Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Electromagnetism a la Mendeleev - C-05

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-C-05-


C. Ηλεκτροδυναμική
Παράδειγμα: Το Μονοδιάστατο Σύμπαν (1)

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Στο προηγούμενο είχαμε επισημάνει ότι
η επαναφορά της Οικουμενικής Συμμετρίας
στους Φυσικούς Νόμους του Ηλεκτρομαγνητισμού
είναι κομβική επειδή
εξασφαλίζει την διατήρηση της Συναλλοιότητας των εξισώσεων
που, απλοϊκά, ισοδυναμεί με την διατύπωση τους
στην "Γεωμετρική Γλώσσα"
ή αλλιώς "Τανυστική γλώσσα"
ή (για τους μυημένους) "Γλώσσα της Διαφορικής Γεωμετρίας"
ώστε όλοι οι Παρατηρητές απανταχού του Σύμπαντος
να παίρνουν τα σωστά αποτελέσματα.Πριν προχωρήσουμε στην "ανακαίνιση" του Φυσικού Χώρου
απορρίπτοντας τον 3-διάστατο Ευκλείδειο Χώρο
και υιοθετώντας τον 4-διάστατο Χώρο Minkowski
θα δώσουμε ένα απλούστατο παράδειγμα
που θα καταδείξει
γιατί η χρήση της "Γεωμετρικής ή Τανυστικής Γλώσσας"
είναι ο μοναδικός φωτεινός οδηγός μας.

Ας μεταφερθούμε λοιπόν στις απαρχές της Φυσικής Επιστήμης
και ας παρακολουθήσουμε έναν μονο-διάστατο "Άνθρωπο"-φυσικό
που προσπαθεί να περιγράψει το Φυσικό Φαινόμενο της Κίνησης
στον Μονο-διάστατο Χώρο του.

Motion-Uniform-Linear-01-goog.jpg
Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση
---
Για την περιγραφή της αρκούν
τρία φυσικά μεγέθη
1)  η απόσταση (s) μεταξύ αρχικής και τελικής θέσης
2)  ο χρόνος (t) της διάρκειας της κίνησης
3) η ταχύτητα (v) του κινούμενου σώματος
Οριζόντια
Ευθύγραμμη Ομαλή κίνηση

Οι μονο-διάστατοι φυσικοί, δύσκολα ή εύκολα, κατέληξαν
στον Νόμο της Ομαλής Κίνησης που συνδέει τα 3 φυσικά μεγέθη της.

 s = v_s \cdot t

 δηλαδή, η απόσταση (s)
ισούται με το γινόμενο
της ταχύτητας  (vs ) της οριζόντιας κίνησης του σώματος
επί τον χρόνο (t) της κίνησης

Με την ίδια διαδικασία διατυπώνεται και ο νόμος για την Κατακόρυφη Κίνηση

Κατακόρυφη
Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση

 h = v_h \cdot t

δηλαδή, η ανύψωση (h)
ισούται με το γινόμενο
της ταχύτητας  (vh ) της κατακόρυφης κίνησης του σώματος
επί τον χρόνο (t) της κίνησης

Πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι οι μονοδιάστατοι φυσικοί
θεωρούν αυτά τα δύο φυσικά μεγέθη
(δηλ. την απόσταση (s) και την ανύψωση (h)
τελείως διαφορετικά μεταξύ τους, χωρίς κάποιον συσχετισμό.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Για όσους απορούν για το πως γίνεται
ο μονο-διάστατος Παρατηρητής να παρατηρεί,
εκτός από αποστάσεις, και ανυψώσεις σε "άλλο άξονα"
θα ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρόκειται για "άλλο άξονα"
αλλά για την ίδια Διάσταση που απλά περιστρέφεται
(χωρίς, βέβαια, αυτό να το γνωρίζουν οι "κάτοικοί" της)
οπότε, οι "ιθαγενείς" μονοδιάστατοι φυσικοί
- την μία φορά (την "ημέρα") μετρούν το φυσικό μέγεθος, Απόσταση (s)
- και την άλλη φορά (την "νύκτα") μετρούν το φυσικό μέγεθος, Ανύψωση (h)

Μονο-διάστατο Σύμπαν
(με σημειακό ακίνητο Ήλιο)
-----
Υποθέτουμε ότι ο άξονας (x) περιστρέφεται
(αλλιώς, δεν θα υπάρχει η έννοια του Χρόνου)
1) Όταν είναι οριζόντιος
δηλ. βρίσκεται στην γαλάζια θέση)
το Μονοδιάστατο Σύμπαν
έχει ημέρα
2) Όταν είναι κατακόρυφος
(δηλ. βρίσκεται στην ερυθρή θέση)
το Μονοδιάστατο Σύμπαν
έχει νύκτα
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αν παρατηρήσει κάποιος, προσεκτικά, τους δύο αυτούς νόμους
θα αντιληφθεί ότι είναι εντελώς αντίστοιχοι
με τους νόμους του Πίνακα, αντίστοιχα
για το Μαγνητικό Πεδίο και το Ηλεκτρικό Πεδίο

Πράγματι, οι νόμοι αυτοί συνδέουν δύο φυσικά μεγέθη άμεσα μεταξύ τους
με την μεσολάβηση ενός τελεστή που,
στην παρούσα περίπτωση,
αντιπροσωπεύει ο χρόνος (t).

Οι μονοδιάστατοι φυσικοί, λοιπόν, διατύπωσαν
Φυσικούς Νόμους που είχαν Οικουμενική Συμμετρία (global symmetry)
και έδιναν τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα
σε όλους τους Παρατηρητές,
σε οποιοδήποτε σημείο του Μονοδιάστατου Σύμπαντος,
κι αν βρίσκονταν.

Όλα ήταν ειδυλλιακά, λοιπόν, στο Μονοδιάστατο Σύμπαν
μέχρι που ... στον δισ-Διάστατο Χώρο
συνέβη ένα (δισ-διάστατο φαινόμενο) (!)
Δηλαδή, εκτοξεύθηκε ένα "επίπεδο" βλήμα
και η τροχιά του καμπυλώθηκε
εξ αιτίας των προαναφερθέντων "Επαγωγικών Φαινομένων"
(αντίστοιχα με αυτά που γνωρίσαμε στο Μέρος C-02 )
που στην παρούσα περίπτωση
μπορεί να είναι η Βαρύτητα
(ή εναλλακτικά,
- ένας άνεμος που στρεβλώνει την ευύγραμμη πτήση ενός πτηνού
- ή ένα θαλάσσιο ρεύμα που στρεβλώνει την ευθύγραμμη πλεύση ενός πλοίου)

Motion-Projectile-00-goog
όπου h = ανύψωση
και x = απόσταση (s)

Οι μονοδιάστατοι φυσικοί, έκαναν, όπως πάντα, τις μετρήσεις τους
και αρχικά, καθώς τα όργανά τους δεν είχαν ακόμη εξελιχθεί
δεν σημείωσαν κάτι περίεργο
Όταν, όμως, τα όργανά τους τελειοποιήθηκαν
και οι μετρήσεις τους έγιναν ακριβείς
τότε παρατήρησαν, καθαρά πλέον, μία απόκλιση
της τιμής της ανύψωσης που έδινε ο Φυσικός Νόμος τους
από την τιμή που έδειχνε η μετρητική συσκευή τους.

Αυτό, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων
στο Μονοδιάστατο Σύμπαν

Αποτέλεσμα εικόνας για physics is lie

Αμέσως κυκλοφόρησαν και βιβλία για να διακυρήξουν
ότι οι Φυσικοί Νόμοι ψεύδονται

Αποτέλεσμα εικόνας για physics lie religion

Και, όπως ήταν επόμενο, παρενέβη και η Θρησκεία
για να δηλώσει ότι το "χέρι του Θεού"
είναι αυτό που παρεμβαίνει και ακυρώνει τους Φυσικούς Νόμους
για να σημειωθεί θαύμα
και έτσι οι μονοδιάστατοι άνθρωποι
να επιστρέψουν και πάλι στον δρόμο του Θεού.

Αποτέλεσμα εικόνας για god miracles

Οι φυσικοί του Μονοδιάστατου Σύμπαντος έπεσαν σε απελπισία.
Πως γίνεται να δίνουν λάθος αποτελέσματα οι εξισώσεις τους?
Να είναι, πραγματικά, ο Ύψιστος ο υπαίτιος?

Αποτέλεσμα εικόνας για despaired physicist
Πως είναι δυνατόν
να δίνουν λάθος αποτελέσματα
οι εξισώσεις, γαμώτο???

-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------Δεν υπάρχουν σχόλια: