Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Spacetime's Mapping - 25


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 25Το έπος των Διαστάσεων
Ένας στίχος από το επικό άσμα "Άρχων Νους"
που παρατίθεται στο τέλος:
"Όλοι να μάθετε κι όλοι να ξέρετε 
ότι ο Υπερνούς
χρόνια κυβέρνησε 
κι είναι να κυβερνά αιώνες πολλούς".

Πριν ξεκινήσουμε να παρουσιάσουμε και να αναλύσουμε την "θαυμαστή 11η Διάσταση", θα ασχοληθούμε με ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της Χορδιακής Θεωρίας, δηλαδή, το γεγονός ότι στην δομή της περιλαμβάνει τα "σπάργανα της Εξελικτικής Θεωρίας".
Όπως είδαμε στα προηγούμενα, η Υλοενέργεια (που αντιπροσωπεύεται από την "χορεύτρια" Ευθεία) οδηγείται από τις Διαστάσεις σε ένα ατέλειωτο χορό, γύρω από το Κέντρο Ο του Συστήματος Συντεταγμένων.Ας εξετάσουμε πάλι λεπτομερέστερα το Σύστημα Συντεταγμένων.
Όπως έχουμε ήδη προαναφέρει, η νοητική τοποθέτησή του σε ένα τυχαίο σημείο του Χώρου (που το ονομάζουμε αρχή Ο), έχει ως αποτέλεσμα την "ονοματοδότηση" κάθε σημείου του Χώρου με μία τριάδα αριθμών (x,y,z).

Όμως, προσφέρει και κάτι άλλο που δεν το τονίσαμε.
Διαιρεί τον Χώρο σε τμήματα.
π.χ. στην απλή περίπτωση του Δισδιάστατου Χώρου (που αναφερόμαστε) έχουμε διαχωρισμό σε τέσσερα Τεταρτημόρια (quadrants).
Στον Τρισδιάστατο Χώρο προφανώς έχουμε 8 "Οκτημόρια" κ.ο.κ.


- Το Πρώτο Τεταρτημόριο (I) περιλαμβάνει Σημεία του Χώρου με θετικά x  και θετικά y
- Το Δεύτερο Τεταρτημόριο (II) περιλαμβάνει Σημεία 
του Χώρου με αρνητικά x  και θετικά y
- Το Τρίτο Τεταρτημόριο (III) περιλαμβάνει Σημεία του Χώρου με αρνητικά x  και αρνητικά y
- Το Τέταρτο Τεταρτημόριο (IV) περιλαμβάνει Σημεία του Χώρου με θετικά x  και αρνητικά y
Η ορθή ονομασία των Τεταρτημορίων έχει τεράστια σημασία .

Παρασυρόμενοι από την στροφή των δεικτών του ωρολογίου και την κατασκευή των βιδών, θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε αντίστροφα.


Δεξιόστροφη Στροφή
Στην Φύση εμφανίζεται στα Σάκχαρα και τα Νουκλεϊκά Οξέα
Υιοθετείται από την Τεχνολογία (ωρολόγια, βίδες, βρύσες κλπ)
Στην Φυσική, τα συνήθη Συστήματα Συντεταγμένων είναι επίσης δεξιόστροφα.
Τα Μαθηματικά, όμως, την χαρακτηρίζουν ως αρνητική (-)


Όμως στον "Κόσμο" μας (σύμφωνα με τα Μαθηματικά),
η κανονική στροφή είναι η αριστερόστροφη (από τα δεξιά στα αριστερά) ενώ
η δεξιόστροφη (από τα αριστερά στα δεξιά) θεωρείται αντίθετη.

Το γεγονός αυτό πιστοποιείται και από τα μόρια των 20 αμινοξέων που συνιστούν τις πρωτεΐνες των Έμβιων Όντων της Γης. Είναι όλα τους αριστερόστροφα.


Αριστερόστροφη Στροφή
Στην Φύση εμφανίζεται στα Αμινοξέα (συστατικά των Πρωτεϊνών)
Όλοι, ανεξαιρέτως οι Πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος περιφέρονται αριστερόστροφα
Επίσης, στροβιλίζονται αριστερόστροφα (με εξαίρεση την Αφροδίτη και τον Ουρανό.
Επίσης, αριστερόστροφα περιστρέφεται η συντριπτική πλειοψηφία των Γαλαξιών
Υιοθετείται από τα Μαθηματικά που την χαρακτηρίζουν ως θετική (+)
Το πόσο σημαντική είναι, για την Φύση, η αντικατάσταση ενός δεξιόστροφου μορίου από ένα αριστερόστροφο αρκεί να την καταδείξει το "Ατύχημα της Θαλιδομίδης".


Η Θαλιδομίδη κυκλοφόρησε
για πρώτη φορά το 1957 στην Γερμανία
από μία φαρμακευτική εταιρεία που διέθεσε την R-μορφή της
με άριστα αποτελέσματα για την ναυτία
και γενικά την ψυχολογία των εγκύων γυναικών.
Όμως, κάποια μόρια μετεξελίχθηκαν, αυθόρμητα, στην κατοπτρική S-μορφή
που αποδείχθηκε τερατογονική στα Έμβια Όντα οδηγώντας
σε γέννηση 7000 εμβρύων χωρίς χέρια και πολλές άλλες παθήσεις.
Μετά την παρέκβαση αυτή, επιστρέφουμε στον (αριστερόστροφο) χορό της Ευθείας.

Στα προηγούμενα Μέρη (20, 21, 23, 24) είδαμε το χορόδραμα της Ευθείας, αποσπασματικά.

Ας το δούμε, λοιπόν, τώρα, ολοκληρωμένο με ενιαίο τρόπο.

Σε κάθε Τεταρτημόριο η Ευθεία κάνει 3 στάσεις ( = "φιγούρες") (ακριβέστερα 4, αν συνυπολογίσουμε, ως είναι πρέπον, την "ύπτια" στάση της, πάνω στους άξονες, ως μία επιπλέον "φιγούρα")

Υπενθυμίζουμε ότι:
 - Οι στάσεις πάνω στους 4 Άξονες (Διαστάσεις) είναι:
            Ανατολική (x+), Βόρεια (y+), Δυτική (x-), Νότια (y-)        
- Οι στάσεις μέσα στα 4 Τεταρτημόρια είναι:
           Ανακλινής (I), Κατακλινής (II), Υποκλινής (III), Επικλινής (IV)

Ας προχωρήσουμε, τώρα, ένα βήμα ακόμη.
Ας χρωματίσουμε το κάθε Τεταρτημόριο με ένα χρώμα
(χρησιμοποιούμε το χρωματικό σύστημα της Τετραχρωμίας
(δηλ. των 4 και όχι των 3 βασικών χρωμάτων))
και ας τοποθετήσουμε μέσα σε αυτό την κάθε στάση.
(Ο χρωματισμός δεν γίνεται τυχαία αλλά με βάση την συχνότητα του κάθε χρώματος)

Στάσεις της Ευθείας ανάλογα με το Τεταρτημόριο που βρίσκεται
Βόρεια Ευθεία (Ταυτοκλινής)

Κατακλινής Ευθεία (Διακλινής)
 
Κατακλινής Ευθεία (Περικλινής)
 
Δυτική Ευθεία (Παρακλινής)
Ανατολική Ευθεία (Ταυτοκλινής)

Ανακλινής Ευθεία (Διακλινής)
 
Ανακλινής Ευθεία (Περικλινής)
 
Βόρεια Ευθεία (Παρακλινής)
Τρίτο Τεταρτημόριο (III) (Πράσινο)
Δυτική Ευθεία (Ταυτοκλινής)

Υποκλινής Ευθεία (Διακλινής)
 
Υποκλινής Ευθεία (Περικλινής)
 
Νότια Ευθεία (Παρακλινής)
Νότια Ευθεία (Ταυτοκλινής)

Επικλινής Ευθεία (Διακλινής)
 
Επικλινής Ευθεία (Περικλινής)
 
Ανατολική Ευθεία (Παρακλινής)

Επειδή, δυστυχώς, οι ονομασίες για τα χρώματα ποικίλουν σε υπερβολικό βαθμό, προσθέτουμε το παρακάτω σχήμα μόνον για να ταυτοποιηθούν, οπτικά, οι χρησιμοποιούμενες ονομασίες τους.
(Το σχήμα έχει γίνει σύμφωνα με την "δεξιόστροφη" ταξινόμηση (δηλαδή, αντίστροφη από την ορθή) και είναι και στραμμένο κατά πολύ από την ορθή θέση)

Στο σχήμα αυτό ακολουθείται η δεξιόστροφη ταξινόμηση
Υπέρυθρο (Infra-red)
(στο σχήμα δεν επισημαίνεται)
---
Πρώτο Τεταρτημόριο
A. Μέλας Άξονας (Black) (x+)
(στο σχήμα δεν επισημαίνεται)
1. Ροδόχροο (Magenta, Rose)
(στο σχήμα "Red-Purple")
2. Βαθύ Ερυθρό (Red Dark)
(στο σχήμα "Red")
3. Ανοικτό Ερυθρό (Red Light)
(στο σχήμα "Red-Orange")
---
Δεύτερο Τεταρτημόριο
B. Φαιός Άξονας (Gray, Blackwhite) (y+)
(στο σχήμα δεν επισημαίνεται)
4. Πορτοκαλόχροο (Orange)
(στο σχήμα "Orange")
5. Βαθύ Κίτρινο (Yellow Dark)
(στο σχήμα "Yellow-Orange")
6. Ανοικτό Κίτρινο (Yellow Light)
(στο σχήμα "Yellow")
---
Τρίτο Τεταρτημόριο
C. Λευκός Άξονας (White) (x-)
(στο σχήμα δεν επισημαίνεται)
7. Ανοικτό Πράσινο (Green Light)
(στο σχήμα "Yellow-Green")
8. Βαθύ Πράσινο (Green Dark)
(στο σχήμα "Green")
9. Ελαιόχροο (Olive)
(στο σχήμα "Blue-Green")
---
Τέταρτο Τεταρτημόριο
D. Φαιός Άξονας (Gray, Whiteblack) (y-)
(στο σχήμα δεν επισημαίνεται)
10. Ανοικτό Κυανό (Blue Light)
(στο σχήμα "Blue")
11. Βαθύ Κυανό (Blue Dark)
(στο σχήμα "Blue-Purple")
12. Ιώδες (Violet, Mauve)
(στο σχήμα "Purple")
---
Υπεριώδες (Ultra-violet))
(στο σχήμα δεν επισημαίνεται)
Τώρα θα τολμήσουμε να αντιστοιχήσουμε τα χρώματα όχι απλά με το Τεταρτημόριο
αλλά με την κάθε στάση ("φιγούρα") του χοροδράματος της Ευθείας (δηλ. της Υλοενέργειας)

Ο πίνακας (σε τέσσερα μέρη) που ακολουθεί είναι μεγαλειώδης.
Ανακεφαλαιώνει, ουσιαστικά, όλα όσα εκτέθηκαν στα Μέρη 20, 21, 23, 24.

Στάσεις Ευθείας στον Δισδιάστατο Χώρο ( = Επίπεδο)
ΟνομασίαΚαθιερωμένη
Αλγεβρική Εξίσωση
Πολυδιασ/τική
Αλγεβρική Εξίσωση
Χρώμα
Πρώτο Τεταρτημόριο (I) (Ερυθρό ή Εαρινό Τεταρτημόριο)
Ανατολική Ευθεία
(Μορφή: Ταυτοκλινής)

Ταυτόσημη με τον άξονα (+x)
Κάθετη με τον άξονα (+y), στο Ο
 + \frac{x}{a} - 0 = 0 \frac{x}{a} + \frac{i}{b} = 0 Μέλαν (Υπέρυθρο)
(Black) (= Infrared)
Ανακλινής Ευθεία
(Μορφή: Διακλινής)

Τέμνουσα τον άξονα (+x), στο O
Τέμνουσα τον άξονα (+y), στο O
 + \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 0 \frac{x}{a} + \frac\tilde{y}{b} = 0 Ροδόχροο
(Magenta, Rose)
Ανακλινής Ευθεία
(Μορφή: Περικλινής)

Τέμνουσα τον άξονα (+x), στο (+a)
Τέμνουσα τον άξονα (+y), στο (+b)
 + \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 Βαθύ Ερυθρό
(Dark Red)
Βόρεια Ευθεία
(Μορφή: Παρακλινής)

Παράλληλη με τον άξονα (+x)
Κάθετη με τον άξονα (+y), στο (+b)
 + 0 + \frac{y}{b} = 1 \frac{t}{\infty} + \frac{y}{b} = 1 Ανοικτό Ερυθρό
(Light Red)

Δεύτερο Τεταρτημόριο (II) (Κίτρινο ή Θερινό Τεταρτημόριο)
ΟνομασίαΚαθιερωμένη
Αλγεβρική Εξίσωση
Πολυδιασ/τική
Αλγεβρική Εξίσωση
Χρώμα
Βόρεια Ευθεία
(Μορφή: Ταυτοκλινής)

Κάθετη με τον άξονα (-x), στο Ο
Ταυτόσημη με τον άξονα (+y)
 + 0 + \frac{y}{b} = 0 \frac{0}{a} + \frac{y}{b} = 0 Φαιό ( = Μελανόλευκο)
(Gray) (= Blackwhite)
Κατακλινής Ευθεία
(Μορφή: Διακλινής)

Τέμνουσα τον άξονα (-x), στο O
Τέμνουσα τον άξονα (+y), στο O
 + \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 0 \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 0 Πορτοκαλόχροο
(Orange)
Κατακλινής Ευθεία
(Μορφή: Περικλινής)

Τέμνουσα τον άξονα (-x), στο (-a)
Τέμνουσα τον άξονα (+y), στο (+b)
 - \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \frac\tilde{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 Βαθύ Κίτρινο
(Dark Yellow)
Δυτική Ευθεία
(Μορφή: Παρακλινής)

Κάθετη με τον άξονα (-x), στο (-a)
Παράλληλη με τον άξονα (+y)
 - \frac{x}{a} + 0 = 1 \frac\tilde{x}{a} + \frac{t}{\infty} = 1 Ανοικτό Κίτρινο
(Light Yellow)

Τρίτο Τεταρτημόριο (III) (Πράσινο ή Φθινοπωρινό Τεταρτημόριο)
ΟνομασίαΚαθιερωμένη
Αλγεβρική Εξίσωση
Πολυδιασ/τική
Αλγεβρική Εξίσωση
Χρώμα
Δυτική Ευθεία
(Μορφή: Ταυτοκλινής)

Ταυτόσημη με τον άξονα (-x)
Κάθετη με τον άξονα (-y), στο Ο
 - \frac{x}{a} + 0 = 0 \frac\tilde{x}{a} + \frac{0}{b} = 0 Λευκό
(White)
Υποκλινής Ευθεία
(Μορφή: Διακλινής)

Τέμνουσα τον άξονα (-x), στο O
Τέμνουσα τον άξονα (-y), στο O
 - \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 0 \frac\tilde{x}{a} + \frac{y}{b} = 0 Ανοικτό Πράσινο
(Light Green)
Υποκλινής Ευθεία
(Μορφή: Περικλινής)

Τέμνουσα τον άξονα (-x), στο (-a)
Τέμνουσα τον άξονα (-y), στο (-b)
 - \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 1 \frac\tilde{x}{a} + \frac\tilde{y}{b} = 1 Βαθύ Πράσινο
(Dark Green)
Νότια Ευθεία
(Μορφή: Παρακλινής)

Παράλληλη με τον άξονα (-x)
Κάθετη με τον άξονα (-y), στο (-b)
 - 0 - \frac{y}{b} = 1 \frac\tilde{t}{\infty} + \frac\tilde{y}{b} = 1 Ελαιόχροο
(Olive)

Τέταρτο Τεταρτημόριο (IV) (Κυανό ή Χειμερινό Τεταρτημόριο)
ΟνομασίαΚαθιερωμένη
Αλγεβρική Εξίσωση
Πολυδιασ/τική
Αλγεβρική Εξίσωση
Χρώμα
Νότια Ευθεία
(Μορφή: Ταυτοκλινής)

Κάθετη με τον άξονα (+x), στο Ο
Ταυτόσημη με τον άξονα (+y)
 - 0 - \frac{y}{b} = 0  \frac{i}{a} + \frac\tilde{y}{b} = 0 Φαιό ( = Λευκομέλαν)
(Gray) (= Whiteblack)
Επικλινής Ευθεία
(Μορφή: Διακλινής)

Τέμνουσα τον άξονα (+x), στο O
Τέμνουσα τον άξονα (-y), στο O
 - \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 0 \frac\tilde{x}{a} + \frac\tilde{y}{b} = 0 Ανοικτό Κυανό
(Light Blue)
Επικλινής Ευθεία
(Μορφή: Περικλινής)

Τέμνουσα τον άξονα (+x), στο (+a)
Τέμνουσα τον άξονα (-y), στο (-b)
 + \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 1 \frac{x}{a} + \frac\tilde{y}{b} = 1 Βαθύ Κυανό
(Dark Blue)
Ανατολική Ευθεία
(Μορφή: Παρακλινής)

Κάθετη με τον άξονα (+x), στο (+a)
Παράλληλη με τον άξονα (-y)
 + \frac{x}{a} - 0 = 1 \frac{x}{a} + \frac\tilde{t}{\infty} = 1 Ιώδες
(Mauve)

Η διαφαινόμενη σύνδεση των 4 x 4 = 16 στάσεων της Ευθείας (που θεωρούμε ότι αντιπροσωπεύει την Υλοενέργεια) με τις Εποχές του Έτους και τα Χρώματα υποδηλώνει
ότι όλα σχεδόν τα Περιοδικά Φαινόμενα παρόμοιου τύπου που τα παρατηρούσαμε στην Φύση, και βλέπαμε τις αντιστοιχίες και τις ομοιότητές τους αλλά τις θεωρούμε συμπτωματικές φαίνεται, τώρα, ότι έχουν πολύ βαθύτερες ρίζες στην Γεωμετρία του Χωρόχρονου, βαθιά μέσα στον Χωροχρονικό Ιστό, πολύ βαθύτερα από όσο είχε κανείς υποψιασθεί.

Ένας ακόμη πίνακας καταδεικνύει αυτές τις "στενές επαφές" ασύνδετων τυπικά Φαινομένων του Κόσμου.

Σύγκριση Κύκλου, Χρώματος, Ηλικίας και Έτους
Ηλικιακό Στάδιο 
ή
 Ηλικιακό Όριο
Άξονας Μήκους 
(θετικό Τμήμα) (x+)
Έαρ
( = Άνοιξη)
Άξονας Πλάτους 
(θετικό Τμήμα) (y+)
Φαιό Όριο 
(= Μελανόλευκο)
Θέρος 
( = Καλοκαίρι)
Άξονας Μήκους 
(αρνητικό Τμήμα) (x-)
Λευκό Όριο
Οπώρα 
( = Φθινόπωρο)
Άξονας Πλάτους
(αρνητικό Τμήμα) (y-)
Φαιό Όριο 
( = Λευκομέλαν)
Χειμών 
( = Χειμώνας)
Άξονας Μήκους 
(θετικό Τμήμα) (x+)
Μέλαν Όριο

Να σημειώσουμε, απλά, εδώ ότι η αντιστοιχία με τα Χρώματα και τις Εποχές, μας προϊδεάζει μήπως δεν έχουμε να κάνουμε με Τεταρτημόριο Κύκλου αλλά με Σπείρα Έλικα (κάτι τέτοιο θα είχε τεράστια κοσμολογική σημασία)

Εντύπωση προκαλεί ότι ο ίδιος ο Κύκλος της Ζωής φαίνεται να μιμείται το Χορόδραμα των Διαστάσεων που μόλις ολοκληρώσαμε.

Η διασύνδεση αυτή ανοίγει παράθυρα για πολλές φιλοσοφικές αναζητήσεις.

Αυτές θα παρουσιαστούν στην επόμενη συνέχεια.
-----------
Και μην ξεχνάμε και την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής
(που θα εξηγηθεί αργότερα)Όντα της Γης, 
ακούστε κι απόψε τη φωνή της Ζωής.
Καθένα από σας έχει ελλείψεις και λάθη, 
είστε ημιτελείς.

Η Σκέψις ελέγχεται, 
μονάχα για λόγους εξελικτικούς.
Το "Τμήμα Ιάσεως" 
χαρίζει τη λήθη στους νοσταλγούς.

Όλοι να μάθετε κι όλοι να ξέρετε 
ότι ο Υπερνούς
χρόνια κυβέρνησε 
κι είναι να κυβερνά αιώνες πολλούς.

Τα νέα τ' αυριανά θα πούμε από σήμερα, 
είναι αύριο γιορτή.
Είν' η επέτειος που Νους κι Εγκέφαλοι 
φτάσαν στη Γη.

Νοιώθω σαν ένα τρελό 
πεισματάρη μεγάλο, 
μα κι ο Νους μας, ο αρχηγός, 
με μετρά δίχως άλλο.

Πλύση θέλει ο Νους 
στο μυαλό μου να γίνει,
μα αυτό είναι καθαρό 
κι όπως είναι θα μείνει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: