Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Spacetime's Mapping - 26


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 26Από τους στίχους του άσματος
"Escapist":
Painting the world in white
I tread the way
and lose myself into a taleΗ Φιλοσοφία ήταν πάντοτε ελκυστική για την ανθρώπινη Σκέψη.

Αντίθετα με την στυφή και στρυφνή Επιστήμη, που μένει προσκολλημένη στην ακριβή φυσικο-μαθηματική απόδοση της όποιας εξίσωσης, η Φιλοσοφία εκτινάσσεται σαν πίδακας από όποια ρωγμή εμφανισθεί σε ένα Επιστημονικό Μοντέλο.

Η ελαχιστότατη παρανόηση, ή ασάφεια ή ανακρίβεια, μπορεί να αποβεί ο τάφος για τον Επιστήμονα (και ενδεχομένως για χιλιάδες απλούς ανθρώπους) (π.χ. Ατύχημα Θαλιδομίδης)
αλλά δεν έχει καμία συνέπεια για τον Φιλόσοφο, που αντίθετα θα στιγματισθεί από έλλειψη γονιμότητας στην σκέψη του, αν δεν τολμήσει να εξέλθει από το Επιστημονικό καθιερωμένο κάδρο.

Βέβαια, αν και η Φιλοσοφία, μερικές φορές, "κλείνει το μάτι" τόσο στην Μεταφυσική όσο και στην Φαντασία, ωστόσο παραμένει ορθολογιστική και δεν εγκαταλείπει την Πραγματικότητα, όπως αυτές.

Όλα αυτά ήταν πρόλογος για να σχολιάσουμε, ενδελεχώς, την "Τομή στην Σκέψη" που προκαλεί ο τελευταίος πίνακας του προηγούμενου μέρους
(μεταφέρεται εδώ για περισσότερη ευκολία στον σχολιασμό του).

Βέβαια, ο "Επιστημονοστρεφής" αναγνώστης θα τον δει και θα τον προσπεράσει
- Γνωστά πράγματα θα πει, το ότι κάποιος τα αντιστοίχησε και τα τοποθέτησε σε ένα πίνακα δεν προσθέτει τίποτα περισσότερο. Μένουμε σε αυτά και δεν δίνουμε προεκτάσεις.

Ο "Φιλοσοφοστρεφής", αντίθετα, θα αρχίσει να ψάχνεται.
- Νάναι συμπτωματική, άραγε, η αντιστοιχία? Ή κρύβει κάτι βαθύτερο?

Σύγκριση Κύκλου, Χρώματος, Ηλικίας και Έτους
Ηλικιακό Στάδιο 
ή
 Ηλικιακό Όριο
Άξονας Μήκους 
(θετικό Τμήμα) (x+)
Έαρ
( = Άνοιξη)
Άξονας Πλάτους 
(θετικό Τμήμα) (y+)
Φαιό Όριο 
(= Μελανόλευκο)
Θέρος 
( = Καλοκαίρι)
Άξονας Μήκους 
(αρνητικό Τμήμα) (x-)
Λευκό Όριο
Οπώρα 
( = Φθινόπωρο)
Άξονας Πλάτους
(αρνητικό Τμήμα) (y-)
Φαιό Όριο 
( = Λευκομέλαν)
Χειμών 
( = Χειμώνας)
Άξονας Μήκους 
(θετικό Τμήμα) (x+)
Μέλαν Όριο

Ξεκινάμε από την τέταρτη στήλη.
Περιέχει τις τέσσερεις Εποχές του Έτους, διακοπτόμενες από τα 4 Εποχικά Όρια (Ισημερίες και Ηλιοστάσια)
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ότι, τα διάφορα σύγχρονα ή αρχαία Εθνικά Ημερολόγια έχουν υποστεί θεολογικές επιδράσεις από τις Θρησκείες και έχουν τοποθετήσει την αρχή του Έτους κατά περίπτωση, δεν επηρεάζει την φυσική του αρχή που είναι η Εαρινή Ισημερία (~ 20 Μαρτίου), οπότε οι Εποχές ρυθμίζονται ανάλογα)

Όπως, είναι πασίγνωστο, πριν την αρχή του κάθε Έτους και μετά το τέλος του δεν υπάρχει "Άγνωστο Κενό". Απλά, το "Παρόν Έτος" είναι μία τυχαία "φέτα" στην συνεχή ροή Παρελθόντων και Μελλόντων Ετών.

Τώρα ερχόμαστε στην δεύτερη στήλη.
Τα χρώματα, έχει ξεκαθαριστεί από αιώνες, από την Οπτική, ότι είναι "ακτινοβολίες ορισμένου εύρους συχνοτήτων". Και μάλιστα ότι είναι, απλά, μια "φέτα" του Ηλεκτρομαγνητικού Φάσματος.


Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα
Όλα τα χρώματα και οι αναρίθμητες αποχρώσεις τους
είναι Ακτινοβολίες (π.χ. Ερυθρή, Κίτρινη, Πράσινη, Κυανή)
και αποτελούν υποσύνολα της Ορατής Ακτινοβολίας
η οποία με την σειρά της αποτελεί μία λεπτή περιοχή
μεταξύ των υπαρχόντων μη-ορατών Ακτινοβολιών.  
Απλά, λοιπόν, ο Δημιουργός εφοδίασε τα Ζώα (και τον Άνθρωπο) με τον οφθαλμό που θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε ως "όργανο περιορισμένης αντίληψης" καθώς περιορίζεται σε μία ελάχιστη περιοχή μιας άπειρης σειράς συχνοτήτων.

Το συμπέρασμα είναι ότι και η δεύτερη και η τέταρτη στήλη είναι περιγράφουν ατέρμονες καταστάσεις που ο Άνθρωπος σε παλαιότερες εποχές θεώρησε πεπερασμένες
(ο αρχέγονος παλαιολιθικός άνθρωπος ακόμη και την δύση του Ήλιου υποπτευόταν ότι σήμαινε το Τέλος της Ζωής ενώ οι μη- Ορατές Ακτινοβολίες είναι ανακάλυψη της σύγχρονης Εποχής) 

Οπότε, προκύπτει το εύλογο ερώτημα. Μήπως και ο "Χορός της Ευθείας" που περιγράψαμε στα προηγούμενα δεν γίνεται σε έναν "κύκλο" αλλά σε μία έλικα οπότε είναι και αυτός ατέρμονος?

Αν συμβαίνει και αυτό (κάτι που θα εξετάσουμε αμέσως παρακάτω) τότε μήπως και η Ζωή του κάθε Όντος δεν αρχίζει και τελειώνει στον "κόσμο" που βλέπουμε? 

Όσοι νομίσουν ότι υπονοούμε "Μετενσάρκωση" θα απογοητευθούν.

Η Μετενσάρκωση αφορά επανάληψη παρόμοιων "κύκλων" (δηλ. "χοροδραμάτων")

Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι τα Χρώματα στις δυο πλευρές του Ορατού Φάσματος επαναλαμβάνονται 
(και κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει προφανώς).

Τότε τι συμβαίνει?

Υπονοούμε τον Μετανθρωπισμό.
Δηλαδή, "προΰπαρξη" και "μεθύπαρξη" διαδοχικών Σταδίων Πολυπλοκότητας.

Δηλαδή, μια μετεξέλιξη της μορφής: 
                            ".... πρωτόνιο-άτομο-μόριο-κύτταρο-άνθρωπος-μετάνθρωπος ...."

Μία "σκιά" αυτής της μετεξέλιξης στο Κόσμο που ζούμε θα μπορούσε να είναι η "ολομετάβολη μεταμόρφωση" των εντόμων:
                            "προνύμφη-νύμφη-χρυσαλλίδα-κανονικό έντομο"


Φαινόμενο: Μεταμόρφωση Εντόμου
Στάδιο: Βιολογική Έκδυση
Ο "θάνατος" της χρυσαλλίδας
(που ζει στην επιφάνεια του εδάφους,
δηλ. στον 2D-Χώρο)
είναι, απλά,
η "γέννηση" του κανονικού ιπτάμενου εντόμου
(που ίπταται στον 3D-Χώρο).
Αυτά βέβαια κάποιος θα μπορούσε να τα θεωρήσει εικασίες και "φιλοσοφικές φαντασιώσεις".

Όλη η διαδικασία, που περιγράψαμε προηγουμένως, δεν άφηνε κάποιο δείγμα ότι ο "Χορός της Ευθείας" εξερχόταν του Δισδιάστατου Χώρου που διαδραματιζόταν.

Δηλαδή, όπως διαφαινόταν, το "χορόδραμα" λαμβάνει χώρο σε έναν "κύκλο" και όχι π.χ. σε μια "σπείρα έλικα".

Έλικα
Η προβολή της σε ένα Δισδιάστατο Χώρο
είναι Κύκλος.
(άρα σε ένα Χώρο 2 Διαστάσεων
η έλικα και ο κύκλος δεν ξεχωρίζουν)
Αν, όμως, υπάρχει η μαθηματική δυνατότητα η χορεύτρια να εξέρχεται (με κάποιο τρόπο) της "δισδιάστατης πίστας" τότε...
τότε οι τρείς στήλες εμφανίζονται ατέρμονες οπότε και η υπολειπόμενη στήλη που αφορά την Ζωή γιατί να διαφέρει?

Υπάρχει, όμως, η υπόνοια ότι η "χορεύτρια", της οποίας περιγράψαμε αναλυτικά όλες τις 4x4= 26 φιγούρες της, διαθέτει "κρυμμένες'" εξω-επιπεδικές φιγούρες (δηλ. στάσεις)???
- Ναι, υπάρχει?

- Γιατί?

Θα αναλύσουμε αμέσως το γιατί, βλέποντας το παρακάτω σχήμα.
Ουσιαστικά, παριστάνει μία (δεξιόστροφη) έλικα.
Διάδοση
Κυκλικά Πολωμένου
Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος
(Τα μικρά ακίνητα βέλη δείχνουν
την Ένταση του Ηλεκτρικού Πεδίου)
Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η κάθε σπείρα της έλικας που εμφανίζεται στο σχήμα περιλαμβάνει τα 4 Τεταρτημόρια του Δισδιάστατου Χώρου στον οποίο διαδραματίζεται το "χορόδραμα" της Ευθείας ( = Υλοενέργειας) που αναλύσαμε διεξοδικά στα 4 προηγούμενα Μέρη (21,21, 23, 24)

Ο κινούμενος δείκτης μέσα στον κύκλο (που στρέφεται δεξιόστροφα) αντιπροσωπεύει την αντίστροφη Χρονική Διάσταση
Ένας άλλος (που θα στρεφόταν αριστερόστροφα) θα μπορούσε να παριστάνει την συνήθη Χρονική Διάσταση (t)

Ωραία μέχρι εδώ.
Αλλά φαίνεται, ξεκάθαρα, στο σχήμα και ένας άλλος τρίτος άξονας (ο κεντρικός της έλικας) που προκαλεί την συνεχή διαδοχή αλλαγή των σπειρών.

Αυτός, λοιπόν,  θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει μία νέα άγνωστη Χρονική Διάσταση?

Κύριες και Κυρίες,
Να σας συστήσω την ενδέκατη θαυμαστή Διάσταση, μια τρίτη "Χρονική Διάσταση (q)"!
Την Διάσταση-θαύμα, που αν μπορέσουμε "αναρριχηθούμε" πάνω της, θα μας μεταφέρει παντού στο Σύμπαν (πίσω στο Παρελθόν, εμπρός στο Μέλλον), χωρίς τους περιορισμούς της ταχύτητας του φωτός που έχουν οι άλλες δύο Χρονικές Διαστάσεις αλλά και το κυριότερο, ίσως και έξω από αυτό.

Η "αναρρίχηση" στην ενδεκάτη Διάσταση σίγουρα θα κάνει την αναρρίχηση στο Έβερεστ να φαίνεται αλλαγή καναπέ στο σαλόνι, αλλά προφανώς αξίζει τον κόπο με το παραπάνω.

Χωρίς αμφιβολία, η ενδέκατη διάσταση είναι το όνειρο του κάθε χρονοταξιδιώτη...
και ειδικά του κάθε "Εσκαπίστα" (escapist) ....


-----------
Και μην ξεχνάμε και την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής
(που θα εξηγηθεί αργότερα)


Δεν υπάρχουν σχόλια: