Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Electromagnetism a la Mendeleev - B-12b

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-B-12b-

Σχετική εικόνα

B. Ηλεκτροστατική
Ανακεφαλαίωση - Νόμοι

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
      ΣΗΜ: Οι πίνακες της γεωμετροποίησης των Φυσικών Μεγεθών είναι εδώ:

Με βάση τα όσα εκτέθηκαν στα προηγούμενα
οι Φυσικοί Νόμοι του Ηλεκτρομαγνητισμού
μπορούν να "αρχειοθετηθούν" σε πίνακες
ως εξής:


Γεωμετροποίηση Ηλεκτρομαγνητισμούα/αΦυσική
Οντότητα


και
αντίστοιχη
Γεωμετρική
Φυσικός
Νόμος


και
επισυναπτόμενη
Εξίσωση
1.Ηλεκτρικό
Φορτίο

(Electric Charge)

Νόμος Σύνδεσης
Ηλεκτρικού Φορτίου

 \Psi_Q = \iiint d \Omega \cdot Q \,
2.Ηλεκτρικό
Ρεύμα

(Electric Current)

Νόμος Σύνδεσης
Ηλεκτρικού Ρεύματος

 \Phi_J = \iint d \vec \Sigma \;\boldsymbol{\cdot}\; \vec J \,
3.Μαγνητικό
Πεδίο

(Magnetic Field)

Νόμος Σύνδεσης
Μαγνητικού Πεδίου

 \Phi_B = \iint d \vec \Sigma \;\boldsymbol{\cdot}\; \vec B \,
4.Ηλεκτρικό
Πεδίο

(Electric Field)

Νόμος Σύνδεσης
Ηλεκτρικού Πεδίου

 \Gamma_E = \int d \vec r \;\boldsymbol{\cdot}\; \vec E \,
Εμπλεκόμενα Φυσικά Μεγέθη
Φορτιακή Ολότητα
(Charge Totality) (ΨQ)

Ρευματική Ροή
(Current Flux) (ΦJ)

Μαγνητική Ροή
(Magnetic Flux) (ΦB)

Ηλεκτρική Ρύση
(Electric Flow) (ΓE)
Φορτιακή Πυκνότητα
(Charge Density) (Q)

Ρευματική Πυκνότητα
(Current Density) (J)

Μαγνητική Ένταση
(Magnetic Strength) (B)

Ηλεκτρική Ένταση
(Electric Strength) (E)
Εμπλεκόμενοι Τελεστές
 \int \!\!\! \int \!\!\! \int d \Omega \; \cdot
 \int \!\!\! \int d \vec \Sigma \;\boldsymbol{\cdot}\;
 \int d \vec r \;\boldsymbol{\cdot}\;


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Γεωμετροποίηση Ηλεκτρομαγνητισμούα/αΦυσική
Οντότητα


και
αντίστοιχη
Γεωμετρική
Φυσικός
Νόμος


και
επισυναπτόμενη
Εξίσωση
5.Ηλεκτρικό
Φορτίο

(Electric Charge)

Νόμος Σύνδεσης
Ηλεκτρικού Φορτίου

 \Psi_D = \iint d \vec \Sigma \;\boldsymbol{\cdot}\; \vec D \,
6.Ηλεκτρικό
Ρεύμα

(Electric Current)

Νόμος Σύνδεσης
Ηλεκτρικού Ρεύματος

 \Phi_H = \int d \vec r \;\boldsymbol{\cdot}\; \vec H \,
7.Μαγνητικό
Πεδίο

(Magnetic Field)

Νόμος Σύνδεσης
Μαγνητικού Πεδίου

 \Phi_A = \int d \vec r \;\boldsymbol{\cdot}\; \vec A \,
8.Ηλεκτρικό
Πεδίο

(Electric Field)

Νόμος Σύνδεσης
Ηλεκτρικού Πεδίου

 \Pi_V = \Delta \cdot V \,
Εμπλεκόμενα Φυσικά Μεγέθη
Φορτιακή Ροή
(Charge Flux) (ΦD)

Ρευματική Ρύση
(Current Flow) (ΓH)

Μαγνητική Ρύση
(Magnetic Flow) (ΓA)

Ηλεκτρική Τάση
(Electric Tension) (ΠV)
Φορτιακό Δυναμικό
(Charge Potential) (D)

Ρευματικό Δυναμικό
(Current Potential) (H)

Μαγνητικό Δυναμικό
(Magnetic Potential) (A)

Ηλεκτρικό Δυναμικό
(Electric Potential) (V)
Εμπλεκόμενοι Τελεστές
 \int \!\!\! \int d \vec \Sigma \;\boldsymbol{\cdot}\;
 \int d \vec r \;\boldsymbol{\cdot}\;
 \Delta \;\cdot  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Γεωμετροποίηση Ηλεκτρομαγνητισμούα/αΦυσική
Οντότητα


και
αντίστοιχη
Γεωμετρική
Φυσικός
Νόμος


και
επισυναπτόμενη
Εξίσωση
9.Ηλεκτρικό
Φορτίο

(Electric Charge)

Νόμος Διατήρησης
Ηλεκτρικού Φορτίου

 \Sigma \cdot \Psi_Q \equiv 0 \,
10.Ηλεκτρικό
Ρεύμα

(Electric Current)

Νόμος Διατήρησης
Ηλεκτρικού Ρεύματος

 \Sigma \;\boldsymbol{\cdot}\; \Phi_J = 0 \,
11.Μαγνητικό
Πεδίο

(Magnetic Field)

Νόμος Διατήρησης
Μαγνητικού Πεδίου

 \Sigma \;\boldsymbol{\cdot}\; \Phi_B = 0 \,
12.Ηλεκτρικό
Πεδίο

(Electric Field)

Νόμος Διατήρησης
Ηλεκτρικού Πεδίου

 \Sigma \times \Gamma_E = 0 \,
Εμπλεκόμενα Φυσικά Μεγέθη
Φορτιακή Ολότητα (Charge Totality) (ΨQ)
Ρευματική Ροή (Current Flux) (ΦJ)
Μαγνητική Ροή (Magnetic Flux) (ΦB)
Ηλεκτρική Ρύση (Electric Flow) (ΓE)
Εμπλεκόμενοι Τελεστές
 \Sigma \; \cdot

 \Sigma \;\boldsymbol{\cdot}\;

 \Sigma \times


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Γεωμετροποίηση Ηλεκτρομαγνητισμού


Μικροσκοπική Θέαση (Ολοκληρωτική Έκφραση)
( Εντατικά Μεγέθη)

α/αΦυσική
Οντότητα


και
αντίστοιχη
Γεωμετρική
Φυσικός
Νόμος


και
επισυναπτόμενη
Εξίσωση
13.Ηλεκτρικό
Φορτίο

(Electric Charge)

Νόμος Διατήρησης
Ηλεκτρικού Φορτίου

 \int\!\!\!\!\!\!\!\subset\!\!\!\!\int\!\!\!\!\supset\!\!\!\!\!\!\!\int_{} \,\, d\Omega \cdot Q \equiv 0 \,
14.Ηλεκτρικό
Ρεύμα

(Electric Current)

Νόμος Διατήρησης
Ηλεκτρικού Ρεύματος

 \int\!\!\!\!\!\!\!\subset\!\!\supset\!\!\!\!\!\!\!\int_{} \, \, d\vec \Sigma \;\boldsymbol{\cdot}\; \vec J \, = 0
15.Μαγνητικό
Πεδίο

(Magnetic Field)

Νόμος Διατήρησης
Μαγνητικού Πεδίου

 \int\!\!\!\!\!\!\!\subset\!\!\supset\!\!\!\!\!\!\!\int_{} \, \, d\vec \Sigma \;\boldsymbol{\cdot}\; \vec B \, = 0
16.Ηλεκτρικό
Πεδίο

(Electric Field)

Νόμος Διατήρησης
Ηλεκτρικού Πεδίου

 \oint d \vec r \;\boldsymbol{\cdot}\; \vec E = 0 \,
Εμπλεκόμενα Φυσικά Μεγέθη
Φορτιακή Πυκνότητα (Charge Density) (Q)
Ρευματική Πυκνότητα (Current Density) (J)
Μαγνητική Ένταση (Magnetic Strength) (B)
Ηλεκτρική Ένταση (Electric Strength) (E)
Εμπλεκόμενοι Τελεστές
Κλειστή Επιχώρια Ολοκλήρωση
(Volume Integral)
Κλειστή Επιφανειακή Ολοκλήρωση
(Surface Integral)
Κλειστή Επικαμπύλια Ολοκλήρωση
(Curve Integral)
 \int\!\!\!\!\!\!\!\subset\!\!\!\!\int\!\!\!\!\supset\!\!\!\!\!\!\!\int_{} \, d\Omega \; \cdot \,
 \int\!\!\!\!\!\!\!\subset\!\!\supset\!\!\!\!\!\!\!\int_{} \, \, d\vec \Sigma \;\boldsymbol{\cdot}\;
\oint d \vec r \;\boldsymbol{\cdot}\; \,


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Γεωμετροποίηση Ηλεκτρομαγνητισμούα/αΦυσική
Οντότητα


και
αντίστοιχη
Γεωμετρική
Φυσικός
Νόμος


και
επισυναπτόμενη
Εξίσωση
17.Ηλεκτρικό
Φορτίο

(Electric Charge)

Νόμος Διατήρησης
Ηλεκτρικού Φορτίου

 \Delta \cdot Q \equiv 0 \,
18.Ηλεκτρικό
Ρεύμα

(Electric Current)

Νόμος Διατήρησης
Ηλεκτρικού Ρεύματος

 \vec \nabla \;\boldsymbol{\cdot}\; \vec J = 0 \,
19.Μαγνητικό
Πεδίο

(Magnetic Field)

Νόμος Διατήρησης
Μαγνητικού Πεδίου

 \vec \nabla \;\boldsymbol{\cdot}\; \vec B = 0 \,
20.Ηλεκτρικό
Πεδίο

(Electric Field)

Νόμος Διατήρησης
Ηλεκτρικού Πεδίου

 \vec \nabla \times \vec E = \vec 0 \,
Εμπλεκόμενα Φυσικά Μεγέθη
Φορτιακή Πυκνότητα (Charge Density) (Q)
Ρευματική Πυκνότητα (Current Density) (J)
Μαγνητική Ένταση (Magnetic Strength) (B)
Ηλεκτρική Ένταση (Electric Strength) (E)
Εμπλεκόμενοι Τελεστές
Διαφορά
(Difference)
Απόκλιση
(Divergence)
Στροβιλισμός
(Curlation)
 \Delta \; \cdot

 \vec \nabla \;\boldsymbol{\cdot}\;

 \vec \nabla \times

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Γεωμετροποίηση Ηλεκτρομαγνητισμούα/αΦυσική
Οντότητα


και
αντίστοιχη
Γεωμετρική
Φυσικός
Νόμος


και
επισυναπτόμενη
Εξίσωση
21.Ηλεκτρικό
Φορτίο

(Electric Charge)

Πεδιακός Νόμος
Ηλεκτρικού Φορτίου

 \Psi_Q = \Sigma \;\boldsymbol{\cdot}\; \Phi_D \,
22.Ηλεκτρικό
Ρεύμα

(Electric Current)

Πεδιακός Νόμος
Ηλεκτρικού Ρεύματος

 \Phi_J = \Sigma \times \Gamma_H \,
23.Μαγνητικό
Πεδίο

(Magnetic Field)

Πεδιακός Νόμος
Μαγνητικού Πεδίου

 \Phi_B = \Sigma \times \Gamma_A \,
24.Ηλεκτρικό
Πεδίο

(Electric Field)

Πεδιακός Νόμος
Ηλεκτρικού Πεδίου

 \Gamma_E = - \Sigma \cdot \Pi_V \,
Εμπλεκόμενα Φυσικά Μεγέθη
Φορτιακή Ολότητα
(Charge Totality) (ΨQ)

Ρευματική Ροή
(Current Flux) (ΦJ)

Μαγνητική Ροή
(Magnetic Flux) (ΦB)

Ηλεκτρική Ρύση
(Electric Flow) (ΓE)
Φορτιακή Ροή
(Charge Flux) (ΦD)

Ρευματική Ρύση
(Current Flow) (ΓH)

Μαγνητική Ρύση
(Magnetic Flow) (ΓA)

Ηλεκτρική Τάση
(Electric Tension) (ΠV)
Εμπλεκόμενοι Τελεστές
 \Sigma \;\boldsymbol{\cdot}\;

 \Sigma \times

 \Sigma \;\cdot


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Γεωμετροποίηση Ηλεκτρομαγνητισμού


Μικροσκοπική Θέαση (Ολοκληρωτική Έκφραση)
( Εντατικά Μεγέθη)

α/αΦυσική
Οντότητα


και
αντίστοιχη
Γεωμετρική
Φυσικός
Νόμος


και
επισυναπτόμενη
Εξίσωση
25.Ηλεκτρικό
Φορτίο

(Electric Charge)

Πεδιακός Νόμος
Ηλεκτρικού Φορτίου

 \iiint d \Omega \cdot Q = \int\!\!\!\!\!\!\!\subset\!\!\supset\!\!\!\!\!\!\!\int_{} \, \, d\vec \Sigma \cdot \vec D \,
26.Ηλεκτρικό
Ρεύμα

(Electric Current)

Πεδιακός Νόμος
Ηλεκτρικού Ρεύματος

 \iint d \vec \Sigma \cdot \vec J = \oint d\vec r \cdot \vec H \,
27.Μαγνητικό
Πεδίο

(Magnetic Field)

Πεδιακός Νόμος
Μαγνητικού Πεδίου

 \iint d \vec \Sigma \cdot \vec B = \oint d\vec r \cdot \vec A \,
28.Ηλεκτρικό
Πεδίο

(Electric Field)

Πεδιακός Νόμος
Ηλεκτρικού Πεδίου

 \int d \vec r \cdot \vec E = -\Delta \cdot V \,
Εμπλεκόμενα Φυσικά Μεγέθη
Φορτιακή Πυκνότητα
(Charge Density) (Q)

Ρευματική Πυκνότητα
(Current Density) (J)

Μαγνητική Ένταση
(Magnetic Strength) (B)

Ηλεκτρική Ένταση
(Electric Strength) (E)
Φορτιακό Δυναμικό
(Charge Potential) (D)

Ρευματικό Δυναμικό
(Current Potential) (H)

Μαγνητικό Δυναμικό
(Magnetic Potential) (A)

Ηλεκτρικό Δυναμικό
(Electric Potential) (V)
Εμπλεκόμενοι Τελεστές
Ανοικτή Επιχώρια Ολοκλήρωση
(Volume Integral)
Ανοικτή Επιφανειακή Ολοκλήρωση
(Surface Integral)
Ανοικτή Επικαμπύλια Ολοκλήρωση
(Curve Integral)

Κλειστή Επιφανειακή Ολοκλήρωση
(Surface Integral)
Κλειστή Επικαμπύλια Ολοκλήρωση
(Curve Integral)
Διαφορά
(Difference)
 \iiint d\Omega \; \cdot \,
 \iint d\vec \Sigma \;\boldsymbol{\cdot}\;
 \int d \vec r \;\boldsymbol{\cdot}\; \,

 \int\!\!\!\!\!\!\!\subset\!\!\supset\!\!\!\!\!\!\!\int_{} \, \, d\vec \Sigma \;\boldsymbol{\cdot}\; \,
\oint d \vec r \;\boldsymbol{\cdot}\; \,
 \Delta \;\cdot \,


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Γεωμετροποίηση Ηλεκτρομαγνητισμούα/αΦυσική
Οντότητα


και
αντίστοιχη
Γεωμετρική
Φυσικός
Νόμος


και
επισυναπτόμενη
Εξίσωση
29.Ηλεκτρικό
Φορτίο

(Electric Charge)

Πεδιακός Νόμος
Ηλεκτρικού Φορτίου

  Q = \vec \nabla \;\boldsymbol{\cdot}\; \vec D \,
30.Ηλεκτρικό
Ρεύμα

(Electric Current)

Πεδιακός Νόμος
Ηλεκτρικού Ρεύματος

 \vec J = \vec \nabla \times \vec H \,
31.Μαγνητικό
Πεδίο

(Magnetic Field)

Πεδιακός Νόμος
Μαγνητικού Πεδίου

 \vec B = \vec \nabla \times \vec A \,
32.Ηλεκτρικό
Πεδίο

(Electric Field)

Πεδιακός Νόμος
Ηλεκτρικού Πεδίου

 \vec E = - \vec \nabla \cdot V \,
Εμπλεκόμενα Φυσικά Μεγέθη
Φορτιακή Πυκνότητα
(Charge Density) (Q)

Ρευματική Πυκνότητα
(Current Density) (J)

Μαγνητική Ένταση
(Magnetic Strength) (B)

Ηλεκτρική Ένταση
(Electric Strength) (E)
Φορτιακό Δυναμικό
(Charge Potential) (D)

Ρευματικό Δυναμικό
(Current Potential) (H)

Μαγνητικό Δυναμικό
(Magnetic Potential) (A)

Ηλεκτρικό Δυναμικό
(Electric Potential) (V)
Εμπλεκόμενοι Τελεστές
Απόκλιση
(Divergence)
Στροβιλισμός
(Curlation)
Κλίση
(Gradient)
 \vec \nabla \;\boldsymbol{\cdot}\; \,

 \vec \nabla \times \,

 \vec \nabla \; \cdot \,

-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------Δεν υπάρχουν σχόλια: