Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Electromagnetism a la Mendeleev - B-01

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-B-01-

Σχετική εικόνα

B. Ηλεκτροστατική
Ηλεκτρικές Οντότητες

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Μετά από ένα αρχικό κεφάλαιο Γεωμετρίας
μπαίνουμε πλέον σε έδαφος καθαρής Φυσικής.

Όποιος έχει ασχοληθεί με την Φυσική του Ηλεκτρομαγνητισμού
αποκτά την (όχι λανθασμένη) αίσθηση
ότι η Ηλεκτροφυσική πραγματεύεται 4 διακριτές Φυσικές Οντότητες:
- Ηλεκτρικό Φορτίο
- Ηλεκτρικό Ρεύμα
- Μαγνητικό Πεδίο
- Ηλεκτρικό Πεδίο

Το εντυπωσιακό είναι ότι οι 4 αυτές Οντότητες
φαίνεται να σχετίζονται στενά με την Γεωμετρία του Χώρου.

Έτσι έχουμε:
1) Το Ηλεκτρικό Φορτίο δίνει την εντύπωση
     ότι κείτεται σε μία τρισδιάσταση (3D) κλειστή Περιοχή
     που περικλείεται από μία δισδιάσταση (2D) κλειστή Επιφάνεια

Η οντότητα "Ηλεκτρικό Φορτίο"
φαίνεται να κείτεται
μέσα στην Κλειστή Επιφάνεια


2) Το Ηλεκτρικό Ρεύμα δίνει την εντύπωση
     ότι ρέει κατά μήκος σε μία τρισδιάσταση (3D) ανοικτή Περιοχή
     που περικλείεται από μία δισδιάσταση (2D) κυλινδρική Επιφάνεια

Η Οντότητα "Ηλεκτρικό Ρεύμα"
φαίνεται να ρέει
στο 
εσωτερικό της κυλινδρικής επιφάνειας 

3) Το Μαγνητικό Πεδίο δίνει την εντύπωση
     ότι διέρχεται εγκάρσια μέσα από μία δισδιάσταση (2D) ανοικτή Επιφάνεια
     που περικλείεται από μία μονοδιάστατη (1D) κλειστή Καμπύλη

Η οντότητα "Μαγνητικό Πεδίο"
φαίνεται να ρέει κάθετα στην ανοικτή Επιφάνεια

4) Το Ηλεκτρικό Ρεύμα δίνει την εντύπωση
     ότι ρέει κατά μήκος σε μία μονοδιάσταση (1D) ανοικτή Καμπύλη
     που περιορίζεται από ένα μηδενοδιάστατο (0D) Ζεύγος Σημείων.

Η οντότητα "Ηλεκτρικό Ρεύμα"
φαίνεται να ρέει κατά μήκος καμπυλών
(δηλ. των λεγόμενων "δυναμικών γραμμών")

Αυτή, ακριβώς, η στενή σχέση των Ηλεκτρικών Οντοτήτων
με την Γεωμετρία του Χώρου που υπάρχουν
καθορίζει το είδος των Φυσικών Μεγεθών
με τα οποία περιγράφει τις Οντότητες η Φυσική
και στην συνέχεια και τους Φυσικούς Νόμους που τα διέπουν.

-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: