Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Electromagnetism a la Mendeleev - O6

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-Ο6-


Η σχετικότητα
των Οντοτήτων

--------------------------------------------------------------------
Εδώ βρίσκουμε τα περιεχόμενα της θεματικής ενότητας
--------------------------------------------------------------------
Ένα, ιδιαίτερης σημασίας, χαρακτηριστικό της Επιστήμης είναι
η ασάφεια, η αδυναμία ακρίβειας και η σχετικότητα
των ορισμών των θεμελιωδών εννοιών τους.

Ακριβώς, το ίδιο συμβαίνει εδώ
π.χ. δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ορίσουμε μία θάλασσα ως μία Οντότητα
και τον άνθρωπο που κολυμπά σε αυτήν ως ένα Ον.

Μία κούπα πάνω σε ένα τραπέζι
μπορεί να χαρακτηρισθεί ως "Ον"
ενώ η επιφάνεια του τραπεζιού ως Οντότητα

Όμως,
αν παρατηρούμε την επιφάνεια της Γης από απόσταση
τότε οι δεκάδες θάλασσές της θα χαρακτηρισθούν ως Όντα
μέσα στην Οντότητα που είναι η Γήινη Επιφάνεια.

Και πάλι
το ρόφημα μέσα στην κούπα
μπορεί να χαρακτηριστεί ως Οντότητα
και οι φυσαλλίδες μέσα σε αυτό ως Όντα

Αν πάλι παρατηρήσουμε από ακόμα μεγαλύτερη απόσταση
τότε η ολόκληρη η Γη είναι ένας Πλανήτης δηλαδή ένα Όν
μέσα στον χώρο του Ηλιακού Συστήματος
που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως Οντότητα.

Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ορισμοί εξαρτώνται
από την διαφορά μεγέθους τους
και είναι πολύ σχετικοί.

--------------------------------------------------------------------
Εδώ βρίσκουμε τα περιεχόμενα της θεματικής ενότητας
--------------------------------------------------------------------

-----

Δεν υπάρχουν σχόλια: