Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

Electromagnetism a la Mendeleev - O18-o5

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-Ο18-o5-


H μηδενική (null)
Διάσταση
(ε' μέρος)
(σύνοψη προηγουμένων)

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

α) Είδαμε στο προ-προ-προ-προηγούμενο μέρος ότι
ο "κύριος F", ένας από τους κατοίκους του δισ-διάστατου Χώρου της Επιπεδόχωρας
διατήρησε την ταυτότητα και το όνομα του
παρά το γεγονός ότι μετακινήθηκε σε άλλη τοποθεσία
επειδή ακριβώς,
ο Αγχίγραμμος Χώρος έχει την ιδιότητα (ή αλλιώς, δυνατότητα)
να παρέχει ακαριαία την πληροφορία αυτή
κατά τον μετασχηματισμό της Μεταφοράς (Translation)

Αποτέλεσμα εικόνας για translation transformation letter F
Ο Αγχίγραμμος Χώρος
προσφέρει ακαριαία την πληροφορία
της ταυτότητας του "κυρίου F"
όταν αυτός μεταφέρεται
σε διάφορες τοποθεσίες
μέσα στον Χώρο

β) Είδαμε στο προ-προ-προηγούμενο μέρος ότι
ο "κύριος F", ο γνωστός πλέον κάτοικος
του δισ-διάστατου Χώρου της Επιπεδόχωρας
διατήρησε την ταυτότητα και το όνομα του
παρά το γεγονός ότι περιστράφηκε κατά κάποια γωνία
επειδή ακριβώς,
ο Ευκλείδειος Χώρος έχει την ιδιότητα (ή αλλιώς, δυνατότητα)
να παρέχει ακαριαία την πληροφορία αυτή
κατά τον μετασχηματισμό της Περιστροφής (Rotation)

Ο Ευκλείδειος Χώρος
προσφέρει ακαριαία την πληροφορία
της ταυτότητας του "κυρίου F"
όταν αυτός περιστρέφεται
κατά διάφορες γωνίες
μέσα στον Χώρο

γ) Είδαμε στο προ-προηγούμενο μέρος ότι
ο "κύριος F", ο γνωστός πλέον κάτοικος
του δισ-διάστατου Χώρου της Επιπεδόχωρας
(που εφοδιάστηκε επιπλέον και με μία Χρονική Διάσταση)
διατήρησε την ταυτότητα και το όνομα του
παρά το γεγονός ότι "χρονομεταφέρθηκε" κατά κάποια γωνία
επειδή ακριβώς,
ο Αγχίγραμμος Χρόνος έχει την ιδιότητα (ή αλλιώς, δυνατότητα)
να παρέχει ακαριαία την πληροφορία αυτή
κατά τον μετασχηματισμό της Χρονικής Μεταφοράς (Time Translation).


Ο Αγχίγραμμος Χρόνος
προσφέρει ακαριαία την πληροφορία
της ταυτότητας ενός όντος
όταν αυτό χρονο-μεταφέρεται
κατά διάφορες χρονικές αποστάσεις
μέσα στον Χρόνο
δ) Είδαμε στο προηγούμενο μέρος ότι
ο "κύριος F", ο γνωστός πλέον κάτοικος
του δισ-διάστατου Χώρου της Επιπεδόχωρας
(που εφοδιάστηκε επιπλέον και με μία Χρονική Διάσταση)
διατήρησε την ταυτότητα και το όνομα του
παρά το γεγονός ότι "χρονομεταφέρθηκε" κατά κάποια γωνία
επειδή ακριβώς,
ο Μιγγόσειος Χωρόχρονος (Minkowski) έχει την ιδιότητα (ή αλλιώς, δυνατότητα)
να παρέχει ακαριαία την πληροφορία αυτή
κατά τον μετασχηματισμό της Χρονικής Προώθησης (Time Boost)

Ο Μιγγόσειος (Minkowski) Χωρόχρονος
προσφέρει ακαριαία την πληροφορία
της ταυτότητας ενός όντος
όταν αυτό "χρονο-περιστρέφεται"
κατά διάφορες χρονικές γωνίες
μέσο στον Χρόνο

Έτσι ολοκληρώσαμε όλες τις ιδιότητες που πρέπει να διαθέτει ο Φυσικός μας Χώρος
ώστε να εδραιωθεί μέσα του η Γεωμετρία, η Φυσική, η Χημεία, η Βιολογία, η Κοινωνιολογία, η Οικονομία, η Αστρονομία και εν γένει ολόκληρος ο Ανθρώπινος Πολιτισμός

Όμως, τελειώσαμε? Μάλλον όχι.

Καθώς, καθόμαστε ήρεμοι στον καναπέ μας
και απολαμβάνουμε ήσυχοι τον Ανθρώπινο Πολιτισμό μας
σκάει μύτη αυτός!
O ανεστραμμένος
"Κύριος F"

- "Α.. ο "κύριος F" !!!,  θα αναφωνήσετε!

Ε... λοιπόν, αυτή η αναφώνησή σας θα μείνει στην ιστορία! Κρατείστε την.

Το ότι αναγνωρίσατε ότι αυτό που βλέπετε είναι το F
σημαίνει απλά
ότι ο Φυσικός Χώρος μας, προσφέρει στον εγκέφαλό μας
αυτήν την πληροφορία.
Ναι, αλλά πως?

Αυτή η "παροχή πληροφοριών" γίνεται μόνο μέσω μετασχηματισμών.
Αν ένας Χώρος δεν διαθέτει αυτήν την δυνατότητα
τότε οι "κάτοικοί" του, δίνουν, αναγκαστικά,
νέα ονομασία στο νέο κατοπτρικό ον.

- "Ε, και λοιπόν, τι έγινε? " , θα πείτε, "
    Ας το ονομάσουμε αλλιώς αυτό το γράμμα"

Ε ... άμα το κάνετε αυτό τότε θα πρέπει
και κάθε φορά που κοιτάτε τον καθρέπτη
να μην αναγνωρίζετε τον εαυτό σας
να βλέπετε κάποιον ξένο
και να του δίνετε ένα νέο όνομα.

Θεωρούμε αυτονόητο
να κοιτάμε στον καθρέπτη
και να αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας.
Όμως
ούτε αυτό είναι δεδομένο.
Αν ο Φυσικός Χώρος
μέσα στον οποίο διαβιούμε
δεν παρείχε αυτήν πληροφορία
τότε
κάθε φορά που κοιτάζαμε στον καθρέπτη
θα βλέπαμε κάποιον ξένο.

Αν το δούμε το ζήτημα βαθύτερα, θα αντιληφθούμε ότι
όποιον και μετασχηματισμό που τους ήδη γνωστούς
(δηλ.
χωρική μεταφορά, χρονική μεταφορά,
χωρική περιστροφή και χρονική προώθηση)
να χρησιμοποιήσουμε
ακόμα και οποιοδήποτε συνδυασμό τους να εφαρμόσουμε
δεν πρόκειται να λάβουμε ποτέ το ανεστραμμένο "F".

Ουσιαστικά, αντιμετωπίζουμε έναν νέο μετασχηματισμό
τον μετασχηματισμό της Αναστροφής (Reflexion ή Reversal)

Στην εικόνα αυτή
διακρίνεται
αριστερά, το αντικείμενο (F)
στο μέσο ο καθρέπτης (P) του δισ-διάστατου Χώρου
και δεξιά, το είδωλο μετά την Αναστροφή

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι η Αντιστροφή είναι ένας νέος,
ανεξάρτητος από τους προηγούμενους, μετασχηματισμός.

Στο σχήμα αυτό
τα αριστερά "F" (δηλ. τα 1,6,8,3)
προκύπτουν ως γνωστόν από τον μετασχηματισμό
της Περιστροφής (Rotation)
όμως,
τα δεξιά "F" (δηλ. τα 2,5,7,4)
προκύπτουν μόνον από τον μετασχηματισμό
της Αναστροφής (Reflexion) 

- "Εντάξει", θα πει κάποιος,
   "η Αντιστροφή είναι ένας νέος μετασχηματισμός. ok. Και γιατί τόσος σαματάς?"

Μα ... διότι αυτό σημαίνει ότι ο Φυσικός μας Χώρος παρέχει
την πληροφορία της ταυτότητάς μας όταν βλέπουμε το κατοπτρικό είδωλό μας
μέσω αυτού του μετασχηματισμού.
Όμως, ο Μιγγόσειος Χωρόχρονος (Minkowski) που καταλήξαμε, έως τώρα,
ότι τον αντιπροσωπεύει μαθηματικά, μέχρι τώρα, δεν την παρέχει.
- Άρα?
- Άρα, χρειάζεται "αναβάθμιση".

Κάθε φορά που συναντούσαμε έναν νέο μετασχηματισμό
που οδηγούσε σε μία νέα μορφή τον "κύριο F"
αναβαθμίζαμε τον Φυσικό Χώρο με μια πρόσθετη μαθηματική δομή.

----
Ας δούμε, στην συνέχεια, μία σύνοψη του
αυτών που αναφέρθηκαν προηγουμένως:

1. Ο Χώρος χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα,
    που ονομάζουμε
    "Χωρική Ομογένεια" (Space Homogeneity).
    Επομένως είναι "χωρικά ομογενής"
    και μαθηματικά αποδίδεται ως Αγχίγραμμος (Affine) Χώρος
    Αυτό σημαίνει ότι αφήνει αναλλοίωτη την ταυτότητα ενός σώματος
    που υφίσταται τον μετασχηματισμό,
     Χωρική Μεταφορά (Space Translation)

2. Ο Χρόνος χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα,
    που ονομάζουμε
    "Χρονική Ομογένεια" (Time Homogeneity).
    Επομένως είναι "χρονικά ομογενής"
    και μαθηματικά αποδίδεται ως Αγχίγραμμος (Affine) Χρόνος
    Αυτό σημαίνει ότι αφήνει αναλλοίωτη την ταυτότητα ενός σώματος
    που υφίσταται τον μετασχηματισμό,
    Χρονική Μεταφορά (Time Translation)

3. Ο Χώρος χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα,
    που ονομάζουμε
    "Χωρική Ισοτροπία" (Space Isotropy).
    Επομένως είναι "χωρικά ισότροπος"
    και μαθηματικά αποδίδεται ως Ευκλείδειος (Euclidean) Χώρος
    Αυτό σημαίνει ότι αφήνει αναλλοίωτη την ταυτότητα ενός σώματος
    που υφίσταται τον μετασχηματισμό,
    Χωρική Περιστροφή (Space Rotation)

4. Ο Χρόνος χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα,
    που ονομάζουμε
    "Χρονική Ισοτροπία" (Time Isotropy).
    Επομένως είναι "χρονικά ισότροπος"
    και μαθηματικά αποδίδεται ως Μιγγόσειος (Minkowski) Χρόνος
    Αυτό σημαίνει ότι αφήνει αναλλοίωτη την ταυτότητα ενός σώματος
    που υφίσταται τον μετασχηματισμό,
    Χρονική Προώθηση (Time Boost)

Όλα τα παραπάνω
μπορούν να συμπτυχθούν στο συμπέρασμα
ότι ο Φυσικός μας χώρος
είναι ένας Μιγγόσειος (Minkoswski) Χωρόχρονος
που διαθέτει και τις 4 αναφερόμενες ιδιότητες και
που, επιπλέον, παρέχει αναλλοιότητα στην ταυτότητα
κάθε όντος που βρίσκεται μέσα σ'αυτόν και υφίσταται
οποιονδήποτε από τους 4 αναφερόμενους μετασχηματισμούς.

----
Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι
αναβαθμίσαμε τον Χρόνο από απλή παράμετρο σε διάσταση
για να καλύψουμε τους μετασχηματισμούς
της Χρονικής Μεταφοράς και της Χρονικής Προώθησης.

- Οπότε?
- Οπότε το ίδιο πρέπει να κάνουμε και τώρα.
- Δηλαδή?
- Δηλαδή να προσθέσουμε μια νέα διάσταση.

Ας μην ξεχνάμε ότι η Θεωρία Χορδών αναφέρεται σε 11 διαστάσεις.

- Νέα διάσταση, εκτός των προηγουμένων τεσσάρων? Κουφό δεν είναι?
  Και ποιά είναι αυτή?  Γιατί δεν την αντιλαμβανόμαστε όπως τις άλλες?

----

συνεχίζεται...

-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: