Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Electromagnetism a la Mendeleev - C-03

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-C-03-


C. Ηλεκτροδυναμική
Παρατηρητές - Αναλλοιότητα
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

H "αρχειοθέτηση" σε πίνακες (Μέρος B-12a και Μέρος B-12b)
των Φυσικών Μεγεθών και των Φυσικών Νόμων
του Ηλεκτρομαγνητισμού, με βάση την Γεωμετροποίηση,
και η τροποποίησή τους στους νέους πίνακες (Μέρος C-02a)
φαίνεται ότι ολοκληρώνει την μελέτη του Ηλεκτρομαγνητισμού.
Όλοι οι Νόμοι είναι τοποθετημένοι, στις σωστές θέσεις τους, στους πίνακες.
Άρα, τι άλλο να ζητήσει κάποιος?

Κι όμως, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα
- Ποιό είναι το πρόβλημα πάλι?
  Οι εξισώσεις διορθώθηκαν
  ώστε να συμπεριλάβουν και τις επιπτώσεις του Χρόνου
  και περιγράφουν επακριβώς
  όλα τα Φυσικά Φαινόμενα του Ηλεκτρομαγνητισμού
  (και τα κλασσικά και τα επαγωγικά)


Το πρόβλημα είναι "γλωσσικό" και βρίσκεται στην
γλώσσα επικοινωνίας των Παρατηρητών.

Language-01-goog.png
Η διακίνηση της Πληροφορίας
μεταξύ "αποδεκτών" διαφόρων ειδών
αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα

Ας δούμε τα πράγματα από την αρχή.

Κατ' αρχήν, υπάρχει ο Εμπειρικός Παρατηρητής
που συνήθως είναι ανακριβής.

Elephant-Reference-01-goog.png
Η εμπειρική παρατήρηση
μπορεί να κατανοηθεί με
το παράδειγμα του ελέφαντα.
"Τυφλοί" επιστήμονες
προσπαθούν να ανιχνεύσουν
το αντικείμενο δια της αφής
και καταλήγουν
σε άκρως γελοία συμπεράσματα 
Ακολουθεί ο "παραπλανημένος" Παρατηρητής,
που είναι το "εύκολο θύμα" στις πλάνες της Φύσης

Reference-02-goog.jpg
Στην Φύση,
η παραπλάνηση του Παρατηρητή
που αναζητά την Αλήθεια
δεν είναι η εξαίρεση
αλλά ο κανόνας.

Εδώ πρέπει να ξεκαθαριστεί, άπαξ και δια παντός,
ότι η Φυσική είναι "ελιτίστικη" Επιστήμη.
Δεν ενδιαφέρεται για επικοινωνία, διανομή πληροφορίας
και παρατηρήσεις, από και προς, "εξανθρωπισμένους" Παρατηρητές
δηλ. παρατηρητές με "ανθρώπινα" ελαττώματα
π.χ. δόλιους, αφελείς, ανόητους, μεροληπτικούς
       ατελείς, ανακριβείς κλπ κλπ

Για αυτό αντικαθιστά τους "εξανθρωπισμένους" συνήθεις Παρατηρητές
με εξιδανικευμένους "απανθρωπισμένους" Φυσικούς Παρατηρητές.
Αυτοί είναι τα λεγόμενα Συστήματα Αναφοράς,
εφοδιασμένα με Σύστημα Συντεταγμένων
και με ιδανικές μετρητικές συσκευές.

Φυσικοί Παρατηρητές
------
Διακρίνονται
ο "ακίνητος" Παρατηρητής
στο ακίνητο δάπεδο
και
ο "κινούμενος" Παρατηρητής
στον περιστρεφόμενο δίσκο, πάνω στο τραπέζι

Όμως, η Φύση συνεχίζει να "εξαπατά" και τους Φυσικούς Παρατηρητές
Six-Nine-goog.jpg
Στην Φύση
υπάρχει το τρομακτικό πρόβλημα
της ταυτοποίησης της παρατήρησης
Για το ίδιο
επακριβώς καταμετρημένο γεγονός
οι απόψεις των Παρατηρητών
μπορεί (και είναι το σύνηθες)
να διαφέρουν

Reference-01-goog.jpg
Και πάντοτε υπάρχει
και το ζήτημα της προοπτικής
Δηλαδή
ορθή και ακριβής καταγραφή των δεδομένων
αλλά ...
διαφορά στα αποτελέσματα (!)
(π.χ. όπως στο σχήμα
που το αντικείμενο είναι τρισδιάστατο
και οι δύο Παρατηρητές, δισδιάστατοι.)

Παντού και πάντοτε, στο Σύμπαν συμβαίνουν Φαινόμενα
και οι Φυσικοί Παρατηρητές λαμβάνουν παρατηρήσεις, στις συσκευές τους,
μέσω μαθηματικών εξισώσεων.

Είναι, προφανώς, ανεπίτρεπτο να υπάρχουν "παρατηρησιακές" ασυμφωνίες
ενώ, από μαθηματικής άποψης, οι  μετρήσεις είναι ακριβείς και ορθές.

Αποτέλεσμα εικόνας για Information Geometry
Η έννοια του "Παρατηρητή"
όχι μόνον
ως θεατή των Φυσικών Φαινομένων
που συμβαίνουν στην Φύση
αλλά
και ως αποδέκτη των των μαθηματικών δεδομένων
των μετρήσεων των Φυσικών Μεγεθών
που λαμβάνονται
από μετρητικές συσκευές
είναι
κομβικής σημασίας
για τις Θεωρίες της Φυσικής

Είναι, λοιπόν, αναγκαίο, ουσιώδες και πρωταρχικό
η Φυσική, ως ακριβής Επιστήμη,
να εξασφαλίσει ότι οι Φυσικοί Νόμοι που ανακαλύπτει
γίνονται "ταυτόσημα αντιληπτοί" από όλους τους Παρατηρητές
που υπάρχουν (ή θα μπορούσαν να υπάρχουν)
σε οποιοδήποτε σημείο του Σύμπαντος και σε οποιαδήποτε στιγμή του Χρόνου.

Αυτές οι "ασυμφωνίες" μεταξύ επακριβών μαθηματικών δεδομένων
θα μπορούσαν να οδηγήσουν την Φυσική σε μία ανείπωτη τραγωδία
Δηλ. η Επιστήμη να μην είναι κοινή για όλους
αλλά..
να έχει ο κάθε άνθρωπος την δική του ατομική, προσωπική
"Επιστημονική εικόνα της Πραγματικότητας"!!!

Την τραγωδία αυτή απέτρεψε η ανακάλυψη (και όχι εφεύρεση)
της μίας και μοναδικής Πανσυμπαντικής κοινής γλώσσας

- Σοβαρά? Υπάρχει Πανσυμπαντική Γλώσσα???
- Και βέβαια υπάρχει.
- Ποιά είναι? Τα Αγγλικά, μήπως?
- Όχι ανθρώπινη γλώσσα, προφανώς, αλλά μαθηματική:
   ο Τανυστικός Λογισμός.

Invariance-01-goog.png
Η Τανυστική "Γλώσσα"
πιστοποιεί και διασφαλίζει ότι
ένα παρατηρησιακό δεδομένο
π.χ. το μήκος μιας γραμμής
που βρίσκεται
σε κάποια "δεξιά" χώρα του Σύμπαντος
θα μεταφερθεί
συναλλοίωτο (όχι αναλλοίωτο)
σε κάποια παραμορφωμένη "αριστερή" χώρα του Σύμπαντος

Ε, λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα!

Οι πίνακες (Μέρος B-12a και Μέρος B-12b)
μπορούν, πανεύκολα, να "μεταφραστούν" στην "τανυστική γλώσσα"
και επομένως ισχύουν σε κάθε γωνία του Σύμπαντος
Όμως, ...
ότι κι αν κάνουμε, όσο κι αν προσπαθήσουμε
οι πίνακες του Μέρους C-02a
δεν "μεταφράζονται" σε "τανυστική γλώσσα"
- Γιατί?
- Επειδή, οι χρονικές παράγωγοι δεν έχουν αυτή την δυνατότητα
   και έτσι καταστρέφουν την συνολική "μετάφραση".

Τα σχετικά με την "τανυστική γλώσσα" θα τα εξετάσουμε
κάπως αναλυτικότερα στο επόμενο μέρος.

-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------Δεν υπάρχουν σχόλια: