Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

Spacetime's Mapping - 39i-4


Χαρτογράφηση του Χωρόχρονου
Μέρος 39i-4


Ολοκληρώνοντας την μελέτη
του Πυρήνα του 11-Πολυχώρου

Όπως είδαμε στο προηγούμενο, στα αρχικά στάδια, η Γένεση του Πολυσύμπαντος
προσομοιάζει με την Εμβρυογένεση (δηλ. την μετεξέλιξη του Ζυγωτού Κυττάρου).

Εμβρυογένεση
(από το Ζυγωτό Κύτταρο
στον Ολοκληρωμένο Πολυκύτταρο Βιο-οργανισμό)


Όπως, στην Εμβρυογένεση δημιουργούνται,
με αλλεπάλληλες διαιρέσεις ("αυλακώσεις") τα 8 βλαστομερίδια
έτσι και στην Πολυσυμπαντογένεση δημιουργούνται,
μετά από "4 βήματα", τα 8 "αρχέγονα" σημεία:
(+∞),  (-∞),  (∞+1),  (∞-1), (+i), (-i), (1), (0).

Αρχικά διαμορφώθηκε
ένα πρώτο τμήμα του που είχε σχήμα Υπερβολικού Κώνου.
όπως προκύπτει μετά τα 2 πρώτα "βήματα" (που μελετήθηκαν στο προηγούμενο μέρος).
Έτσι, η Μήτρα Μετασχηματισμών του 11-Χωρόχρονου έλαβε την μορφή:Και στην συνέχεια διαμορφώθηκε
ένα δεύτερο τμήμα του που είχε σχήμα Ελλειπτικού Κώνου.
όπως προκύπτει μετά τα 2 επόμενα "βήματα" (που μελετήθηκαν στο προηγούμενο μέρος).
Έτσι, η Μήτρα Μετασχηματισμών του 11-Χωρόχρονου έλαβε την μορφή:


Η εκτέλεση και των 4 βημάτων έδωσε στον Πυρήνα του 11-Πολυχώρου
την πλήρη μορφή του.
Έτσι, η Μήτρα Μετασχηματισμών του 11-Χωρόχρονου έλαβε την μορφή:Το σχήμα, λοιπόν, του Χωροχρονικού Πυρήνα είναι κωνικό.

Υπερβολικός Κώνος

Όπως, έχουμε προαναφέρει ο 11-Πολυχώρος έχει δομή
που αντιστοιχεί με τον Πυρήνα Γης.
Στον Εσωτερικό Πυρήνα αντιστοιχεί το σημείο (i) ενώ
τα 8 Αρχέγονα Σημεία αντιστοιχούν στον Εξωτερικό Πυρήνα.Στην συνέχεια θα μελετήσουμε τα τμήματα 11-Πολυχώρου
που αντιστοιχούν στον Μανδύα.

------
Και μην ξεχνάμε και την σύγκριση με την 11x11 μήτρα της Γενικευμένης Στροφής


*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δυστυχώς, ο κώδικας του wiki δεν δέχεται πέραν των δέκα στηλών
και έτσι παραλείπεται η μεσαία στήλη (∞-1) ... i ... (∞+1, με αποτέλεσμα η μήτρα να είναι 11x10 αντί 11x11

-----
Ε ... και πάντα με το κατάλληλο άσμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: