Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Electromagnetism a la Mendeleev - B-13

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-B-13-

Σχετική εικόνα

B. Ηλεκτροστατική
Συνέπειες της γεωμετροποίησης

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Μετά την παρουσίαση την "αρχειοθέτηση" σε πίνακες
(Μέρος B-12a και Μέρος B-12b)
των Φυσικών Μεγεθών και των Φυσικών Νόμων
του Ηλεκτρομαγνητισμού, με βάση την Γεωμετροποίηση,
πρέπει να τονίσουμε ότι τόσο τα Μεγέθη όσο και οι Νόμοι αυτοί
χαρακτηρίζονται απο τις εξής ιδιότητες:

1) Από αναλλοιότητα
(δηλ. παραμένουν αναλλοίωτοι σε οποιοδήποτε σημείο,
όχι μόνο του Τοπικού Σύμπαντος αλλά και του Πολυσύμπαντος
βρεθεί ο Παρατηρητής)

2) Από αυτοτροφία (και όχι πλέον από ετεροτροφία)
καθώς είναι απόλυτα ισότιμοι οπότε δεν έχουν εννοιολογικό νόημα πλέον
να παράγεται με πράξεις της Άλγεβρας
ο οποιοσδήποτε νόμος από αυτούς (και να θεωρείται ως "παράγωγος")
από κάποιους άλλους (που θεωρούνται ως "θεμελιώδεις")
(κάτι που αποτελεί το κύριο μέλημα της Κλασσικής Ηλεκτροστατικής)
καθώς ο καθένας τους αναδύεται, αυτοφυώς, από την Γεωμετρία του Χώρου

Autotrophy-Heterotrophy-01-goog.png
Μία καλή παρομοίωση είναι
η κατάσταση στην Βιολογία
Μία ομάδα Οργανισμών
(Ζώα κλπ)
χαρακτηρίζεται από ετεροτροφία
[και αντιστοιχεί τους θεωρούμενους ως "παράγωγους" Νόμους]
και ζει και τρέφεται
σε βάρος της άλλης ομάδας
(Φυτά κλπ)
που χαρακτηρίζεται από αυτοτροφία
[και αντιστοιχεί στους "θεμελιώδεις" νόμους]

Οι πυρηνικές μεταστοιχειώσεις μεταξύ των Χημικών Στοιχείων
μπορούν να αντιστοιχηθούν με τις αλγεβρικές πράξεις
που παράγουν ένα Φυσικό Μέγεθος ή Νόμο από άλλα.

Transmutation-01-goog.jpg
Μία παρόμοια κατάσταση
μπορεί να ληφθεί από την Πυρηνική Φυσική
Το ότι υπάρχουν μεταστοιχειώσεις
μεταξύ των Χημικών Στοιχείων
του Περιοδικού Πίνακα Mendeleev
δεν σημαίνει
ότι κάποια είναι περισσότερα θεμελιώδη
από τα υπόλοιπα.

Πολλά τα παραδείγματα που μπορούν να παρατεθούν
για να τονισθεί η "απόλυτη δημοκρατία"
που επιφέρει η Γεωμετροποίηση
σε Μεγέθη και Νόμους της Φυσικής.

-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------Δεν υπάρχουν σχόλια: