Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Electromagnetism a la Mendeleev - O7

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-Ο7-


Φυσικό μέγεθος (Physical Quantity)
Τι είναι αυτό?

--------------------------------------------------------------------
Εδώ βρίσκουμε τα περιεχόμενα της θεματικής ενότητας
--------------------------------------------------------------------
Όπως πολύ εύκολα μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας
ο ρόλος της Φυσικής στον Κόσμο
αρχίζει από την στιγμή που ο Άνθρωπος
συνειδητοποίησε
ότι δεν αρκεί η απλή παρατήρηση
των Όντων, των Οντοτήτων, των Επιδράσεων και των Φαινομένων
για την κατανόηση
του Περιβάλλοντός του και κατ'επέκταση του Σύμπαντος
ούτε οι ατέρμονες συζητήσεις περί αυτών
(τομέας που ασχολείται η Φιλοσοφία).

Την απλή παρατήρηση του Περιβάλλοντος
την έκαναν
δισεκατομμύρια Βιολογικοί Παρατηρητές
από την εμφάνιση της Ζωής
Όμως, μόνον κάποιοι "ευφυείς Άνθρωποι"
(οι λεγόμενοι ερευνητές)
σκέφτηκαν να αναζητήσουν
μία ποσότητα (δηλ. ένα Φυσικό Μέγεθος)
για να ορίσουν το μέγεθος ή εν γένει ιδιότητα
αυτών που παρατηρούν.

Τότε, λοιπόν, ο Άνθρωπος αποφάσισε να "επικολλήσει"
σε κάθε ποσοτικοποίησιμη (αλλιώς, μετρήσιμη) Ιδιότητά τους
μία μαθηματική ποσότητα (π.χ. έναν αριθμό).Αυτή ήταν και η αρχή
της μαθηματικής περιγραφής του Σύμπαντος
καθώς άρχισε να γίνεται πεποίθηση, πλέον,
ότι πίσω από οτιδήποτε συστατικό του Σύμπαντος
κρύβονται ένα "μάτσο" αριθμοί και εξισώσεις.

Είτε το πιστεύεις είτε όχι
τα Μαθηματικά είναι Παντού
Δεν υπάρχει διαφυγή από αυτά.
Τα Μαθηματικά είναι η Μητέρα των Επιστημών
Όπως, ακριβώς, μία Μητέρα
καθοδηγεί τα παιδιά της
στην ορθή κατεύθυνση
έτσι και τα Μαθηματικά
καθοδηγούν όλες τις Επιστήμες
(μηδέ των Κοινωνικών εξαιρουμένων)
στην πορεία της εξέλιξής τους

Ακριβώς, λοιπόν,  αυτή η μαθηματική ποσότητα
που επικολλάται σε
ένα Ον ή μία Οντότητα, ή μία Επίδραση ή ένα Φαινόμενο
και την ποσοτικοποιεί
λέγεται Φυσικό Μέγεθος.

Παράδειγμα
Ένα Ον
(π.χ. ένα βιβλίο ή και ένας άνθρωπος)
χαρακτηρίζεται από τουλάχιστον τρεις Ιδιότητες
- Ύψος (height)
- Πάχος (Thickness) και
- Πλάτος (Width)
Άρα, χρειάζεται
τρία αντίστοιχα Φυσικά Μεγέθη
για να περιγραφεί (στοιχειωδώς)
από την Φυσική
Στην αρχή φαινόταν ότι οι Ιδιότητες
που μπορούσαν να "ποσοτικοποιηθούν" ήταν ελάχιστες
(ονομάζονται Φυσικές Ιδιότητες)
Με την πάροδο του χρόνου όμως
οι ερευνητές βρήκαν και συνεχίζουν να βρίσκουν τρόπους
να μαθηματικοποιήσουν
όλο και περισσότερες Ιδιότητες
και να τις εντάξουν στον τεράστιο, πλέον,
Επιστημονικό Ιστό της Φυσικής.

Οι Φυσικές Ιδιότητες
και μαζί με αυτές τα Φυσικά Μεγέθη
αυξάνονται και πληθύνονται.
Σήμερα ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες
και καθημερινά προστίθενται και άλλα.
--------------------------------------------------------------------
Εδώ βρίσκουμε τα περιεχόμενα της θεματικής ενότητας

--------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: