Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Electromagnetism a la Mendeleev - O27

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-Ο27-


Αναζήτηση
"κρυμμένων" Διαστάσεων
(θ' μέρος)

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Στο προηγούμενο μέρος, καταλήξαμε στο συμπέρασμα
ότι
εκτός από τον Χωρόχρονο της Πραγματικότητας
(που "κατοικείται" από Σώματα και Κύματα)
υπάρχει και ο Χωρόχρονος της Φανταστικότητας (!)
(στον οποίο έχουν πρόσβαση μόνον τα Κύματα και όχι τα Σώματα)

Το καλύτερο σχήμα που υπάρχει, παγκοσμίως,
για να αντιληφθούμε, κάπως, τα πράγματα
είναι το παρακάτω:

1) Ο πολυ-διάστατος Ενιαίος Χώρος στον οποίο πιστεύει η Χορδοθεωρία
αναπαρίσταται από το τρισ-διάστατο δωμάτιο
(αδυνατούμε πρακτικά να σχεδιάσουμε
τις 11 διαστάσεις μέσα στις 3 του σχήματος
και, απλά, τις συνειδητοποιούμε νοητικά)


2) Ο "δικός μας" τετρα-διάστατος Χωρόχρονος της Πραγματικότητας 
αναπαρίσταται από το δισ-διάστατο δάπεδο
(αδυνατούμε πρακτικά να σχεδιάσουμε
τις 4 διαστάσεις μέσα στις 2 του δαπέδου
και, απλά, τις συνειδητοποιούμε νοητικά)


3) Ο "νέος" τετρα-διάστατος Χωρόχρονος της Φανταστικότητας 
αναπαρίσταται από τον δισ-διάστατο τοίχο
(αδυνατούμε πρακτικά να σχεδιάσουμε
τις 4 διαστάσεις μέσα στις 2 του τοίχου
και, απλά, τις συνειδητοποιούμε νοητικά)Eule-Formula-03-goog.png
Ένα Κύμα
1) απεικονίζεται από την πράσινη έλικα
διαδίδεται στον Ενιαίο Χωρόχρονο
2) το πραγματικό του τμήμα προβάλλεται στο "οριζόντιο δάπεδο"
(που αντιπροσωπεύει, νοητικά, τον 4D-Πραγματικό Χωρόχρονο)
και απεικονίζεται από την γαλάζια συνάρτηση 
 3) το φανταστικό του τμήμα προβάλλεται στον "κάθετο τοίχο" 

(που αντιπροσωπεύει, νοητικά, τον 4D-Φανταστικό Χωρόχρονο)
και απεικονίζεται από την κίτρινη συνάρτηση
Φαντάζομαι ότι ο καθένας αρχίζει αντιλαμβάνεται, πλέον,
την απίστευτη "ομορφιά" και "συμμετρικότητα"
που κρύβεται μέσα στην δομή της Χορδοθεωρίας
Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν,
που ένα μεγάλο τμήμα των ερευνητών στρέφεται σε αυτήν
ενώ δεν υπάρχει ακόμη ούτε ένα χιλιοστό πειραματικής επιβεβαίωσης.

Στο επόμενο θα παρουσιαστούν συγκεντρωτικά
τα δύο διανύσματα θέσης (r) και η μήτρα απειροστής στροφής (R)
πάνω στα οποία στηρίζεται
αυτό το "υπέροχο" γεωμετρικό οικοδόμημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ελπίζω ότι αυτό το νοητό κατασκεύασμα
θα περάσει κάποτε στην Ιστορία
ως το "Ιδεογράφημα του Χωροχρονικού Δωματίου"
και θα χρησιμοποιείται ως το απλοϊκότερο εργαλείο
για την εκμάθηση της Χορδιακής Φυσικής
και του Ενιαίου 11-διάστατου Χωρόχρονου
στον οποίο αυτή βασίζεται.


-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: