{+\theta_y} & \color{Red}{-\theta_z}  & 0 
\end{bmatrix}
3D-Χωρική Στροφορμή

\vec L = \begin{bmatrix} 
0 & \color{Red}{+L_z} & \color{Red}{-L_y} \\
\color{Red}{-L_z} & 0 & \color{Red}{+L_x} \\
\color{Red}{+L_y} & \color{Red}{-L_z}  & 0 
\end{bmatrix}
2.4D-Χρονική Περιστροφή

\mathcal R ({\color{Blue}{\phi}})= 
\begin{bmatrix}
0 & \color{Red}{0} & \color{Red}{0} & \color{Blue}{+\phi_x} \\
\color{Red}{0} & 0 & \color{Red}{0} & \color{Blue}{+\phi_y} \\
\color{Red}{0} & \color{Red}{0} & 0 & \color{Blue}{+\phi_z} \\
\color{Blue}{-\phi_x} & \color{Blue}{-\phi_x} & \color{Blue}{-\phi_x} & 0
\end{bmatrix}
4D-Χρονική Στροφορμή

\vec K = \begin{bmatrix}
0 & \color{Red}{0} & \color{Red}{0} & \color{Blue}{+K_x} \\
\color{Red}{0} & 0 & \color{Red}{0} & \color{Blue}{+K_y} \\
\color{Red}{0} & \color{Red}{0}  & 0 & \color{Blue}{+K_z} \\
\color{Blue}{-K_x} & \color{Blue}{-K_x} & \color{Blue}{-K_x} & 0
\end{bmatrix}
3.4D-Χωροχρονική Περιστροφή

\mathcal R ({\color{Red}{\theta}}, {\color{Blue}{\phi}})= 
\begin{bmatrix}
0 & \color{Red}{+\theta_z} & \color{Red}{-\theta_y} & \color{Blue}{+\phi_x} \\
\color{Red}{-\theta_z} & 0 & \color{Red}{+\theta_x} & \color{Blue}{+\phi_y} \\
\color{Red}{+\theta_y} & \color{Red}{-\theta_z}  & 0 & \color{Blue}{+\phi_z} \\
\color{Blue}{-\phi_x} & \color{Blue}{-\phi_x} & \color{Blue}{-\phi_x} & 0
\end{bmatrix}
4D-Χωροχρονική Στροφορμή

\vec L = \begin{bmatrix} 
0 & \color{Red}{+L_z} & \color{Red}{-L_y} & \color{Blue}{+K_x} \\
\color{Red}{-L_z} & 0 & \color{Red}{+L_x} & \color{Blue}{+K_y} \\
\color{Red}{+L_y} & \color{Red}{-L_z}  & 0 & \color{Blue}{+K_z} \\
\color{Blue}{-K_x} & \color{Blue}{-K_x} & \color{Blue}{-K_x} & 0
\end{bmatrix}


Η προηγούμενη ΣΗΜΕΙΩΣΗ ισχύει και εδώ, φυσικά:
----------------------------------------------------------------
Σημασία έχει, να αντιληφθεί κανείς
ότι ο κυρίαρχος μοχλός εξέλιξης της Κοινωνίας
είναι η Γεωμετρία του "Φυσικού Χώρου"

π.χ. δεν μπορείς να κατανοείς
ως Ανθρώπινο Είδος
μόνο τον δισ-διάστατο (2 διαστάσεων) Αγχίγραμμο Χώρο
(δηλ. Μήκος και Πλάτος)
που αντιστοιχεί σε Κοινωνικό Στάδιο "Ορδής" (δηλ. Κτηνοτροφίας)
και ταυτόχρονα να γνωρίζεις και να αναπτύσσεις
Φυσική και Τεχνολογία
ενός επόμενου σταδίου όπως π.χ. του δικού μας.

Με άλλα λόγια,
μόνον όταν ένα κρίσιμο ποσοστό ανθρώπων
της κάθε εποχής
κατανοούσε τον επόμενο τύπο Φυσικού Χώρου,
τότε περνούσε και στο αντίστοιχο στάδιο
Επιστήμης, Τεχνολογίας, Οικονομίας, Πολιτεύματος κλπ.


ΕΠΙΜΥΘΙΟ:
Όλη η προσπάθειά μου εστιάζεται σε ένα σημείο
Να καταλάβει ο κάθε αναγνώστης
την αλληλουχία των Ανθρώπινων Τεχνολογικών Επαναστάσεων
Δηλ. ότι
1) το είδος του Χωρόχρονου που ήταν κατανοητό 
σε κάθε εποχή 
καθόριζε και την Γεωμετρία της εποχής αυτής
2) Η Γεωμετρία της εποχής
καθόριζε και της Φυσική της εποχής
3) η Φυσική της Εποχής 
καθόριζε την Οικονομία της εποχής
4) η Οικονομία της εποχής
καθόριζε και το Κοινωνικό Στάδιο
αλλά και το είδος του Πολιτεύματος
του κάθε Κοινωνικού Συνόλου ή Λαού

Ξέρω ότι αυτό πολύ δύσκολα μπορεί να γίνει δεκτό
καθόσον ουσιαστικά ανατρέπει την ροή της Εξελικτικής Θεωρίας
που έχουμε εμπεδώσει χρόνια τώρα
Όμως δεν ανατρέπει την ίδια την Εξέλιξη
Απλά την εμφανίζει ως "κατευθυνόμενη"
Δηλαδή, κάθε φορά που ο "Δημιουργός"
απελευθέρωνε στον εγκέφαλο των Ανθρώπων
μία "πτυχή" του Χωρόχρονου
αυτοί περνούσαν στο επόμενο στάδιο του Πολιτισμού τους!-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: