Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Electromagnetism a la Mendeleev - O18-o1

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-Ο18-o1-


H μηδενική (null)
Διάσταση

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Μέχρι τώρα περιγράψαμε την Γεωμετρία του 4D-Χωρόχρονου
(δηλ. ενός Χώρου με 4 Διαστάσεις, Μήκος, Πλάτος, Ύψος, Χρόνος)

Όμως, για να κατανοήσουμε την νέα Διάσταση
θα επανέλθουμε στο παράδειγμα της Επιπεδόχωρας (δηλ. ενός 2D-Χώρου)

Η Επιπεδόχωρα
είναι ένας 2D-Χώρος
δηλαδή, ένας Χώρος
με δύο Διαστάσεις (Μήκος και Πλάτος)
Δεν έχει ύψος
Επομένως "κατοικείται"
από μη-υλικά "όντα" (δηλ. μόνον από δισδιάστατα σχήματα)

Για την περαιτέρω κατανόηση μίας Επιπεδόχωρας
θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή μπορεί να διαθέτει "θάλασσες"
(καθόσον το μόριο του ύδατος είναι επίπεδο)
και οτιδήποτε σχετίζεται με μήκος, πλάτος, εμβαδό
αλλά όχι, όρη, φαράγγια, καταβόθρες, πολυκατοικίες
και οτιδήποτε σχετίζεται με ύψος και επομένως όγκο.

Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται ότι ο 2D-Χώρος
θα μπορούσε να έχει όλων των ειδών
επίπεδα "άτομα" καθώς επίσης επίπεδα "μόρια", (όπως του ύδατος)
όχι όμως Βιολογικά Όντα
καθώς το DNA είναι ένα μόριο που απαιτεί τρείς διαστάσεις.

Άτομα διαφόρων στοιχείων
Μόριο ύδατος
Το μόριο του DNA
είναι τρισδιάστατο

Τα "όντα" που υπάρχουν μέσα σε έναν 2D-Χώρο έχουν άπειρων ειδών σχήματα.

Θα διαλέξουμε έναν χαρακτηριστικό "κάτοικό" του, τον κύριο "Ef" (F).

Κάθε γράμμα είναι ένα δισδιάστατο σχήμα
επομένως μπορεί να θεωρεί ως "κάτοικος" της Επιπεδόχωρας
Ειδικότερα το F λόγω της ασυμμετρίας της μορφής του
είναι ένα από τα κατάλληλα εργαλεία
για να την κατανόηση των μετασχηματισμών.

Το γράμμα "Ef" (F) έχει το κατάλληλο σχήμα
που δίνει την δυνατότητα να δούμε ορισμένα σημαντικά ζητήματα.

Ας θυμίσουμε, τώρα, ότι ένας 2D-Χώρος περιγράφεται από ένα
δισδιάστατο Σύστημα Συντεταγμένων.

Οποιαδήποτε θέση
κάθε "κατοίκου" του 2D-Χώρου
μπορεί να μαρκαριστεί
με μία δυάδα αριθμών (x,y)
Ας θεωρήσουμε ότι o "κύριος F"
διαμένει στο σημείο Ρ
όπου είναι το σπίτι του

Ας θεωρήσουμε, τώρα, ότι ο "κύριος F", κάτοικος της Επιπεδόχωρας
διαμένει στο σημείο P όπου είναι η "οικία" του.

Στην συνέχεια μεταβαίνει στο σημείο Q, όπου είναι η εργασία του.


Κάθε μετακίνηση μέσα στον 2D-Χώρο
καθορίζεται από την απόσταση
των δύο σημείων P, Q

Όπως έχουμε αναφέρει στα προηγούμενα, θεωρούμε ότι
ο Φυσικός Χώρος είναι Ευκλείδειος
Αυτό σημαίνει ότι δύο οποιαδήποτε σημεία του P, Q επικοινωνούν
με τον μετασχηματισμό της "μεταφοράς" (translation)
- Και λοιπόν, θα ρωτήσει κάποιος, τι σημασία έχει?
- Τεράστια!!!

Αποτέλεσμα εικόνας για translation transformation letter F
Ο Μετασχηματισμός
της Χωρικής Μεταφοράς (space translation)
ισχύει σε Αγχίγραμμους και
κατ' επέκταση και σε Ευκλείδειους Χώρους
Ακριβώς, το ότι αναβαθμίσαμε τον 2D-Χώρο σε Ευκλείδειο
παρέχει την δυνατότητα στον "κύριο F"
να μεταβεί από το σημείο P της κατοικίας του
στο σημείο Q της εργασίας του
και να αναγνωρισθεί από το περιβάλλον του
και πάλι ως "κύριος F"
και να μην χρειαστεί άλλη ταυτότητα και άλλη ονομασία !!!

Βλέπουμε λοιπόν ότι
αυτό το, απίστευτα, αυτονόητο,
το εντελώς τετριμμένο "ανθρώπινο δικαίωμα"
της διατήρησης της ταυτότητάς μας όταν μετακινούμαστε
δεν είναι "προσωπικό μας δεδομένο"
χαρισμένο εκ γενετής, από τον Θεό ή την Φύση
αλλά παρέχεται από τον Φυσικό Χώρο στον οποίο διαβιούμε

Υπάρχουν Χώροι που δεν διαθέτουν αυτή την δυνατότητα
Αν ζούσαμε σε τέτοιους Χώρους, και αλλάζαμε θέση
κανείς δεν θα μας αναγνώριζε ως ταυτόσημα όντα.

Ο Χώρος είναι αυτός που στέλνει, ακαριαία, την πληροφορία
από το σημείο P (π.χ. της κατοικίας)
στο σημείο Q (π.χ. της εργασίας)
ότι το Ον που βρίσκεται εκεί
είναι π.χ. ο "κύριος F" μετατοπισμένος κατά απόσταση PQ
και ότι, όχι, δεν είναι κάποιο νέο Ον
που χρειάζεται νέα ταυτότητα και επομένως νέα ονομασία!!!

συνεχίζεται...

-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: