Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Electromagnetism a la Mendeleev - O18-o6

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-Ο18-o6-


H μηδενική (null)
Διάσταση
(στ' μέρος)

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Στα προηγούμενα, είδαμε ότι ο νέος μετασχηματισμός
της Αναστροφής (Reflexion ή Reversal)
που, παρά το γεγονός, ότι τον χρησιμοποιεί ο Φυσικός Χώρος,
δεν καλύπτεται από το μαθηματικό μοντέλο
του Μιγγόσειου Χωρόχρονου (Minkowski)
πάνω στον οποίο "κτίσαμε" όλη την Γεωμετρία μας και την Φυσική μας
΄
Ε αυτό είναι που μας χάλασε οριστικά την ησυχία μας.

Ας εξετάσουμε, λοιπόν, αυτόν τον μετασχηματισμό
κάπως λεπτομερέστερα.

Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο
ένας βολικός τρόπος να αντιληφθούμε την ύπαρξη
του μετασχηματισμού της Αναστροφής είναι ο καθρέπτης

Το είδωλό μας
στο καθρέπτη
έχει τα πάντα ανεστραμμένα
π.χ. έχει την καρδιά
στο δεξιό μέρος
αντί στο αριστερό όπως την έχει
το πρωτότυπο.

Καταλαβαίνουμε, βέβαια ότι το κατοπτρικό είδωλο
προκύπτει από κάποιο περίεργο είδος "στροφής"
αλλά δεν μπορούμε  να το προσδιορίσουμε

Αν πάμε και σταθούμε
πίσω από τον καθρέπτη
στην θέση που βρίσκεται το είδωλό μας
(δηλαδή να κάνουμε περιστροφή 180 μοιρών)
θα διαπιστώσουμε εύκολα ότι
δεν μπορούμε να ταυτισθούμε με αυτό.
(π.χ. η καρδιά μας εξακολουθεί να είναι στο αριστερό μέρος)
Η Αναστροφή (Reflection), λοιπόν,
αν και είναι Στροφή (turn),
δεν είναι Περιστροφή (Rotation) (!)

Επιστρέφουμε στα σχήματα του "Κυρίου F"
για να τα προσέξουμε περισσότερο

Με πράσινο χρώμα σημειώνονται οι Περιστροφές
Με κυανό χρώμα σημειώνονται οι Αντιστροφές
Παρατηρούμε (με κάποια έκπληξη) ότι
α) οι μεν Περιστροφές (Rotations)
γίνονται μέσα στον Δισ-διάστατο Χώρο μας
(που έχουμε δεχθεί, εξ αρχής,
ότι διαβιώνει ο "Κύριος F")
αλλά
β) οι δε Αναστροφές (Reflections)
δεν μπορούν να γίνουν μέσα στον 2D-Χώρο μας
αλλά απαιτούν μία επιπλέον Διάσταση
Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο μετασχηματισμός της Αντιστροφής
απαιτεί για να μπορέσει να εκτελεσθεί
μία "πρόσθετη" Διάσταση

Και όσον αφορά την Αναστροφή του "κύριου F"
(κάτοικο του Δισ-διάστατου 2D-Χώρου (x, y))
θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει, εύλογα, ότι αυτή η "πρόσθετη Διάσταση"
(extra Dimension, στην ορολογία της Θεωρίας Χορδών)
είναι το γνωστό μας ύψος (z)

Όμως...
αυτό το επιχείρημα καταρρίπτεται, αυτόματα,
στην περίπτωση του εαυτού μας
(κάτοικου, προφανώς, του Τρισ-διάστατου 3D-Χώρου (x, y,z))

Στην περίπτωση, λοιπόν, του Τρισ-διάστατου 3D-Χώρου
δεν χωρά αμφιβολία και είναι "ηλίου φαεινότερο"
ότι απαιτείται μία επιπλέον Διάσταση
ώστε να συντελεσθεί η Αναστροφή (reflection)
(που για 3 διαστάσεις ονομάζεται Αντιστροφή (inversion))

Και επειδή, προφανώς, η επιπρόσθετη αυτή Διάσταση
δεν μπορεί να είναι ο Χρόνος
άρα αναζητούμε μία "καινούργια"!!!

Επίσης, θα εστιάσουμε και σε μία άλλη διαφορά μεταξύ
των μετασχηματισμών Περιστροφής (Rotation)
και Αναστροφής (Reflexion ή Reversal)

Ο μετασχηματισμός της Περιστροφής (Rotation) είναι συνεχής
δηλαδή, μπορεί να παρατηρήσει κάποιος
όλες τις γωνίες στροφής (π.χ. 0, 30, 60, 90, 180 μοίρες κλπ)
Αντίθετα ...
ο μετασχηματισμός της Αναστροφής (Reflexion ή Reversal) είναι διακριτός
δηλαδή, μπορεί να παρατηρήσει κάποιος
μόνο μία γωνία στροφής (180 μοίρες κλπ)

Με απλά λόγια, στην Περιστροφή
ο παρατηρητής μπορεί να βλέπει συνεχώς όλες τις (πράσινες) θέσεις
που βρίσκεται το σώμα όταν στρέφεται
αντίθετα στην Αναστροφή
ο παρατηρητής μπορεί να δεί μόνο δύο (κυανές) θέσεις
(την αρχική του πρωτότυπου και τελική του ειδώλου)

Αν η Ανατροφή μπορούσε να εκτελεσθεί
μέσα στον συνήθη Τρισ-διάστατο Χώρο (x,y,z)
(όπως η Περιστροφή)
τότε
θα έπρεπε να μπορούμε να δούμε όλες τις θέσεις
του στρεφομένου αντικειμένου
από την αρχική του πρωτότυπου
(που βρίσκεται έμπροσθεν του καθρέπτη)
μέχρι την τελική του ειδώλου
(που βρίσκεται μέσα στον καθρέπτη)

Οπότε, θα μπορούσαμε να δούμε μαγικές εικόνες
όπως αυτές που αποδίδονται σε "μαγικούς καθρέπτες" παρακάτω:

Σε ενδεχόμενη περίπτωση
ενός ταχύτερα κινούμενου ειδώλου
η συνάντηση με το αντικείμενο
γίνεται στον Κόσμο της Πραγματικότητας!
Έξοδος του ειδώλου
από τον "Κατοπτρικό Κόσμο"
στην Πραγματικότητα!

Είσοδος του αντικειμένου
από τον Κόσμο της Πραγματικότητας
στον Κατοπτρικό Κόσμο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Κάποτε, έρχεται η αμήχανη στιγμή που πρέπει να επιλέξουμε Πίστη:
- ή συνεχίζουμε να πιστεύουμε στον γνωστό 4D-Χωρόχρονο
   και στην Συνήθη Φυσική (που διαδραματίζεται στην αρένα του)
   αλλά επωμιζόμαστε ταυτόχρονα
   και την Μαγεία (με μαγικούς καθρέπτες
   και άλλους επακόλουθους παραλογισμούς) 

- ή αλλαξοπιστούμε και αποδεχόμαστε Πρόσθετες Διαστάσεις και
   την Θεωρία Χορδών και την Πολυδιαστατική Φυσική
   (και μπαίνουμε πανηγυρικά στον Πολυχώρο,
   και στο Πολυσύμπαν που επακολουθεί) 


συνεχίζεται...

-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: