Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Electromagnetism a la Mendeleev - O41

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-Ο41-


Χωροχρονική Ενοποίηση
(ιβ' μέρος)

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Και φτάσαμε στο τέλος της εισαγωγής αυτής
στην οποία θεμελιώσαμε τον 11-διάστατο Ενιαίο Χωρόχρονο της Χορδοθεωρίας
Θα απορήσει κάποιος:
- Και τα άλλα Σύμπαντα που είναι? Έχουν δικό τους Ενιαίο Χωρόχρονο?
- Όχι, ο ίδιος είναι για όλο το Πολυσύμπαν.
- Τότε γιατί μιλάμε για πολλά Σύμπαντα?

Για να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση
πρέπει να επισημάνουμε ότι
στο Διάνυσμα Θέσης και στην Ενιαία Μήτρα Στροφής
εκτός από τις διαστάσεις και τις γωνίες του
υπάρχουν και οι Κοσμικές Σταθερές.

Ποιές είναι αυτές?

α) Η πρώτη είναι η Φανταστική Mονάδα (i)
     Αυτή διαχωρίζει τις Φανταστικές Διαστάσεις από τις Πραγματικές

i = \sqrt{-1}

β) Η δεύτερη είναι η Ταχύτητα του Φωτός (c)
     Αυτή ανάγει στην Ενιαία Μονάδα Μέτρησης (που είναι το 1m)
     τις Χρονικές διαστάσεις ώστε να είναι συγκρίσιμες με τις Χωρικές

c = 2,9979 ... m/s

γ) Η τρίτη είναι η Σταθερά του Αρχιμήδους (π)
    Αυτή ανάγει στην Ενιαία Μονάδα Μέτρησης (που είναι το 1m)
    τις Γωνίες της Ενιαίας Μήτρας Στροφής

\pi = 3,1415 ...

δ) Η τέταρτη είναι ο Αριθμός Napier (e)
    Αυτός είναι η βάση
    - και για την Εκθετική συνάρτηση (exp)
      που λειτουργεί ως Κοσμικό Τηλεσκόπιο
      και μεγεθύνει τις γωνίες του Φανταστικού Χώρου της "Φωτεινής Πλευράς"
      (που αποτελεί τον Μικρόκοσμο)
      ώστε να γίνει συγκρίσιμος με τον Πραγματικό Χώρο
      (που αποτελεί τον Μακρόκοσμο της Φωτεινής Πλευράς)
   - και για την Λογαριθμική συνάρτηση (log)
      που λειτουργεί ως Κοσμικό Μικροσκόπιο
      και σμικραίνει τις γωνίες του Συμφανταστικού Χώρου της "Σκοτεινής Πλευράς"
      (που αποτελεί τον Μεγάκοσμο)
      ώστε να γίνει συγκρίσιμος με τον Συμπραγματικό Χώρο
      (που αποτελεί τον Μακρόκοσμο της Σκοτεινής Πλευράς)

e =  2,7182 ...

και, ενδεχομένως, και μερικές ακόμη

-----
Αυτές οι Κοσμικές Σταθερές δεν αλλάζουν την Φυσική ενός Σύμπαντος
(που είναι κοινή για όλα τα Σύμπαντα του Πολυσύμπαντος)
αλλάζουν όμως την Χημεία του,
οπότε και την Βιολογία του και την Γεωλογία του
και κατά συνέπεια και τις υπόλοιπες Επιστήμες και την αντίστοιχη Τεχνολογία.

Στο δικό μας Σύμπαν, οι σταθερές αυτές έχουν τις γνωστές συγκεκριμένες τιμές.

Alone-01-goog.jpg

Σε άλλα Σύμπαντα θα υπάρχει άλλος συνδυασμός τιμών.

Επίσης, σε άλλα Σύμπαντα ο συνδυασμός των Κοσμικών Σταθερών
θα είναι κατάλληλος ώστε να δημιουργηθούν Άβια και Έμβια Όντα
ενώ άλλα θα είναι "άγονα".

Επειδή, οι συνδυασμοί τιμών που θα μπορούσαν να λάβουν οι Κοσμικές Σταθερές
είναι απειράριθμοι, απειράριθμα θα είναι και τα Σύμπαντα του Πολυσύμπαντος.

Aenaia-01-goog.jpg

Εδώ, ολοκληρώθηκε η Εισαγωγή στο θέμα που ξεκινήσαμε
να αναπτύξουμε

Αυτό που πρέπει να διατηρήσουμε στην μνήμη
από όλα όσα γράφηκαν είναι οι 11 Διαστάσεις του Ενιαίου Χωρόχρονου
Με την βοήθεια αυτών θα αναπτύξουμε τα επόμενα.


-------------------------------------------------------------------
Εδώ βρίσκουμε τα περιεχόμενα της θεματικής ενότητας
--------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: