Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Spacetime's Mapping - 23


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 23"Θα πίστευα μόνο σε ένα Θεό που θα ήξερε να χορεύει."
~ Friedrich Nietzsche (1844-1900)
Γερμανός φιλόσοφος


Όσοι νομίζατε ότι ο Ύψιστος θα αρκούταν στην χειραγώγηση της Ύλης και θα άφηνε την πολύτιμη Ενέργεια έρμαιο του κάθε τυχάρπαστου, "πλανάστε πλάνην οικτράν".

Μία άλλη από τις ιδιότητες του Μεγαλοδύναμου είναι η Παναπληστία του.
Δεν δέχεται να παραχωρήσει "αυτοδιάθεση" ούτε σε ένα σημείο, που λέει ο λόγος.
Όπως, "χειραγωγεί" την Ύλη μέχρι και το τελευταίο ηλεκτρόνιο, έτσι θέλει να χειραγωγεί και το τελευταίο φωτόνιο της Ενέργειας.

Ας τα δούμε, λοιπόν, αυτά παρακολουθώντας ένα νέο χορόδραμα

Θα σημειώσουμε βέβαια ότι, αυτή την φορά η "χορεύτριά" μας δεν θα είναι η Ύλη, όπως στα δύο προαναφερθέντα μέρη (20 και 21), αλλά η Ενέργεια.


Βέβαια θα αντιπροσωπεύεται και πάλι από την γνωστή μας Ευθεία.

Η διαφορά είναι ότι στο Μέρος 20 αναφερόμασταν σε "περι-κλινείς" Ευθείες (δηλ. περιφερόμενες περί την την αρχή Ο του Συστήματος Συντεταγμένων)
ενώ τώρα θα αναφερθούμε σε "δια-κλινείς" Ευθείες (δηλ. στροβιλιζόμενες και διερχόμενες από την αρχή Ο του Συστήματος Συντεταγμένων)


Η γνωστή διαδικασία του Μέρους 20, επαναλαμβάνεται.

Καθόμαστε και πάλι, αναπαυτικά στην θέση του "Φυσικού Παρατηρητή" στο σημείο Ο (δηλ. στην αρχή του Συστήματος Συντεταγμένων) και καταγράψουμε τις αλγεβρικές εξισώσεις που θα περιγράφουν τις 4 νέες στάσεις της "αυτόβουλης" ευθείας ως προς τους άξονες.
Υπενθυμίζουμε ότι αναφερόμαστε στην "Επικούρεια Θέαση":

1) Ανακλινής Ευθεία


"Ανακλινής" Ευθεία
(το "κύριο" μέρος της βρίσκεται
στο πρώτο τεταρτημόριο)

Η αλγεβρική εξίσωση που την περιγράφει είναι:


2) Επικλινής Ευθεία"Επικλινής" Ευθεία
(το "κύριο" μέρος της βρίσκεται
στο τέταρτο τεταρτημόριο)

Η αλγεβρική εξίσωση που την περιγράφει είναι:


3) Υποκλινής Ευθεία"Ανακλινής" Ευθεία
(το "κύριο" μέρος της βρίσκεται
στο τρίτο τεταρτημόριο)

Η αλγεβρική εξίσωση που την περιγράφει είναι:


4) Κατακλινής Ευθεία"Κατακλινής" Ευθεία
(το "κύριο" μέρος της βρίσκεται
στο δεύτερο τεταρτημόριο)
Η αλγεβρική εξίσωση που την περιγράφει είναι:Ως εδώ τίποτα το καινούργιο.
Όλα τα παραπάνω είναι γνωστά από την Αναλυτική Γεωμετρία.
Εδώ τέλειωσε ο ρόλος μας ως "Ανθρώπου-Παρατηρητή".

Τώρα, ακολουθώντας τις διαδικασίες που αναφέραμε στο προηγούμενο, θα σηκωθούμε από την "αρχή Ο" και θα δώσουμε την θέση μας στον "Θεό-Διαχειριστή" που θα δει το "χορόδραμα" της "άβουλης" (πλέον) Ευθείας, από την σκοπιά της Χορδιακής Φυσικής.

Υπενθυμίζουμε ότι αναφερόμαστε, πλέον, στην "Στωική Θέαση":

1) Ανακλινής Ευθεία
Η συνήθης Χωρική Διάσταση (x) έλκει την "άβουλη" Ευθεία (με το θετικό μέρος της)
Η αντίστροφη Χωρική Διάσταση (y) την απωθεί (με το δικό της αρνητικό μέρος)

Η "πολυδιαστατική" αλγεβρική εξίσωση που την περιγράφει είναι:


2) Επικλινής Ευθεία
Η αντίστροφη Χωρική Διάσταση (x) έλκει την "άβουλη" Ευθεία (με το δικό της θετικό μέρος)
Η αντίστροφη Χωρική Διάσταση (y) την απωθεί (με το δικό της αρνητικό μέρος)

Η "πολυδιαστατική" αλγεβρική εξίσωση που την περιγράφει είναι:


3) Υποκλινής Ευθεία
Η αντίστροφη Χωρική Διάσταση (x) έλκει  την "άβουλη" Ευθεία (με το δικό της θετικό μέρος)
Η συνήθης Χωρική Διάσταση (y) την απωθεί (με το αρνητικό μέρος της)

Η "πολυδιαστατική" αλγεβρική εξίσωση που την περιγράφει είναι:


4) Κατακλινής Ευθεία
Η συνήθης Χωρική Διάσταση (x) απωθεί την "άβουλη" Ευθεία (με το αρνητικό μέρος της)
Η συνήθης Χωρική Διάσταση (y) την έλκει (με το θετικό μέρος της)
Η "πολυδιαστατική" αλγεβρική εξίσωση που την περιγράφει είναι:


(δηλ. ίδια με την αντίστοιχη εξίσωση της Αναλυτικής Γεωμετρίας)

Προφανώς, θα παρατήρησαν όλοι ότι στο μέρος αυτό δεν εισήχθηκαν νέες Διαστάσεις αλλά οι αλγεβρικές εξισώσεις έχουν στο δεύτερο μέρος τους το μηδέν αντί την μονάδα που είχαν οι αντίστοιχες στο Μέρος 20.

Οπότε κάποιος πρέπει να θυμάται ότι:
- οι εξισώσεις της Ευθείας που παριστά Ύλη χαρακτηρίζονται από την μονάδα (1) ενώ
- οι εξισώσεις της Ευθείας που παριστά Ενέργεια χαρακτηρίζονται από το μηδέν (0).

 Αυτό το χαρακτηριστικό είναι μεν αποδεκτό από έναν άνθρωπο-Παρατηρητή αλλά όχι και από τον Θεό-Διαχειριστή που όπως προαναφέραμε μισεί τα Μαθηματικά και δεν μπορεί να θυμηθεί αριθμούς εκτός από την μονάδα (1).

Όμως δεν υπάρχει πρόβλημα, καθώς αυτή η ανομοιομορφία παρουσιάζεται μόνο στον Δισδιάστατο Χώρο που μελετάμε εδώ και οφείλεται στην λεγόμενη "Θραύση Συμμετρίας" (symmetry breaking)
και η ομοιομορφία αποκαθίσταται στον Τρισδιάστατο Χώρο, όπως θα δούμε σε μεταγενέστερο μέρος.

-----------
Και μην ξεχνάμε και την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής
(που θα εξηγηθεί αργότερα)Δεν υπάρχουν σχόλια: